Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1179 /1997/QĐ-TTG

NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1998

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 12/1997-QH10 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa X ngày 12 tháng 12 năm 1997 về nhiệm vụ  năm 1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

I. VỀ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH
NĂM 1998
Điều 1. Lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn:
1. Triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, trước mắt tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 5, ổn định đời sống nhân dân và nhanh chóng phục hồi nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở những nơi bị thiên tai.
2. Tập trung phát triển vùng chuyên canh lúa xuất khẩu, gạo đặc sản, ngô, cao su, cà phê, hạt điều, mía đường, cây ăn quả... Tổ chức tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân. Dành các ưu đãi về đất, vốn, thuế và những hỗ trợ khác để phát triển nhanh công nghiệp chế biến gắn với phát triển nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản. Tổng kết và mở rộng các mô hình làm ăn có hiệu qủa ở nông thôn. Công bố giá bán điện sinh hoạt hợp lý đến hộ nông dân theo hướng thu hẹp khoảng cách chênh lệch giá bán điện ở nông thôn và thành phố. Đẩy nhanh việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân. Khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nông dân vay vốn sản xuất.
3. Xây dựng chính sách quản lý, bảo vệ, tiến tới đóng cửa rừng tự nhiên. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chỉ đạo thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, tạo điều kiện cho đồng bào trên địa bàn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, chấm dứt tình trạng du canh du cư, chặt phá rừng làm nương rẫy. Đối với các hộ dân di cư tự do đã ổn định cuộc sống ở nơi mới, các địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể tạo thuận lợi để họ yên tâm làm ăn lâu dài.
4. Ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện việc huy động sức dân nhằm quản lý chặt chẽ quy định các khoản đóng góp, kiểm tra công khai các khoản thu, chi tài chính ở tất cả các xã.
Điều 2. Lĩnh vực công nghiệp:
1. Tập trung xây dựng quy hoạch phát triển từng ngành sản xuất và một số các sản phẩm chủ yếu, nhất là các sản phẩm hướng về xuất khẩu, các sản phẩm chế biến để có kế hoạch đầu tư hợp lý, hiệu quả, phát triển nhanh những sản phẩm có tính cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và thị trường ngoài nước. Bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước phù hợp với lộ trình Việt Nam tham gia AFTA,  WTO và các tổ chức kinh tế quốc tế khác.
2. Tăng cường đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất đối với những doanh nghiệp công nghiệp làm ăn có hiệu quả, đặc biệt là công nghiệp chế biến và sản xuất hàng xuất khẩu.
Điều 3. Lĩnh vực đầu tư phát triển:
1. Thực hiện các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn trong nước, thu hút  hơn nữa các nguồn vốn từ bên ngoài (ODA, FDI) để  đầu tư phát triển.
2. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, theo hướng khuyến khích tất cả các nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư đối với mọi thành phần kinh tế,  đơn giản hóa thủ tục xin hưởng ưu đãi đầu tư.
3. Công bố danh mục các dự án định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, danh mục các dự án theo hình thức BOT trong nước và ngoài nước, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư nước ngoài và chủ đầu tư trong nước thuộc mọi thành phần  kinh tế  thực hiện các dự án này.
4. Công bố quy hoạch và danh mục các dự án ODA. Bổ sung, đổi mới quy trình thẩm định và tổ chức xét thầu để giản đơn thủ tục, phù hợp với các điều ước quốc tế ta đã ký kết, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, đảm bảo công trình ODA đưa vào sử dụng đúng tiến độ và có chất lượng cao.
5. Đối với dự án đầu tư bằng vốn ngân sách, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát chặt chẽ, sắp xếp và đánh giá lại toàn bộ tính hiệu quả, tính cấp bách của từng dự án, khắc phục ngay tình trạng đầu tư phân tán, kém hiệu qủa; tập trung đầu tư vào những dự án quan trọng, những dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong          năm 1998. Hạn chế tối đa việc khởi công mới các công trình thuộc dự án nhóm B, C. Việc bố trí vốn nhóm C phải bảo đảm dành trên 70% cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới hoàn thành trong năm. Đình hoãn các công trình chưa thật cấp bách; không bố trí kế hoạch các dự án đầu tư không đủ thủ tục theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng.
6. Bố trí vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch nhà nước, trong đó ưu tiên cho những ngành, những sản phẩm sớm phát huy hiệu qủa, nhất là những ngành, sản phẩm hướng về xuất khẩu và thay thế hàng nhập khẩu.
Điều 4. Lĩnh vực tài chính tiền tệ:
1. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách thuế theo hướng vừa bảo đảm nguồn thu của ngân sách, vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để đầu tư phát triển nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, có tính đến yêu cầu hội nhập quốc tế.
2. Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu trình Chính phủ ban hành chế độ khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, nộp thuế lợi tức năm sau cao hơn năm trước theo hướng được cấp lại một phần thuế lợi tức nộp cao hơn năm trước để tái đầu tư. Quy định việc ổn định, công khai mức thuế trong  6 tháng hoặc một năm đối với hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ; mở rộng diện thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng. Đẩy mạnh việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước nhằm tăng thu cho ngân sách. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 1999.
3. Thực hiện chính sách triệt để tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. Tiếp tục bổ sung, hòan chỉnh các cơ chế, chính sách, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu, bảo đảm hợp lý và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước để áp dụng thống nhất trong cả nước. Thực hiện quy chế thẩm định giá và đấu thầu trong việc sử  dụng nguồn vốn ngân sách mua sắm các thiết bị, vật tư có giá trị cao hoặc khối lượng lớn, các thiết bị, tài sản trong các dự án đầu tư xây dựng.
Hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng mới trụ sở làm việc, mua mới xe ô tô con, mua sắm mới các trang bị đắt tiền trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Trên cơ sở kết quả kiểm kê tài sản, đất đai khu vực hành chính sự nghiệp và chế độ trang bị tài sản, thực hiện điều hòa tài sản giữa nơi thừa sang nơi thiếu để sử dụng có hiệu quả. Trong quý I năm 1998, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục trụ sở làm việc khởi công mới trong năm 1998; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định số lượng và đơn vị được mua xe ô tô con trong năm 1998. Kinh phí xây dựng mới trụ sở làm việc và mua xe ô tô con phải nằm trong dự toán ngân sách được giao năm 1998.
Đối với các cơ sở đào tạo, khám chữa bệnh thuộc các Tổng công ty, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần (tối đa không qúa 45% so với mức ngân sách nhà nước đang hỗ trợ năm 1997), số còn lại cho phép đơn vị được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh; mức hỗ trợ cụ thể cho từng đơn vị được xác định căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
4. Giao dự toán chi ngân sách năm 1998 cho các Bộ, cơ quan Trung ương bằng mức 90% dự toán theo phương án phân bổ ngân sách trung ương đã được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua (trừ các khoản chi tiền lương và có tính chất lương, chi trả nợ  trong và ngoài nước, chi viện trợ, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên từ nguồn vốn vay và viện trợ ngoài nước). ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giao dự toán chi ngân sách năm 1998 cho các đơn vị trực thuộc bằng mức 90% (trừ các khoản chi tiền lương và có tính chất lương, chi trả nợ, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên từ nguồn vốn vay và viện trợ ngoài nước) và cho ngân sách cấp dưới bằng mức 100% theo phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định. Căn cứ vào nguyên tắc trên, ủy ban nhân dân huyện giao cho các đơn vị trực thuộc bằng 90% và cho ngân sách cấp dưới bằng mức 100% theo phương án phân bổ dự toán chi ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định.
5. Tiếp tục thực hiện cơ chế sử  dụng các nguồn thu để lại cho ngân sách địa phương (thu giao quyền sử dụng đất, tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên rừng, thu từ quảng cáo truyền hình,...) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp và nông thôn, tái tạo quỹ rừng, phát triển quỹ nhà ở, phát triển ngành truyền hình,... như đã thực hiện trong năm 1997.
6. Tiếp tục thực hiện cơ chế thưởng vượt dự toán thu về thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cho các địa phương theo nguyên     tắc:
- Đối với thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền, thưởng cho địa phương 100% số thu vượt dự toán.
- Đối với khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất nội địa, hàng nhập khẩu và thuế xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định trích một phần theo tỷ lệ (%) trên số thu vượt dự toán thưởng cho địa phương.
Số thu vượt dự toán về thuế xuất, nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu làm căn cứ xét thưởng được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa dự toán thu được giao và số thực thu đối với hàng hóa thực tế có xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu đường biển và cửa khẩu, đường hàng không, thuộc địa bàn của địa phương.
Số thưởng do vượt thu nêu trên chỉ được sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
7. Trên cơ sở kế hoạch cung ứng tiền cả năm 1998, giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến của thị trường để điều hành kế hoạch cung ứng tiền phù hợp với việc thực hiện chính sách tiền tệ, bảo đảm ổn định tiền tệ và giá cả.
- Có chính sách khuyến khích để đẩy mạnh huy động vốn trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
- Tiếp tục dành một phần vốn tín dụng ngắn hạn cho đầu tư trung, dài hạn và các đối tượng ưu tiên, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng núi, sản xuất hàng xuất khẩu.
- Điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá linh hoạt theo hướng có thể giảm lãi suất cho vay, ổn định tỷ giá ở mức cần thiết, bảo đảm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, tăng dự trữ quốc tế và thu hẹp mất cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế.
8. Khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng. Chấn chỉnh hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại.
9. Theo dõi sát tình hình khủng hoảng tiền tệ trong khu vực và trên thế giới, áp dụng các giải pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa, xử lý những tác động không tốt đến kinh tế, xã hội của nước ta.
Điều 5. Lĩnh vực lưu thông vật tư hàng hóa.
1. Về cơ chế điều hành xuất nhập khẩu năm 1998, Thủ tướng Chính phủ sẽ có Quyết định riêng.
2. Ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại. Tập trung chỉ đạo thực hiện lộ trình cắt giảm thuế và hợp lý hóa các mức thuế, phù hợp với cam kết trong khuôn khổ AFTA.
3. Bộ Thương mại cùng các Bộ liên quan xây dựng cơ chế điều hành, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu, nhất là đối với  miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện việc trợ giá cước vận tải đối với các mặt hàng chính sách cung ứng cho miền núi và đồng bào dân tộc ở vùng cao. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của thương nghiệp quốc doanh và mạng lưới hợp tác xã ở thị trường nông thôn, miền núi.
Điều 6. Đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác :
1. Đối với doanh nghiệp nhà nước, sớm hoàn thành việc phân loại, sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh. Củng cố doanh nghiệp mà Nhà nước cần giữ 100% vốn hoặc giữ cổ phần chi phối. Các doanh nghiệp nhà nước còn lại sẽ được tiến hành cổ phần hóa rộng rãi. Thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, tích cực để tiến hành cổ phần hóa 150 doanh nghiệp nhà nước trong năm 1998.  Những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, kinh doanh thua lỗ kéo dài mà không cần thiết duy trì sở hữu Nhà nước thì tiến hành sáp nhập, bán hoặc đấu thầu công khai cho tập thể hoặc cá nhân thuê, khoán kinh doanh (có thể giao khoán  cho tập thể cán bộ, công nhân tiến hành kinh doanh), giải thể hoặc cho phá sản theo Luật phá sản doanh nghiệp.
Sắp xếp việc làm, giải quyết tốt số lao động dôi dư trong các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, sáp nhập hoặc chuyển sở hữu...
Sơ kết mô hình Tổng công ty; thực hiện các giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm nợ dây dưa và chiếm dụng vốn giữa các doanh nghiệp; đánh giá lại tài sản doanh nghiệp. Ban hành quy định kiểm soát chi phí và giá đối với các doanh nghiệp độc quyền, các Tổng công ty nhà nước; công khai hóa kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhà nước.
2. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nghiên cứu quy định thêm loại hình công ty, mở rộng đối tượng được quyền thành lập và góp vốn vào công ty, thực hiện đăng ký kinh doanh, cấp phép hành nghề nhanh chóng, thủ tục đơn giản.
3. Quy định thống nhất chế độ thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp và việc kiểm soát trong lưu thông; ngăn chặn tình trạng tùy tiện, gây phiền hà sách nhiễu.
Điều 7. Lĩnh vực khoa học công nghệ:
1. Ban hành các chính sách, cơ chế kinh tế để khuyến khích mạnh mẽ đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của đất nước. Sớm hòan thành dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ trình Quốc hội.
2. Sắp xếp, lựa chọn và bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu công nghệ ứng dụng theo hướng phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài.
3. Tăng cường công tác kiểm tra môi trường, tăng năng lực các trạm quan trắc môi trường, đầu tư giải quyết một số vùng ô nhiễm môi trường nặng, hình thành quỹ môi trường, tăng cường công tác truyền thông và giáo dục môi trường trong các tầng lớp nhân dân.
Điều 8. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo và các vấn đề xã hội.
1. Sớm hoàn chỉnh dự án Luật Giáo dục trình Quốc hội thông qua. Mở rộng hình thức dân lập và bán công ở ngành học phổ thông, kể cả tiểu học. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo ở bậc đại học, khuyến khích các cơ sở đại học nước ngoài thành lập tại Việt Nam.
2. Triển khai thực hiện chính sách học bổng để khuyến khích người học giỏi và trợ cấp xã hội cho các học sinh, sinh viên nghèo được theo học ở các cấp học, bậc học. Cải tiến chính sách học phí theo hướng xác định khung học phí theo vùng; học phí thu được đưa vào ngân sách nhà nước để cân đối lại cho ngành giáo dục.
3. Chấn chỉnh và cải tiến cơ chế bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, quản lý thống nhất và điều hoà trong cả nước.
4. Tiếp tục thực hiện các chính sách về xã hội và chủ trương xã hội hóa một số dịch vụ xã hội, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các công trình và các hoạt động thể dục, thể thao, chuyển đổi cơ chế quản lý các câu lạc bộ thể dục thể thao, quản lý sân vận động...
5. Ban hành đồng bộ các chế độ, chính sách cụ thể để khuyến khích đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đã nêu trên (ưu tiên khi cấp quyền sử dụng đất, ưu đãi về tín dụng và về thuế, đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi hợp pháp của những cán bộ nhà nước chuyển sang khu vực dân lập và khu vực tư nhân).
Điều 9. Về các chương trình quốc gia:
1. Bộ trưởng quản lý chương trình quốc gia chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý chung các chương trình quốc gia. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình trên địa bàn.
2. Bộ quản lý chương trình quốc gia xác định nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình quốc gia, xây dựng kế hoạch thực hiện toàn bộ chương trình, tính toán các nguồn lực, các giải pháp, hướng dẫn xây dựng các dự án của chương trình, lập phương án phân bổ nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu cho từng Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức  phê duyệt các dự án của chương trình quốc gia trên cơ sở dự toán được giao; xây dựng kế hoạch thực hiện gửi về Bộ quản lý chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài  chính để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Đối với các chương trình quốc gia đã có nhưng từ năm 1998 không được xếp vào danh mục chương trình quốc gia, trước mắt vẫn thực hiện theo cơ chế tài chính quy định tại Quyết định 531/TTg ngày 8     tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời các Bộ, ngành, địa phương quản lý chương trình khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để từ năm 1999 chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành và địa phương.
II. VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU GIAO KẾ HOẠCH.
Điều 10. Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91 các chỉ tiêu sau:
1. Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu (giao cho Bộ Thương mại).
2. Hàng hóa, vật tư, thiết bị chủ yếu tăng dự trữ quốc gia: thóc, gạo, thiết bị, vật tư, hàng chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh và một số ngành.
3. Đầu tư xây dựng cơ bản:
- Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung (vốn trong nước, vốn nước ngoài);
Trong đó: vốn thực hiện dự án, cơ cấu theo một số ngành, lĩnh vực quan trọng;
- Danh mục và vốn đầu tư các dự án thuộc nhóm A; trong đó vốn trong nước, vốn nước ngoài.
4. Tài chính:
- Tổng mức chi ngân sách và các khoản chi theo lĩnh vực, trong đó chi cho các chương trình quốc gia.
- Tổng mức thu ngân sách nhà nước: giao cho Bộ Tài chính.
- Tổng mức thu thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu (không kể các khỏan phụ thu, lệ phí): giao cho Tổng cục Hải quan.
Điều 11. Thủ tướng Chính phủ giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chỉ tiêu sau:
1. Đầu tư xây dựng cơ bản:
- Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, trong đó vốn trong nước, vốn ngoài nước.
- Danh mục và vốn đầu tư các dự án thuộc nhóm A, trong đó vốn trong nước, vốn nước ngoài.
2. Tài chính:
- Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi tiết các khoản thu: thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa, thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu, trong đó hàng qua biên giới đất liền.
- Tổng số chi ngân sách địa phương.
- Bổ sung từ ngân sách Trung ương (nếu có).
Điều 12. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
1. Hướng dẫn các Bộ,  cơ quan trung uơng, địa phương, các Tổng công ty 91 các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông vật tư hàng hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, nhiệm vụ điều tra cơ bản, văn hóa và xã hội nhằm bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân thực hiện theo đúng định hướng kế hoạch đã đề ra.
2. Hướng dẫn về mục tiêu, nhiệm vụ, vốn của các chương trình quốc gia cho các Bộ, ngành và địa phương.
3. Giao cho các Bộ, các Tổng công ty 91 danh mục và vốn đầu tư các công trình, dự án nhóm B, trong đó vốn trong nước, vốn nước ngoài; vốn cho công tác thiết kế quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư và vốn chuẩn bị thực hiện dự án.
4. Giao cho các địa phương: vốn cho công tác thiết kế quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn chuẩn bị thực hiện dự án, cơ cấu vốn đầu tư thực hiện dự án theo một số ngành, lĩnh vực quan trọng, danh mục dự án và vốn đầu tư nhóm B; thông báo danh mục những dự án nhóm A, B của Trung ương trên địa bàn.
5. Đối với vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao danh mục và mức vốn cho từng dự án thuộc nhóm A, thông báo danh mục các dự án thuộc nhóm B và giao tổng số vốn của các dự án thuộc nhóm B, C cho các Bộ, ngành, địa phương; (sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng mức vốn, đối tượng, lãi suất và cơ chế cho vay).
Điều 13. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính:
1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan trung ương ngoài các Bộ, cơ quan do Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp giao.
2. Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty 91 các chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm cả dự toán chi các chương trình quốc gia, nhằm bảo đảm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao.
III. VỀ CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.
Điều 14. Trên cơ sở những chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể của Bộ, ngành, địa phương mình  để điều hành thực hiện. Đồng thời cụ thể hóa và hướng dẫn những vấn đề thuộc Bộ, ngành và địa phương phụ trách để thực hiện thống nhất trong cả nước. Ngay từ đầu năm, các Bộ, các ngành lập chương trình nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách thuộc phạm vi Bộ phụ trách để nhanh chóng đưa vào thực hiện trong năm 1998.
Điều 15. Thực hiện chế độ giao ban hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch giữa một số cơ quan, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, để kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề nảy sinh nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội . Thực hiện tốt sự phối hợp công tác giữa các Bộ, ngành trong từng vấn đề được phân công cụ thể dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ.
Điều 16. Các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch trên một số lĩnh vực chủ     yếu: sản xuất, xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách, tiền tệ, xuất nhập khẩu, lưu thông vật tư hàng hóa, lạm phát... gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê chậm nhất trước ngày 22 hàng tháng. Đối với các Tổng công 91, ngoài việc gửi báo cáo đến các cơ quan nói trên còn phải gửi báo cáo cho Bộ quản lý ngành. Đối với báo cáo quý, cần phải đánh giá các mặt làm được và chưa làm được, phân tích sâu hơn về nguyên nhân, kiến nghị biện pháp điều hành kế hoạch. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo Chính phủ vào ngày 25 hàng tháng.
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
Điều 17. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty 91, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg

Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1179/1997/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:30/12/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1179 /1997/QĐ-TTG
NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1998

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 12/1997-QH10 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa X ngày 12 tháng 12 năm 1997 về nhiệm vụ năm 1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

I. VỀ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH
NĂM 1998

 

Điều 1. Lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

1. Triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, trước mắt tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 5, ổn định đời sống nhân dân và nhanh chóng phục hồi nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở những nơi bị thiên tai.

2. Tập trung phát triển vùng chuyên canh lúa xuất khẩu, gạo đặc sản, ngô, cao su, cà phê, hạt điều, mía đường, cây ăn quả... Tổ chức tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân. Dành các ưu đãi về đất, vốn, thuế và những hỗ trợ khác để phát triển nhanh công nghiệp chế biến gắn với phát triển nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản. Tổng kết và mở rộng các mô hình làm ăn có hiệu qủa ở nông thôn. Công bố giá bán điện sinh hoạt hợp lý đến hộ nông dân theo hướng thu hẹp khoảng cách chênh lệch giá bán điện ở nông thôn và thành phố. Đẩy nhanh việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân. Khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nông dân vay vốn sản xuất.

3. Xây dựng chính sách quản lý, bảo vệ, tiến tới đóng cửa rừng tự nhiên. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chỉ đạo thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, tạo điều kiện cho đồng bào trên địa bàn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, chấm dứt tình trạng du canh du cư, chặt phá rừng làm nương rẫy. Đối với các hộ dân di cư tự do đã ổn định cuộc sống ở nơi mới, các địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể tạo thuận lợi để họ yên tâm làm ăn lâu dài.

4. Ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện việc huy động sức dân nhằm quản lý chặt chẽ quy định các khoản đóng góp, kiểm tra công khai các khoản thu, chi tài chính ở tất cả các xã.

Điều 2. Lĩnh vực công nghiệp:

1. Tập trung xây dựng quy hoạch phát triển từng ngành sản xuất và một số các sản phẩm chủ yếu, nhất là các sản phẩm hướng về xuất khẩu, các sản phẩm chế biến để có kế hoạch đầu tư hợp lý, hiệu quả, phát triển nhanh những sản phẩm có tính cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và thị trường ngoài nước. Bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước phù hợp với lộ trình Việt Nam tham gia AFTA, WTO và các tổ chức kinh tế quốc tế khác.

2. Tăng cường đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất đối với những doanh nghiệp công nghiệp làm ăn có hiệu quả, đặc biệt là công nghiệp chế biến và sản xuất hàng xuất khẩu.

 

Điều 3. Lĩnh vực đầu tư phát triển:

1. Thực hiện các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn trong nước, thu hút hơn nữa các nguồn vốn từ bên ngoài (ODA, FDI) để đầu tư phát triển.

2. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, theo hướng khuyến khích tất cả các nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư đối với mọi thành phần kinh tế, đơn giản hóa thủ tục xin hưởng ưu đãi đầu tư.

3. Công bố danh mục các dự án định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, danh mục các dự án theo hình thức BOT trong nước và ngoài nước, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư nước ngoài và chủ đầu tư trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện các dự án này.

4. Công bố quy hoạch và danh mục các dự án ODA. Bổ sung, đổi mới quy trình thẩm định và tổ chức xét thầu để giản đơn thủ tục, phù hợp với các điều ước quốc tế ta đã ký kết, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, đảm bảo công trình ODA đưa vào sử dụng đúng tiến độ và có chất lượng cao.

5. Đối với dự án đầu tư bằng vốn ngân sách, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát chặt chẽ, sắp xếp và đánh giá lại toàn bộ tính hiệu quả, tính cấp bách của từng dự án, khắc phục ngay tình trạng đầu tư phân tán, kém hiệu qủa; tập trung đầu tư vào những dự án quan trọng, những dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 1998. Hạn chế tối đa việc khởi công mới các công trình thuộc dự án nhóm B, C. Việc bố trí vốn nhóm C phải bảo đảm dành trên 70% cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới hoàn thành trong năm. Đình hoãn các công trình chưa thật cấp bách; không bố trí kế hoạch các dự án đầu tư không đủ thủ tục theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng.

6. Bố trí vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch nhà nước, trong đó ưu tiên cho những ngành, những sản phẩm sớm phát huy hiệu qủa, nhất là những ngành, sản phẩm hướng về xuất khẩu và thay thế hàng nhập khẩu.

 

Điều 4. Lĩnh vực tài chính tiền tệ:

1. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách thuế theo hướng vừa bảo đảm nguồn thu của ngân sách, vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để đầu tư phát triển nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, có tính đến yêu cầu hội nhập quốc tế.

2. Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu trình Chính phủ ban hành chế độ khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, nộp thuế lợi tức năm sau cao hơn năm trước theo hướng được cấp lại một phần thuế lợi tức nộp cao hơn năm trước để tái đầu tư. Quy định việc ổn định, công khai mức thuế trong 6 tháng hoặc một năm đối với hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ; mở rộng diện thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng. Đẩy mạnh việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước nhằm tăng thu cho ngân sách. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 1999.

3. Thực hiện chính sách triệt để tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. Tiếp tục bổ sung, hòan chỉnh các cơ chế, chính sách, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu, bảo đảm hợp lý và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước để áp dụng thống nhất trong cả nước. Thực hiện quy chế thẩm định giá và đấu thầu trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách mua sắm các thiết bị, vật tư có giá trị cao hoặc khối lượng lớn, các thiết bị, tài sản trong các dự án đầu tư xây dựng.

Hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng mới trụ sở làm việc, mua mới xe ô tô con, mua sắm mới các trang bị đắt tiền trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Trên cơ sở kết quả kiểm kê tài sản, đất đai khu vực hành chính sự nghiệp và chế độ trang bị tài sản, thực hiện điều hòa tài sản giữa nơi thừa sang nơi thiếu để sử dụng có hiệu quả. Trong quý I năm 1998, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục trụ sở làm việc khởi công mới trong năm 1998; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định số lượng và đơn vị được mua xe ô tô con trong năm 1998. Kinh phí xây dựng mới trụ sở làm việc và mua xe ô tô con phải nằm trong dự toán ngân sách được giao năm 1998.

Đối với các cơ sở đào tạo, khám chữa bệnh thuộc các Tổng công ty, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần (tối đa không qúa 45% so với mức ngân sách nhà nước đang hỗ trợ năm 1997), số còn lại cho phép đơn vị được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh; mức hỗ trợ cụ thể cho từng đơn vị được xác định căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

4. Giao dự toán chi ngân sách năm 1998 cho các Bộ, cơ quan Trung ương bằng mức 90% dự toán theo phương án phân bổ ngân sách trung ương đã được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua (trừ các khoản chi tiền lương và có tính chất lương, chi trả nợ trong và ngoài nước, chi viện trợ, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên từ nguồn vốn vay và viện trợ ngoài nước). ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giao dự toán chi ngân sách năm 1998 cho các đơn vị trực thuộc bằng mức 90% (trừ các khoản chi tiền lương và có tính chất lương, chi trả nợ, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên từ nguồn vốn vay và viện trợ ngoài nước) và cho ngân sách cấp dưới bằng mức 100% theo phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định. Căn cứ vào nguyên tắc trên, ủy ban nhân dân huyện giao cho các đơn vị trực thuộc bằng 90% và cho ngân sách cấp dưới bằng mức 100% theo phương án phân bổ dự toán chi ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định.

5. Tiếp tục thực hiện cơ chế sử dụng các nguồn thu để lại cho ngân sách địa phương (thu giao quyền sử dụng đất, tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên rừng, thu từ quảng cáo truyền hình,...) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp và nông thôn, tái tạo quỹ rừng, phát triển quỹ nhà ở, phát triển ngành truyền hình,... như đã thực hiện trong năm 1997.

 

6. Tiếp tục thực hiện cơ chế thưởng vượt dự toán thu về thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cho các địa phương theo nguyên tắc:

- Đối với thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền, thưởng cho địa phương 100% số thu vượt dự toán.

- Đối với khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất nội địa, hàng nhập khẩu và thuế xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định trích một phần theo tỷ lệ (%) trên số thu vượt dự toán thưởng cho địa phương.

Số thu vượt dự toán về thuế xuất, nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu làm căn cứ xét thưởng được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa dự toán thu được giao và số thực thu đối với hàng hóa thực tế có xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu đường biển và cửa khẩu, đường hàng không, thuộc địa bàn của địa phương.

Số thưởng do vượt thu nêu trên chỉ được sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

7. Trên cơ sở kế hoạch cung ứng tiền cả năm 1998, giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến của thị trường để điều hành kế hoạch cung ứng tiền phù hợp với việc thực hiện chính sách tiền tệ, bảo đảm ổn định tiền tệ và giá cả.

- Có chính sách khuyến khích để đẩy mạnh huy động vốn trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

- Tiếp tục dành một phần vốn tín dụng ngắn hạn cho đầu tư trung, dài hạn và các đối tượng ưu tiên, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng núi, sản xuất hàng xuất khẩu.

- Điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá linh hoạt theo hướng có thể giảm lãi suất cho vay, ổn định tỷ giá ở mức cần thiết, bảo đảm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, tăng dự trữ quốc tế và thu hẹp mất cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế.

8. Khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng. Chấn chỉnh hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại.

9. Theo dõi sát tình hình khủng hoảng tiền tệ trong khu vực và trên thế giới, áp dụng các giải pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa, xử lý những tác động không tốt đến kinh tế, xã hội của nước ta.

 

Điều 5. Lĩnh vực lưu thông vật tư hàng hóa.

1. Về cơ chế điều hành xuất nhập khẩu năm 1998, Thủ tướng Chính phủ sẽ có Quyết định riêng.

2. Ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại. Tập trung chỉ đạo thực hiện lộ trình cắt giảm thuế và hợp lý hóa các mức thuế, phù hợp với cam kết trong khuôn khổ AFTA.

3. Bộ Thương mại cùng các Bộ liên quan xây dựng cơ chế điều hành, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu, nhất là đối với miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện việc trợ giá cước vận tải đối với các mặt hàng chính sách cung ứng cho miền núi và đồng bào dân tộc ở vùng cao. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của thương nghiệp quốc doanh và mạng lưới hợp tác xã ở thị trường nông thôn, miền núi.

 

Điều 6. Đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác :

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước, sớm hoàn thành việc phân loại, sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh. Củng cố doanh nghiệp mà Nhà nước cần giữ 100% vốn hoặc giữ cổ phần chi phối. Các doanh nghiệp nhà nước còn lại sẽ được tiến hành cổ phần hóa rộng rãi. Thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, tích cực để tiến hành cổ phần hóa 150 doanh nghiệp nhà nước trong năm 1998. Những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, kinh doanh thua lỗ kéo dài mà không cần thiết duy trì sở hữu Nhà nước thì tiến hành sáp nhập, bán hoặc đấu thầu công khai cho tập thể hoặc cá nhân thuê, khoán kinh doanh (có thể giao khoán cho tập thể cán bộ, công nhân tiến hành kinh doanh), giải thể hoặc cho phá sản theo Luật phá sản doanh nghiệp.

Sắp xếp việc làm, giải quyết tốt số lao động dôi dư trong các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, sáp nhập hoặc chuyển sở hữu...

Sơ kết mô hình Tổng công ty; thực hiện các giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm nợ dây dưa và chiếm dụng vốn giữa các doanh nghiệp; đánh giá lại tài sản doanh nghiệp. Ban hành quy định kiểm soát chi phí và giá đối với các doanh nghiệp độc quyền, các Tổng công ty nhà nước; công khai hóa kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

2. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nghiên cứu quy định thêm loại hình công ty, mở rộng đối tượng được quyền thành lập và góp vốn vào công ty, thực hiện đăng ký kinh doanh, cấp phép hành nghề nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

3. Quy định thống nhất chế độ thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp và việc kiểm soát trong lưu thông; ngăn chặn tình trạng tùy tiện, gây phiền hà sách nhiễu.

 

Điều 7. Lĩnh vực khoa học công nghệ:

1. Ban hành các chính sách, cơ chế kinh tế để khuyến khích mạnh mẽ đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của đất nước. Sớm hòan thành dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ trình Quốc hội.

2. Sắp xếp, lựa chọn và bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu công nghệ ứng dụng theo hướng phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài.

3. Tăng cường công tác kiểm tra môi trường, tăng năng lực các trạm quan trắc môi trường, đầu tư giải quyết một số vùng ô nhiễm môi trường nặng, hình thành quỹ môi trường, tăng cường công tác truyền thông và giáo dục môi trường trong các tầng lớp nhân dân.

 

Điều 8. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo và các vấn đề xã hội.

1. Sớm hoàn chỉnh dự án Luật Giáo dục trình Quốc hội thông qua. Mở rộng hình thức dân lập và bán công ở ngành học phổ thông, kể cả tiểu học. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo ở bậc đại học, khuyến khích các cơ sở đại học nước ngoài thành lập tại Việt Nam.

 

2. Triển khai thực hiện chính sách học bổng để khuyến khích người học giỏi và trợ cấp xã hội cho các học sinh, sinh viên nghèo được theo học ở các cấp học, bậc học. Cải tiến chính sách học phí theo hướng xác định khung học phí theo vùng; học phí thu được đưa vào ngân sách nhà nước để cân đối lại cho ngành giáo dục.

3. Chấn chỉnh và cải tiến cơ chế bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, quản lý thống nhất và điều hoà trong cả nước.

4. Tiếp tục thực hiện các chính sách về xã hội và chủ trương xã hội hóa một số dịch vụ xã hội, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các công trình và các hoạt động thể dục, thể thao, chuyển đổi cơ chế quản lý các câu lạc bộ thể dục thể thao, quản lý sân vận động...

5. Ban hành đồng bộ các chế độ, chính sách cụ thể để khuyến khích đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đã nêu trên (ưu tiên khi cấp quyền sử dụng đất, ưu đãi về tín dụng và về thuế, đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi hợp pháp của những cán bộ nhà nước chuyển sang khu vực dân lập và khu vực tư nhân).

 

Điều 9. Về các chương trình quốc gia:

1. Bộ trưởng quản lý chương trình quốc gia chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý chung các chương trình quốc gia. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình trên địa bàn.

2. Bộ quản lý chương trình quốc gia xác định nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình quốc gia, xây dựng kế hoạch thực hiện toàn bộ chương trình, tính toán các nguồn lực, các giải pháp, hướng dẫn xây dựng các dự án của chương trình, lập phương án phân bổ nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu cho từng Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phê duyệt các dự án của chương trình quốc gia trên cơ sở dự toán được giao; xây dựng kế hoạch thực hiện gửi về Bộ quản lý chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với các chương trình quốc gia đã có nhưng từ năm 1998 không được xếp vào danh mục chương trình quốc gia, trước mắt vẫn thực hiện theo cơ chế tài chính quy định tại Quyết định 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời các Bộ, ngành, địa phương quản lý chương trình khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để từ năm 1999 chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành và địa phương.

 

II. VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU GIAO KẾ HOẠCH.

 

Điều 10. Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91 các chỉ tiêu sau:

 

1. Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu (giao cho Bộ Thương mại).

2. Hàng hóa, vật tư, thiết bị chủ yếu tăng dự trữ quốc gia: thóc, gạo, thiết bị, vật tư, hàng chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh và một số ngành.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung (vốn trong nước, vốn nước ngoài);

Trong đó: vốn thực hiện dự án, cơ cấu theo một số ngành, lĩnh vực quan trọng;

- Danh mục và vốn đầu tư các dự án thuộc nhóm A; trong đó vốn trong nước, vốn nước ngoài.

4. Tài chính:

- Tổng mức chi ngân sách và các khoản chi theo lĩnh vực, trong đó chi cho các chương trình quốc gia.

- Tổng mức thu ngân sách nhà nước: giao cho Bộ Tài chính.

- Tổng mức thu thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu (không kể các khỏan phụ thu, lệ phí): giao cho Tổng cục Hải quan.

 

Điều 11. Thủ tướng Chính phủ giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chỉ tiêu sau:

1. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, trong đó vốn trong nước, vốn ngoài nước.

- Danh mục và vốn đầu tư các dự án thuộc nhóm A, trong đó vốn trong nước, vốn nước ngoài.

2. Tài chính:

- Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi tiết các khoản thu: thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa, thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu, trong đó hàng qua biên giới đất liền.

- Tổng số chi ngân sách địa phương.

- Bổ sung từ ngân sách Trung ương (nếu có).

 

Điều 12. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung uơng, địa phương, các Tổng công ty 91 các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông vật tư hàng hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, nhiệm vụ điều tra cơ bản, văn hóa và xã hội nhằm bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân thực hiện theo đúng định hướng kế hoạch đã đề ra.

2. Hướng dẫn về mục tiêu, nhiệm vụ, vốn của các chương trình quốc gia cho các Bộ, ngành và địa phương.

 

3. Giao cho các Bộ, các Tổng công ty 91 danh mục và vốn đầu tư các công trình, dự án nhóm B, trong đó vốn trong nước, vốn nước ngoài; vốn cho công tác thiết kế quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư và vốn chuẩn bị thực hiện dự án.

4. Giao cho các địa phương: vốn cho công tác thiết kế quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn chuẩn bị thực hiện dự án, cơ cấu vốn đầu tư thực hiện dự án theo một số ngành, lĩnh vực quan trọng, danh mục dự án và vốn đầu tư nhóm B; thông báo danh mục những dự án nhóm A, B của Trung ương trên địa bàn.

5. Đối với vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao danh mục và mức vốn cho từng dự án thuộc nhóm A, thông báo danh mục các dự án thuộc nhóm B và giao tổng số vốn của các dự án thuộc nhóm B, C cho các Bộ, ngành, địa phương; (sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng mức vốn, đối tượng, lãi suất và cơ chế cho vay).

 

Điều 13. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính:

1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan trung ương ngoài các Bộ, cơ quan do Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp giao.

2. Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty 91 các chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm cả dự toán chi các chương trình quốc gia, nhằm bảo đảm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao.

 

III. VỀ CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

 

Điều 14. Trên cơ sở những chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể của Bộ, ngành, địa phương mình để điều hành thực hiện. Đồng thời cụ thể hóa và hướng dẫn những vấn đề thuộc Bộ, ngành và địa phương phụ trách để thực hiện thống nhất trong cả nước. Ngay từ đầu năm, các Bộ, các ngành lập chương trình nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách thuộc phạm vi Bộ phụ trách để nhanh chóng đưa vào thực hiện trong năm 1998.

 

Điều 15. Thực hiện chế độ giao ban hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch giữa một số cơ quan, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, để kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề nảy sinh nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội . Thực hiện tốt sự phối hợp công tác giữa các Bộ, ngành trong từng vấn đề được phân công cụ thể dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ.

 

Điều 16. Các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch trên một số lĩnh vực chủ yếu: sản xuất, xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách, tiền tệ, xuất nhập khẩu, lưu thông vật tư hàng hóa, lạm phát... gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê chậm nhất trước ngày 22 hàng tháng. Đối với các Tổng công 91, ngoài việc gửi báo cáo đến các cơ quan nói trên còn phải gửi báo cáo cho Bộ quản lý ngành. Đối với báo cáo quý, cần phải đánh giá các mặt làm được và chưa làm được, phân tích sâu hơn về nguyên nhân, kiến nghị biện pháp điều hành kế hoạch. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo Chính phủ vào ngày 25 hàng tháng.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

 

Điều 17. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty 91, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 1179/1997/QD-TTg
Hanoi, December 30, 1997
 
DECISION
ON A NUMBER OF POLICIES AND MEASURES TO EXECUTE THE 1998 SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN AND THE 1998 DRAFT STATE BUDGET
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Proceeding from Resolution No. 12/1997-QH10 of the second session of the Xth National Assembly on December 12, 1997 on the 1998 tasks;
At the proposals of the Minister of Planning and Investment and the Minister of Finance,
DECIDES:
I. REGARDING THE POLICIES AND MEASURES TO EXECUTE THE 1998 PLAN
Article 1.- The field of agriculture and rural economy:
1. To adopt measures to overcome difficulties and boost agricultural development and rural construction, in the immediate future, to concentrate efforts on surmounting consequences of storm Linda, stabilizing the people's life and quickly restoring the aquaculture and fishery in the disaster-stricken areas.
2. To concentrate on development of areas specialized in farming rice for export, specialty rice, maize, rubber, coffee, cashew nuts, sugar canes, fruit trees...To organize agricultural produce outlets for peasants. To give incentives in terms of land, ital, taxes and other types of support to the quick development of the processing industry in combination with the development of the sources of agricultural, forestry and aquatic products to be used as raw materials. To sum up and multiply the effective production models in rural areas. To set reasonable selling prices of electricity applicable to peasant households along the directing of narrowing the gap between the selling prices of electricity in the rural and urban areas. To step up the assignment of land and granting of land use right certificates to peasants. To encourage and create conditions for the development of the household economy, create favorable conditions for peasants' households to borrow ital for production.
3. To formulate a policy to manage, protect then proceed to close natural forests. To prepare good conditions for directing the implementation of projects to for afforestation of five million hectares, to create conditions for inhabitants in the areas to develop production, stabilize their life and put an end to nomadism and destruction of forests for milpa farming. For free migrant households that have settled down in the new land, the local authorities shall take concrete measures to create favorable conditions for them to feel assured in their production and life for a long time..
4. To issue the regulation guiding the mobilization of the people's resources in order to strictly control the setting of contribution amounts and openly inspect financial revenues and expenditures in all communes.
Article 2.- The industrial field:
1. To concentrate on drawing up plans for the development of each production branch and a number of key products, particularly export products and processed products so as to prepare rational and effective investment plans, quickly developing products of high competitiveness on the domestic and overseas markets. To rationally protect domestic production in conformity with Vietnam's roadmap for joining AFTA, WTO and other international economic organizations.
2. To promote in-depth investment, technology renewal and production restructuring in effectively operating industrial enterprises, particularly in the export goods processing and producing industry.
Article 3.- The field of development investment:
1. To adopt measures to mobilize to the maximum the domestic ital sources and attract more foreign ital sources (ODA and FDI) for development investment.
2. To study, amend and supplement Decree No. 29-CP of May 12, 1995 detailing the implementation of the Law on Promotion of Domestic Investment along the directing of encouraging all sources of investment ital and forms of investment from every economic sector, simplifying procedures of application for investment preferential treatment.
3. To announce the list of projects calling for foreign direct investment ital, the list of domestic and foreign BOT projects, to drastically improve the investment environment and create the most favorable conditions for foreign investors and domestic investors of all economic sectors to realize these projects.
4. To announce the planning and list of ODA projects. To supplement and renew the bid evaluation and consideration process so as to simplify procedures in compliance with the international agreements which Vietnam has signed, and speed up the disbursement of ital to ensure that ODA projects are put to use on schedule and with high-quality.
5. For budget-funded projects, the ministers, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to scrutinize and rearrange these projects, re-evaluate the effectiveness and urgency of each project, promptly solve the problem of scattered and low effective investment; concentrate investment on important projects and projects which shall be completed and put to use in 1998. To restrict to the minimum the start of new constructions belonging to Group B and C projects. Over 70% of the ital allocated to Group C projects must be channeled to on-going or new constructions due to be completed in the year. To suspend constructions which are not really urgent; not to include into their plans investment projects that fail to complete the procedures under Decree No. 42-CP of July 16, 1996 and Decree No. 92-CP of August 23, 1997 of the Government regarding the management of investment and construction.
6. To allocate investment credits according to the State plan, with priority given to the branches and products that will shortly yield profits, particularly those targeted at export and import substitutes.
Article 4.- The field of finance and currency:
1. To continue reviewing and revising of the tax policy along the direction of both ensuring budget revenues and creating conditions for enterprises to accumulate ital for development investment so as to nurture sources of revenues while taking into account the requirements of international integration.
2. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for studying, then submitting to the Government for issuance the regime of incentives for profitably operating enterprises which pay higher profit taxes year by year along the direction that they shall be reimbursed part of the profit tax amount in excess of the previous year's profit tax for reinvestment. To issue regulations on the stabilization and public announcement of the tax rates every six months or every year applicable to small production and business households; to expand the coverage of special consumption tax to a number of goods items which are not encouraged to be consumed. To step up the sale of State-owned houses so as to increase budget revenues. To prepare good conditions for implementing the Law on Value-Added Tax and the Law on Enterprises' Income from January 1, 1999.
2. To adopt the policy of practicing thrift in budget spending. To continue supplementing and finalizing the spending mechanisms, policies, norms and criteria, to ensure that they are rational and compatible to the State budget' ability and can be uniformly applied throughout the country. To implement the regulation on price evaluation and bidding in the use of budget ital to procure equipment and supplies of high value or in large quantities, equipment and properties of construction investment projects.
To minimize the use of State budget ital to build new working offices, purchase new cars and new expensive equipment and furniture by administrative non-business agencies. On the basis of the results of the asset and land inventory in the administrative and non-business sector and the asset supply regime, to transfer properties from places with surplus properties to places with inadequate properties to ensure their effective use. In the first quarter of 1998, the Minister of Planning and Investment shall submit to the Prime Minister for decision a list of offices to be constructed in 1998; the Minister of Finance shall submit to the Prime Minister for decision the numbers of cars to be purchased and units permitted to do so in 1998. The funds for the construction of new offices and the purchase of cars must be included in the assigned 1998 draft budgets.
Training and medical examination and treatment establishments of the Corporations shall be partly supported by the State budget (not exceeding 45% of the 1997 State budget allocations) and be allowed to account the remainder into their the production and business costs; the specific level of support for each establishment shall be determined on the basis of the effectiveness of its production and business.
4. To assign to the ministries and central agencies 90% of the 1998 draft budget expenditures under the plan on allocation of the central budget already adopted by the National Assembly Standing Committee (except for expenditures on salaries and expenditures of salary character, expenditures on payment of foreign and domestic debts, donations and development investment and current expenditures from the source of foreign loans and aid). The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall allocate to their attached units 90% of the 1998 draft budget expenditures (except for the expenditures on salaries and expenditures of salary character, expenditures on repayment of debts and development investment, current expenditures from the source of foreign loans and aid) and to the lower-level budget 100% of draft budget expenditures under the plan on allocation of the draft local budget expenditures already decided by the provincial People's Councils. Basing themselves on the above-mentioned principle, the district People's Committees shall allocate to their attached units 90% and to the lower-level budget 100% of the draft budget expenditures under the plan on allocation of 1998 draft budget expenditures already decided by the district People's Councils.
5. To continue implementing the mechanism on the use of revenues left for the local budget (revenues from the assignment of land-use right, proceeds from the sale of State-owned houses, revenues from public lotteries, agricultural land use levies, forest resources tax, revenues from television advertisements,...) for investment in the construction of socio-economic infrastructure, agricultural and rural development, re-creation of forest funds, development of housing fund and development of the television service,,,,, as in 1997.
6. To continue implementing the mechanism on rewards for extra revenues from import and export duties and special consumption tax to localities on the principle:
- For import and export duties and special consumption tax on goods imported through land borders, 100% of the revenues in excess of the draft revenues shall be rewarded to the locality.
- For revenues from special consumption tax on domestically produced goods, imported goods and from import and export duties on goods imported or exported by sea or by air, the Prime Minister shall decide to reward the locality with a percentage (%) deducted from the revenues in excess of the draft revenues.
The revenues in excess of the draft revenues from import and export duties and special consumption tax on imported goods which serve as basis for reward consideration shall be determined on the basis of the difference between the assigned draft revenues and the actual revenues from the goods actually imported or exported through land border gates, sea and air entry gates in the territory of each locality.
The above-mentioned reward for excess revenues shall be used only for investment in the construction of socio-economic infrastructure projects.
7. On the basis of the money supply plan for the whole of 1998, to assign the Governor of the State Bank to closely monitor the market fluctuations so as to execute the money supply plan in consistence with the monetary policy and ensure the stability of the currency and prices.
- To adopt incentive policies so as to step up the mobilization of domestic ital for meeting the demand of ital for the economy.
- To continue reserving part of short-term credits for medium- and long-term investment and priority objects, particularly remote, deep-lying and mountainous areas, and the production of export goods.
- To execute the policy on flexible interest and exchange rates along the direction of possibly lowering the lending interest rates and stabilizing the exchange rates at a necessary level, ensuring the encouragement of export and the control of import, increasing international reserves and reducing the imbalance in international payment.
8. To expeditiously elaborate and issue documents guiding the impleme3ntation of the Law on the State Bank and the Law on Credit Institutions. To reorganize the operation of the system of commercial banks.
9. To closely follow the monetary crisis in the region and the world, to apply comprehensive measures to prevent and deal with its negative impacts on our economy and society.
Article 5.- The field of circulation of supplies and goods:
1. Regarding the mechanism for the import and export management in 1998, the Prime Minister shall have a separate decision.
2. To issue decrees to guide the implementation of the Commercial Law, To concentrate on directing the implementation of the tax reduction schedule and rationalization of tax rates in conformity with the commitments within the AFTA framework.
3. The Ministry of Trade shall, together with the concerned ministries, work out a management mechanism and ensure essential goods, particularly for mountainous, island, remote and deep-lying areas. To continue to subsidize the transportation costs for goods supplied under social policies to mountainous areas and ethnic minority peoples residing in highland areas. To raise the responsibility and role of the State run trade service and the network of cooperatives in rural and mountainous region.
Article 6.- Renovation of the management of State enterprises, encouragement of the development of enterprises in other economic sectors:
1. For State enterprises, they should be soon categorized, rearranged and reorganized in terms of production and business activities. The enterprises where the State needs to own 100% of the ital or dominant shares shall be consolidated. The rest shall be extensively equitized. Active and drastic measures shall be taken to equitize 150 State enterprises in 1998. Small enterprises and enterprises suffering from prolonged losses where the maintenance of State ownership is no longer necessary shall be merged, sold or, open for bidding, leased to collectives or individuals under business package contracts (an enterprise may be assigned under a package contract to the collective of its employees and workers for business operation), dissolved or declared bankrupt under the Law on Enterprises' bankruptcy.
To arrange jobs and render good support for redundant laborers in the equitized or merged State enterprises or in enterprises where the form of ownership is changed.
To organize a preliminary review of the corporation model; to adopt measures to ensure a healthy financial status in State enterprises; to resolutely settle delayed payment of debts and ital misappropriation among enterprises; to re-evaluate the enterprises' assets. To issue regulations on the control of costs and prices with regard to monopoly enterprises and State corporations; to make public the results of financial operations of State enterprises.
2. To encourage a robust development of enterprises in various economic sectors, to study and determine additional forms of companies, expand the subjects entitled to establish and contribute ital to companies, to effect the business registration and the license-granting through quick and simple procedures.
3. To issue uniform regulations on the State agencies' inspection and supervision over enterprises and the circulation control; to prevent arbitrariness, causing hassles and troubles.
Article 7.- The field of science and technology:
1. To adopt economic policies and mechanisms to promote the intensified technological renovation and raise the country's technological level. To finalize soon the Bill on Science and Technology for submission to the National Assembly.
2. To arrange, select and ensure the conditions for the effective implementation of applied technology research schemes along the direction of directly serving the improvement of product quality and competitiveness on the domestic and overseas markets.
3. To intensify the environmental inspection work, to enhance the acity of environmental observation posts, to finance the settlement of serious environmental pollution in a number of areas, to set up an environmental fund, to enhance the environmental communication and education among people of various strata.
Article 8.- The field of culture, education, training and social affairs:
1. To finalize soon the Bill on Education and submit it to the National Assembly for passage. To expand the forms of people-funded and semi-public schools at the general education level, including the primary education level. To diversify the training forms at the tertiary education level, encourage the foreign universities to open their affiliates in Vietnam.
2. To adopt the policy of granting scholarships to excellent learners so as to encourage them in their study and providing social allowances for poor pupils and students so that they can continue their study at various levels. To improve the school fee policy in the direction along determining the school fee bracket according to geographical areas; collected school fees shall be remitted into the State budget to fund the educational sector.
3. To reorganize and improve the medical insurance mechanism in the direction of increasing the number of the insured and ensuring uniform management and regulations throughout the country.
4. To continue implementing the social policies and undertaking to socialize several social services, creating legal basis for organizations and individuals to invest in sports and physical training projects and activities, restructuring the mechanism of managing sports and physical training clubs, stadiums...
5. To issue comprehensive and concrete regimes and policies to encourage and promote the policy on the socialization of the above-mentioned educational, medical, cultural and social activities.(priority shall be given to the granting of land-use right, credit and tax incentives, assurance of social insurance regime and legitimate interests for State employees who move to work in the people-funded and private sector).
Article 9.- Regarding the national programs:
1. The minister who manages national programs shall take responsibility to the Prime Minister for the fulfillment of such national programs' objectives. The Ministry of Planning and Investment shall assist the Government in performing the overall management of the national programs. The presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall be responsible for managing and organizing the fulfillment of the objectives and tasks of the programs in their respective localities.
2. The ministry that manages national program(s) shall determine the tasks and objectives thereof, draw up a plan for implementing the whole program, calculate resources, work out solutions, provide guidance for on the formulation of projects within the framework of each program, draw up plans on the allocation of ital to each ministry, central agency or locality for implementing the target programs and send them to the Ministry of Planning and Investment; the Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility together with the Ministry of Finance for summing up and submitting them to the Prime Minister for decision. The ministers, the heads of the central agencies and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall organize the approval of projects of the national programs on the basis of the assigned cost estimates; draw up implementation plans and send them to the program managing ministry, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance so that the Ministry of Planning and Investment can sum them up and report to the Prime Minister.
3. For the national programs which have been implemented but not included in the 1998 list of the national programs, in the immediate future they still comply with the financial mechanism defined in Decision No. 531/TTg of August 8, 1996 of the Prime Minister and, at the same time, the ministries, branches and localities which manage such programs shall expeditiously prepare conditions for including them into their routine tasks from 1999.
II. REGARDING THE SYSTEM OF ASSIGNED PLAN NORMS AND QUOTAS
Article 10.- The Prime Minister assigns the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and Corporations 91 the following norms and quotas:
1. Import and export: Total value of imports and exports (assigned to the Ministry of Trade).
2. Goods, supplies and equipment essential for increasing the national reserves: paddy, rice, equipment, supplies, commodities exclusively for national defense, security and a number of branches.
3. ital construction investment:
- Total amount of ital for concentrated ital construction (domestic and foreign ital); including project-implementing ital structured according to a number of important branches and sectors;
- A list of Group A projects and their ital investment, including domestic and foreign ital.
4. Finance:
- Total budget expenditures and expenditures according to sector, including expenditures on the national programs.
- Total State budget revenues: assigned to the Ministry of Finance.
- Total revenues from import and export duties and special consumption tax on imported goods (excluding surcharges and fees): assigned to the General Department of Customs.
Article 11.- The Prime Minister assigns the provinces and cities directly under the central Government the following norms and quotas:
1. ital construction investment:
- Total amount of ital for concentrated ital construction, including domestic and foreign ital).
- A list of Group A projects and their investment ital, including domestic and foreign ital.
2. Finance:
- The total State budget revenues in their respective localities and detailed revenues: special consumption tax on home-made goods, import and export duties and special consumption tax on imported goods, including those imported through land borders.
- The total local budget expenditures..
- Additional allocations from the central budget (if any).
Article 12.- The Prime Minister authorizes the Minister of Planning and Investment:
1. To provide guidance for the ministries, central agencies, localities and Corporations 91 on the plan norms and quotas regarding production, import and export, circulation of goods and supplies, education, training, science and technologies, basic survey tasks, culture and social affairs in order to ensure the major balances of the national economy in compliance with the orientations set forth in the plan.
2. To provide guidance for the ministries, branches and localities on the objectives, tasks and funds of the national programs.
3. To assign the ministries and Corporates 91 the list and investment ital of Group B projects and constructions, including domestic and foreign ital, ital for the designing and planning work, investment preparation ital and implementation preparation ital.
4. To assign the localities: ital for the designing and planning work, investment preparation ital and implementation ital, the structure of investment ital for project implementation according to a number of important branches and sectors, the list and investment ital of Group B projects; to announce the list of the Central Government's Group A and B projects in their respective localities.
5. For credit ital invested under the State plan, the Ministry of Planning and Investment shall assign the list of Group A projects and determine the level of ital for each project, announce the list of Group B projects and assign the total ital of Group B and C projects to the ministries, branches and localities (after the total ital, subjects, interest rates and lending mechanism have been decided by the Prime Minister).
Article 13.- The Prime Minister authorizes the Minister of Finance:
1. To assign the draft State budget revenues and expenditures to the central agencies other than the ministries and branches directly assigned by the Prime Minister.
2. To provide guidance for the ministries, branches, localities and Corporations 91 on the norms and quotas for State budget revenues and expenditures, including draft expenses on the national programs in order to ensure the implementation of the draft State budget already passed by the National Assembly and assigned by the Prime Minister.
III. REGARDING THE DIRECTION AND MANAGEMENT OF THE PLAN EXECUTION
Article 14.- On the basis of the policies and measures to execute the socio-economic plan and the draft State budget already approved by the Prime Minister, the ministries, branches, provinces and cities directly under the Central Government shall have to elaborate their own concrete programs and plans for execution. They shall, at the same time, concretize and provide guidance on the matters under their charge for uniform implementation nationwide. Right from the beginning of the year, the ministries and branches shall work out programs on the study, elaboration and issuance of mechanisms and policies within the scope of their management for early implementation in 1998.
Article 15.- Monthly briefings on the plan implementation shall be held among a number of agencies under the chairmanship of the Minister of Planning an Investment to propose in time solutions to arising problems in order to ensure successful implementation of the socio-economic development tasks determined in the National Assembly's resolution. The coordination among the ministries and branches in solving each matter shall be concretely assigned under the uniform direction of the Prime Minister.
Article 16.- The ministries, branches and localities shall have to apply the regime of making monthly reports on the plan implementation in a number of major fields: production, ital construction, budget expenditures and revenues, currencies, import and export, circulation of supplies and goods, inflation... and send them to the Office of the Government, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the General Department of Statistics not later than the 22nd day of every month. For Corporations 91, apart from sending reports to the above-mentioned agencies, they shall have to send reports to the branch-managing ministries. Quarterly reports should evaluate achievements and weaknesses with in-depth analysis of the causes and recommendations on the measures to execute the plan. On the basis of the reports from the ministries, branches and localities, the Ministry of Planning and Investment shall sum up and report to the Government on the 25th day of every month.
IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 17.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the chairmen of the People's Councils and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government , the chairmen of the Managing Boards and the general directors of Corporations 91 shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1179/1997/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi