Số 02.2009 (409) ngày 09/01/2009

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Sửa đổi Pháp lệnh Dân số (SMS: 531422) - Ngày 27/12/2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 15/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số.
Theo đó, quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số - kế hoạch hóa gia đình là được quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định; Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2009.

 CHÍNH PHỦ


Thành lập Sở giao dịch chứng khoán (SMS: 531378) - Theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998) từ đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước. Vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 1.000 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành có điều kiện niêm yết chứng khoán quy định tại Điều 9 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong nước, nước ngoài; là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Bảo hiểm xã hội tự nguyện (SMS: 531348) - Để điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Chính phủ đã ra Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008.
Theo đó, điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối tượng áp dụng là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 01/01/2008 trở đi và sau đó hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội áp dụng đối với đối tượng nêu trên được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hàng năm và được xác định bằng công thức sau: Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm bằng (=) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100% chia cho (:) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%.
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau ngày 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, và được thực hiện từ ngày 01/01/2008.

Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ (SMS: 531377) - Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, áp dụng cho hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ giám định công nghệ và các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
Các công nghệ được khuyến khích chuyển giao theo Nghị định này gồm: Công nghệ nano; sản xuất mạch tích hợp, các bộ nhớ dung lượng cao; sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD), plasma; chế tạo các thiết bị đo chính xác kỹ thuật số, đầu cảm biến, thiết bị đo điện tử; chế tạo robot; chế tạo vật liệu xây dựng có tính năng đặc biệt; sản xuất vắc xin bảo vệ sức khỏe người, động vật; sản xuất nhiên liệu mới; luyện, cán, kéo kim loại đặc biệt; công nghệ giống, nuôi cá ngừ đại dương, tôm hùm, bào ngư, sò huyết, trai lấy ngọc, san hô; sản xuất các bộ phận nhân tạo của con người; sản xuất thuốc điều trị ung thư, tim mạch, tiểu đường, HIV/AIDS, thuốc cai nghiện ma túy, thuốc phục vụ sinh đẻ có kế hoạch…
Các công nghệ cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam gồm: Công nghệ in, sắp chữ bằng bản chì; điện phân dùng điện cực thủy ngân; sản xuất sơn sử dụng thủy ngân; sản xuất xi măng lò đứng; sản xuất xi măng lò quay bằng phương pháp ướt; nhân bản vô tính phôi người; điều chế chất ma túy; các công nghệ làm vô hiệu hóa các thiết bị đo, đếm, tính lượng, tính thời gian, ghi âm, ghi hình, thiết bị kiểm tra…
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chất lượng, sản phẩm hàng hóa (SMS: 531347) - Nhằm hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng hàng hóa, ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.
Theo Nghị định này, việc xác định sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) căn cứ vào các yếu tố: Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa; Yêu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ. Trong đó, khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa được xác định dựa trên một hoặc những yếu tố: Bản chất hóa học, vật lý, sinh học; Kết cấu, nguyên lý hoạt động; Quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng.
Trước khi đưa ra thị trường, người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, đồng thời có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm. Trường hợp sản phẩm nhóm 2 có đặc tính mới tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích mà đặc tính mới này chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn thì người sản xuất có trách nhiệm chứng minh sản phẩm đó an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Sản phẩm loại này chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường sau khi được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cho phép.
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hướng dẫn thi hành Luật Luật sư (SMS: 531384) - Theo quy định tại Nghị định 131/200/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2008, điều kiện để thành lập Đoàn luật sư là: Có tôn chỉ, mục đích không trái Hiến pháp, pháp luật; có từ 03 người sáng lập có chứng chỉ hành nghề luật sư trở lên tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư có hiệu lực, những người sáng lập Đoàn luật sư phải tổ chức Đại hội thành lập Đoàn luật sư, quá thời hạn này quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư không còn hiệu lực.
Nghị định còn có các quy định cụ thể về thành lập, chế độ hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 12 và 13 Chương IV của Nghị định 28/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Luật sư sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 

 BỘ TÀI CHÍNH


Cơ chế quản lý tài chính và biên chế hệ thống KBNN (SMS: 531402) - Ngày 02/01/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013.
Theo đó, về biên chế,
Tổng Giám đốc KBNN được chủ động tổ chức, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính. Tổng số biên chế giao cho các đơn vị thuộc KBNN không vượt quá chỉ tiêu biên chế đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao cho KBNN. Ngoài số biên chế được giao, KBNN được hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
Về mức chi tiền lương, tiền công, trên cơ sở số biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và nguồn kinh phí hoạt động, mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên chức bình quân toàn hệ thống KBNN là 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (gồm: lương ngạch, bậc, chức vụ và các loại phụ cấp, trừ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ). Chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức bình quân toàn hệ thống KBNN tối đa 0,2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.
Thông tư còn có các quy định cụ thể về nguồn thu - chi, tiêu chuẩn, định mức, chế độ với hệ thống KBNN.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng cho các năm ngân sách trong giai đoạn 2009 - 2013.

Khấu trừ thuế TNCN khi chuyển nhượng chứng khoán (SMS: 531349) - Ngày 02/01/2009, Bộ Tài chính đã ra Công văn số 42/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán. 
Theo đó, các giao dịch chuyển nhượng liên quan đến các loại cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại HaSTC, cổ phiếu chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết đều thuộc phạm vi áp dụng của công văn này.
Đối với cổ phiếu đã niêm yết, công ty chứng khoán (CTCK) căn cứ vào giá và số lượng cổ phiếu chuyển nhượng thành công tại sở hoặc trung tâm giao dịch, tính số thuế phải khấu trừ theo thuế suất 1% trên tổng giá trị chứng khoán từng lần chuyển nhượng của người chuyển nhượng. Thời điểm khấu trừ nộp ngân sách cũng là thời điểm CTCK thông báo giao dịch thành công. 
Đối với cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại HaSTC, CTCK thực hiện như cổ phiếu đã niêm yết. Với cổ phiếu chưa đăng ký tại HaSTC nhưng được công ty phát hành uỷ quyền cho CTCK quản lý Sổ đăng ký cổ đông thì CTCK có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế. 
Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc ghi thấp hơn giá trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, CTCK căn cứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừ thuế. 
Công văn này áp dụng với các giao dịch chuyển khoản chứng khoán thành công kể từ ngày 02/01/2009.

Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (SMS: 531401) - Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.
Thông tư quy định chi tiết về đối tượng không chịu thuế, các phương pháp khấu trừ thuế, phương pháp tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế. Bên cạnh đó việc quy định chi tiết về ghi chép hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cũng được quy định chi tiết trong Thông tư này.
Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. 
Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng…
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 và thay thế các Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính.

 

 BỘ TƯ PHÁP


Quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật (SMS: 531390) - Ngày 31/12/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.
Theo đó,
Hội đồng thẩm định được Bộ Tư pháp thành lập đối với các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong các trường hợp: Dự án có nội dung liên quan đến nhiều Bộ, ngành; Các Bộ, ngành có ý kiến khác nhau về các nội dung quy định tại Điều 10 của Nghị định 78/2008/NĐ-CP; Các chương trình, dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản.
Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch và Thư ký Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; Các thành viên Hội đồng gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức có liên quan và không bao gồm đại diện đơn vị đề nghị thẩm định; Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định danh sách cụ thể các thành viên của Hội đồng thẩm định theo đề nghị của các Bộ, ngành liên quan. Căn cứ vào tính chất, nội dung của chương trình, dự án, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc mời các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia Hội đồng thẩm định để tham gia ý kiến tư vấn phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định.
Số lượng thành viên Hội đồng thẩm định ít nhất là 07 người, trong đó đại diện Bộ Tư pháp chiếm không quá 1/2 (một phần hai).
Cuộc họp thẩm định do Chủ tịch Hội đồng thẩm định triệu tập và chủ tọa trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ thẩm định đến các thành viên Hội đồng, và chỉ được tiến hành trong trường hợp có mặt ít nhất là hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng. Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp, thành viên Hội đồng gửi Chủ tịch Hội đồng ý kiến thẩm định của mình bằng văn bản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Cơ quan đại diện, phóng viên báo chí thường trú (SMS: 531425) - Ngày 31/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Theo đó, cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại một địa phương phải có đủ các điều kiện sau: Có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ 03 năm trở lên; Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện; Có nhân sự do một người đứng đầu là Trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cơ quan đại diện. Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp thẻ nhà báo.
Phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập) phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động; đã được cấp thẻ nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú; có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quy hoạch mạng lưới báo chí in toàn quốc (SMS: 531426) - Để sắp xếp lại mạng lưới báo chí in trên toàn quốc, ngày 30/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Hướng dẫn số 4318/BTTTT-HD hướng dẫn công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc. 
Nguyên tắc chung khi quy hoạch là rà soát, cắt giảm những cơ quan báo, tạp chí không đủ các điều kiện để hoạt động, các cơ quan báo, tạp chí có số lượng phát hành thấp, phạm vi thông tin hẹp, hiệu quả tuyên truyền không cao thì xem xét chuyển thành đặc san xuất bản không định kỳ hoặc bản tin; Xem xét rút giấy phép hoạt động đối với những ấn phẩm báo chí có sai phạm kéo dài, bị phê bình nhắc nhở nhiều lần nhưng chậm hoặc không khắc phục; Các tạp chí không ra ấn phẩm khác, khi có nhu cầu đặc biệt cần thông tin, có thể tăng trang, tăng kỳ hoặc xuất bản một số đặc san; Không phát triển cơ quan báo chí mới khi chưa có quy hoạch được duyệt…