Quyết định 1405/QĐ-BGDĐT 2023 chuyển Xưởng in về trực thuộc Tạp chí Giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1405/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1405/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển Xưởng in từ Văn phòng về trực thuộc Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1405/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành:18/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chuyển Xưởng in từ Văn phòng về trực thuộc Tạp chí Giáo dục

Ngày 18/5/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1405/QĐ-BGDĐT về việc chuyển Xưởng in từ Văn phòng về trực thuộc Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, các cơ quan có trách nhiệm:

1. Văn phòng thực hiện bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản trên đất của Xưởng in từ Văn phòng về Tạp chí Giáo dục. Phối hợp với Tạp chí Giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, hợp đồng lao động…

2. Tạp chí Giáo dục tiếp nhận nhân sự, tài chính, tài sản trên đất của Xưởng in để quản lý theo quy định. Phối hợp với Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tiếp nhận biên chế viên chức, hợp đồng lao động…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định 1405/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________

Số: 1405/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc chuyển Xưởng in từ Văn phòng về trực thuộc Tạp chí Giáo dục,
 Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định sẻ 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục, Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển Xưởng in từ Văn phòng về trực thuộc Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Văn phòng

a. Thực hiện bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản trên đất của Xưởng in từ Văn phòng về Tạp chí Giáo dục;

b. Phối hợp với Tạp chí Giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, hợp đồng lao động; bàn giao tài chính, tài sản trên đất của Xưởng in đế Tạp chí Giáo dục quản lý theo quy định.

2. Tạp chí Giáo dục

a. Tiếp nhận nhân sự, tài chính, tài sản trên đất của Xưởng in để quản lý theo quy định;

b. Phối hợp với Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tiếp nhận biên chế viên chức, hợp đồng lao động; tài chính, tài sản trên đất của Xưởng in để quản lý theo quy định. Chỉ đạo Xưởng in xây dựng phương án, tổ chức thực hiện sắp xếp lại các tổ chức bên trong theo quy định của pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Xưởng in tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quy định hiện hành cho đến khi Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Xưởng in.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục và Giám đốc Xưởng in chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT;

- Tạp chí Giáo dục;

- Xưởng in-VP Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB, VP, TCGD.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Sơn

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi