Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hà Tĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 66/NQ-CP

Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:66/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:30/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
---------

Số: 66/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM

KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH HÀ TĨNH

---------------------------------

CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Tờ trình số 529/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 13/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 02 năm 2013),

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

 

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Quốc gia phân bổ (ha)

Tỉnh xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

599.718

100

599.718

 

599.718

100

1

Đất nông nghiệp

476.158

79,40

478.887

2.269

481.156

80,23

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

64.691

13,59

56.500

 

56.500

11,74

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

46.087

 

45.000

 

45.000

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

33.839

7,11

 

33.885

33.885

7,04

1.3

Đất rừng phòng hộ

115.040

24,16

118.223

 

114.862

23,87

1.4

Đất rừng đặc dụng

74.598

15,67

74.600

 

74.600

15,50

1.5

Đất rừng sản xuất

161.244

33,86

167.621

5.660

173.281

36,01

1.6

Đất làm muối

424

0,09

380

 

380

0,08

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

4.096

0,86

5,486

 

5.486

1,14

2

Đất phi nông nghiệp

84.961

14,17

100.575

 

100.575

16,77

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

293

0,34

 

381

381

0,38

2.2

Đất quốc phòng

1.893

2,23

5.000

 

5.000

4,97

2.3

Đất an ninh

112

0,13

170

 

170

0,17

2.4

Đất khu công nghiệp

2.112

2,49

4.915

210

5.125

5,10

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

2.103

 

4.915

 

4.915

 

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

9

 

 

210

210

 

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

1.236

1,45

 

1.662

1.662

1,65

2.6

Đất di tích, danh thắng

152

0,18

350

 

350

0,35

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

43

0,05

302

 

302

0,30

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

337

0,40

 

337

337

0,34

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

4.783

5,63

 

4.843

4.843

4,82

2.10

Đất phát triển hạ tầng

34.874

41,05

40.224

 

40.224

39,99

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

350

 

358

 

358

 

-

Đất cơ sở y tế

110

 

192

 

192

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

902

 

1.663

 

1.663

 

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

724

 

1.396

 

1.396

 

2.11

Đất ở tại đô thị

1.154

1,36

1.775

 

1.775

1,76

3

Đất chưa sử dụng

38.599

6,44

 

 

17.987

3,00

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

 

20.256

 

17.987

 

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

 

 

18.343

2.269

20.612

 

4

Đất đô thị

18.968

 

 

23.036

23.036

 

5

Đất bảo tồn thiên nhiên

74.598

 

 

74.600

74.600

 

6

Đất khu du lịch

2.682

 

 

5.390

5.390

 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

12.231

7.267

4.964

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

4.175

1.891

2.284

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.209

676

533

1.3

Đất rừng phòng hộ

767

593

174

1.4

Đất rừng đặc dụng

455

435

20

1.5

Đất rừng sản xuất

2.976

2.370

606

1.6

Đất làm muối

8

3

5

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

123

103

20

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

980

 

980

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

16.803

9.014

7.789

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng cây lâu năm

188

 

188

1.2

Đất rừng phòng hộ

4.008

1.399

2.609

1.3

Đất rừng đặc dụng

384

355

29

1.4

Đất rừng sản xuất

11.722

7.248

4.474

1.5

Đất làm muối

17

12

5

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

402

 

402

2

Đất phi nông nghiệp

3.809

2.605

1.204

 

Trong đó:

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

9

3

6

2.2

Đất quốc phòng

2.111

1.742

369

2.3

Đất khu công nghiệp

338

 

338

2.4

Đất cho hoạt động khoáng sản

98

68

30

2.5

Đất di tích, danh thắng

56

40

16

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

118

73

45

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1

1

 

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

92

40

52

2.9

Đất phát triển hạ tầng

572

379

193

2.10

Đất ở tại đô thị

21

5

16

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác lập ngày 27 tháng 12 năm 2012).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Hà Tĩnh với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Diện tích hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

599.718

599.718

599.718

599.718

599.718

599.718

1

Đất nông nghiệp

476.158

476.895

477.019

477.773

477.407

477.905

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

64.691

63.859

62.845

61.776

60.912

60.188

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

46.087

46.207

46.019

45.914

45.706

45.519

1.2

Đất trồng cây lâu năm

33.839

33.670

33.585

33.491

33.368

33.245

1.3

Đất rừng phòng hộ

115.040

115.526

115.911

116.454

116.710

117.143

1.4

Đất rừng đặc dụng

74.598

74.676

74.650

74.664

74.621

74.599

1.5

Đất rừng sản xuất

161.244

162.466

163.207

164.383

164.809

165.662

1.6

Đất làm muối

424

415

406

396

389

380

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

4.096

4.224

4.389

4.606

4.726

4.931

2

Đất phi nông nghiệp

84.961

86.758

89.010

90.953

93.192

94.833

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

293

304

314

324

335

342

2.2

Đất quốc phòng

1.893

2.556

3.153

3.629

4.183

4.495

2.3

Đất an ninh

112

115

129

142

156

170

2.4

Đất khu công nghiệp

2.112

2.093

2.076

2.063

2.048

2.036

 

Đất xây dựng khu công nghiệp

2.103

2.084

2.067

2.054

2.039

2.027

 

Đất xây dựng cụm công nghiệp

9

9

9

9

9

9

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

1.236

1.327

1.409

1.484

1.570

1.625

2.6

Đất di tích, danh thắng

152

179

207

232

260

279

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

43

88

124

153

187

204

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

337

337

337

337

337

337

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

4.783

4.790

4.807

4.823

4.840

4.853

2.10

Đất phát triển hạ tầng

34.874

35.576

36.302

36.952

37.702

38.225

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

350

351

352

352

353

353

 

Đất cơ sở y tế

110

112

120

127

135

143

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

902

977

1.077

1.166

1.268

1.350

 

Đất cơ sở thể dục - thể thao

724

768

826

879

940

987

2.11

Đất ở tại đô thị

1.154

1.228

1.317

1.399

1.492

1.563

3

Đất chưa sử dụng

38.599

36.065

33.689

30.992

29.119

26.980

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

36.065

33.689

30.993

29.119

26.980

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

 

2.534

2.376

2.696

1.873

2.139

4

Đất đô thị

74.598

74.598

74.598

74.599

74.599

74.599

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

2.682

2.953

3.224

3.494

3.765

4.036

6

Đất khu du lịch

38.599

36.065

33.689

30.992

29.119

26.980

Ghi chú: *Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

7.267

885

1.679

1.500

1.718

1.485

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1

Đất trồng lúa

1.891

 

492

416

473

510

2

Đất trồng cây lâu năm

676

304

102

115

135

20

3

Đất rừng phòng hộ

593

 

154

131

148

160

4

Đất rừng đặc dụng

435

 

113

96

109

117

5

Đất rừng sản xuất

2.370

 

616

521

593

640

6

Đất làm muối

3

1

1

 

1

 

7

Đất nuôi trồng thủy sản

103

41

23

17

21

1

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

9.014

1.622

1.803

2.254

1.352

1.983

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất rừng phòng hộ

1.399

252

280

350

210

307

1.2

Đất rừng đặc dụng

355

64

71

89

53

78

1.3

Đất rừng sản xuất

7.248

1.304

1.450

1.812

1.087

1.595

1.4

Đất làm muối

12

2

2

3

2

3

2

Đất phi nông nghiệp

2.605

912

573

443

521

156

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

3

1

1

 

1

 

2.2

Đất quốc phòng

1.742

610

383

296

348

105

2.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

68

24

15

11

14

4

2.4

Đất di tích, danh thắng

40

14

9

7

8

2

2.5

Đất bãi thải, xử lý chất thải

73

26

16

12

15

4

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1

1

 

 

 

 

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

40

14

9

7

8

2

2.8

Đất phát triển hạ tầng

379

133

83

64

76

23

2.9

Đất ở tại đô thị

5

2

1

1

1

 

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng;

3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

4. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

5. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi