Số 03.2009 (410) ngày 16/01/2009

 CHÍNH PHỦ


Điều chỉnh mức thu phí xăng dầu (SMS: 531465) - Theo quy định mới tại Quyết định 03/2009/QĐ-TTg ra ngày 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, mức thu phí xăng dầu được điều chỉnh như sau: Xăng các loại: 1.000 đồng/lít (quy định trước đây là 500 đồng/lít); Diezel: 500 đồng/lít (trước là 300 đồng/lít); Dầu hỏa: 300 đồng/lít, dầu ma zút, dầu mỡ nhờn: 300 đồng/kg (trước quy định chưa thu phí).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ (SMS: 531542) - Theo quy định tại Nghị định 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ, chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông báo.
Đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam gồm: Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; và một số đối tượng đặc biệt khác khi có thông báo của Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ.
Văn bản thông báo chuyến bay chuyến cơ nội địa do Hãng hàng không Việt Nam thực hiện phải được gửi tới Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân, hãng hàng không của Việt Nam thực hiện chuyến bay. Với chuyến bay chuyên cơ quốc tế do Hãng hàng không Việt Nam thực hiện, văn bản thông báo chuyến bay phải được gửi cho Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân nhà nước - Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân, hãng hàng không của Việt Nam thực hiện chuyến bay…
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Tổ chức, hoạt động của thư viện tư nhân (SMS: 531463) - Ngày 06/01/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2009/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.
Theo đó, thư viện tư nhân là cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thư viện, do một người hoặc một nhóm người thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Thư viện tư nhân được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, được tham gia các dịch vụ công trong lĩnh vực thư viện do Nhà nước tài trợ, đặt hàng. Người làm việc trong thư viện tư nhân được miễn phí khi tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ngành văn hóa tổ chức.
Thư viện tư nhân muốn thành lập phải có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo nguyên tắc nghiệp vụ thư viện; có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ…

Nghị định này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 BỘ TÀI CHÍNH


Chế độ tài chính với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (SMS: 531552) - Ngày 14/01/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Theo đó, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có quyết định kiêm nhiệm và nhận công tác trước ngày 01/01/2006 thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ 01/01/2006; trường hợp có quyết định kiêm nhiệm từ 01/01/2006 trở đi thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày nhận công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Giảm, gia hạn nộp thuế TNDN (SMS: 531553) - Nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, ngày 13/01/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 03/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của Quý 4/2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009. Cụ thể: Số thuế TNDN được giảm của Quý 4/2008 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp của Quý 4/2008. Số thuế TNDN được giảm của năm 2009 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp của năm. Khi kê khai số thuế TNDN tạm nộp của Quý 4/2008 và hàng quý năm 2009, doanh nghiệp tự xác định số thuế được tạm giảm bằng 30% số thuế tạm nộp của quý. Khi quyết toán thuế TNDN năm 2008 và năm 2009, doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm. 
Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì số thuế TNDN được giảm 30% tính trên số thuế còn lại sau khi đã trừ đi số thuế TNDN được ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng được giảm thuế TNDN theo Thông tư này phải đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hiệu lực trước 01/01/2009 không quá 10 tỷ đồng hoặc với doanh nghiệp thành lập mới từ 01/01/2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng; Có số lao động sử dụng bình quân trong Quý IV/2008 không quá 300 người, không kể lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng, nếu doanh nghiệp thành lập mới từ 01/01/2008 thì số lao động được trả lương tháng đầu tiên có doanh thu không quá 300 người.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Thuế đối với nhà thầu tại Việt Nam (SMS: 531480) - Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng: Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam; Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (gọi chung là Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với Nhà thầu nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.
Thông tư này hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh; hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh.

Thông tư có các quy định cụ thể về căn cứ, phương pháp tính thuế và đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2009.

 

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Sửa đổi hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh (SMS: 531537) - Ngày 13/01/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BKH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD) theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ĐKKD.
Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ áp dụng đối với hộ kinh doanh gồm: Giấy đề nghị ĐKKD, Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ kinh doanh. Mẫu Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD của doanh nghiệp cũng có thay đổi.
Các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định tại Điều 19, 20, 21 và 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP làm theo mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể là: Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần; Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên; Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Điều chỉnh tiền lương đóng BHXH (SMS: 531538) - Theo quy định tại Thông tư 01/2009/TT-BLĐTBXH ra ngày 14/01/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,  người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, từ ngày 01/01/2009 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần thuộc đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã BHXH.
Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH tương ứng cho các năm đóng BHXH từ trước năm 1995 đến năm 2009 đối với người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 như sau: Trước 1995, mức điều chỉnh 2,54; 1995 - 2,16; 1996 - 2,04; 1997 - 1,97;… 2008 và 2009 - 1,0.
Mức lương đóng BHXH sau khi điều chỉnh được tính theo công thức sau: Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm bằng (=) Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm nhân (x) Mức điều chỉnh của năm tương ứng quy định tại khoản 1 mục II Thông tư này.

Các quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01/01/2009.

 

 LIÊN BỘ QUỐC PHÒNG - CÔNG AN - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Chế độ BHXH đối với quân nhân, công an (SMS: 531514) - Ngày 12/01/2009, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bẳt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
Theo đó, chế độ ốm đau bổ sung quy định mới với trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ hai con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau; trường hợp người lao động được cơ quan có thẩm quyền cho phép đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài; trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động sau khi ốm đau.
Thông tư còn bổ sung một số quy định mới về chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.