Quyết định 1540/QĐ-TTg 2016 phê duyệt đầu tư dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1540/QĐ-TTg

Quyết định 1540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1540/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:03/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1540/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG 991B TỪ QUỐC LỘ 51 ĐẾN HẠ LƯU CẢNG CÁI MÉP, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------- 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 ngày 6 tháng 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 tháng 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Ra - Vũng Tàu tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 và Báo cáo thẩm đnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10677/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02 tháng 12 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Dự án) với các nội dung sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến đường giao thông 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép để vận chuyển hàng hóa cho cụm cảng biển cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải, trung tâm dịch vụ logistics, các khu công nghiệp hai bên, khu công nghiệp Long Sơn ra Quốc lộ 51 và ra tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như của cả nước.
2. Quy mô đầu tư
a) Tổng chiều dài tuyến: 9,727 km; điểm đầu tuyến: Giao với đường Hội Bài - Tóc Tiên; điểm cuối tuyến: Giao với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải;
b) Mặt cắt ngang: Đoạn từ Km0+000 - Km1+083 và từ Km2+033 - Km9+727, dài 35 m; đoạn từ Km1+083 - Km2+033, dài 44,5 m;
c) Hạng mục cầu: Cầu Rạch Tre, mặt cắt ngang 20 m, dài 73,62 m; cầu Mỏ Nhát, mặt cắt ngang 20 m, dài 760 m; cầu Rạch Ông, mặt cắt ngang 20 m, dài 387 m; cầu vượt Quốc lộ 51, mặt cắt ngang 18,5 m, dài 735 m.
3. Nhóm dự án: Nhóm A.
4. Tổng mức đầu tư: 4.035.601 triệu đồng (Bốn nghìn, không trăm ba lăm tỷ, sáu trăm linh một triệu đồng chẵn).
5. Cơ cấu nguồn vốn
a) Ngân sách trung ương: 3.232.501 triệu đồng;
b) Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 803.100 triệu đồng.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
7. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn năm 2016 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến hoàn thành toàn bộ Dự án sau 05 năm kể từ ngày khởi công.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10677/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02 tháng 12 năm 2015; hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan;
b) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách trung ương, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện Dự án.
4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án theo quy định; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ vốn để thực hiện Dự án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Hong
KT. THỦ TƯỚNG
P
HÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh
Đình Dũng
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi