Quyết định 1466/QĐ-BGTVT định mức máy móc, thiết bị của Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 1466/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

 

                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật;

Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại công văn số 1550/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 16/7/2021 về việc đề nghị phê duyệt định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng nghề cao đẳng công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II căn cứ định mức nêu trên, tình hình thực tế công tác giáo dục nghề nghiệp, Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo quy định Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 32/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội) có trách nhiệm ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng phòng thực hành máy vi tính của các nghề phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp theo quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Định mức thiết bị chuyên dùng nêu trên là định mức tối đa. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ định mức thiết bị chuyên dùng nêu trên, khả năng cân đối nguồn kinh phí và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục QLCS - Bộ Tài chính;

- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);

- Lưu VT, TC (Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 

 

ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

(Kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-BGTVT ngày 05/08/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

TT

Tên phòng

Đơn vị

Định mức tối đa

Ghi chú

1

Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng

01

 

2

Phòng thực hành máy vi tính

Phòng

01

 

3

Phòng ngoại ngữ

Phòng

01

 

4

Phòng thực hành điện cơ bản

Phòng

01

 

5

Phòng thực hành hàn cơ bản

Phòng

01

 

6

Phòng học thực hành nguội, gò cơ bản

Phòng

01

 

7

Phòng thực hành động cơ ô tô

Phòng

01

 

8

Phòng học nhiên liệu

Phòng

01

 

9

Phòng thực hành gầm ô tô

Phòng

01

 

10

Phòng thực hành điện ô tô

Phòng

01

 

11

Phòng học kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định

Phòng

01

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1466/QĐ-BGTVT

Quyết định 1466/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1466/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:05/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

Ngày 05/08/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 1466/QĐ-BGTVT về việc ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II.

Theo đó, Bộ ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II là 01 phòng kỹ thuật/phòng thực hành/phòng học mỗi loại được nêu chi tiết tại phụ lục đính kèm. Căn cứ định mức này, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng phòng thực hành máy tính của các nghề phục vụ giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Định mức được nêu trong Quyết định là định mức tối đa. Trong quá tình thực hiện, đơn vị căn cứ định mức thiết bị chuyên dùng này, khả năng cân đối nguồn kinh phí và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.

Xem chi tiết Quyết định 1466/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi