Quyết định 302/QĐ-TTg 2023 kéo dài thời gian thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 302/QĐ-TTg

Quyết định 302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:302/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:28/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kéo dài thời gian hoàn thiện cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 302/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

Theo đó, tiếp tục thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 và Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025. Trong đó, nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023; nhiệm vụ của các bộ, cơ quan Trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025.

Ngoài ra, kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan Trung ương do ngân sách Trung ương bảo đảm. Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương bảo đảm.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính do lịch sử để lại; hướng dẫn giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp mới phát sinh. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành kiểm tra nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm của Dự án theo quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp của địa phương gửi Bộ Nội vụ để xem xét, tổ chức thẩm định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 302/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số: 302/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

_______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 và Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian và kinh phí thực hiện Dự án
1. Tiếp tục thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012, Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 và Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong đó:
a) Nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
b) Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
2. Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm.
3. Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do ngân sách địa phương bảo đảm.
Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Nhiệm vụ
a) Năm 2023:
- Trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính do lịch sử để lại.
- Giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp mới phát sinh do có sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã; tổ chức thực hiện việc xác định địa giới đơn vị hành chính trên thực địa theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Kiểm tra nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm của Dự án theo quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của Dự án.
- Thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.
- Lập hồ sơ xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Năm 2024:
- Hoàn thành thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.
- Xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trên thực địa theo quyết định của cấp có thẩm quyền và chuyển vẽ lên bản đồ địa giới đơn vị hành chính hệ tọa độ quốc gia VN-2000 để đưa vào quản lý, sử dụng.
c) Năm 2025:
- Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới đơn vị hành chính và tập huấn, chuyển giao phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
- Giải quyết dứt điểm các công việc còn lại và tổ chức tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án.
3. Giải pháp
a) Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp.
b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Dự án và gửi hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa về Bộ Nội vụ để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thẩm định; bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ còn lại của Dự án và thực hiện giải ngân theo đúng quy định của pháp luật.
c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong quá trình giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp.
d) Các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề vượt thẩm quyền.
đ) Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, tạm dừng việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyết định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của địa phương đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Nội vụ
a) Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính do lịch sử để lại; hướng dẫn giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp mới phát sinh.
b) Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, đảo.
c) Tổ chức thẩm định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.
d) Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về địa giới đơn vị hành chính.
đ) Theo dõi, kiểm tra và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả và tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường
a) Hoàn thành kiểm tra nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm của Dự án theo quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp của địa phương gửi Bộ Nội vụ để xem xét, tổ chức thẩm định.
b) Phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, đảo.
c) Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới đơn vị hành chính và tổ chức tập huấn, chuyển giao phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về địa giới đơn vị hành chính đến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
3. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế cho các bộ, cơ quan trung ương thực hiện Dự án.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng thực hiện các hạng mục công việc của Dự án; kịp thời hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.
6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng thực hiện các hạng mục công việc của Dự án tại địa phương.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Lưu Quang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi