Quyết định 1486/QĐ-BGDĐT 2024 thành lập Hội đồng xét công nhận cuộc thi Olympic

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1486/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1486/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng xét công nhận cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lí, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1486/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành:27/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng xét công nhận cuộc thi Olympic cho sinh viên toàn quốc

Ngày 27/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1486/QĐ-BGDĐT thành lập Hội đồng xét công nhận cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lí, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới đây là một số thông tin đáng chú ý:

1. 07 Thành viên Thường trực Hội đồng xét công nhận các cuộc thi Olympic dành cho sinh viên toàn quốc gồm:

 • 01 Chủ tịch: Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục QLCL
 • 01 Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng QLCL
 • 05 Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ GDCTHSSV; ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH;…

2. 11 thành viên Tổ thư ký Hội đồng xét công nhận các cuộc thi Olympic dành cho sinh viên toàn quốc gồm:

 • 01 Tổ trưởng: Ông Phương Phú Công - Trưởng phòng Quản lý thi, Cục QLCL;
 • 10 Ủy viên: Bà Lê Thu Phương - chuyên viên cao cấp Vụ PC; ông Phạm Tuấn Anh - chuyên viên cao cấp Vụ GDCTHSSV; Ông Đặng Hồng Quang - chuyên viên chính Cục QLCL; ông Phạm Văn lương - chuyên viên chính Vụ GDĐH;…

3. 02 nhiệm vụ của Hội đồng xét công nhận các cuộc thi Olympic dành cho sinh viên toàn quốc như sau:

 • Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công nhận các cuộc thi theo quy định pháp luật;
 • Tổ chức cuộc thi xét theo các tiêu chí đã xây dựng tư vấn cho Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1486/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

Số: 1486/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng xét công nhận cuộc thi Olympic thuộc một trong các

môn toán, vật lí, hóa học, học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong

thời gian học bậc đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________

BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 4668/2022/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 290/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 4668/2022/QĐ-BGDĐT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản chất lượng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét công nhận cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lí, hóa học, học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học (gọi tắt là Hội đồng) gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá để công nhận các cuộc thi Olympic theo đúng điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP, tổ chức xét theo các tiêu chí đã xây dựng, tư vấn cho Bộ trưởng quyết định công nhận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (đ b/c);

- Cng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐNG XÉT CÔNG NHẬN CÁC CUỘC THI

OLYPIC DÀNH CHO SINH VIÊN TOÀN QUỐC

(Kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. Thường trực Hội đồng:

1. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục QLCL: Chủ tịch;

2. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục QLCL: Phó chủ tịch;

3. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ GDCTHSSV: Ủy viên;

4. Ông Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH: Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB: Ủy viên;

6. Ông Đào Hồng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ PC: Ủy viên;

7. Ông Phương Phú Công, Trưởng phòng Quản lý thi, Cục QLCL: Ủy viên;

II. Tổ thư ký

1. Ông Phương Phú Công, Trưởng phòng Quản lý thi, Cục QLCL: Tổ trưởng;

2. Bà Lê Thu Phương, chuyên viên cao cấp Vụ PC: Ủy viên;

3. Ông Phạm Tuấn Anh, chuyên viên cao cấp Vụ GDCTHSSV: Ủy viên;

4. Ông Đặng Hồng Quang, chuyên viên chính Cục QLCL: Ủy viên;

5. Ông Phạm Văn Lương, chuyên viên chính Vụ GDĐH: Ủy viên;

6. Bà Trần Thị Việt Hoa, chuyên viên chính Cục QLCL: Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Khắc Nam, chuyên viên Cục QLCL: Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Chí Thanh, chuyên viên Cục QLCL: Ủy viên;

9. Ông Phùng Văn Hào, chuyên viên Cục QLCL: Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Anh Khiêm, chuyên viên Cục QLCL: Ủy viên;

11. Bà Dương Hồng Hạnh, chuyên viên Vụ TCCB: Ủy viên.

(Danh sách này có 17 người)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi