Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 06/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 14 THÁNG  3  NĂM 2000 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 15/3/1999

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;

- Căn cứ Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học ;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ sung, sửa đổi một số Điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học, ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Bỏ khoản 1 Điều 6 về đối tượng được công nhận tốt nghiệp tiểu học.
2. Thay Điều 12 như sau:
"Việc tổ chức coi thi được tiến hành tại các trường tiểu học có học sinh dự thi; việc chấm thi được tổ chức theo các đơn vị trường hoặc tập trung các trường tiểu học (theo cụm trường hoặc Huyện, Quận). Việc tổ chức chấm thi tập trung các trường tiểu học do Ban Chỉ đạo  và kiểm tra thi tốt nghiệp tiểu học tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) quyết định.
1. Thành phần của Hội đồng coi thi:
- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại
- Một Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng trường khác
- Một Thư kí Hội đồng: Thư kí Hội đồng nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại
- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm những giáo viên sở tại không dạy lớp 5 và 2 giáo viên trường khác đến ; một số giáo viên làm giám thị biên. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số phòng thi, sao cho mỗi phòng thi có 2 người coi thi (không kể giám thị biên).
2. Thành phần của Hội đồng chấm thi theo đơn vị trường
- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại
- Một Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng trường khác
- Một Thư kí Hội đồng: Thư kí Hội đồng nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại
- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm giáo viên trường sở tại và 2 giáo viên ở trường khác đến. Các Uỷ viên Hội đồng được lựa chọn trong số những giáo viên có năng lực giảng dạy, đạt trình độ chuẩn và đã từng giảng dạy lớp 4, lớp 5. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số bài thi, sao cho mỗi bài thi có 2 người chấm.
3. Thành phần của Hội đồng chấm thi tập trung các trường tiểu học:
- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, quận (thuộc tỉnh, thành phố) hoặc một Hiệu trưởng trường tiểu học.
- Hai Phó Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng một trường tiểu học
- Hai Thư kí Hội đồng: Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học hoặc cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, quận (thuộc tỉnh, thành phố).
- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm giáo viên được lựa chọn trong số những giáo viên có năng lực giảng dạy, đạt trình độ chuẩn và đã từng giảng dạy lớp 4, lớp 5. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số bài thi, sao cho mỗi bài thi có 2 người chấm".
Điều 2: Quyết định này được áp dụng từ năm học 1999-2000. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) ; Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 06/2000/QĐ-BGD&ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 14/03/2000 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 06/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 15/3/1999

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;

- Căn cứ Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học ;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ sung, sửa đổi một số Điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học, ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Bỏ khoản 1 Điều 6 về đối tượng được công nhận tốt nghiệp tiểu học.

2. Thay Điều 12 như sau:

"Việc tổ chức coi thi được tiến hành tại các trường tiểu học có học sinh dự thi; việc chấm thi được tổ chức theo các đơn vị trường hoặc tập trung các trường tiểu học (theo cụm trường hoặc Huyện, Quận). Việc tổ chức chấm thi tập trung các trường tiểu học do Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp tiểu học tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) quyết định.

1. Thành phần của Hội đồng coi thi:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại

- Một Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng trường khác

- Một Thư kí Hội đồng: Thư kí Hội đồng nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại

- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm những giáo viên sở tại không dạy lớp 5 và 2 giáo viên trường khác đến ; một số giáo viên làm giám thị biên. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số phòng thi, sao cho mỗi phòng thi có 2 người coi thi (không kể giám thị biên).

2. Thành phần của Hội đồng chấm thi theo đơn vị trường

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại

- Một Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng trường khác

- Một Thư kí Hội đồng: Thư kí Hội đồng nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại

- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm giáo viên trường sở tại và 2 giáo viên ở trường khác đến. Các Uỷ viên Hội đồng được lựa chọn trong số những giáo viên có năng lực giảng dạy, đạt trình độ chuẩn và đã từng giảng dạy lớp 4, lớp 5. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số bài thi, sao cho mỗi bài thi có 2 người chấm.

3. Thành phần của Hội đồng chấm thi tập trung các trường tiểu học:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, quận (thuộc tỉnh, thành phố) hoặc một Hiệu trưởng trường tiểu học.

- Hai Phó Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng một trường tiểu học

- Hai Thư kí Hội đồng: Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học hoặc cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, quận (thuộc tỉnh, thành phố).

- Các Uỷ viên Hội đồng: Gồm giáo viên được lựa chọn trong số những giáo viên có năng lực giảng dạy, đạt trình độ chuẩn và đã từng giảng dạy lớp 4, lớp 5. Số lượng Uỷ viên tuỳ thuộc vào số bài thi, sao cho mỗi bài thi có 2 người chấm".

 

Điều 2: Quyết định này được áp dụng từ năm học 1999-2000. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) ; Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!