Quyết định 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 229/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG

Ô TÔ CAO TỐC TRUNG LƯƠNG – MỸ THUẬN

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đầu tư một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng thiết yếu giai đoạn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Giao Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV (BEDC) là Doanh nghiệp BOT thực hiện Dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT.  

Điều 2. Dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được thực hiện với một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư như sau:

1. Về giải phóng mặt bằng:

a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư thực hiện các tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm lập và thực hiện các dự án tái định cư để đảm bảo phục vụ tái định cư cho người bị thu hồi đất thuộc Dự án phải di chuyển chỗ ở; quyết định thu hồi đất, giao đất, phê duyệt dự toán, quyết toán các khu tái định cư theo quy định hiện hành. Trong trường hợp giá trị đất ở tại khu tái định cư cao hơn giá trị đất được bồi thường hỗ trợ khi thu hồi tại nơi ở cũ thì Chủ đầu tư hỗ trợ phần chênh lệch đó. Giá trị đất ở tại khu tái định cư để tính hỗ trợ bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng hạ tầng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm bàn giao kịp thời mặt bằng cho BEDC để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án.

b) Căn cứ thiết kế cơ sở được Bộ Giao thông vận tải thẩm định, BEDC chỉ định đơn vị tư vấn tiến hành cắm mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình công cộng thuộc diện phải di dời để giải phóng mặt bằng (y tế, giáo dục, thủy lợi, điện, điện thoại, giao thông…), để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cho phép Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, lập thiết kế một bước và được chỉ định thầu các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực thực hiện hợp đồng tư vấn, thi công, xây lắp, mua sắm thiết bị.

2. Về tổ chức thực hiện Dự án:

a) Vay vốn để thực hiện dự án

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) được huy động vốn trong nước và nước ngoài theo Luật các Tổ chức tín dụng (kể cả vốn ODA, nếu có) để cho BEDC vay lại. Chính phủ bảo lãnh các khoản vay nước ngoài này nếu phía nước ngoài có yêu cầu;

- BIDV được miễn thẩm định hồ sơ vay vốn của BEDC.

b) Hình thức lựa chọn nhà thầu

BEDC tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án.

c) Hỗ trợ thực hiện Dự án

BEDC được phép tiếp nhận nguyên trạng (cơ sở vật chất, lao động) Trạm thu phí cầu Mỹ Thuận để tổ chức thu phí kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010, tạo nguồn hỗ trợ thực hiện Dự án BOT. Nguồn thu phí này được tính vào phương án tài chính của Dự án đầu tư đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

d) Khai thác dịch vụ dọc tuyến

BEDC được độc quyền khai thác các dịch vụ, cơ sở hạ tầng trong phạm vi đường (kể cả các công trình ngầm) và được độc quyền kinh doanh quảng cáo dọc tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương và Trung Lương – Mỹ Thuận trong thời gian khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

đ) Các cơ chế hỗ trợ khác

- BEDC được miễn nghĩa vụ đảm bảo thực hiện hợp đồng BOT;

- BEDC được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất trong quá trình khai thác các khu chức năng phục vụ quản lý khai thác đường cao tốc, gồm: Trung tâm điều hành, khu dịch vụ, hậu cần phục vụ đường cao tốc.

3. Phân công nhiệm vụ:

a) Bộ Giao thông vận tải

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định định mức, chi phí cho công tác tổ chức quản lý và khai thác đường cao tốc;

- Quyết định bàn giao cho BEDC tiếp nhận Trạm thu phí cầu Mỹ Thuận theo mục c khoản 2 Điều này.

b) Bộ Tài chính

- Thay mặt Chính phủ bảo lãnh các khoản vay nước ngoài của BIDV (nếu có) để thực hiện Dự án;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan xác định hình thức ưu đãi đối với BEDC về các chi phí chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất… khi BEDC làm chủ đầu tư các dự án bổ trợ.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với BIDV làm các thủ tục để thu xếp vay vốn ODA (nếu có) để cho BEDC vay lại theo quy định hiện hành;

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào BEDC.

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để làm cơ sở triển khai phương án giải phóng mặt bằng và các ưu đãi về đất đối với BEDC.

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

- Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

- Ưu tiên quỹ đất giao cho BEDC để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu đô thị khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ để tạo nguồn thu hồi vốn cho Dự án đầu tư đường cao tốc, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam;
- Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV;
- Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, QHQT, ĐMDN, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

thuộc tính Quyết định 229/QĐ-TTg

Quyết định 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:229/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:08/02/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Chính sách , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi