Quyết định 2278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam do ADB tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------
Số: 2278/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “ĐẦU TƯ VÀO VỐN TỰ NHIÊN VÀ GIAO THÔNG BỀN VỮNG TRONG KHU VỰC GMS-NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM” DO ADB TÀI TRỢ
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và ngun vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 10298/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Đồng ý tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực “Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam” (Dự án) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, với những nội dung cụ thể sau:
a) Tổng quan về Dự án:
- Dự án có tổng giá trị là 800.000 USD được thực hiện tại các nước GMS; nguồn vốn nghiên cứu thí điểm thực hiện tại Việt Nam là 360.000 USD, gồm:
+ Vốn ADB viện trợ không hoàn lại và trực tiếp quản lý: 330.000 USD;
+ Vốn đối ứng: Đóng góp vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật (văn phòng làm việc, nhân sự quản lý và theo dõi dự án, cơ sở hạ tầng v.v...) tương đương 30.000 USD do Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Các nước tham gia thực hiện Dự án: Việt Nam và Mi-an-ma (các nước khu vực GMS).
- Cơ quan đầu mối phía Việt Nam: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Mục tiêu, nội dung các hoạt động chính của Dự án:
- Mục tiêu: Hỗ trợ thí điểm nghiên cứu các tác động kinh tế và xã hội của dự án đầu tư đường bộ, vai trò của thiết kế cơ sở hạ tầng thông minh và những cơ hội đối với đầu tư vốn tự nhiên.
- Nội dung:
+ Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam quản lý các danh mục đầu tư thuộc khung đầu tư tiểu vùng (RIF), đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh thông qua lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào thiết kế Dự án và đầu ra của Dự án.
+ Tiến hành đánh giá tài nguyên thiên nhiên của dự án giao thông trong RIF để hỗ trợ giải quyết các vấn đề: các sinh cảnh ưu tiên có thể bị ảnh hưởng và lượng giá các dịch vụ hệ sinh thái có thể hỗ trợ thiết kế dự án; cách thức thiết lập công cụ phân tích không gian đa tiêu chí của trung tâm hoạt động môi trường nhằm lồng ghép, sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái như một công cụ áp dụng để đánh giá các dự án RIF; phổ biến hướng dẫn trong lĩnh vực đầu tư vận tải đường bộ ở Việt Nam, lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình thiết kế và ra quyết định; xây dựng lộ trình lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào Kế hoạch đầu tư trung hạn; tăng cường quan hệ đối tác vốn tự nhiên.
+ Tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức, bao gồm lộ trình hỗ trợ lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào các kế hoạch đầu tư trung hạn quốc gia và quy hoạch ngành liên quan.
- Kết quả chủ yếu:
+ Nâng cao năng lực đánh giá, quản lý danh mục đầu tư thuộc RIF trong khuôn khổ hợp tác GMS về lộ trình hỗ trợ lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào các kế hoạch đầu tư trung hạn quốc gia, quy hoạch ngành liên quan;
+ Chia sẻ và tăng cường các kiến thức và mạng lưới đối tác trong việc lượng giá kinh tế dịch vụ hệ sinh thái.
- Thời hạn thực hiện: Dự kiến từ tháng 11/2015-2016 (sau khi Chính phủ các nước GMS có thư không phản đối).
Điều 2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan và ADB tham gia thực hiện nghiên cứu thí điểm này cùng các nước GMS.
Điều 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đầu mối và quản lý về Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng gửi thư “không phản đối” tới ADB và khẳng định Việt Nam tham gia thực hiện Dự án.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

thuộc tính Quyết định 2278/QĐ-TTg

Quyết định 2278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam" do ADB tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2278/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:16/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi