Thông tư 20 TC/TCT Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THôNG Tư

CủA Bộ TàI CHíNH Số 20 TC/TCT NGàY 16 THáNG 3 NăM 1995

Về VIệC HướNG DẫN XéT MIễN THUế XUấT NHậP đốI VớI

CáC HìNH THứC đầU Tư THEO LUậT ĐầU Tư NướC NGOàI

TạI VIệT NAM THeO NGHị địNH Số 191/CP NGàY 28/12/1994

CủA CHíNH PHủ.

 

Thực hiện Điều 14 Nghị định số 191/CP ngày 28/12/1994 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hình thành thẩm định và thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài, quy định "Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu, trong đó quy định rõ số hàng hoá được miễn thuế theo quy định của pháp luật".

Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (SCCI), Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện xét miễn thuế xuất nhập khẩu đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 

I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT MIỄN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.

 

- Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh trên cơ sở Hợp tác kinh doanh, Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

- Thiết bị, máy móc, phụ tùng, các phương tiện sản xuất kinh doanh (gồm cả phương tiện vận tải) và các vật tư nhập khẩu vào Việt Nam để đầu tư xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp, hoặc để tạo tài sản cố định thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh (dưới đây gọi tắt là hành hoá)

Các phương tiện sản xuất kinh doanh là những công cụ, dụng cụ lao động nhỏ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất; bao bì, két nhựa đóng gói quay vòng thuộc phương tiện cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp mới đi vào sản xuất lần đầu bằng vốn đầu tư ban đầu hình thành xí nghiệp và đã được ghi trong Luận chứng kinh tế kỹ thuật ban đầu của dự án được duyệt thì được xét miễn thuế nhập khẩu lần đầu theo điểm 1 điều 76 Nghị định số 18 - CP ngày 16/04/1993 và điều 13 Nghị định số 54 - CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ. Số lượng và trị giá hàng hoá nhập khẩu lần đầu được xét miễn thuế nhập khẩu cho đối tượng này được xác định trong Luận chứng kinh tế kỹ thuật ban đầu của dự án và được Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu.

- Riêng đối với hàng hoá, thiết bị... nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của các Hợp đồng thăm dò dầu khí thực hiện theo tinh thần công văn số 5842/DK ngày 21/10/1994 của Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá phục vụ hoạt động dầu khí.

- Phương tiện vận tải thực hiện theo định mức quy định tại công văn số 1412/UB-QL ngày 27/7/1994 của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư về việc nhập khẩu xe ô tô du lịch của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Mọi máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải nhập khẩu vào Việt Nam để xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp hoặc để tạo tài sản cố định để thực hiện Hợp đồng hợp tác hinh doanh vượt quá mức quy định so với luận chứng kinh tế kỹ thuật và giải trình thiết kế kỹ thuật, thì không được miễn thuế nhập khẩu.

- Trường hợp những dự án được cấp giấy phép bổ sung, điều chỉnh Luận chúng kinh tế kỹ thuật thì Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư gửi Bộ Thương mại Bản giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung để có cơ sở làm thủ tục xét cấp kế hoạch nhập khẩu hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu.

- Trường hợp xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu thay thế, tái đầu tư để đổi mới trang thiết bị phương tiện vận tải là các tài sản cố định đã được miễn thuế nhập khẩu lần đầu (kể cả trường hợp dùng vốn khấu hao các tài sản cố định)thì không được miễn thuế nhập khẩu.

 

II/ THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XÉT MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU,
THUẾ NHẬP KHẨU.

 

Bộ Thương mại xét duyệt kế hoạch nhập khẩu hàng hoá xác định số lượng chủng loại hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu do các đối tượng quy định tại mục I nêu trên. Thủ tục hồ sơ theo quy định tại thông tư số 03TM/DT ngày 02/7/1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện chương VII Nghị định số 18 -CP về tổ chức kinh doanh của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thanh khoản số hàng hoá, số tiền thuế nhập khẩu được miễn cụ thể trên cơ sở kế hoạch nhập khẩu hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu của Bộ Thương mại cấp với số hàng thực nhập khẩu. Theo dõi quản lý hàng được miễn thuế nhập khẩu được chính xác, thống nhất, chống thất thu cho NSNN.

Bộ Tài chính cùng với các ngành có liên quan chỉ đạo tổ chức kiểm tra tình hình miễn thuế nhập khẩu đối với các hình thức đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đúng Pháp luật quy định.

Hàng năm và mỗi khi hoàn thành dự án đầu tư ban đầu hoặc từng giai đoạn đầu tư của dự án, các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải lập báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hoá, tình hình sử dụng hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan. Thời gian báo cáo chậm nhất là 30 ngày sau khi hoàn thành dự án hoặc giai đoạn đầu tư của dự án hoặc ngày kết thúc năm. Nếu không có báo cáo thì cơ quan Hải quan sẽ từ chối không làm thủ tục miễn thuế cho các lô hàng xuất khẩu tiếp theo của xí nghiệp.

 

III/ THỜI HIỆU THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/1995 và thay thế điểm 1 Thông tư số 47 TC/TCT ngày 01/6/1994, điểm 1 và 2 Thông tư số 90 TC/TCT ngày 04/11/1994 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

thuộc tính Thông tư 20 TC/TCT

Thông tư 20 TC/TCT Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:20 TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Hồ Tế
Ngày ban hành:16/03/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 20 TC/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom – Happiness
--------
No: 20-TC/TCT
Hanoi, March 16, 1995
 
CIRCULAR
GUIDING THE CONSIDERATION FOR EXEMPTION OF IMPORT AND EXPORT TAX FOR THE VARIOUS FORMS OF INVESTMENT UNDER THE LAW ON FOREIGN INVESTMENT IN VIETNAM ACCORDING TO DECREE No.191-CP ON THE 28TH OF DECEMBER 1994 OF THE GOVERNMENT
In execution of Article 14 of Decree No.191-CP on the 28th of December 1994 of the Government on the promulgation of the Regulation on the evaluation and implementation of foreign direct investment projects which stipulates that "the Ministry of Trade shall issue import permits that clearly stipulate the amount of goods exempt from tax by prescription of law",
After receiving suggestions from the Ministry of Trade, the General Customs Department and the State Committee for Cooperation and Investment (SCCI), the Ministry of Finance provides the following guidance for considering export-import tax exemption for the various forms of investment under the Law on Foreign Investment in Vietnam :
I. SUBJECTS AND CONDITIONS ELIGIBLE FOR EXEMPTION OF EXPORT-IMPORT TAX
- The enterprises with foreign-invested capital, the partners to joint ventures operating on the basis of business cooperation contracts, the oil and gas product-sharing contracts set up under the Law on Foreign Investment in Vietnam (hereafter referred to as foreign-invested enterprises).
- Equipment, machinery, accessories, means of production and business (including transport means), and materials imported into Vietnam for investment in infrastructure construction to build the enterprises, or to create the fixed assets to carry out the business cooperation contracts (hereunder called commodities).
The means of production and business such as tools, small working tools, specialized fixtures for production; packaging, reusable plastic containers which are the means necessary for production and business operations of an enterprise which is put into operation for the first time with its own initial investment capital and already recorded in the initial economic-technical feasibility study of the approved project, are eligible for exemption of export-import tax under Point 1 of Article 76 of Decree No.18-CP of the Government. The amount and value of the commodities, which are imported for the first time eligible for exemption of import tax, must be determined in the initial technical economic feasibility study of the project, and must be granted import license by the Ministry of Trade.
- The commodities, equipment... imported in service of the oil and gas industry by the contracts for oil and gas exploration shall comply with the official dispatch No.5842/DK on the 21st of October 1994 of the Government on the exemption of export-import tax for the commodities in service of oil and gas industry.
- The transport means shall comply with the norms defined at official dispatch No.1412/UB/DK on the 27th of July 1994 of the State Committee for Cooperation and Investment concerning the importation of tourist cars by the foreign-invested enterprises.
- All machinery, equipment, materials and transport means imported into Vietnam for the infrastructure construction to set up the enterprises, or to create fixed assets to carry out the business cooperation contracts exceeding the prescribed level compared with the economic and technical feasibility studies and the explanations of the technical designs, shall not be exempted from import tax.
- With regard to the projects which have been issued permits to amend or adjust the economic and technical feasibility studies, the State Committee for Cooperation and Investment shall send to the Ministry of Trade a complementary economic and technical explanation, as a basis for filling procedures to consider the issue of plans for the importation of commodities exempt from import tax.
- In case the foreign-invested enterprise has the need to replace or reinvest to renew its equipment and transport means which are fixed assets already exempt from import tax for the first time (including cases in which the depreciation cost of fixed assets is used), they shall not be exempt from import tax.
II. COMPETENCE AND PROCEDURES OF CONSIDERING EXEMPTION OF EXPORT AND IMPORT TAX
The Ministry of Trade shall examine and approve the plan for the importation of commodities, determine the number of kinds of commodities free from import tax for the subjects stipulated in Section I. The procedures for compiling the dossier shall comply with the provisions of Circular No.3-TM/DT on the 2nd of July 1993 of the Ministry of Trade guiding the implementation of Chapter VII of Decree No.18-CP on the business organization of the foreign-invested enterprises.
The General Customs Department shall direct and guide the Customs Service in the provinces and cities to process the commodities and account for the specific concrete amount of exempted import tax, on the basis of the plan for importation of tax-free commodities issued by the Ministry of Trade, compared with the actual imported commodities. It shall have to monitor and control the tax-free imports in order to ensure their accuracy and uniformity, and to avoid losses to the State Budget.
The Ministry of Finance shall, together with the concerned branches, direct the control of the situation of import tax exemption, with regard to the various forms of foreign investment under the Law on Foreign Investment in Vietnam, in conformity with the prescriptions of law.
Annually, and each time after the completion of the initial investment project or each phase of the project, the foreign-invested enterprise must file a report on the situation of commodity import, the situation of the use of the commodities exempt from import tax, and send it to the direct tax control agency, the Ministry of Trade and the General Customs Department. The report must be sent within 30 days at the latest, after completion of the project, or the investment phase of the project, or the concluding day of the year. Without such a report, the Customs Service shall refuse to fill the procedures for tax exemption to the subsequent consignments of export-import commodities of the enterprise.
III. TIME SCHEDULE FOR IMPLEMENTATION
This Circular takes effect from the 1st of April 1995, and replaces Article 1 of Circular No.47-TC/TCT on the 1st of June 1994, Points 1 and 2 in Circular No.90-TC/TCT on the 4th of November 1994 of the Ministry of Finance guiding the consideration for tax exemption and reimbursement of export and import tax for foreign-invested enterprises.
 

 
THE MINISTER OF FINANCE
Ho Te

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 20TC/TCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi