Quyết định 256/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
-------------------
Số: 256/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên,
tỉnh An Giang là đô thị loại IV
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 04/11/2011 về việc thẩm định và quyết định công nhận thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là đô thị loại IV;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,
 
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
 
Điều 1. Công nhận thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là đô thị loại IV.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tịnh Biên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:        
- Như Điều 2;                                                                
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư; Tài nguyên&Môi trường; Tài chính; Quốc phòng; Giao thông vận tải; Công thương; Văn hóa, thể thao&Du lịch;
- Các Sở: XD; NV tỉnh An Giang;
- Lưu: VP, Cục PTĐT (3).          
BỘ TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
 
Trịnh Đình Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 256/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là đô thị loại IV
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngSố công báo: Đã biết
Số hiệu:256/QĐ-BXDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:19/03/2012Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Địa giới hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!