Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 34/2019/TT-BCT

Thông tư 34/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hệ thống thông tin năng lượng
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2019/TT-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:28/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông tin năng lượng được công bố trên trang: www.veis.erea.gov.vn

Thông tin năng lượng được công bố trên trang điện tử hệ thống thông tin năng lượng theo địa chỉ www.veis.erea.gov.vn để chia sẻ công khai cho cộng đồng, cung cấp miễn phí theo nghĩa vụ, trách nhiệm trong thỏa thuận của Việt Nam và các tổ chức quốc tế, đồng thời cung cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan để phục vụ mục đích quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông tin năng lượng gồm: Thông tin cân bằng cung cầu năng lượng; Thông tin đặc điểm kỹ thuật cơ sở hạ tầng năng lượng của nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến khí tự nhiên và nhà máy sản xuất và trạm phối trộn nhiên liệu sinh học... Thông tin năng lượng bình quân hàng năm gồm than, khí tự nhiên, sản phẩm dầu mỏ, điện và các năng lượng khác.

Thông tin năng lượng được thu thập trên cơ sở báo cáo của đơn vị báo cáo theo hình thức văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hoặc văn bản điện tử gửi về hệ thống phần mền chế độ báo cáo điện tử trên trang thông tin điện tử hệ thống năng lượng theo địa chỉ www.veis.erea.gov.vn hoặc về địa chỉ email [email protected]. Thời hạn báo cáo trước ngày 31/3 của năm tiếp sau năm báo cáo.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 34/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/11/2019 quy định về hệ thống thông tin năng lượng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.

Xem chi tiết Thông tư 34/2019/TT-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------------

Số: 34/2019/TT-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

 

                    

THÔNG TƯ

Quy định về hệ thống thông tin năng lượng

-----------------

 

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hệ thống thông tin năng lượng.

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc thiết lập, quản lý vận hành hệ thống thông tin năng lượng và tổ chức, xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu năng lượng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động cung cấp, thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin năng lượng.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan đến công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin năng lượng (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành).

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thông tin năng lượng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thông tin năng lượng là các số liệu, dữ liệu, thông tin về cung cấp, chuyển đổi và sử dụng năng lượng; đặc điểm kỹ thuật của hạ tầng cơ sở năng lượng; giá năng lượng; chỉ tiêu thống kê năng lượng và các thông tin khác liên quan đến năng lượng.

2. Hệ thống thông tin năng lượng là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác và cung cấp thông tin năng lượng phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước về năng lượng và phát triển kinh tế xã hội.

3. Cơ sở dữ liệu năng lượng là tập hợp có cấu trúc các dữ liệu và thông tin năng lượng, được biên soạn, lưu trữ, sắp xếp có hệ thống theo một phương pháp nhất định để có thể truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

4. Đơn vị đầu mối hệ thống thông tin năng lượng (sau đây gọi tắt là Đơn vị đầu mối) là đơn vị được Bộ Công Thương quy định chức năng, giao nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ, công bố thông tin năng lượng và quản lý cơ sở dữ liệu năng lượng.

5. Đơn vị báo cáo, cung cấp thông tin năng lượng (sau đây gọi tắt là Đơn vị báo cáo) là các cơ quan, tổ chức thực hiện việc cung cấp các thông tin năng lượng theo chế độ báo cáo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

6. Đơn vị phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin năng lượng (sau đây gọi tắt là Đơn vị phối hợp) là đơn vị được các Bộ, ngành giao chức năng quản lý, xử lý thông tin, dữ liệu có liên quan đến thông tin năng lượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

7. Tồn kho đầu năm là lượng nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được lưu trữ trong kho của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 01 tháng 01 của năm báo cáo.

8. Tồn kho cuối năm là lượng nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được lưu trữ trong kho của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Thu thập đầy đủ, toàn diện và chính xác thông tin năng lượng.

2. Quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin năng lượng và xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng đảm bảo sử dụng lâu dài, an toàn thông tin.

3. Hiệu quả, khả thi, tiết kiệm chi phí, nguồn lực.

4. Công bố, cung cấp, khai thác, sử dụng thuận tiện, kịp thời cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

5. Bảo mật thông tin cho các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin năng lượng.

 

Chương II. THU THẬP, XỬ LÝ, TỔNG HỢP VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG

 

Điều 5. Nội dung thông tin năng lượng

1. Thông tin cân bằng cung cầu năng lượng.

a) Thông tin, số liệu cung cấp năng lượng sơ cấp;

b) Thông tin, số liệu sản xuất và chuyển đổi năng lượng;

c) Thông tin, số liệu tiêu thụ năng lượng cuối cùng và phi năng lượng.

2. Thông tin đặc điểm kỹ thuật cơ sở hạ tầng năng lượng.

a) Nhà máy điện;

b) Nhà máy sản xuất điện, nhiệt tự dùng hoặc đồng phát;

c) Đường dây và trạm điện;

d) Nhà máy lọc dầu và chế biến khí ngưng tụ (sau đây gọi tắt là chế biến condensate);

đ) Nhà máy chế biến khí tự nhiên;

e) Nhà máy sản xuất và trạm phối trộn nhiên liệu sinh học;

g) Nhà máy sản xuất khí thiên nhiên nén (sau đây gọi tắt là CNG);

h) Nhà máy sản xuất và chuyển đổi năng lượng khác.

3. Thông tin giá năng lượng bình quân hàng năm.

a) Than;

b) Khí tự nhiên;

c) Sản phẩm dầu mỏ;

d) Điện;

đ) Các dạng năng lượng khác.

4. Các thông tin khác theo tiêu chuẩn thống kê năng lượng quốc tế thuộc trách nhiệm công bố của Bộ Công Thương.

Điều 6. Kế hoạch thu thập thông tin năng lượng

1. Căn cứ lập kế hoạch thu thập thông tin năng lượng.

a) Theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về năng lượng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;

b) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Theo các chương trình, đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thông tin năng lượng được thu thập định kỳ và đột xuất, bao gồm:

a) Báo cáo năm: thực hiện định kỳ hàng năm có thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12.

b) Báo cáo đột xuất: thực hiện trong trường hợp có yêu cầu đột xuất để phục vụ quản lý nhà nước.

Điều 7. Thu thập thông tin năng lượng của các Đơn vị báo cáo

1. Thông tin năng lượng được thu thập trên cơ sở báo cáo của Đơn vị báo cáo được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo các mẫu số liệu báo cáo lưu trữ tại trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng.

3. Hình thức báo cáo.

a) Văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền gửi về Đơn vị đầu mối;

b) Văn bản điện tử gửi về hệ thống phần mềm chế độ báo cáo điện tử trên trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng địa chỉ www.veis.erea.gov.vn hoặc về địa chỉ email [email protected].

4. Thời hạn báo cáo là trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp sau năm báo cáo.

Điều 8. Thu thập thông tin năng lượng của các Đơn vị phối hợp

1. Thông tin năng lượng được thu thập bao gồm:

a) Thông tin về tiêu thụ năng lượng trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo loại nhiên liệu;

b) Thông tin về số lượng, tiêu thụ năng lượng trung bình, quãng đường di chuyển trung bình, tổng tiêu thụ năng lượng đối với các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không theo loại nhiên liệu;

c) Thông tin về lượng và trị giá xuất nhập khẩu sản phẩm năng lượng theo mã hàng hóa;

d) Các chỉ tiêu kinh tế xã hội; giá trị gia tăng của các phân ngành kinh tế; dữ liệu từ các chương trình khảo sát doanh nghiệp và hộ gia đình;

e) Thông tin về tổng diện tích sàn, tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà thương mại, dân dụng theo loại tòa nhà, theo loại nhiêu liệu và theo mục đích sử dụng.

2. Hình thức cung cấp thông tin.

a) Văn bản giấy có xác nhận của lãnh đạo Đơn vị phối hợp gửi về Đơn vị đầu mối;

b) Văn bản điện tử gửi về hệ thống phần mềm chế độ báo cáo điện tử trên trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng theo địa chỉ veis.erea.gov.vn hoặc về địa chỉ email [email protected].

3. Thời hạn cung cấp thông tin theo các thỏa thuận, hợp tác trao đổi thông tin.

Điều 9. Thu thập thông tin năng lượng thông qua điều tra, khảo sát

1. Thông tin năng lượng được thu thập trên cơ sở điều tra, khảo sát do Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện theo kế hoạch để bổ sung các thông tin chưa thu thập được theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này.

2. Hoạt động điều tra thực hiện theo quy định của pháp luật về điều tra thống kê.

Điều 10. Cơ chế phối hợp thu thập thông tin năng lượng

1. Đơn vị đầu mối ký kết thỏa thuận, thỏa ước, quy chế phối hợp để thực hiện thu thập, trao đổi và cung cấp thông tin với Đơn vị phối hợp theo các nội dung được quy định tại Điều 8 tại Thông tư này và các văn bản pháp luật khác liên quan.

2. Đơn vị đầu mối ký kết hợp đồng với đơn vị đủ năng lực để tiến hành các điều tra, khảo sát thu thập bổ sung các thông tin năng lượng cần thiết phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Công bố, cung cấp và sử dụng thông tin năng lượng

1. Thông tin năng lượng được công bố dưới dạng ấn phẩm, bao gồm các thông tin cơ bản như sau:

a) Tổng quan và xu thế phát triển năng lượng quốc gia;

b) Bảng quyết toán và cân bằng cung cầu năng lượng;

c) Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về khai thác, xuất nhập khẩu, sản xuất, chuyển đổi và tiêu thụ của các loại nhiên liệu điện, than, dầu khí, năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

d) Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về công suất nguồn điện và sản lượng điện theo nhiên liệu, sản lượng tiêu thụ điện theo các ngành kinh tế, phụ tải cực đại hệ thống điện, hệ số dự phòng hệ thống điện, tỷ lệ số xã có điện, tỷ lệ số hộ dân có điện và các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện hệ thống;

đ) Các chỉ tiêu thống kê năng lượng tổng hợp: tổng cung cấp năng lượng sơ cấp, cường độ năng lượng sơ cấp trên tổng sản phẩm quốc nội (sau đây gọi tắt là GDP), cung cấp năng lượng sơ cấp trên đầu người; mức độ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu trong tổng cung cấp năng lượng sơ cấp; tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng, cường độ năng lượng sơ cấp trên GDP, tiêu thụ năng lượng cuối cùng trên đầu người; mức độ đa dạng hóa năng lượng, tỷ trọng nhiên liệu trong cưng cấp năng lượng sơ cấp và tiêu thụ năng lượng cuối cùng;

e) Các chỉ tiêu năng lượng tái tạo: tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cung cấp năng lượng sơ cấp, sản xuất điện, tiêu thụ năng lượng cuối cùng; các chỉ tiêu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp chế tạo và xây dựng, giao thông vận tải và trong các phân ngành khác;

g) Thực hiện so sánh các chỉ tiêu thống kê năng lượng của Việt Nam với một số quốc gia trong khu vực và thế giới.

2. Thông tin năng lượng được công bố trên trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng theo địa chỉ www.veis.erea.gov.vn.

3. Thông tin năng lượng được cung cấp, sử dụng theo các nhóm sau:

a) Chia sẻ công khai cho cộng đồng;

b) Cung cấp theo nghĩa vụ, trách nhiệm trong thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức quốc tế;

c) Cung cấp theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan để phục vụ mục đích quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Chương III. HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG

 

Điều 12. Thiết lập và vận hành hệ thống

1. Đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập, vận hành hệ thống thông tin năng lượng, cơ sở dữ liệu năng lượng, trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng.

2. Đơn vị đầu mối trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất bố trí nguồn nhân lực, kinh phí cho việc thiết lập và vận hành hệ thống.

Điều 13. Cơ sở hạ tầng và biện pháp quản lý hệ thống

1. Cơ sở hạ tầng của hệ thống thông tin năng lượng cơ bản bao gồm:

a) Phòng máy chủ đảm bảo cho việc vận hành hệ thống thông tin năng lượng, bao gồm hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thiết bị lưu điện, tủ đựng thiết bị, điều hòa không khí, thiết bị phòng và chữa cháy, ca-me-ra giám sát, thiết bị kiểm soát ra hoặc vào;

b) Thiết bị máy chủ;

c) Thiết bị lưu trữ và sao lưu dữ liệu;

d) Thiết bị an toàn, an ninh và bảo mật thông tin;

đ) Trang thiết bị phục vụ việc truy nhập, khai thác và cập nhật thông tin.

e) Phần mềm cơ sở hạ tầng bao gồm hệ điều hành và các phần mềm liên quan;

g) Phần mềm chuyên dụng phục vụ tính toán hoặc dự toán mô hình, bóc tách và chuyển đổi dữ liệu;

h) Thiết bị số hóa và tạo dựng nội dung số;

i) Thiết bị truyền thông và đường truyền.

2. Biện pháp quản lý hệ thống.

a) Thường xuyên giám sát, bảo trì hoạt động của hệ thống đảm bảo vận hành liên tục an toàn;

b) Định kỳ rà soát, đề xuất phương án duy trì, nâng cấp, phát triển hạ tầng hệ thống cho phù hợp với nhu cầu thực tế trong từng thời kỳ.

Điều 14. Kinh phí đảm bảo hoạt động của hệ thống

1. Kinh phí đảm bảo cho việc thiết lập, vận hành, duy trì và phát triển hệ thống thông tin năng lượng từ các nguồn sau:

a) Ngân sách nhà nước cấp trên cơ sở dự toán hàng năm của Bộ Công Thương;

b) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

c) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí xây dựng, vận hành, duy trì và phát triển hệ thống thông tin năng lượng bao gồm:

a) Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, vận hành, duy trì và phát triển hệ thống thông tin năng lượng;

b) Hoạt động nghiên cứu và đào tạo phục vụ công tác quản lý, vận hành, duy trì và khai thác hệ thống thông tin năng lượng;

c) Điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý, cập nhật, tích hợp thông tin vào hệ thống thông tin năng lượng;

d) Thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin.

3. Đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí hàng năm từ các nguồn kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương

1. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

a) Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo là Đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động thiết lập và quản lý vận hành hệ thống thông tin năng lượng;

b) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý vận hành đảm bảo an toàn hệ thống và bảo mật thông tin;

c) Xây dựng và hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo; tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cần thiết đối với các Đơn vị báo cáo, Đơn vị phối hợp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thu thập thông tin năng lượng;

d) Tổ chức thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xác thực nội dung thông tin từ các báo cáo, số liệu điều tra, khảo sát và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu năng lượng.

2. Cục Điều tiết Điện lực: cung cấp, cập nhật số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động điện lực, số lượng và công suất các nhà máy điện tham gia thị trường điện và các thông tin năng lượng khác thuộc chức năng quản lý của đơn vị;

3. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững: cung cấp, cập nhật thông tin về cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm và các thông tin năng lượng khác thuộc chức năng quản lý của đơn vị;

4. Vụ Dầu khí và Than: cung cấp, cập nhật thông tin về trữ lượng dầu khí, than và các thông tin năng lượng khác thuộc chức năng quản lý của đơn vị;

5. Viện Năng lượng: cung cấp, cập nhật thông tin về dự báo nhu cầu năng lượng, triển vọng năng lượng và các thông tin năng lượng khác thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

6. Các đơn vị tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo về Đơn vị đầu mối trước ngày 30 tháng 6 của năm tiếp sau năm báo cáo;

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu từ 5.1 đến 5.7 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm của Đơn vị báo cáo

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu từ 1.1 đến 1.16 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các đơn vị sản xuất điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu quy định tại mẫu 1.17 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam; các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu từ 2.1 đến 2.4 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quy định tại các mẫu từ 3.1 đến 3.15 của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Các doanh nghiệp lọc dầu không thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu từ 3.16 đến 3.18 của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Các doanh nghiệp sản xuất xăng và các sản phẩm dầu mỏ từ condensate không thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu từ 3.19 đến 3.21 của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Các doanh nghiệp sản xuất và phối trộn nhiên liệu sinh học không thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu từ 3.22 đến 3.24 của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Các doanh nghiệp sản xuất và phân phối khí CNG không thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu từ 3.25 đến 3.27 của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện báo cáo số liệu quy định tại mẫu 4 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 18. Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin của các Bộ, ngành

Các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi, cung cấp cho Đơn vị đầu mối các nội dung thông tin quy định tại Điều 8 Thông tư này để hình thành và duy trì cơ sở dữ liệu năng lượng đồng bộ và hiệu quả.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;

- Viện KSND tối cao;

- Toà án ND tối cao;

- Cơ quan TW của các Đoàn thể;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Công Thương;

- Các Sở Công Thương;

- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;

-Lưu: VT, ĐL(10).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC I

CÁC MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU NGÀNH ĐIỆN

Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

Mẫu 1.1 Tổng hợp mẫu báo cáo số liệu ngành điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

TẬP ĐOÀN

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

---------------

Số:...............

V/v: Báo cáo thông tin năng lượng năm 20xx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

..., ngày ... tháng ... năm 20...

 

                                                                       

Kính gửi: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện Báo cáo thông tin năng lượng năm 20xx. Mẫu số liệu báo cáo bao gồm:

Mẫu 1.2 Công suất thiết kế và khả dụng các nhà máy trong hệ thống điện

Mẫu 1.3 Số giờ vận hành công suất lớn nhất của các nhà máy trong hệ thống điện

Mẫu 1.4 Hệ số sẵn sàng và suất sự cố các nhà máy trong hệ thống điện

Mẫu 1.5 Sản lượng điện sản xuất hàng tháng của các nhà máy trong hệ thống điện

Mẫu 1.6 Số liệu vận hành theo giờ của hệ thống điện toàn quốc và các miền

Mẫu 1.7 Chiều dài đường dây truyền tải theo từng công ty truyền tải và công ty điện lực

Mẫu 1.8 Thống kê máy biến áp theo miền

Mẫu 1.9 Sản lượng điện nhận và thương phẩm của các Tổng công ty điện lực

Mẫu 1.10 Sản lượng điện thương phẩm theo ngành nghề của từng Tổng công ty điện lực

Mẫu 1.11 Tình hình cấp điện theo các tỉnh và thành phố

Mẫu 1.12 Thống kê sử dụng khí hàng tháng cho sản xuất điện theo nhà máy

Mẫu 1.13 Tiêu thụ than cho sản xuất điện theo nhà máy

Mẫu 1.14 Tiêu thụ dầu cho sản xuất điện theo nhà máy

Mẫu 1.15 Thống kê về điện mặt trời trên mái nhà nối lưới theo địa phương

Mẫu 1.16 Các thông số khác của hệ thống điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết những nội dung thông tin năng lượng trong báo cáo là chính xác và đầy đủ./.

 

Người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

Mẫu 1.2 Công suất thiết kế và khả dụng các nhà máy trong hệ thống điện

TT

Tên

nhà

máy

Địa

điểm

Năm

vận

hành

Loại

nhà

máy

điện

Số tổ máy

Công

nghệ

phát

điện

Công

suất

thiết

kế

(MW)

Công

suất

khả

dụng

(MW)

Công suất phát điện tối thiểu (MW)

Chủ sở hữu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.3 Số giờ vận hành công suất lớn nhất của các nhà máy trong hệ thống điện (đơn vị: giờ)

TT

Tên nhà máy

Loại nhà máy điện

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

...

Tháng

12

Cả năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu 1.4 Hệ số sẵn sàng và suất sự cố các nhà máy trong hệ thống điện

TT

Tên

nhà

máy

Số tổ máy

Thời gian vận hành và dự phòng

Sửa chữa theo kế hoạch

Sửa

chữa

ngoài

kế

hoạch

Ngừng sự cố

Hệ số sẵn sàng

Suất sự cố

Tổng

số lần sự cố

Tổng

số lần sửa chữa

ngoài

kế

hoạch

Giờ/tổ máy

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.5 Sản lượng điện sản xuất hàng tháng của các nhà máy trong hệ thống điện (đơn vị: GWh)

TT

Tên nhà máy

Loại nhà máy điện

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

...

Tháng

12

Cả năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bao gồm cả sản lượng điện xuất khập khẩu

Mẫu 1.6 Số liệu vận hành theo giờ của hệ thống điện toàn quốc và các miền (đơn vị: MW)

TT

Giờ Ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Cả hệ thống

1

1:00 1/1

 

 

 

 

2

2:00 1/1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

23

23:00 1/1

 

 

 

 

24

24:00 1/1

 

 

 

 

25

1:00 2/1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

8759

23:00 31/12

 

 

 

 

8760

24:00 31/12

 

 

 

 

 

Mẫu 1.7 Chiều dài đường dây truyền tải theo từng công ty truyền tải và công ty điện lực (đơn vị: Km)

TT

Cấp điện áp

Công ty truyền tải điện 1

Công ty truyền tải điện 2

Công ty truyền tải điện 3

Công ty truyền tải điện 4

Các công ty điện lực

Toàn hệ thống

1

500 kV

 

 

 

 

 

 

2

220 kV

 

 

 

 

 

 

3

110 kV

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.8 Thống kê máy biến áp theo miền

Cấp điện áp

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Toàn hệ thống

500 kV

Số máy

 

 

 

 

Tổng MVA

 

 

 

 

220kV

Số máy

 

 

 

 

Tổng MVA

 

 

 

 

110kV

Số máy

 

 

 

 

Tổng MVA

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.9 Sản lượng điện nhận, điện giao và điện thương phẩm của từng Tổng công ty Điện lực

Tên Tổng công ty điện lực:...................................

TT

Hạng mục

Đơn vị

Sản lượng năm báo cáo

1

Tổng sản lượng điện nhận

GWh

 

1.1

Điện nhận từ lưới 220 kV

GWh

 

1.2

Điện nhận từ lưới 110 kV

GWh

 

1.3

Điện nhận từ lưới trung thế

GWh

 

2

Tổng sản lượng điện giao

GWh

 

3

Tổng sản lượng điện thương phẩm

GWh

 

3.1

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

GWh

 

3.2

Công nghiệp và Xây dựng

GWh

 

3.3

Thương nghiệp và Dịch vụ

GWh

 

3.4

Quản lý tiêu dùng

GWh

 

3.5

Các hoạt động khác

GWh

 

4

Tổn thất điện năng

GWh

 

 

* Hàng 4 = Hàng 1 - Hàng 2 - Hàng 3

Mẫu 1.10 Sản lượng điện thương phẩm theo ngành nghề của từng Tổng công ty điện lực

Tên Tổng công ty điện lực:................................................................

TT

Tên ngành nghề

Sản lượng năm báo cáo (kWh)

I

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 

1

Điện cấp cho bơm nông nghiệp:

 

 

Bơm tưới, tiêu nước phục vụ nông nghiệp (kể cả các trạm bơm cục bộ do HTX nông nghiệp quản lý và trạm bơm).

 

2

Các hoạt động đóng, mở các cống điều tiết nước, phân lũ và sản xuất nông nghiệp khác.

 

2.1

Các hoạt động nông nghiệp khác như: bơm tưới vườn cây, dịch vụ cây trồng, bơm nước rửa chuồng trại, bảo vệ thực vật, lai tạo giống mới, sưởi ấm gia súc...

 

3

Lâm nghiệp: bao gồm các cơ sở sản xuất lâm nghiệp, các hoạt động chế biến phụ thuộc trong ngành lâm nghiệp như: trồng và tu bổ rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Hoạt động khai thác những sản phẩm từ rừng như: khai thác gỗ, tre, nứa và các lâm sản khác

 

4

Thủy sản: gồm điện dùng cho việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động dịch vụ có liên quan

 

II

Công nghiệp, xây dựng

 

1

Công nghiệp khai khoáng

 

1.1

Khai thác than

 

1.2

Khai thác dầu thô, khí tự nhiên và các hoạt động dịch vụ phục vụ

cho khai thác dầu và khí

 

1.3

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

 

1.4

Khai thác quặng kim loại đen và kim loại màu

 

1.5

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, cao lanh, khoáng hóa chất, khoáng phân bón, khai thác muối, v.v. Các mỏ khác chưa được phân vào đâu

 

2

II.2. Công nghiệp chế biến

 

2.1

Sản xuất thực phẩm bao gồm: chế biến và bảo quản thịt, thủy sản và sản phẩm từ thịt, thủy sản; chế biến rau quả, gia vị, nước chấm, nước sốt, dấm, các loại men thực phẩm; sản xuất dầu, mỡ động vật, thực vật; xay xát, sản xuất bột và sản xuất các sản phẩm từ bột như: bún, bánh, mỳ, miến...; sản xuất chế biến thực phẩm khác như: bơ, sữa, bánh, kẹo, đường, kakao, sôcôla, chè, cà phê; chế biến thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế biến thực phẩm chuyên dùng cho người bệnh

 

2.2

Sản xuất đồ uống: ruợu, bia, nước khoáng, nước giải khát các loại

 

2.3

Sản xuất thuốc lá, thuốc lào

 

2.4

Sản xuất sợi, dệt vải và hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất hàng đan, móc

 

2.5

Sản xuất trang phục, nhuộm da lông thú (may mặc)

 

2.6

Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi xách, yên đệm và giày dép

 

2.7

Chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất các sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện

 

2.8

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

 

2.9

Xuất bản, in và sao bản ghi các loại văn hóa phẩm như băng, đĩa nhạc

 

2.10

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên liệu hạt nhân

 

2.11

Sản phẩm hóa, chất, phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác dùng trong nông nghiệp; Sản xuất sơn, vécni, mực in, matít; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng và các chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh, v.v.

 

2.12

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa các loại

 

2.13

Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại như: Thủy tinh, các sản phẩm từ thủy tinh, đồ gốm, sứ, vật chịu lửa, gạch ngói, xi măng, vôi, vữa, bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, cát, tạo dáng và hoàn thiện đá, hắc ín, nhựa đường, bột đá, bột mài, hạt mài tự nhiên hoặc nhân tạo; Sản xuất các sản phẩm từ amiăng...

 

2.14

Sản xuất các kim loại như: sắt, thép, kim loại màu và kim loại quí, đúc sắt thép, đúc kim loại màu

 

2.15

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

 

2.16

Chế tạo máy móc thiết bị cho sản xuất và hoạt động văn phòng như: động cơ, tuabin, thiết bị văn phòng, máy tính

 

2.17

Sản xuất các thiết bị, dụng cụ điện, dây điện, pin, ắc qui, đèn điện và thiết bị chiếu sáng

 

2.18

Sản xuất rađio, tivi, thiết bị truyền thông và các linh kiện điện tử

 

2.19

Sản xuất và lắp ráp các sản phẩm gia dụng như: quạt điện, bàn là, máy giặt, tủ lạnh...

 

2.20

Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại

 

2.21

Sản xuất xe có động cơ, rơ móc; Sản xuất các phương tiện đi lại (xe đạp, xe máy); Sản xuất và sửa chữa các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng không

 

2.22

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế và các sản phẩm khác (nhạc cụ, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi giải trí)

 

2.23

Tái chế phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại

 

3

Cung cấp và phân phối gas, nước

 

3.1

Sản xuất tập trung và phân phối khí đốt

 

3.2

Sản xuất gas, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

 

3.3

Khai thác, lọc và phân phối nước

 

4

Xây dựng

 

4.1

San lấp mặt bằng

 

4.2

Xây dựng

 

4.3

Lắp đặt thiết bị

 

5

Các ngành công nghiệp khác

 

III

Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng

 

1

Bán buôn, bán lẻ và cửa hàng sửa chữa

 

1.1

1. Bán buôn, bán lẻ của các công ty, cửa hàng (kể cả các hoạt động bao gói, bảo hành trong cửa hàng)

 

1.2

Sửa chữa, bảo dưỡng vật phẩm tiêu dùng

 

2

Khách sạn, quán trọ

 

2.1

Khách sạn

 

2.2

Quán trọ

 

3

Nhà hàng

 

IV

Sinh hoạt dân dụng

 

1

Điện cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức đoàn thể trong nước, gồm: các cơ quan Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể quần chúng, các phường hội trong nước từ Trung ương đến các cấp địa phương

 

2

Các đại sứ quán, các tổ chức của Liên hợp quốc, các cơ quan đại diện của nước ngoài đặt tại Việt Nam

 

3

Điện cấp cho văn phòng làm việc của các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp gồm: điện cấp cho các hoạt động của bộ máy văn phòng các doanh nghiệp và cho các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp (trừ các đơn vị văn hóa, bệnh viện, trường học)

 

4

Điện cấp cho sinh hoạt dân dụng

 

4.1

Điện sinh hoạt của hộ gia đình dân cư thuộc thành thị

 

4.2

Điện sinh hoạt của hộ gia đình dân cư thuộc nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

 

V

Các hoạt động khác

 

1

Cơ sở văn hóa thể thao

 

1.1

Nhà hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc, nhà thông tin văn hóa, triển lãm, viện bảo tàng, nhà lưu niệm, khu di tích lịch sử, nơi thờ cúng của các tôn giáo tín ngưỡng

 

1.2

Các câu lạc bộ văn hóa thể thao, khu vui chơi giải trí, công viên, sân bãi thể dục thể thao

 

1.3

Điện dùng trong các trường mẫu giáo mầm non, trường phổ thông, trường dạy nghề, các trường trung học, đại học và các trường đào tạo khác

 

1.4

Các bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng, các trại dưỡng lão, trại trẻ mồ côi

 

2

Điện cấp cho ánh sáng công cộng và các hoạt động công cộng khác: bao gồm các điện chiếu sáng ở những nơi công cộng đường phố và điện cấp cho các hoạt động công cộng khác không phải là kinh doanh

 

3

Điện cho chiếu sáng

 

3.1

Điện dùng trong các hoạt động chỉ huy giao thông

 

3.2

Điện cấp cho các kho, bãi hàng hóa

 

4

Điện cho cơ sở truyền thông

 

4.1

Điện cấp cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm, tín dụng

 

4.2

Điện dùng trong các hoạt động của các viện nghiên cứu khoa học

 

4.3

Điện dùng trong các hoạt động của các trung tâm phát triển tin học và phần mềm

 

4.4

Điện dùng trong hoạt động phát thanh, phát tín, truyền hình, thông tin, liên lạc

 

5

Các hoạt động khác

 

5.1

Các hoạt động xã hội khác chưa được phân vào đâu

 

 

 

 

Mẫu 1.11 Tình hình cấp điện theo các tỉnh và thành phố

TT

Tên

tỉnh

Số hộ

Hộ có điện lưới quốc gia

Hộ

chưa có điện lưới QG

Số hộ có điện tại chỗ

Hộ có điện

Tổng

Số

Thành

thị

Nông

thôn

Tổng số hộ có điện

Thành

thị

Nông thôn

Tổng

số hộ

Tỷ lệ (%)

Nông thôn

Số hộ

Tỷ lệ (%)

Số

hộ

Tỷ lệ (%)

Số hộ

Tỷ lệ (%)

Cột

1

2=3+4

3

4

5=7+8

6=5/2*100

7

8

9=8/4*100

10

11

12=7+8+11

13=12/2*100

14=8+11

15=14/4*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mẫu 1.12 Thống kê sử dụng khí hàng tháng cho sản xuất điện theo nhà máy (đơn vị: triệu m3)

Khu vực

Đông Nam Bộ

Tây Nam Bộ

Nhà máy

Tên nhà máy

...

Tên nhà máy

• • •

Khu vực mỏ

Nam

Côn

Sơn

Bạch

Hổ

Nam

Côn

Sơn

Bạch

Hổ

PM3

...

PM3

• • •

Tháng 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.13 Tiêu thụ than cho sản xuất điện theo nhà máy

TT

Tên nhà máy

Loại và cơ cấu than

Sản lượng (1000 tấn)

Nguồn than (nhập khẩu/trong nước/trộn)

Lượng than tồn kho đầu năm (tấn)

Lượng than tồn kho cuối năm (tấn)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.14 Tiêu thụ dầu cho sản xuất điện theo nhà máy

TT

Tên nhà máy

Loại

dầu

Nhiệt trị (J/kg)

Sản lượng (tấn)

Lượng dầu tồn kho đầu năm (tấn)

Lượng dầu tồn kho cuối năm (tấn)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.15 Thống kê về điện mặt trời trên mái nhà nối lưới theo địa phương

TT

Tỉnh

Số lượng hợp đồng

Tổng công suất lắp đặt (MW)

Sản lượng bán lên lưới (kWh)

Điện mua từ lưới (kWh)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.16 Các thông số khác của hệ thống điện

TT

Thông số

Đơn vị

Năm báo cáo

1

Pmax hệ thống

MW

 

2

Pmax miền Bắc

MW

 

3

Pmax miền Trung

MW

 

4

Pmax miền Nam

MW

 

5

Tỷ lệ tổn thất

%

 

6

Thời gian mất điện trung bình (SAIDI)

Phút/khách hàng

 

7

Số lần mất điện trung bình (SAIFI)

Lần/khách hàng

 

8

Số lần mất điện thoáng qua (MAIFI)

Lần/khách hàng

 

 

Mẫu 1.17 Báo cáo số liệu ngành điện của các đơn vị sản xuất điện không thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam

TÊN DOANH NGHIỆP

-------------

Số: ........................

V/v: Báo cáo thông tin năng lượng

năm 20xx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

..., ngày ... tháng ... năm 20...

 

 

Kính gửi: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên doanh nghiệp) thực hiện Báo cáo thông tin năng lượng năm 20xx. Nội dung số liệu báo cáo bao gồm:

TT

Hạng mục

Thông tin

1

Tên nhà máy điện

 

2

Loại nhà máy điện

 

3

Địa điểm

 

4

Năm vận hành

 

5

Công nghệ (ghi rõ)

 

6

Số tổ máy

 

7

Công suất thiết kế (MW)

 

8

Công suất khả dụng (MW)

 

9

Công suất phát điện tối thiểu (MW)

 

10

Hiệu suất phát điện (%)

 

11

Điện sản xuất đầu cực máy phát (GWh)

 

12

Điện tự dùng (GWh)

 

13

Sản lượng điện phát lên lưới (GWh)

 

14

Loại nhiên liệu chính (ghi rõ)

 

15

Nhiệt trị nhiên liệu chính (ghi rõ loại và đơn vị)

 

16

Tổng tiêu thụ nhiên liệu chính

 

17

Loại nhiên liệu phụ (ghi rõ)

 

18

Nhiệt trị nhiên liệu phụ (ghi rõ loại và đơn vị)

 

19

Tổng tiêu thụ nhiên liệu phụ

 

 

(Tên doanh nghiệp) cam kết những nội dung thông tin năng lượng trong báo cáo là chính xác và đầy đủ./.

 

Người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC II

CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU NGÀNH THAN

Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

Mẫu 2.1 Tổng hợp mẫu báo cáo số liệu ngành than

TÊN TẬP ĐOÀN/DOANH NGHIỆP

KHAI THÁC, KINH DOANH THAN

-------------

Số: ........................

V/v: Báo cáo thông tin năng lượng

năm 20xx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

..., ngày ... tháng ... năm 20...

 

 

 

Kính gửi: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thưong, (Tên tập đoàn/Doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than) thực hiện Báo cáo thông tin năng lượng năm 20xx. Mẫu số liệu báo cáo bao gồm:

Mẫu 2.2 Sản lượng khai thác, tiêu thụ và tồn kho than

Mẫu 2.3 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình khai thác và sàng tuyển than

Mẫu 2.4 Tiêu thụ than theo loại than và nhu cầu sử dụng

(Tên tập đoàn/Doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than) cam kết những nội dung thông tin năng lượng trong báo cáo là chính xác và đầy đủ./.

 

Người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu 2.2 Sản lượng khai thác, tiêu thụ và tồn kho than

TT

Hạng mục/loại than

Than

Antracite

Than

mỡ

Than

non

Than

bùn

Loại

than

khác

1

Than nguyên khai, trong đó

 

 

 

 

 

1.1

Khai thác lộ thiên

 

 

 

 

 

1.2

Khai thác hầm lò

 

 

 

 

 

2

Than thương phẩm

 

 

 

 

 

3

Than nhập khẩu

 

 

 

 

 

4

Than tiêu thụ, trong đó

 

 

 

 

 

4.1

Tiêu thụ trong nước

 

 

 

 

 

4.2

Than xuất khẩu

 

 

 

 

 

5

Tồn kho than thương phẩm, bao gồm

 

 

 

 

 

5.1

Tồn kho đầu năm

 

 

 

 

 

5.2

Tồn kho cuối năm

 

 

 

 

 

5.3

Chênh lệch tồn kho*

 

 

 

 

 

 

*Hàng 5.3 = Hàng 5.2 - Hàng 5.1

Mẫu 2.3 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình khai thác và sàng tuyển than

TT

Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình khai thác than

Đơn vị

Lượng tiêu thụ

1

Điện

kWh

 

2

Xăng

 

Tấn

 

3

Than

Tn

 

4

Dầu DO

Tn

 

5

Dầu hỏa

Tn

 

6

Dầu nhờn

Tn

 

7

Khác (làm rõ)

Tn

 

 

*Không bao gồm tiêu thụ nhiên liệu cho khu vực văn phòng

Mẫu 2.4 Tiêu thụ than theo loại than và nhu cầu sử dụng

TT

Loại than

Nhiệt

trị

(kCal/

kg)

Xuất

khẩu

Cấp

cho

nhiệt

điện

than

Cấp cho sản xuất thép

Cấp

cho

sản

xuất xi măng

Cấp

cho

phân

bón,

hóa

chất

Các

nhu

cầu

tỉêu

thụ

khác

Tổng

A

Than trong nước*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Than nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Theo tiêu chuẩn TCVN 8910:2015 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

 

PHỤ LỤC III

CÁC MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU NGÀNH DẦU KHÍ

Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

Mẫu 3.1 Tổng hợp mẫu báo cáo số liệu ngành dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Vịệt Nam

TẬP ĐOÀN

DẦU KHÍ VỊỆT NAM

------------

Số: ……

V/v Báo cáo thông tin năng lượng năm 20xx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

……, ngày ... tháng ... năm 20...

 

 

 

Kính gửi: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số …/2019/TT-BCT ngày … tháng … năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Vịệt Nam thực hiện Báo cáo thông tin năng lượng năm 20xx. Mẫu số liệu báo cáo bao gồm:

Mẫu 3.2 Khai thác và xuất nhập khẩu dầu khí

Mẫu 3.3 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình khai thác dầu khí

Mẫu 3.4 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy lọc dầu

Mẫu 3.5 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình lọc dầu

Mẫu 3.6 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy xử lý khí

Mẫu 3.7 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình sản xuất, xử lý khí

Mẫu 3.8 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy chế biến Condensate

Mẫu 3.9 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình sản xuất chế biến Condensate

Mẫu 3.10 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol E100

Mẫu 3.11 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol E100

Mẫu 3.12 Nguyên liệu và sản phẩm của trạm phối trộn xăng sinh học E5-A92

Mẫu 3.13 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình phối trộn xăng sinh học E5-A92

Mẫu 3.14 Nguyên liệu và sản phẩm của trạm nén/trạm cấp CNG

Mẫu 3.15 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình sản xuất CNG

Tập đoàn Dầu khí Vịệt Nam cam kết những nội dung thông tin năng lượng trong báo cáo là chính xác và đầy đủ./.

 

Người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

Mẫu 3.2 Khai thác và xuất nhập khẩu dầu khí

TT

Hạng mục

Đơn vị

Sản lượng năm báo cáo

I

Khai thác dầu khí

Nghìn tấn quy dầu

 

1

Dầu thô, trong đó

Nghìn tấn

 

1.1

Trong nước

Nghìn tấn

 

1.2

Ngoài nước

Nghìn tấn

 

2

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

II

Xuất nhập khẩu


 

 

1

Xuất khẩu

 

 

1.1

Dầu thô

Nghìn tấn

 

1.2

Khác (ghi rõ)

 

 

2

Nhập khẩu

 

 

2.1

Dầu thô

Nghìn tấn

 

2.2

Khí LNG

Nghìn tấn

 

2.3

Khác (ghi rõ)

 

 

 

Mẫu 3.3 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình khai thác dầu khí

TT

Loại nhiên liệu

Đơn vị

Lượng tiêu thụ

1

Xăng

Tấn

 

2

Dầu DO

Tấn

 

3

Dầu FO

Tấn

 

4

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

5

LPG

Tấn

 

6

Khí tự nhiên

Tấn

 

7

Khác (ghi rõ)

 

 

 

Mẫu 3.4 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy lọc dầu

Tên nhà máy lọc dầu:............................................... ..

TT

Hạng mục

Đơn vị

Tồn kho đầu năm

Tồn kho cuối năm

Sản lượng năm báo

cáo

1

Năm vận hành

 

2

Công suất lọc dầu thiết kế

Triệu tấn/năm

 

3

Nguyên liệu đầu vào, bao gồm

 

 

 

 

3.1

Nguyên liệu trong nước, bao gồm

 

 

 

 

3.1.1

Dầu thô

Tấn

 

 

 

3.1.2

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

3.2

Nguyên liệu nhập khẩu, bao gồm

 

 

 

 

3.2.1

Dầu thô

Tấn

 

 

 

3.2.2

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

4

Sản phẩm đầu ra, bao gồm:

 

 

 

 

4.1

Xăng máy bay

Tấn

 

 

 

4.2

Xăng khoáng A95

Tấn

 

 

 

4.3

Xăng khoáng A92

Tấn

 

 

 

4.4

Xăng A92-E5

Tấn

 

 

 

4.5

Dầu DO

Tấn

 

 

 

4.6

Dầu FO

Tấn

 

 

 

4.7

Khí hóa lỏng LPG

Tấn

 

 

 

4.8

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

 

 

4.9

Polypropylen

Tấn

 

 

 

4.10

Propylen

Tấn

 

 

 

4.11

Lưu huỳnh

Tấn

 

 

 

4.12

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

5

Tiêu thụ sản phẩm, trong đó

 

 

 

 

5.1

Tiêu thụ trong nước

 

 

 

 

5.1.1

Xăng máy bay

Tấn

 

 

 

5.1.2

Xăng khoáng A95

Tấn

 

 

 

5.1.3

Xăng khoáng A92

Tấn

 

 

 

5.1.4

Xăng A92-E5

Tấn

 

 

 

5.1.5

Dầu DO

Tấn

 

 

 

5.1.6

DầuFO

Tấn

 

 

 

5.1.7

Khí hóa lỏng LPG

Tấn

 

 

 

5.1.8

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

 

 

5.1.9

Polypropylen

Tấn

 

 

 

5.1.10

Propylen

Tấn

 

 

 

5.1.11

Lưu huỳnh

Tấn

 

 

 

5.1.12

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

5.2

Xuất khẩu

 

 

 

 

5.2.1

Xăng máy bay

Tấn

 

 

 

5.2.2

Xăng khoáng A95

Tấn

 

 

 

5.2.3

Xăng khoáng A92

Tấn

 

 

 

5.2.4

Xăng A92-E5

Tấn

 

 

 

5.2.5

Dầu DO

Tấn

 

 

 

5.2.6

Dầu FO

Tấn

 

 

 

5.2.7

Khí hóa lỏng LPG

Tấn

 

 

 

5.2.8

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

 

 

5.2.9

Polypropylen

Tấn

 

 

 

5.2.10

Propylen

Tấn

 

 

 

5.2.11

Lưu huỳnh

Tấn

 

 

 

5.2.12

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

Mẫu 3.5 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình lọc dầu*

Tên nhà máy lọc dầu:...........................................................................................................

TT

Loại nhiên liệu

Đơn vị

Lượng tiêu thụ

1

Điện

kWh

 

2

Xăng

Tấn

 

3

Dầu DO

Tấn

 

4

Dầu FO

Tấn

 

5

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

6

LPG

Tấn

 

7

Khí tự nhiên

Tấn

 

8

Khác (ghi rõ)

 

 

 

*Không bao gồm tiêu thụ nhiên liệu cho khu vực văn phòng

Mẫu 3.6 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy xử lý khí

Tên nhà máy xử lý khí:.......................

TT

Hạng mục

Đon vị

Tồn kho đầu năm

Tồn kho cuối năm

Sản lượng năm báo

cáo

1

Năm vận hành

 

2

Công suất thiết kế hiện tại

Triệu m3/năm

 

 

 

3

Khí ẩm khai thác, trong đó

Triệu m3

 

 

 

4

Khí khô thương phẩm

Triệu m3

 

 

 

5

Lượng khí khô tiêu thụ, bao gồm

 

 

 

 

5.1

Cấp cho nhà máy điện khí

Triệu m3

 

 

 

5.2

Cấp cho nhà máy sx đạm

Triệu m3

 

 

 

5.3

Cấp cho nhà máy sản xuất CNG

Triệu m3

 

 

 

5.4

Cấp cho các nhu cầu CN khác

Triệu m3

 

 

 

6

Sản xuất LPG

Tấn

 

 

 

7

Sản xuất Condensate

Tấn

 

 

 

                 
 

Mẫu 3.7 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình sản xuất, xử lý khí*

Tên nhà máy xử lý khí: ..................................

TT

Loại nhiên liệu

Đơn vị

Lượng tiêu thụ

1

Điện

kWh

 

2

Xăng

Tấn

 

3

Dầu DO

Tấn

 

4

Dầu FO

Tấn

 

5

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

6

LPG

Tấn

 

7

Khí tự nhiên

Tấn

 

8

Khác (ghi rõ)

 

 

 

*Không bao gồm tiêu thụ nhiên liệu cho khu vực văn phòng

Mẫu 3.8 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy chế biến Condensate

Tên nhà máy chế biến Condensate:...............................................................

TT

Hạng mục

Đơn vị

Tồn kho đầu năm

Tồn kho cuối năm

Sản lượng năm báo

cáo

1

Năm vận hành

 

2

Công suất thiết kế

Triệu tấn/năm

 

3

Nguyên liệu đầu vào, bao gồm

 

 

 

 

3.1

Nguyên liệu trong nước, bao gồm

 

 

 

 

3.1.1

Condensate

Nghìn tấn

 

 

 

3.1.2

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

3.2

Nguyên liệu nhập khẩu, bao gồm

 

 

 

 

3.2.1

Condensate

 

 

 

 

3.2.2

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

4

Sản phẩm đầu ra, bao gồm:

 

 

 

 

4.1

Xăng máy bay

Tấn

 

 

 

4.2

Xăng khoáng A95

Tấn

 

 

 

4.3

Xăng khoáng A92

Tấn

 

 

 

4.4

Xăng  A92-E5

Tấn

 

 

 

4.5

Dầu DO

Tấn

 

 

 

4.6

Dầu FO

Tấn

 

 

 

4.7

Khí hóa lỏng LPG

Tấn

 

 

 

4.8

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

 

 

4.9

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

5

Tiêu thụ sản phẩm, trong đó

 

 

 

 

5.1

Tiêu thụ trong nước

 

 

 

 

5.1.1

Xăng máy bay

Tấn

 

 

 

5.1.2

Xăng khoáng A95

Tấn

 

 

 

5.1.3

Xăng khoáng A92

Tấn

 

 

 

5.1.4

Xăng A92-E5

Tấn

 

 

 

5.1.5

Dầu DO

Tấn

 

 

 

5.1.6

Dầu FO

Tấn

 

 

 

5.1.7

Khí hóa lỏng LPG

Tấn

 

 

 

5.1.8

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

 

 

5.1.9

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

5.2

Xuất khẩu

 

 

 

 

5.2.1

Xăng máy bay

Tấn

 

 

 

5.2.2

Xăng khoáng A95

Tấn

 

 

 

5.2.3

Xăng khoáng A92

Tấn

 

 

 

5.2.4

Xăng A92-E5

Tấn

 

 

 

5.2.5

Dầu DO

Tấn

 

 

 

5.2.6

Dầu FO

Tấn

 

 

 

5.2.7

Khí hóa lỏng LPG

Tấn

 

 

 

5.2.9

Khác (ghi rõ)

Tấn

 

 

 

 

Mẫu 3.9 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình sản xuất chế biến Condensate*

Tên nhà máy chế biến Condensate:.......................

TT

Loại nhiên liệu

Đơn vị

Lượng tiêu thụ

1

Điện

kWh

 

2

Xăng

Tấn

 

3

Dầu DO

Tấn

 

4

Dầu FO

Tấn

 

5

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

6

LPG

Tấn

 

7

Khí tự nhiên

Tấn

 

8

Khác (ghi rõ)

 

 

 

*Không bao gồm tiêu thụ nhiên liệu cho khu vực văn phòng

Mẫu 3.10 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol E100

Tên nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol E100:...........................................................

TT

Hạng mục

Đơn vị

Tồn kho đầu năm

Tồn kho cuối nãm

Sản lượng năm báo cáo

1

Năm vận hành

 

2

Công suất thiết kế hiện tại

m3/năm

 

3

Loại nguyên liệu chính

 

3.1

Trong nước

 

 

 

 

3.1.1

...

 

 

 

 

3.1.2

...

 

 

 

 

3.2

Nhập khẩu

 

 

 

 

3.2.1

...

 

 

 

 

3.2.2

...

 

 

 

 

4

Tiêu thụ sản phẩm

 

 

 

 

4.1

Trong nước

 

 

 

 

4.2

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

Mẫu 3.11 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol E100*

Tên nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol E100:..........................

TT

Loại nhiên liệu

Đơn vị

Lượng tiêu thụ

1

Điện

kWh

 

2

Xăng

Tấn

 

3

Dầu DO

Tấn

 

4

Dầu FO

Tấn

 

5

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

6

LPG

Tấn

 

7

Khí tự nhiên

Tấn

 

8

Khác (ghi rõ)

 

 

 

*Không bao gồm tiêu thụ nhiên liệu cho khu vực văn phòng

Mẫu 3.12 Nguyên liệu và sản phẩm của trạm phối trộn xăng sinh học E5-A92

Tên trạm phối trộn xăng sinh học E5-A92:....................................................................................

TT

Hạng mục

Đơn vị

Tồn kho

đầu năm

Tồn kho cuối năm

Sản lượng năm báo cáo

1

Năm vận hành

 

2

Công suất thiết kế hiện tại

Tấn/năm

 

3

Lượng xăng khoáng đưa vào phối trộn

Tấn

 

 

 

4

Lượng Ethanol đưa vào phối trộn

m3

 

 

 

 

Mẫu 3.13 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình phối trộn xăng sinh học E5-A92*

Tên trạm phối trộn xăng sinh học E5-A92:........................................................ ............................

TT

Loại nhiên liêu

Đơn vị

Lượng tiêu thụ

1

Điện

kWh

 

2

Xăng

Tấn

 

3

Dầu DO

Tấn

 

4

Dầu FO

Tấn

 

5

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

6

LPG

Tấn

 

7

Khí tự nhiên

Tấn

 

8

Khác (ghi rõ)

 

 

 

*Không bao gồm tiêu thụ nhiên liệu cho khu vực văn phòng

Mẫu 3.14 Nguyên liệu và sản phẩm của trạm nén/trạm cấp CNG

Tên trạm nén/trạm cấp CNG:......................................................................................................

TT

Hạng mục

Đơn vị

Tồn kho đâu năm

Tồn kho cuối năm

Sản lượng năm báo cáo

1

Năm vận hành

 

2

Công suất thiết kế hiện tại

m3/năm

 

3

Nguyên liệu

 

 

 

 

3.1

Khí trong nước

m

 

 

 

3.2

Khí nhập khẩu

m

 

 

 

4

Sản lượng CNG thương mại đầu ra

m

 

 

 

4.1

Cấp cho Giao thông vận tải

m

 

 

 

4.2

Cấp cho các phụ tải công nghiệp khác

m

 

 

 

 

Mẫu 3.15 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình sản xuất CNG*

Tên trạm nén/trạm cấp CNG:....................

TT

Loại nhiên liệu

Đơn vị

Lượng tiêu thụ

1

Điện

kWh

 

2

Xăng

Tấn

 

3

Dầu DO

Tấn

 

4

Dầu FO

Tấn

 

5

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

6

LPG

Tấn

 

7

Khí tự nhiên

Tấn

 

8

Khác (ghi rõ)

 

 

 

*Không bao gồm tiêu thụ nhiên liệu cho khu vực văn phòng

 

Mẫu 3.16 Số liệu thu thập từ doanh nghiệp lọc dầu không thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TÊN DOANH NGHIỆP

------------

Số: .................

V/v Báo cáo thông tin năng lượng năm 20xx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

..., ngày ... tháng ... năm 20...

 

 

Kính gửi: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên doanh nghiệp) thực hiện Báo cáo thông tin năng lượng năm 20xx. Mẫu số liệu báo cáo bao gồm:

Mẫu 3.17 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy lọc dầu

Mẫu 3.18 Tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình lọc dầu*

(Tên doanh nghiệp) cam kết những nội dung thông tin năng lượng trong báo cáo là chính xác và đầy đủ./.

 

Người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu 3.17 Nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy lọc dầu

Tên nhà máy lọc dầu: .............................

TT

Hạng mục

Đơn vị

Tồn kho đầu năm

Tồn kho cuối năm

Sản lượng năm báo cáo

1

Năm vận hành

 

2

Công suất lọc dầu thiết kế

Triệu tấn/năm

 

3

Nguyên liệu đầu vào, bao gồm

 

 

 

 

3.1

Nguyên liệu trong nước, bao gồm

 

 

 

 

3.1.1

Dầu thô

Tấn

 

 

 

3.1.2

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

3.2

Nguyên liệu nhập khẩu, bao gồm

 

 

 

 

3.2.1

Dầu thô

Tấn

 

 

 

32.2

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

4

Sản phẩm đầu ra, bao gồm:

 

 

 

 

4.1

Xăng máy bay

Tấn

 

 

 

4.2

Xăng khoáng A95

Tấn

 

 

 

4.3

Xăng khoáng A92

Tấn

 

 

 

4.4

Xăng A92-E5

Tấn

 

 

 

4.5

Dầu DO

Tấn

 

 

 

4.6

Dầu FO

Tấn

 

 

 

4.7

Khí hóa lỏng LPG

Tấn

 

 

 

4.8

Dầu hỏa Kerosen

Tấn

 

 

 

4.9

Polypropylen

Tấn

 

 

 

4.10

Propylen

Tấn

 

 

 

4.11

Lưu huỳnh

Tấn

 

 

 

4.12

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

5

Tiêu thụ sản phẩm, trong đó

 

 

 

 

5.1

Tiêu thụ trong nước

 

 

 

 

5.1.1

Xăng máy bay

Tấn

 

 

 

5.1.2

Xăng khoáng A95

Tấn