Quyết định 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 1229/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ, NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐẾN NĂM 2020
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020”, với những nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
1. Quan điểm
- Quy hoạch phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân (sau đây gọi chung là các trường Công an nhân dân) phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới các trường của hệ thống giáo dục quốc dân, phù hợp với các định hướng phát triển của ngành Công an, gắn với từng lực lượng, vùng, miền.
- Xây dựng, phát triển ngành nghề đào tạo trong Công an nhân dân phải xuất phát từ nhu cầu bố trí, sử dụng nhân lực đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong từng thời kỳ; đổi mới chương trình đào tạo trong các trường Công an nhân dân theo hướng cấu trúc lại chương trình đào tạo phù hợp với từng cấp trình độ và từng loại hình đào tạo; giải quyết tốt mối quan hệ giữa khối lượng kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp; nội dung đào tạo phải bảo đảm thiết thực, tiên tiến, hiện đại và có khả năng liên thông kiến thức giữa các chương trình đào tạo.
- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Công an nhân dân là yếu tố quyết định để thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng theo tiêu chuẩn chức danh quy định cho từng bậc học, có cơ cấu đồng bộ về trình độ và ngành nghề, độ tuổi.
- Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng hệ thống lý luận nghiệp vụ. Xây dựng các học viện, trường đại học Công an nhân dân thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, đảm nhận nghiên cứu, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
- Quy hoạch đầu tư xây dựng các trường Công an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chí quy định về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước, ngân sách của Bộ Công an và huy động với các nguồn lực xã hội. Các trường phải được đặt ở gần trung tâm kinh tế, văn hóa lớn và cụm các trường đại học, cao đẳng để thuận tiện trong liên kết, hợp tác đào tạo và dự trữ cho Bộ trong những trường hợp cần thiết liên quan đến tình hình an ninh trật tự.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Đổi mới toàn diện hệ thống các trường Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng và cơ cấu; hệ thống tiêu chí về tổ chức đào tạo và kiểm định chất lượng được chuẩn hóa; hệ thống trường và các trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và tiếp cận từng bước với thành tựu giáo dục và đào tạo hiện đại của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
b) Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2015
- Quy hoạch hệ thống trường, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo hợp lý về quy mô, cơ cấu trình độ, ngành nghề, cân đối giữa các lực lượng, vùng miền. Đầu tư xây dựng Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành làm nòng cốt cho sự phát triển giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân.
- Tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên về nghiệp vụ Công an của toàn lực lượng đạt 50%, lực lượng An ninh đạt 65%; lực lượng Cảnh sát đạt 40%.
- Quy hoạch, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, có cơ cấu hợp lý và đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an; đạt tỷ lệ trung bình 1 giảng viên/16 học viên đại học, cao đẳng và 1 giáo viên/18 học viên trung cấp.
- Có 30% giảng viên các trường đại học trọng điểm, 25% giảng viên các trường đại học, 5% giảng viên các trường cao đẳng đạt trình độ tiến sỹ; 60% giảng viên các trường đại học trọng điểm, 50% giảng viên các trường đại học, 40% giảng viên các trường cao đẳng, 30% giáo viên các trường trung cấp và 15% giáo viên các trường văn hóa đạt trình độ thạc sỹ.
- Có 25% cán bộ quản lý các học viện, trường đại học và 5% cán bộ quản lý các trường cao đẳng đạt trình độ tiến sỹ; 55% cán bộ quản lý các học viện, trường đại học, 40% cán bộ quản lý các trường cao đẳng, trung cấp và 15% cán bộ quản lý các trường văn hóa Công an nhân dân đạt trình độ thạc sỹ.
- Nâng mức đầu tư kinh phí đảm bảo cho công tác giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân phù hợp với tỷ lệ tăng kinh phí ngân sách cho giáo dục và đào tạo hàng năm của Nhà nước. Hoàn thành việc mở rộng diện tích, di dời địa điểm và xây dựng mới các học viện, trường Công an nhân dân; phấn đấu đạt 50% các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương được đầu tư xây dựng đáp ứng quy mô và nhiệm vụ đào tạo được giao.
Đến năm 2020
- Hệ thống các trường Công an nhân dân được đầu tư xây dựng đạt chuẩn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và có nề nếp, kỷ luật chính quy, hiện đại.
- Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia.
- Tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên về nghiệp vụ Công an của toàn lực lượng đạt 75%; lực lượng An ninh đạt 80%; lực lượng Cảnh sát đạt 70%.
- Đạt tỷ lệ trung bình 1 giảng viên/15 học viên đại học, cao đẳng và 1 giáo viên/17 học viên trung cấp.
- Có 40% giảng viên các trường đại học trọng điểm, 35% giảng viên các trường đại học và 10% giảng viên các trường cao đẳng đạt trình độ tiến sỹ; 55% giảng viên các trường đại học trọng điểm, 60% giảng viên các trường đại học, 50% giảng viên các trường cao đẳng, 30% giáo viên các trường trung cấp và 20% giáo viên các trường văn hóa đạt trình độ thạc sỹ.
- Có 35% cán bộ quản lý các học viện, trường đại học và 10% cán bộ quản lý các trường cao đẳng đạt trình độ tiến sỹ; 60% cán bộ quản lý các học viện, trường đại học, 50% cán bộ quản lý các trường cao đẳng, 40% cán bộ quản lý các trường trung cấp và 30% cán bộ quản lý các trường văn hóa Công an nhân dân đạt trình độ thạc sỹ.
3. Phạm vi: Đề án được triển khai thực hiện trong toàn hệ thống các học viện, trường, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Quy hoạch hệ thống, mạng lưới các trường, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong Công an nhân dân gồm:
a) Các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành, tiến tới trọng điểm Quốc gia sau năm 2015, gồm Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân.
b) Các học viện, trường đại học, gồm Học viện Quốc tế, trường Đại học An ninh nhân dân, trường Đại học Cảnh sát nhân dân, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần.
c) Các trường cao đẳng trên cơ sở nâng cấp một số trường trung cấp đủ các điều kiện theo quy định, gồm các trường cao đẳng: An ninh nhân dân I, An ninh nhân dân II, Cảnh sát nhân dân I, Cảnh sát nhân dân II, Cảnh sát nhân dân III, Cảnh sát vũ trang, Cảnh sát trại giam (lộ trình thành lập theo kết quả thẩm định và quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
d) Các trường trung cấp
Từ năm học 2012 - 2013, trường Trung cấp Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức tuyển sinh đào tạo khóa đầu tiên.
Sau năm 2015, căn cứ nhu cầu thực tế, sẽ xem xét việc thành lập các trường trung cấp để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh.
đ) Các trường văn hóa Công an nhân dân, gồm Trường Văn hóa I, Trường Văn hóa II và Trường Văn hóa III, đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc cho Công an một số địa phương.
e) Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ công an nhân dân, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chức danh nghiệp vụ, tư pháp và bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an nhân dân.
g) Giữ nguyên 72 trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương; xem xét việc chuyển các trung tâm ở địa phương sang trực thuộc Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Xác định ngành nghề, trình độ đào tạo, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo
a) Bổ sung, hoàn thiện hệ thống ngành nghề đào tạo ở các cấp trình độ trong Công an nhân dân cho phù hợp với sự phát triển của khoa học nghiệp vụ Công an; phân định rõ khối lượng kiến thức theo mục tiêu đào tạo, mục tiêu sử dụng và cơ cấu bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và hội nhập.
b) Nghiên cứu đổi mới phương pháp tổ chức và quy trình đào tạo đối với các cấp trình độ và loại hình đào tạo trong các trường Công an nhân dân; đổi mới phương pháp đào tạo theo phương thức trang bị cách học, phát huy tính chủ động của người học, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
c) Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công an các đơn vị, địa phương nhằm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; đồng thời cử cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy, gắn nhà trường với thực tiễn công tác, chiến đấu.
3. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
a) Tuyển chọn bổ sung đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng quy mô đào tạo đạt tỷ lệ theo mục tiêu phát triển đến năm 2015 và năm 2020.
b) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt tỷ lệ theo mục tiêu phát triển đến năm 2015 và năm 2020.
4. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong các trường Công an nhân dân
a) Xây dựng các học viện, trường đại học thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng cao; đảm nhận nghiên cứu, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
b) Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong các trường; đảm bảo hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học vừa có nội dung lý luận cơ bản, vừa bao quát, phản ánh được những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh và đáp ứng 100% nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên.
c) Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ, tổng kết thực tiễn theo các chuyên đề nghiệp vụ giữa các trường với các đơn vị nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng, phổ biến kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác quản lý giáo dục, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm.
5. Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với các cơ sở đào tạo ngoài ngành Công an về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
a) Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và các nước láng giềng; nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo với các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác có chọn lọc với các nước có nền tư pháp tiên tiến.
b) Tiến hành khảo sát, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đào tạo với các đối tác quốc tế. Chú trọng các nội dung hợp tác hỗ trợ đào tạo; hỗ trợ trang bị phương tiện và hiện đại hóa cơ sở đào tạo; hỗ trợ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
c) Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và hỗ trợ đào tạo những ngành nghề Bộ Công an cần mà các cơ sở đào tạo này có thế mạnh.
6. Mở rộng diện tích, di dời địa điểm và đào tạo xây dựng các trường, các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy mô, nhiệm vụ đào tạo
a) Mở rộng tại chỗ đối với các trường có diện tích không đáp ứng quy mô, nhiệm vụ đào tạo; nghiên cứu lập dự án xây dựng cơ sở 2 làm trung tâm đào tạo, thực hành nghiệp vụ đối với các học viện; đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện quân sự võ thuật tại phía Bắc và phía Nam.
b) Di dời địa điểm đối với các trường có diện tích đất không đáp ứng quy mô, nhiệm vụ đào tạo và không có khả năng mở rộng tại chỗ; cho phép sử dụng các hình thức đầu tư thích hợp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở mới.
c) Đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất theo quy mô và nhiệm vụ được giao.
7. Đầu tư, trang bị đồ dùng, phương tiện dạy học
a) Xây dựng định mức tiêu chuẩn trang thiết bị cho các khu huấn luyện, thực hành, thao trường, bãi tập liên hoàn và các loại phòng học, phòng thí nghiệm theo từng bộ môn, chuyên ngành, cấp trình độ đào tạo trong các trường Công an nhân dân.
b) Đầu tư trang bị phương tiện, đồ dùng dạy học cho các trường theo định mức và quy mô, nhiệm vụ đào tạo được giao.
8. Đổi mới và tăng cường hiệu lực quản lý giáo dục và đào tạo
a) Tăng cường hiệu lực quản lý trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, lề lối phối hợp giữa cơ quan quản lý đào tạo và cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Bộ Công an; rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh hệ thống chính sách trong đào tạo và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo theo Luật Giáo dục, các luật và văn bản dưới luật khác cho phù hợp với đặc thù của lực lượng Công an nhân dân; lập dự án xây dựng mạng tin học quản lý giáo dục trong Công an nhân dân.
b) Các học viện, các trường Công an nhân dân xây dựng chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn 10 đến 20 năm; tự chủ và tự chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phát triển nhà trường.
c) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu, điều hành, tổ chức các hoạt động quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong Công an nhân dân.
III. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
1. Đề án thành phần số 1: “Quy hoạch, phát triển hệ thống và quy mô đào tạo của các trường và các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong Công an nhân dân đến năm 2020”.
2. Đề án thành phần số 2: “Phát triển Học viện An ninh nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an”.
3. Đề án thành phần số 3: “Phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an”.
4. Đề án thành phần số 4: “Đổi mới ngành nghề, phương thức tổ chức đào tạo và nội dung chương trình đào tạo trong các trường Công an nhân dân”.
5. Đề án thành phần số 5: “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Công an nhân dân”.
6. Đề án thành phần số 6: “Đầu tư phát triển hệ thống trường và các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong Công an nhân dân đến năm 2020”.
Mục tiêu và các nội dung cơ bản của các Đề án thành phần do Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.
IV. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ NGUỒN VỐN
1. Lộ trình triển khai thực hiện
a) Giai đoạn 2011 - 2015
- Hoàn thiện thủ tục và quyết định phê duyệt các Đề án thành phần.
- Hoàn thiện thủ tục hồ sơ, thẩm định và quyết định thành lập các trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Cao đẳng An ninh nhân dân II, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và tổ chức tuyển sinh, chiêu sinh đào tạo.
- Hoàn thiện thủ tục hồ sơ về việc xin đất, mở rộng diện tích đất, chuyển đổi địa điểm của các trường công an nhân dân và các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an các đơn vị, địa phương theo lộ trình thuộc Đề án thành phần số 6.
- Đầu tư xây dựng Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân theo các Đề án thành phần số 2 và số 3 được duyệt.
- Xác định ngành nghề, phân định kiến thức, xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức đào tạo đại học theo hướng nghiên cứu tại Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân; điều chỉnh chương trình đào tạo đại học theo hướng nghề nghiệp, ứng dụng tại các học viện, trường đại học còn lại; tổ chức đào tạo theo các ngành nghề, chương trình, giáo trình, phương thức tổ chức và quy trình đào tạo mới theo Đề án thành phần số 4 được duyệt.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn bổ sung biên chế; đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân theo quy mô đào tạo đến năm 2015; tổ chức các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chỉ tiêu phát triển đến năm 2015.
- Triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các trường, các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân theo lộ trình đến năm 2015.
- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện theo trình tự, thủ tục thành lập các trường: Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III, Cao đẳng Cảnh sát vũ trang và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân VI.
b) Giai đoạn 2016 - 2020
- Có quyết định thành lập và tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III, Cao đẳng Cảnh sát vũ trang và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân VI (từ năm học 2016 - 2017).
- Đầu tư xây dựng Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân theo các chỉ tiêu phát triển đến năm 2020; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân thuộc hệ thống các trường trọng điểm Quốc gia.
- Tiếp tục tổ chức tuyển chọn bổ sung biên chế; đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân theo quy mô đào tạo đến năm 2020; tổ chức các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chỉ tiêu phát triển đến năm 2020.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các trường, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân theo lộ trình đến năm 2020.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án và xác định phương hướng phát triển công tác giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân đến năm 2030.
2. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn
a) Tổng mức đầu tư của Đề án đến năm 2020 là 12.320 tỉ đồng
b) Nguồn vốn thực hiện Đề án gồm: Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (đầu tư xây dựng ký túc xá cho học viên), nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm và nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ Công an.
c) Phân kỳ đầu tư
- Giai đoạn 2011 - 2015: Tổng số vốn đầu tư khoảng 4.710 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổng số vốn đầu tư khoảng 7.610 tỷ đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công an:
- Là cơ quan chủ trì Đề án, chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các Đề án thành phần theo quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án nếu có vướng mắc, vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án và các Đề án thành phần bảo đảm mục tiêu đề ra theo quy định của pháp luật, không để xảy ra lãng phí, thất thoát.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan thẩm định các Đề án thành lập các trường cao đẳng trong Công an nhân dân và quyết định thành lập các trường cao đẳng trong Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định.
- Xem xét, quyết định cho phép đào tạo các chương trình tiên tiến; mở mã ngành đào tạo trình độ đại học theo hướng nghiên cứu tại các học viện; hướng nghề nghiệp, ứng dụng tại các trường đại học; mở mã ngành đào tạo trình độ cao đẳng tại các trường cao đẳng theo đề nghị của Bộ Công an.
- Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân là trường đại học trọng điểm Quốc gia (sau năm 2015).
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an bố trí vốn để đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả kịp thời góp phần xây dựng hệ thống nhà trường Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định dự toán kinh phí đầu tư từng Đề án thành phần và phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chi kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.
5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, thẩm định thủ tục hồ sơ đăng ký đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề đối với các trường Công an nhân dân; phối hợp tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên làm công tác đào tạo nghề đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an giải quyết các thủ tục cấp đất, mở rộng diện tích cho các trường, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong Công an nhân dân theo Đề án và các Đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.
7. Các trường Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án, phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển đến năm 2015 và năm 2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi