Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT về thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1465/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:06/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thanh/kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH

Ngày 06/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ thành lập 10 đoàn kiểm tra; mỗi đoàn có 03 người kiểm tra việc chỉ đạo, công tác chuẩn bị thi và việc thanh/kiểm tra công tác chuẩn bị thi của sở GDĐT. Đoàn tiến hành kiểm tra xác suất tại 03 miền: Bắc, Trung, Nam với tổng số 20 sở GDĐT, bắt đầu từ ngày 25/5/2021.

Đối với công tác trông coi thi: Thành lập 63 Đoàn kiểm tra tại 63 sở GDĐT, mỗi đoàn kiểm tra chia thành nhiều tổ, mỗi tổ kiểm tra trực tiếp tại 01 điểm thi theo nguyên tắc điều động. Bộ cũng thành lập 63 Đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT, mỗi đoàn kiểm tra có từ 03-04 người để kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra/kiểm tra công tác chấm thi của sở GDĐT.

Đối với kiểm tra công tác phúc khảo bài thi: Bộ thành lập 05 Đoàn kiểm tra, mỗi đoàn có 03 người, kiểm tra từ 02 đến 03 sở GDĐT. Đoàn kiểm tra xác suất tại các sở GDĐT tại 03 miền: Bắc, Trung, Nam, tối đa 15 sở GDĐT, lựa chọn những sở GDĐT có thông tin phản ánh về công tác chấm thi hoặc theo chỉ đạo của Bộ.

Ngoài ra, Bộ cũng thành lập các đoàn kiểm tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra công tác tuyển sinh và thanh tra công tác xét tuyển.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 1465/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thanh tra;

Căn cứ Kết luận số 113-KL/BCSĐ ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ là đơn vị thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Thanh tra Chính phủ;

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;

- Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;

- Bộ trưởng Bộ GDĐT (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ GDĐT (để phối hợp);

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Các cơ sở giáo dục đại học;

- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Quyết định số:1465/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Kịp thời nắm tình hình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh); đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, thực hiện đúng Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan.

2. Phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có).

3.  Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện những nội dung chưa phù hợp trong cơ chế, chính sách liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh.

II. YÊU CẦU

1. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở GDĐT và cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong hoạt động thanh tra/kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh: rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ mục tiêu, rõ phương pháp, rõ trách nhiệm; thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT; thanh tra, kiểm tra một số cơ sở giáo dục đại học trong việc xác định chỉ tiêu, tổ chức thi tuyển sinh riêng và thực hiện xét tuyển, theo hướng:

-  Bộ GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi theo thẩm quyền.

-  UBND cấp tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi, từ công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Thanh tra Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

2. Chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi (HĐT), của Hội đồng tuyển sinh (HĐTS), không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh.

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra; theo đúng hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2021.

B. NỘI DUNG

I.  VỀ VĂN BẢN

1. Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

2.  Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021.

II. VỀ TẬP HUẤN

1. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT cho 63 Sở GDĐT và cán bộ cốt cán của các cơ sở GDĐH được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại 2 miền; tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT cho các đoàn thanh tra, kiểm tra tại 2 miền.

2. Tổ chức tập huấn cho các đoàn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh.

III. VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP THPT

1. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi

a)  Thành lập 10 Đoàn kiểm tra; mỗi Đoàn có 03 người, kiểm tra tại 02 sở GDĐT.

b)  Nội dung: Kiểm tra việc chỉ đạo, công tác chuẩn bị thi và việc thanh tra/kiểm tra công tác chuẩn bị thi của Sở GDĐT.

c) Hình thức: Kiểm tra xác suất tại 3 miền: Bắc, Trung và Nam (tổng số 20 sở GDĐT, không trùng với kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia).

d) Thành phần Đoàn kiểm tra: Cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.

đ) Thời gian kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp 02 ngày/Sở, bắt đầu từ ngày 25/5/2021.

2. Kiểm tra công tác coi thi

a) Thành lập 63 Đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT, mỗi Đoàn kiểm tra chia thành nhiều Tổ, mỗi Tổ kiểm tra trực tiếp tại 01 Điểm thi; số lượng thành viên mỗi Tổ tại 01 Điểm thi được điều động trên nguyên tắc:

- Tổ có 02 người với Điểm thi có dưới 15 phòng thi;

- Tổ có 03 người với Điểm thi có từ 15 phòng thi đến 24 phòng thi;

- Tổ có 04 người với Điểm thi có từ 25 phòng thi đến 34 phòng thi;

- Tổ có 05 người với Điểm thi có từ 35 phòng thi đến 44 phòng thi;

- Tổ có 06 người với Điểm thi có từ 45 phòng thi trở lên.

b) Nội dung: Kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức coi thi của Sở GDĐT (bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn bên ngoài khu vực in sao đề thi).

c) Hình thức: Kiểm tra trực tiếp toàn bộ các Điểm thi trong thời gian coi thi.

d) Thành phần Đoàn kiểm tra: Cán bộ, giảng viên của cơ sở GDĐH được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ.

đ) Thời gian kiểm tra: Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021.

3. Kiểm tra công tác chấm thi

a) Thành lập 63 Đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT; mỗi Đoàn có từ 03 đến 04 người.

b) Nội dung: Kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra/kiểm tra công tác chấm thi của Sở GDĐT.

c) Hình thức: Kiểm tra trực tiếp tại các sở GDĐT trong thời gian chấm thi.

d) Thành phần Đoàn kiểm tra: Cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ (mỗi đoàn từ 1 đến 2 người) và cán bộ, giảng viên của cơ sở GDĐH.

đ) Thời gian kiểm tra: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dự kiến từ ngày 09/7/2021 đến ngày 24/7/2021 (thời gian làm việc cụ thể của mỗi đoàn tại địa phương được chi tiết trong Kế hoạch tiến hành kiểm tra khi phê duyệt).

4. Kiểm tra công tác phúc khảo bài thi

a) Thành lập 05 Đoàn kiểm tra, mỗi Đoàn có 03 người, kiểm tra từ 02 đến 03 sở GDĐT.

b) Nội dung: Kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức phúc khảo bài thi và thanh tra/kiểm tra công tác phúc khảo bài thi của Sở GDĐT.

c) Hình thức: Kiểm tra xác suất tại các sở GDĐT tại 03 miền: Bắc, Trung và Nam (tối đa 15 sở GDĐT, lựa chọn những Sở GDĐT có thông tin phản ánh về công tác chấm thi hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, không trùng với kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia).

d) Thành phần Đoàn kiểm tra: Cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, giảng viên của cơ sở GDĐH.

đ) Thời gian kiểm tra: 01 ngày/Sở GDĐT, theo kế hoạch phúc khảo bài thi của địa phương.

5. Trực thanh tra/kiểm tra thi

a)  Thành lập 01 Tổ trực thanh tra, kiểm tra thi gồm 7-9 người.

b)  Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra là Tổ trưởng, thành viên là công chức Thanh tra Bộ và đơn vị thuộc Bộ.

c) Nội dung: Trực tại cơ quan Bộ GDĐT; tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến công tác tổ chức thi, thanh tra/kiểm tra thi; báo cáo thường xuyên và đột xuất với Chánh Thanh tra, Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia.

d) Thời gian trực: Khoảng 30 ngày (từ ngày 28/6/2021 đến khi chấm thi xong).

6. Thanh tra/kiểm tra đột xuất và dự phòng phương án

a) Phối hợp với Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng chuẩn bị nhân lực là cán bộ, giảng viên các học viện, nhà trường trong quân đội để huy động làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khi cần thiết hoặc trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai, bão lụt.

b) Chánh Thanh tra thành lập các đoàn thanh tra/kiểm tra đột xuất ở tất cả các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc theo yêu cầu, tính chất quan trọng trong từng khâu của kỳ thi hoặc khi có thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm trong việc tổ chức Kỳ thi.

7. Công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tổ chức các đoàn kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi, trong đó các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, phúc khảo bài thi không trùng lặp đối tượng kiểm tra với các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi và phúc khảo của Bộ GDĐT.

IV. VỀ THANH TRA, KIỂM TRA TUYỂN SINH

1. Kiểm tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh

a) Thành lập 02 Đoàn kiểm tra; mỗi Đoàn có 3 - 5 người, kiểm tra tại 05 cơ sở GDĐH; tổng số 10 cơ sở GDĐH.

b) Thành phần đoàn kiểm tra: Cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, Vụ Giáo dục Đại học.

c) Thời gian kiểm tra: Từ tháng 8/2021 đến tháng 9/2021.

2. Kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh

a) Thành lập đoàn kiểm tra; mỗi Đoàn có 3 - 5 người, kiểm tra tại các cơ sở GDĐH có tổ chức thi tuyển sinh riêng (trừ môn năng khiếu); dự kiến kiểm tra khoảng 20 cơ sở GDĐH.

b) Nội dung kiểm tra các khâu của kỳ thi (chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi).

c) Thành phần đoàn kiểm tra: Cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng.

d) Thời gian kiểm tra: Theo lịch tổ chức thi tuyển sinh của cơ sở GDĐH.

3. Thanh tra công tác xét tuyển

a)  Thành lập 02 Đoàn thanh tra; mỗi Đoàn có 3 - 5 người, thanh tra tại 5 cơ sở GDĐH; dự kiến thanh tra khoảng 10 cơ sở GDĐH.

b) Thành phần đoàn thanh tra: Cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.

c) Thời gian thanh tra: Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Bộ

a) Xây dựng Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2021.

b) Xây dựng Kế hoạch tập huấn; tài liệu tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Tài liệu điện tử mô phỏng nghiệp vụ thanh tra/kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021; sổ tay nghiệp vụ thanh tra/kiểm tra tốt nghiệp THPT năm 2021).

c) Dự thảo các quyết định thành lập các đoàn thanh tra/kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

d) Quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2021.

đ) Thống nhất đối tượng kiểm tra và dự thảo quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia ở tất cả các khâu của kỳ thi tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của Bộ.

e) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (Nhật ký Đoàn thanh tra; các biểu mẫu, biên bản thanh tra/kiểm tra; thẻ thanh tra/kiểm tra, biển xe thanh tra/kiểm tra thi...), phương tiện cho các đoàn thanh tra/kiểm tra.

g) Thành lập Tổ trực thanh tra/kiểm tra thi của Bộ.

h) Chủ trì, phối hợp với Vụ KHTC lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí để triển khai kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

i) Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện theo tiến độ của Kế hoạch này.

2. Vụ Giáo dục Đại học

Cung cấp thông tin về số lượng cán bộ giảng viên cơ hữu của các cơ sở GDĐH để xem xét điều động tham gia các Đoàn thanh tra/kiểm tra kỳ thi THPT của Bộ GDĐT, bao gồm: Tên cơ sở GDĐH, người đứng đầu hoặc chịu trách nhiệm (địa chỉ và số điện thoại liên hệ) số lượng cán bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở GDĐH gửi Thanh tra trước ngày 20/5/2021.

3. Cục Quản lý chất lượng

Tổng hợp và cung cấp danh sách về số lượng điểm thi của Sở GDĐT, số lượng phòng thi tại từng điểm thi và khoảng cách từ điểm thi đến Sở GDĐT để phục vụ cho việc điều động cán bộ, giảng viên cơ sở GDĐH gửi Thanh tra trước ngày 10/6/2021.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí để triển khai kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

5. Các đơn vị thuộc Bộ

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức; lập danh sách cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2021 khi có yêu cầu đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo đúng quy định.

6. Cơ sở giáo dục đại học

- Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, giảng viên, lập danh sách, cử cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

- Tổ chức đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT.

- Thanh toán chế độ cho cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Lãnh đạo/đơn vị chủ trì

Lãnh đạo/đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm

Bắt đầu thực hiện

Thời gian hoàn thành

 

I

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

1

Xây dựng Phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2021 trình Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Các Cục, Vụ, VP, VPBCS

10/3/2021

25/4/2021

Kết luận số 113-KL/BCSĐ ngày 22/4/2021

2

Xây dựng và trình ký Hướng dẫn thanh tra/kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2021

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Các Cục, Vụ, VP

01/4/2021

08/5/2021

Hướng dẫn

3

Xây dựng Tài liệu điện từ mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

-  Các Cục, Vụ, VP

- Trường ĐH Mở HN (Dương Thăng Long)

01/3/2021

10/5/2021

Tài liệu điện tử

4

Xây dựng, trình Thứ trưởng phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2021

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Các Cục, Vụ, VP

15/4/2021

10/5/2021

Kế hoạch

5

Xây dựng và hoàn thiện dự toán kinh phí thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2021

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Vụ KHTC (Trần Tú Khánh)

10/5/2021

15/5/2021

Dự toán

6

Xây dựng sổ tay nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thanh tra Bộ (Đỗ Anh Dũng)

Các Cục, Vụ, VP

09/4/2021

20/5/2021

Sổ tay

7

Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra nghiệp vụ cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT2021

Thanh tra Bộ (Ngô Minh Hưng)

Cục Quản lý chất lượng (Mai Văn Trinh)

30/4/2021

20/5/2021

Bộ câu hỏi + đáp án

8

Lập danh sách cơ sở GDĐH, nêu rõ số lượng cán bộ giảng viên có thể điều động, phân công làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2021, thông báo cho các cơ sở GDĐH

Vụ GDĐH (Phạm Như Nghệ)

-  Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

- Cục QLCL (Mai Văn Trinh)

30/4/2021

20/5/2021

Quyết định cử các cơ sở GDĐH,

Cung cấp danh sách số lượng phòng thi, điểm thi của các HĐT

Cục QLCL (Mai Văn Trinh)

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

01/6/2021

10/6/2021

DS phòng thi/DT/HDT

9

Tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Sở GDĐT, cơ sở GDĐH (Phía Bắc và phía Nam)

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

- Cục QLCL (Mai Văn Trinh)

- Cục CNTT (Nguyễn Sơn Hải)

- Vụ GDTrH (Đỗ Đức Quế)

15/5/2021

30/5/2021

Báo cáo kết quả tập huấn

10

Rà soát điều kiện, đối tượng, dự thảo quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi trình Thứ trưởng ký ban hành

Thanh tra Bộ (Ngô Minh Hưng)

Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra

15/5/2021

30/5/2021

Quyết định kiểm tra

11

Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra chuẩn bị thi tại các sở GDĐT của Ban Chỉ đạo

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra

15/5/2021

30/5/2021

Quyết định kiểm tra của Ban chỉ đạo

12

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các sở GDĐT

Thanh tra Bộ (Đỗ Anh Dũng)

Các đoàn kiểm tra

01/6/2021

10/6/2021

Thông báo kết quả kiểm tra

13

Tổ chức Hội nghị tập huấn Đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ (Phía Bắc và phía Nam)

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

- Cục QLCL (Mai Văn Trinh)

- Cục CNTT (Nguyễn Sơn Hải)

- Vụ GDTrH (Đỗ Đức Quế)

10/6/2021

20/6/2021

Báo cáo kết quả tập huấn

14

Dự thảo trình Thứ trưởng ký các quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ; chỉ đạo các đoàn tiến hành kiểm tra

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Các cơ sở GDĐH

15/6/2021

30/6/2021 (coi thi ngày 07, 08 và 09/7/2021)

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra gửi đến các trường

15

Dự thảo trình Thứ trưởng ký các quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ; chỉ đạo các đoàn tiến hành thanh tra/kiểm tra

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

-  Các Vụ, Cục, VP

- Cơ sở GDDH

20/6/2021

03/7/2021

(chấm thi từ ngày 09/7/2021)

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra/kiểm tra

16

Dự thảo trình Thứ trưởng ký các quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác phúc khảo của Bộ; chỉ đạo các đoàn tiến hành kiểm tra

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

- Các Vụ, Cục, VP;

- Cơ sở GDĐH

20/7/2021

(có dữ liệu phúc khảo)

25/7/2021

(phúc khảo trước ngày 16/8/2021)

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

17

Trực thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thanh tra Bộ (Đỗ Anh Dũng)

-  Các Vụ, Cục, VP;

- Cơ sở GDDH

27/6/2021

25/7/2021

(dự kiến chấm thi xong)

Báo cáo thường xuyên/đột xuất

18

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất tất cả các khâu của kỳ thi khi có thông tin phản ánh, đơn thư hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ (Nếu có)

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Các Cục, Vụ, VP

01/6/2021

30/8/2021

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có)

19

Rà soát dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo của Bộ

Thanh tra Bộ (Ngô Minh Hưng)

Trưởng các đoàn kiểm tra

01/6/2021

30/9/2021

Thông báo kết quả kiểm tra

20

Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

-  Các Cục, Vụ, VP

-  Cơ sở GDĐH

-  Các Sở GDĐT

01/8/2021

30/9/2021

Báo cáo tổng kết

II

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN NĂM 2021

1

Xây dựng và trình Thứ trưởng ký ban hành Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2021

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

- Vụ GDĐH (Phạm Như Nghệ);

- Cục QLCL (Mai Văn Trinh);

- Cục CNTT (Nguyễn Sơn Hải)

01/6/2021

10/7/2021

Hướng dẫn

2

Đề xuất và dự thảo quyết định, tổ chức kiểm tra việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của các cơ sở giáo dục đại học theo đề nghị của Vụ GDĐH

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

- Vụ GDĐH (Phạm Như Nghệ)

01/8/2021

30/10/2021

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

3

Dự thảo quyết định, tổ chức kiểm tra việc thi tuyển sinh riêng năm 2021 của các cơ sở GDĐH theo danh sách của Vụ GDĐH cung cấp

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

- Vụ GDĐH (Phạm Như Nghệ)

-  Cục QLCL (Mai Văn Trinh)

01/8/2021

30/10/2021

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

4

Đề xuất và dự thảo quyết định, tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh của các cơ sở GDĐH(đợt 1)

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Vụ GDĐH (Phạm Như Nghệ)

05/10/2021

30/11/2021

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra

5

Đề xuất và dự thảo quyết định, tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh của các cơ sở GDĐH (đạt 2)

Thanh tra Bộ (Nguyễn Đức Cường)

Vụ GDĐH (Phạm Như Nghệ)

01/12/2021

30/12/2021

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi