Thông tư 20 TC/TCT Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 20 TC/TCT

Thông tư 20 TC/TCT Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:20 TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Hồ Tế
Ngày ban hành:16/03/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 20 TC/TCT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THôNG Tư

CủA Bộ TàI CHíNH Số 20 TC/TCT NGàY 16 THáNG 3 NăM 1995

Về VIệC HướNG DẫN XéT MIễN THUế XUấT NHậP đốI VớI

CáC HìNH THứC đầU Tư THEO LUậT ĐầU Tư NướC NGOàI

TạI VIệT NAM THeO NGHị địNH Số 191/CP NGàY 28/12/1994

CủA CHíNH PHủ.

 

Thực hiện Điều 14 Nghị định số 191/CP ngày 28/12/1994 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hình thành thẩm định và thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài, quy định "Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu, trong đó quy định rõ số hàng hoá được miễn thuế theo quy định của pháp luật".

Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (SCCI), Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện xét miễn thuế xuất nhập khẩu đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 

I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT MIỄN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.

 

- Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh trên cơ sở Hợp tác kinh doanh, Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

- Thiết bị, máy móc, phụ tùng, các phương tiện sản xuất kinh doanh (gồm cả phương tiện vận tải) và các vật tư nhập khẩu vào Việt Nam để đầu tư xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp, hoặc để tạo tài sản cố định thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh (dưới đây gọi tắt là hành hoá)

Các phương tiện sản xuất kinh doanh là những công cụ, dụng cụ lao động nhỏ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất; bao bì, két nhựa đóng gói quay vòng thuộc phương tiện cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp mới đi vào sản xuất lần đầu bằng vốn đầu tư ban đầu hình thành xí nghiệp và đã được ghi trong Luận chứng kinh tế kỹ thuật ban đầu của dự án được duyệt thì được xét miễn thuế nhập khẩu lần đầu theo điểm 1 điều 76 Nghị định số 18 - CP ngày 16/04/1993 và điều 13 Nghị định số 54 - CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ. Số lượng và trị giá hàng hoá nhập khẩu lần đầu được xét miễn thuế nhập khẩu cho đối tượng này được xác định trong Luận chứng kinh tế kỹ thuật ban đầu của dự án và được Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu.

- Riêng đối với hàng hoá, thiết bị... nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của các Hợp đồng thăm dò dầu khí thực hiện theo tinh thần công văn số 5842/DK ngày 21/10/1994 của Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá phục vụ hoạt động dầu khí.

- Phương tiện vận tải thực hiện theo định mức quy định tại công văn số 1412/UB-QL ngày 27/7/1994 của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư về việc nhập khẩu xe ô tô du lịch của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Mọi máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải nhập khẩu vào Việt Nam để xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp hoặc để tạo tài sản cố định để thực hiện Hợp đồng hợp tác hinh doanh vượt quá mức quy định so với luận chứng kinh tế kỹ thuật và giải trình thiết kế kỹ thuật, thì không được miễn thuế nhập khẩu.

- Trường hợp những dự án được cấp giấy phép bổ sung, điều chỉnh Luận chúng kinh tế kỹ thuật thì Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư gửi Bộ Thương mại Bản giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung để có cơ sở làm thủ tục xét cấp kế hoạch nhập khẩu hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu.

- Trường hợp xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu thay thế, tái đầu tư để đổi mới trang thiết bị phương tiện vận tải là các tài sản cố định đã được miễn thuế nhập khẩu lần đầu (kể cả trường hợp dùng vốn khấu hao các tài sản cố định)thì không được miễn thuế nhập khẩu.

 

II/ THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XÉT MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU,
THUẾ NHẬP KHẨU.

 

Bộ Thương mại xét duyệt kế hoạch nhập khẩu hàng hoá xác định số lượng chủng loại hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu do các đối tượng quy định tại mục I nêu trên. Thủ tục hồ sơ theo quy định tại thông tư số 03TM/DT ngày 02/7/1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện chương VII Nghị định số 18 -CP về tổ chức kinh doanh của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thanh khoản số hàng hoá, số tiền thuế nhập khẩu được miễn cụ thể trên cơ sở kế hoạch nhập khẩu hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu của Bộ Thương mại cấp với số hàng thực nhập khẩu. Theo dõi quản lý hàng được miễn thuế nhập khẩu được chính xác, thống nhất, chống thất thu cho NSNN.

Bộ Tài chính cùng với các ngành có liên quan chỉ đạo tổ chức kiểm tra tình hình miễn thuế nhập khẩu đối với các hình thức đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đúng Pháp luật quy định.

Hàng năm và mỗi khi hoàn thành dự án đầu tư ban đầu hoặc từng giai đoạn đầu tư của dự án, các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải lập báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hoá, tình hình sử dụng hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan. Thời gian báo cáo chậm nhất là 30 ngày sau khi hoàn thành dự án hoặc giai đoạn đầu tư của dự án hoặc ngày kết thúc năm. Nếu không có báo cáo thì cơ quan Hải quan sẽ từ chối không làm thủ tục miễn thuế cho các lô hàng xuất khẩu tiếp theo của xí nghiệp.

 

III/ THỜI HIỆU THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/1995 và thay thế điểm 1 Thông tư số 47 TC/TCT ngày 01/6/1994, điểm 1 và 2 Thông tư số 90 TC/TCT ngày 04/11/1994 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi