Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999
Cơ quan ban hành: Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:06/2000/QĐ-BGD&ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành:14/03/2000Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 06/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 14 THÁNG  3  NĂM 2000 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 15/3/1999

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;

- Căn cứ Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học ;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ sung, sửa đổi một số Điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học, ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Bỏ khoản 1 Điều 6 về đối tượng được công nhận tốt nghiệp tiểu học.
2. Thay Điều 12 như sau:
"Việc tổ chức coi thi được tiến hành tại các trường tiểu học có học sinh dự thi; việc chấm thi được tổ chức theo các đơn vị trường hoặc tập trung các trường tiểu học (theo cụm trường hoặc Huyện, Quận). Việc tổ chức chấm thi tập trung các trường tiểu học do Ban Chỉ đạo  và kiểm tra thi tốt nghiệp tiểu học tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) quyết định.
1. Thành phần của Hội đồng coi thi:
- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại
- Một Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng trường khác
- Một Thư kí Hội đồng: Thư kí Hội đồng nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại
- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm những giáo viên sở tại không dạy lớp 5 và 2 giáo viên trường khác đến ; một số giáo viên làm giám thị biên. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số phòng thi, sao cho mỗi phòng thi có 2 người coi thi (không kể giám thị biên).
2. Thành phần của Hội đồng chấm thi theo đơn vị trường
- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại
- Một Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng trường khác
- Một Thư kí Hội đồng: Thư kí Hội đồng nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại
- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm giáo viên trường sở tại và 2 giáo viên ở trường khác đến. Các Uỷ viên Hội đồng được lựa chọn trong số những giáo viên có năng lực giảng dạy, đạt trình độ chuẩn và đã từng giảng dạy lớp 4, lớp 5. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số bài thi, sao cho mỗi bài thi có 2 người chấm.
3. Thành phần của Hội đồng chấm thi tập trung các trường tiểu học:
- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, quận (thuộc tỉnh, thành phố) hoặc một Hiệu trưởng trường tiểu học.
- Hai Phó Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng một trường tiểu học
- Hai Thư kí Hội đồng: Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học hoặc cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, quận (thuộc tỉnh, thành phố).
- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm giáo viên được lựa chọn trong số những giáo viên có năng lực giảng dạy, đạt trình độ chuẩn và đã từng giảng dạy lớp 4, lớp 5. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số bài thi, sao cho mỗi bài thi có 2 người chấm".
Điều 2: Quyết định này được áp dụng từ năm học 1999-2000. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) ; Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 06/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 15/3/1999

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;

- Căn cứ Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học ;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ sung, sửa đổi một số Điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học, ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Bỏ khoản 1 Điều 6 về đối tượng được công nhận tốt nghiệp tiểu học.

2. Thay Điều 12 như sau:

"Việc tổ chức coi thi được tiến hành tại các trường tiểu học có học sinh dự thi; việc chấm thi được tổ chức theo các đơn vị trường hoặc tập trung các trường tiểu học (theo cụm trường hoặc Huyện, Quận). Việc tổ chức chấm thi tập trung các trường tiểu học do Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp tiểu học tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) quyết định.

1. Thành phần của Hội đồng coi thi:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại

- Một Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng trường khác

- Một Thư kí Hội đồng: Thư kí Hội đồng nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại

- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm những giáo viên sở tại không dạy lớp 5 và 2 giáo viên trường khác đến ; một số giáo viên làm giám thị biên. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số phòng thi, sao cho mỗi phòng thi có 2 người coi thi (không kể giám thị biên).

2. Thành phần của Hội đồng chấm thi theo đơn vị trường

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại

- Một Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng trường khác

- Một Thư kí Hội đồng: Thư kí Hội đồng nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại

- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm giáo viên trường sở tại và 2 giáo viên ở trường khác đến. Các Uỷ viên Hội đồng được lựa chọn trong số những giáo viên có năng lực giảng dạy, đạt trình độ chuẩn và đã từng giảng dạy lớp 4, lớp 5. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số bài thi, sao cho mỗi bài thi có 2 người chấm.

3. Thành phần của Hội đồng chấm thi tập trung các trường tiểu học:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, quận (thuộc tỉnh, thành phố) hoặc một Hiệu trưởng trường tiểu học.

- Hai Phó Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng một trường tiểu học

- Hai Thư kí Hội đồng: Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học hoặc cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, quận (thuộc tỉnh, thành phố).

- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm giáo viên được lựa chọn trong số những giáo viên có năng lực giảng dạy, đạt trình độ chuẩn và đã từng giảng dạy lớp 4, lớp 5. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số bài thi, sao cho mỗi bài thi có 2 người chấm".

 

Điều 2: Quyết định này được áp dụng từ năm học 1999-2000. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) ; Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi