Nghị quyết 16/NQ-CP 2022 kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu của BHXH Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 16/NQ-CP

Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:08/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kéo dài thời gian bố trí vốn từ nguồn thu để đầu tư của BHXHVN đến hết năm 2025

Ngày 08/02/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về việc kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Chính phủ giao Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 trong trường hợp không đáp ứng thời gian bố trí vốn theo quy định, tối đa đến hết năm 2025; tập trung ưu tiên bố trí vốn để sớm hoàn thành dứt điểm các dự án này; chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư các dự án.

Bên cạnh đó, với các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và bố trí kế hoạch vốn theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các pháp luật có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 16/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 16/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

__________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7370/TTr-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2021, Văn bản số 596/BKHĐT-LĐVX ngày 26 tháng 01 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

1. Giao Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 trong trường hợp không đáp ứng thời gian bố trí vốn theo quy định, tối đa đến hết năm 2025; tập trung ưu tiên bố trí vốn để sớm hoàn thành dứt điểm các dự án này; chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư các dự án. Đối với các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và bố trí kế hoạch vốn theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các pháp luật có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các nội dung báo cáo, đề xuất.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp các vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư công, trong đó có nội dung về thẩm quyền kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định, đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, các TVCP;

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;

- VPCP: BTCN, PCN. Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)H

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi