Quyết định 1881/QĐ-TTg 2021 Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1881/QĐ-TTg

Quyết định 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1881/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:09/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020

Ngày 09/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1881/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được thông kê theo địa bàn cấp tỉnh và lĩnh vực, ngành nghề sản xuất.

Bộ Công thương chủ trì tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định, và tổ chức cập nhật, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31/3 hằng năm.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn trong danh sách trên và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1881/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______________

Số: 1881/-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2020

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng diêm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảNghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

b) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31 tháng 3 hằng năm.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở;

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hằng năm.

3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:

a) Yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương;

b) Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước 01 tháng 02 hàng năm.

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảNghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, Các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTDT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 

STT

Tên cơ sở

Địa ch

Lĩnh vực

Ngành nghề sản xuất

Tiêu thụ NL quy đổi (TOE)

Ghi chú

I. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Thành Phố Hà Nội

1

Tổng Công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội

Số 16, Pháo Đài Láng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

1.433

SCT

2

Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

Cụm CN Thanh Oai, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

2.815

SCT

3

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

46.107

PVN

4

Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương

Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.028

SCT

5

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

1.852

SCT

6

Công ty Cổ phần nước mặt sông đuống

Số 452 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

2.189

EVN

7

Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

4.215

SCT

8

Công ty TNHH Công nghệ KYB Việt Nam

I10,11,12, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.319

SCT

9

Công ty TNHH Fujikin

Lô H-2B, KCN Thăng Long, Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác

1.054

SCT

10

Công ty TNHH SWCC SHOWA (Việt Nam)

Lô B8, khu Công Nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng

1.039

SCT

11

Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội

Lô G03, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

2.829

SCT

12

Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

3.968

SCT

13

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

Lô 13,14,15, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

2.523

SCT

14

Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

Khu J3&4, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

13.002

SCT

15

Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội

Số 1, đường Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Sản xuất công nghiệp khác

1.283

SCT

16

Công ty TNHH HAL Việt Nam

KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

4.281

SCT

17

Công ty TNHH SUMIMTOMO HEAVY INDUSTRIES

I7,I8,I9,M2,M3, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

1.188

SCT

18

Công ty TNHH Ogino Việt Nam

Lô N9, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

1.216

SCT

19

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - Ô tô Showa Việt Nam

Lô M6, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

3.914

SCT

20

Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

I7,I8,I9,M2,M3, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

1.647

SCT

21

Công ty TNHH FCC Việt Nam

Lô A5, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

2.573

SCT

22

Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI

Lô C-6 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

8.890

SCT

23

Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng Long

Lô J1 ,J2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

6.054

SCT

24

Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI

Km 12+800, Quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, Đông Anh

Công nghiệp

Đúc sắt, thép

3.034

SCT

25

Công ty TNHH Denso Việt Nam

Lô E1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

4.880

SCT

26

Công ty TNHH KCN Thăng Long

KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.640

SCT

27

Công ty Cổ phần Miza

CCN Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

3.277

SCT

28

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh

Số 11, Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.961

SCT

29

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.244

SCT

30

Công ty TNHH Panasonic Appliances

Lô B-6, KCN Thăng Long, Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất đồ điện dân dụng

1.012

SCT

31

Công ty TNHH Enkei Việt Nam

Lô N2-N3, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.411

SCT

32

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam

Lô C1-2 KCN Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.338

SCT

33

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Lô A1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.658

SCT

34

Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long

Lô K8, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.604

SCT

35

Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng YAMAHA MOTOR Việt Nam

Lô G1&G2, Khu Công Nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng cho xe có động cơ và động cơ xe

3.234

EVN

36

Công ty TNHH Toto Việt Nam

Lô F1-F4, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

3.463

SCT

37

Công ty TNHH thép An Khánh

Khu Thủy lợi 2 xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

14.633

SCT

38

Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam

Lô 69B và 70A KCN Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.349

SCT

39

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

Công trình xây dựng

Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không

7.465

SCT

40

Công ty TNHH MTV Cơ khí 17

Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Gia công cơ khí, xử lý, tráng phủ kim loại

1.262

SCT

41

Công ty TNHH TENMA (HCM) chi nhánh Hà Nội

lô 88 (khu A) KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.604

EVN

42

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông

Số 87,89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

1.252

SCT

43

Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú

41 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.010

SCT

44

Công ty Cổ phần Cao su sao vàng

Số 231, Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp cao su

1.289

SCT

45

Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC

Tòa nhà CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

1.793

SCT

46

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

2.706

SCT

47

Tổng Công ty viễn thông Mobifone

Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.482

SCT

48

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN

Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

1.439

SCT

49

Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội

44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3.401

SCT

50

Nhà máy in tiền quốc gia

30 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công nghiệp

In ấn

2.471

SCT

51

Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội

93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Dệt

1.662

SCT

52

Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa

B15, đường CN6, KCN Sài Đồng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.498

SCT

53

Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Him Lam

Tầng 21 Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm

Công nghiệp

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

3.845

SCT

54

Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel

Đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.948

SCT

55

Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - Ôtô Goshi - Thăng Long

Số 134 phố Sài Đồng, tổ 15, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

3.170

SCT

56

Công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam

Lô A6 đường CN 4, KCN Sài đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Đúc sắt, thép

1.314

SCT

57

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống

Số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm về giấy

1.537

SCT

58

Công ty Cổ phần nhựa Hà Nội

Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.197

SCT

59

Tổng Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội

Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống

2.642

SCT

60

Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam

Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp cao su

2.794

SCT

61

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

Số 2A phố Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.278

SCT

62

Công ty Cổ phần V-NM chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

Lô CN,B3, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.986

SCT

63

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội

Trung tâm giống màu, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.874

SCT

64

Công ty TNHH GSK - chi nhánh Hà Nội

Lô số 6-KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

1.051

SCT

65

Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn

Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

13.585

SCT

66

Công ty TNHH vật liệu bao bì nhựa IFC

Lô CN- 3.1 Khu CN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.298

SCT

67

Công ty Cổ phần Vicostone

KCN cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

2.530

SCT

68

Công ty TNHH URC Hà Nội

Lô CN 2.2 KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

1.772

SCT

69

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Lô CN9, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

28.210

SCT

70

Công ty TNHH Young Fast Optoelectronic (Việt Nam)

Lô CN8, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.862

SCT

71

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

Số 167 Phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

1.862

SCT

72

Công ty TNHH sản xuất và thương mại sắc màu Việt Nam

Số 6, ngách 66/10, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.304

SCT

73

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Lô CN1-02B-4-8 KCN CNC 1, Khu CNC Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan

1.231

SCT

74

Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất VINSMART

Lô CN1-06B-1&2 KCN công nghệ cao 1, Hòa Lạc, Hạ Bằng, Thạch Thất

Công Nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

1.589

SCT

75

Công ty cổ phần US MASTERBATCH

Thôn Vao, Xã Yên Bình, Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.193

SCT

76

Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca- Cola Việt Nam tại Hà Nội

Km17, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống

2.704

SCT

77

Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội

Km24, Quốc Lộ 1, xã Quất Động, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.783

SCT

78

Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội

Km 15+500, đường 427, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.343

SCT

79

Công ty cổ phần Đại Hữu

xóm Đồng- Tứ Hiệp - Thanh Trì

Công nghiệp

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

1.258

SCT

80

Công ty TNHH Hoàng Vũ

Lô 1, CN 3, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh khai, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại

3.842

EVN

81

Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm

Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.323

EVN

82

Công ty TNHH Tân Mỹ

Số 77 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng

Công nghiệp

Buôn bán phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác

1.168

SCT

83

Công ty Cổ phần Sài Sơn

Khu xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.205

SCT

84

Công ty Cổ phần Đồng Phát

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất sợi

4.224

SCT

85

Công ty TNHH Vietnergy

Lô CN2, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

8.638

SCT

86

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng long

235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

3.373

PVN

87

Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật

Số 31 Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

7.352

SCT

88

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội

A2, CN8 CCN tập trung vừa và nhỏ, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.208

SCT

89

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ điện lực

Tầng 4, tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Truyền tải và phân phối điện

2.858

SCT

90

Công ty Cổ phần Trung tâm thương mại EVER- FORTUNE

Số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

768

SCT

91

Công ty TNHH mặt trời Sông Hồng

Số 23, đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

559

SCT

92

Công ty Cổ phần Du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô

Số 109 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

520

SCT

93

Công ty liên doanh tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số 194, đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

705

SCT

94

Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát

1 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

557

SCT

95

Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole

Số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.271

SCT

96

Công ty TNHH Tháp Trung Tâm Hà Nội

Số 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm.

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

644

SCT

97

Công ty TNHH S.A.S- CTAMAD

44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

864

SCT

98

Trung tâm Viễn thông 2 Viễn thông Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Số 811 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông có dây

613

SCT

99

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

Số 72A đường Nguyễn Trãi, phườngThượng Đình, quận Thanh Xuân (191 Bà Triệu)

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

1.730

SCT

100

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

Số 72A đường Nguyễn Trãi, phườngThượng Đình, quận Thanh Xuân (114 Mai Hắc Đế)

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

502

SCT

101

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Số 65 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (23 Lạc trung)

Công trình xây dựng

Hoạt động truyền hình

684

SCT

102

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

Số 72A đường Nguyễn Trãi, phườngThượng Đình, quận Thanh Xuân (458 Minh Khai)

Công trình xây dựng

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

574

SCT

103

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

Số 72A đường Nguyễn Trãi, phườngThượng Đình, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

3.093

SCT

104

Công ty TNHH một thành viên Vinschool

Số 7 đường Bằng Lăng 1 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trường học

752

SCT

105

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Trường học

950

SCT

106

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec - Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vinmec Times City

458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

618

SCT

107

Công ty TNHH KCC Hà Nội Plaza

Số 84 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Khách sạn

514

SCT

108

Cục hậu cần - Bộ Tổng tham mưu

Số 34 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Đơn vị hành chính sự nghiệp

2.741

SCT

109

Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam

Số 1A ngõ 75 Phố Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động truyền hình

2.797

SCT

110

Công ty TNHH LOTTE CORALIS

Tầng 23, Tòa Đông, Trung tâm Lotte Hà nội Số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

5.773

SCT

111

Văn phòng Quốc Hội

22 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.923

SCT

112

Cục quản trị A - Văn Phòng Trung ương Đảng

Số 7 Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Cơ quan hành chính

1.029

SCT

113

Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ

Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Cơ quan hành chính

815

SCT

114

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam

Số 29 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

588

SCT

115

Bệnh viện Nhi Trung ương

Số 18 ngõ 879 Đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

949

SCT

116

Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel

D8 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

508

SCT

117

Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Fortuna

Số 6B Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

530

SCT

118

Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây

Số 3 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

704

SCT

119

Công ty Cổ phần DAEHA

360 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.820

SCT

120

Công ty TNHH đầu tư bất động sản Hòa Bình

1-2 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

908

SCT

121

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông có dây

772

SCT

122

Công ty TNHH SATURN

Toà nhà VCC1, Số 9 Đào Duy Anh, TBA số 1 (T1,T2,T3), quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

707

SCT

123

Công ty TNHH Tháp Láng Hạ Hà Nội

89 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

607

SCT

124

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản VN GATEWAY

54A Nguyễn Chí Thanh (TSC: Tầng 4, Tháp A, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa)

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

506

SCT

125

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

2 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.229

SCT

126

Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội

165 đường Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động phát thanh, truyền hình

971

SCT

127

Công ty TNHH Global Toserco

Số 40 Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

729

SCT

128

Tổng công ty hàng hải Việt Nam - CTC

Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

577

SCT

129

Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc - Chi nhánh tổng Công ty hạ tầng mạng

Số 5 ngõ Simco, 28 Phạm Hùng Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Hoạt động viễn thông có dây

1.021

SCT

130

Tổng Công ty Hạ tầng mạng

Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Sản xuất thiết bị viễn thông

2.342

SCT

131

Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân

Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

945

SCT

132

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Số nhà A86 TT9, KĐT mới Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

947

SCT

133

Công ty TNHH Quản lý khách sạn Bitexco

Số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.819

SCT

134

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Số nhà 34 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Xây dựng nhà các loại

617

SCT

135

Công ty Cổ phần Quản lý tòa nhà ECH

TDP Trung Kiên, phường Dương Nội, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động tư vấn quản lý

553

SCT

136

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn

Số 7 đường Bằng Lăng 1 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

589

SCT

137

Công ty Cổ phần Vincom Retail

Số 7 đường Bằng Lăng 1 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

520

SCT

138

Công ty cổ phần dịch vụ điện Thăng Long

Nhà Club house Phong Lan, Khu Vinhomes the Harmony, Phúc Đồng, Long Biên

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

582

SCT

139

Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm

Số 7 đường Bằng Lăng 1 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.102

SCT

140

Công ty Cổ phần Dịch vụ số liệu Toàn cầu

Phòng 722, Tầng 7, Toà nhà HITC, số 239 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động dịch vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

984

SCT

141

Công ty Cổ phần SYRENA

Số 51 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

779

SCT

142

Công ty Phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm

Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

888

SCT

143

Công ty TNHH Biệt thự vàng

Số 2 đường Tây Hồ, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Hoạt động kinh doanh bất động sản

708

SCT

144

Công ty cổ phần quản lý & vận hành S-Service

Tầng 9, tòa nhà Sunsine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

686

SCT

145

Công ty liên doanh TNHH BERJAYA Hồ Tây

K5 Nghi Tàm, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

640

SCT

146

Công ty CP dịch vụ thương mại và sàn bất động sản HANDICO 6

tầng 6A, tòa nhà hỗn hợp, lô đất C1, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

614

SCT

147

Công ty TNHH Hoà Bình

Số 84 Đội Cấn, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

585

SCT

148

Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội

Số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.700

SCT

149

Viện dầu khí Việt Nam

Số 167 Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

884

SCT

150

Công ty TNHH Trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội

Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.377

SCT

151

Văn phòng Tổng cục Hải Quan

Số 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

820

SCT

152

Công ty Cổ phần PVI

Tòa nhà PVI, Lô VP2 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.326

SCT

153

Công ty TNHH MTV AON VINA

Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

8.092

SCT

154

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy

Số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

1.439

SCT

155

Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp

Tầng 1 cánh A nhà B3 Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Xây dựng nhà các loại

587

SCT

156

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Số 191, Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

516

SCT

157

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Tầng 5 tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

1.230

SCT

158

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

Số 72A đường Nguyễn Trãi, phườngThượng Đình, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.418

SCT

159

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông có dây

676

SCT

160

Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Hà Nội

Số 493 đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Xây dựng nhà các loại

725

SCT

161

Chi nhánh ALMAZ - Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

Đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

588

SCT

162

Công ty TNHH MTV Xây lắp kinh doanh điện

Số 200/8 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

2.491

SCT

163

Công ty Cổ phần Vinhomes

Tòa nhà văn phòng Symhony, đường Chu Huy Mân, KĐT Vinhomes Riverside, Việt Hưng, Long Biên

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

993

SCT

164

Chi nhánh Hà Tây - Công Ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội

T4 tòa nhà Nam Cường, Km 4, Lê Văn Lương kéo dài, La Khê, Hà Đông

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.559

SCT

165

Trường Đại học FPT

Khu Giáo dục và Đào tạo, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Trường học

576

SCT

166

Công ty quản lý tài sản - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Tầng 2, tháp A, tòa nhà The Light đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

1.139

SCT

167

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân dội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

6.368

SCT

168

Công ty TNHH Viettel - CHT

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đường Láng, Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông có dây

2.714

SCT

169

Công ty Cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân

202 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

876

SCT

170

Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần

234 Phạm Văn Đồng số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

641

SCT

171

Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long

Khu văn phòng dự án, giai đoạn 2 dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

3.868

SCT

172

Viện Huyết học truyền máu Trung ương

Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.158

EVN

173

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hải Long

Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

2.430

EVN

174

Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam

Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm

Công Nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

2.170

EVN

175

Công ty TNHH MATSUO INDUSTRIES Việt Nam

Lô C-10 Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.316

EVN

176

Công ty TNHH dịch vụ cao cấp Cuộc Sống Vàng

Nhà vườn A 45, Đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy

Công nghiệp

Xây dựng các công trình công ích khác

1.034

EVN

177

Công ty liên doanh SAKURA Hà Nội PLAZA

Tầng 4 khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Khách sạn

514

EVN

178

Công ty CP Style Stone

Khu CN công nghệ cao (khu CN Bắc Phú Cát cũ) Hoà Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

1.093

EVN

179

Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất, chế biến thực phẩm

1.128

EVN

180

Công ty cổ phần SAVICO Hà Nội

9 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên

Công nghiệp

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

1.065

EVN

181

Công ty Cổ phần phát triển thể thao giải trí Mễ Trì

Số 7 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

793

EVN

182

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico

1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Xây dựng nhà các loại

2.333

EVN

183

Công ty cổ phần ACC - Thăng Long

178 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa

Công nghiệp

Xây dựng nhà các loại

1.241

EVN

184

Bệnh viện Quân Y 354 - Tổng cục Hậu cần

120 Đốc Ngữ, Vĩnh Phú, Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

593

EVN

185

Bệnh viện Quân Y 103

160, đường Phùng Hưng, Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

534

EVN

186

Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

786

EVN

187

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.017

EVN

188

Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam

Tầng 3, văn phòng phía đông, AEON MALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

4.285

EVN

189

Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam

xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất ô tô, xe máy

1.105

EVN

190

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Số 54 Phố Trường Lâm P.Đức Giang, Q.Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

761

EVN

191

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

840

EVN

192

Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Thương Mại The Garden

Tầng 2 TTTM The Garden, KĐT The Manor, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.324

EVN

193

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật (1)

Thôn Quảng Nguyên - Xã Quảng Phú Cầu, H. Ứng Hòa

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.087

EVN

2. Tỉnh Vĩnh Phúc

1

Công ty Cổ phần Prime Ngói Việt

KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.194

SCT

2

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

2.400

SCT

3

Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam

Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện khác

4.140

SCT

4

Công ty Cổ phần ống thép Việt - Đức VGPIPE

KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Đúc sắt, thép

7.561

SCT

5

Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc

Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.849

SCT

6

Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong

KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.607

SCT

7

Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải

Thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên

Công trình xây dựng

Xây dựng nhà các loại

1.505

SCT

8

Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.493

SCT

9

Công ty Honda Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

13.140

SCT

10

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất xe có động cơ

2.916

SCT

11

Công ty TNHH UJU Vina

KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.884

SCT

12

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Anh

Thôn 3, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.543

SCT

13

Công ty hữu hạn công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc

KCN khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.012

SCT

14

Công ty TNHH Partron Vina

Lô 11, KCN khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

11.714

SCT

15

Công ty Cổ phần Prime - Yên Bình

Xóm phố, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.280

SCT

16

Công ty TNHH Jahwa Vina

Lô CN10, KCN khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.686

SCT

17

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.597

SCT

18

Công ty TNHH Haesung Vina

Lô CN7, KCN khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

8.565

SCT

19

Công ty TNHH Power Logics Vina

KCN khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.817

SCT

20

Công ty TNHH BHFLEX Vina

KCN khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

12.715

SCT

21

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

KCN Khai Quang, phường Khai Quang

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

6.533

SCT

22

Công ty Cổ phần Prime Đại Việt

Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.318

SCT

23

Công ty TNHH Việt Nga

Cụm CN Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.017

SCT

24

Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam

Huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Đúc sắt thép

5.678

SCT

25

Công ty TNHH thương mại Khánh Dư

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại

7.082

SCT

26

Công ty Cổ phần thép Trường Biện

KCN Đồng Văn, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Đúc sắt thép

2.214

SCT

27

Công ty TNHH Daeduck Việt Nam

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.698

SCT

28

Công ty TNHH Vina Union

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

1.379

SCT

29

Công ty TNHH Actro Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

1.828

SCT

30

Công ty TNHH Optrontec Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.003

SCT

31

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

2.036

SCT

32

Công ty TNHH Interflex Vina

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.187

SCT

33

Công ty TNHH Solum Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.583

SCT

34

Công ty Cổ phần Cammsys Việt Nam

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

5.304

SCT

35

Công ty TNHH DST Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.920

SCT

36

Công ty TNHH Sekonix Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất máy chuyên dụng khác

4.478

SCT

37

Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ

KCN Thái Hòa, Liễu Sơn, Liên Hòa, huyện Lập Thạch

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

7.969

SCT

38

Công ty Cổ phần TTC

KCN Phúc Yên, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.826

SCT

39

Công ty TNHH VITTO - VP

Khu vực A, KCN Tam Dương II, xã Kim Long, huyện Tam Dương

Công nghiệp

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

6.916

SCT

40

Công ty TNHH Compal Việt Nam

KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính

3.554

SCT

41

Công ty TNHH Nanos Việt Nam

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

2.791

SCT

42

Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam

Lô C, KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

1.215

SCT

43

Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Phúc

Lô G, KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.768

SCT

44

Công ty TNHH Diostech Vina

KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử và dụng cụ quang học

6.272

SCT

45

Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Đức

Khu CN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Đúc sắt, thép

4.492

SCT

46

Công ty TNHH kinh doanh thương mại Hải Lâm

Thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

1.490

SCT

47

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thép Việt Nga

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Đúc sắt thép

3.185

SCT

48

Công ty TNHH ACT Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.096

SCT

49

Công ty TNHH ISC Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác chưa được phân vào đâu

1.224

SCT

50

Công ty TNHH IM Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.237

SCT

51

Công ty TNHH Powerlogic Bá Thiện Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.851

SCT

52

Công ty TNHH CDL Technology (Viet Nam)

Lô 14, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.020

SCT

53

Công ty TNHH KCI Vina

Lô CN06-8, KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.233

SCT

54

Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina

Lô CN06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.327

SCT

55

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.173

SCT

56

Công ty TNHH Một thành viên 95

Xã Hợp Châu - huyện Tảm Đảo

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.054

SCT

57

Công ty TNHH Vina Newflex

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.751

SCT

58

Công ty TNHH DKT VINA

KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên,

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.681

SCT

59

Công ty TNHH Thụ Ngọc Hăng

Thôn 1, làng Đồng Lạc, xã Đồng Văn, H Yên Lạc,

Công nghiệp

Đúc sắt thép

1.680

SCT

60

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên

Tổ 1, Phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, T Vĩnh Phúc

Công trình xây dựng

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

535

SCT

61

Chi nhánh Công ty TNHH EB Thanh Hóa tại Vĩnh Phúc

Khu TTTM Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Công trình xây dựng

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu

560

EVN

3. Tỉnh Bắc Ninh

1

Công ty TNHH INTOPS Việt Nam

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

8.044

SCT

2

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

KCN Quế Võ xã Phương Liễu, Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

5.234

SCT

3

Công ty Cổ phần giấy Thăng Long

CCN Phong Khê 2, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.006

SCT

4

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam

Số 06, đường 11, VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

7.340

SCT

5

Công ty TNHH SUNGWOO VINA

KCN Thuận Thành 3, X Thanh Khương, H Thuận Thành

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.962

SCT

6

Công ty Cổ phần Tuấn Cường

CCN Mả Ông, Phường Đình Bảng, Tx Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.088

SCT

7

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hợp Lực

Lô II,1.2 Khu công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

6.786

SCT

8

Công ty TNHH GOERTEK VINA

Lô K,08, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.236

SCT

9

Công ty TNHH DAEIL Tech Việt Nam

Lô F4, 1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.563

SCT

10

Công ty TNHH WOOJEON VINA

Lô F2, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.938

SCT

11

Công ty TNHH AG TECH

Lô G3, KCN Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.009

SCT

12

Công ty TNHH M-TECH VIỆT NAM

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.001

SCT

13

Công ty TNHH ABB Việt Nam

Số 1, đường TS, 23, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.174

SCT

14

Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi

Đường TS 5, Khu CN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.477

SCT

15

Công ty TNHH SEOJIN VINA

Đường TS3, KCN Tiên Sơn, X Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - linh kiện điện tử

7.513

SCT

16

Công ty TNHH Cedo Việt Nam

Lô E5, 4, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

4.667

SCT

17

Công ty Cổ phần HANACANS

KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

2.980

SCT

18

Công ty TNHH quốc tế Bright Việt Nam

KCN Thuận Thành II, huyện Thuận Thành

Công nghiệp

Sản xuất đồ gia dụng gang tráng men cao cấp

8.116

SCT

19

Công ty TNHH Tiến Minh

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.441

SCT

20

Công ty TNHH M&C Electronics Vina

Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.476

SCT

21

Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronics

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.131

SCT

22

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Konishi Việt Nam

Lô H8 và H9, khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương và, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

2.384

SCT

23

Công ty TNHH Jang Won Tech Vina

Lô G1, KCN Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.042

SCT

24

Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam

Lô G9, KCN Quế Võ, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.295

SCT

25

Công ty TNHH Jebsen & Jessen Packaging Việt Nam

Lô K1 KCN Quế Võ, P. Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

6.724

SCT

26

Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam

Lô số K4,2F, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất, lắp ráp sản phẩm âm học điện tử

6.733

SCT

27

Công ty giấy và bao bì Phú Giang

CCN Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

3.867

SCT

28

Công ty TNHH S-MAC Vina

Lô E8, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.611

SCT

29

Công ty TNHH MTV Vina Paper

CCN Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất giấy, các sản phẩm từ giấy

8.430

SCT

30

Chi nhánh Công ty Diana UnicHarm tại Bắc Ninh

CCN Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất giấy, sản phẩm từ giấy

7.362

SCT

31

Công ty TNHH Crucialtec Vina

KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.975

SCT

32

Công ty TNHH KDA M&C

KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.474

SCT

33

Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam

KCN Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.167

SCT

34

Công ty TNHH DAE Myung Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.267

SCT

35

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

145.183

SCT

36

Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam

KCN Yên Phong I, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu - pin điện thoại

2.637

SCT

37

Công ty TNHH điện tử FOSTER (Bắc Ninh)

Số 1, đường 11, KCN ĐT&DV VSIP Bắc Ninh, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.968

SCT

38

Chi nhánh Công ty Asia packaging Industries Việt Nam tại Bắc Ninh

Số 2, đường 11, khu CN VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

1.632

SCT

39

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

Số 100 đường hữu nghị, KCN VSIP Bắc Ninh, TX Từ Sơn,

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

8.765

SCT

40

Công ty TNHH Air Liquide

Khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

9.104

SCT

41

Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

31.893

SCT

42

Công ty TNHH Mitac Precision

Lô G1,3,4,6,8, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính - nhựa

4.030

SCT

43

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.117

SCT

44

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Quế Võ

Lô B1 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.832

SCT

45

Công ty TNHH Dragonjet Việt Nam

Lô D3, Khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.312

SCT

46

Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

Lô D1, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

3.049

SCT

47

Công ty TNHH vs Industry Việt Nam

Lô C2 KCN Quế Võ phường Vân Dương, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

3.513

SCT

48

Công ty Cổ phần Catalan

Khu Đồng Chúa, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

55.700

SCT

49

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

Số 582 đường Trần Phú, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

2.675

SCT

50

Công ty TNHH Mobase Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

8.079

SCT

51

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

10.486

SCT

52

Công ty TNHH Tenma - Việt Nam

Lô E1, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

3.237

SCT

53

Công ty TNHH Funing Precision Component (Bắc Ninh)

Lô B, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

11.473

SCT

54

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Tiên Sơn

Số 12 đường 10, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất máy in

3.249

SCT

55

Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech

KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.908

SCT

56

Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại Bắc Ninh

Số 88, đường Hữu Nghị, KCN Vsip,xã phù Chẩn, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

5.124

SCT

57

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

54.924

SCT

58

Công ty TNHH Getac Precision technology Việt Nam

Lô L1,2,3,5,6,7, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

5.399

SCT

59

Công ty TNHH SAMHO PRESS Việt Nam

Lô C6,1,1, Khu Công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.009

SCT

60

Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam

Số 8 đường 6, KCN VSIP, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.948

SCT

61

Công ty TNHH UIL VIỆT NAM

Lô F1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

4.532

SCT

62

Công ty TNHH SYNOPEX Vina 2

Xã Đông Thọ Huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

5.957

SCT

63

Công ty Cổ phần Tiến Hưng

KCN Tiên Sơn, Tiên Du

Công nghiệp

Chế biến thực phẩm

1.102

SCT

64

Công ty Cổ phần Mỹ Á

Liền kề KCN Quế Võ, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

1.634

SCT

65

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng VIGLACERA Yên Phong

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

1.003

SCT

66

Nhà máy VIGLACERA Yên Phong

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

15.352

SCT

67

Công ty TNHH SUMITOMO ELECTRIC INTERCONNECT PRODUCTS Việt Nam

Lô 3, TS 6, KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.196

SCT

68

Công ty TNHH SEOJIN AUTO

Lô J5, Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - linh kiện điện tử

15.276

SCT

69

Công ty TNHH Orion Vina

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

7.208

SCT

70

Công ty TNHH JMT VN

KCN Quế Võ 2, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

20.889

SCT

71

Công ty TNHH MTV Thươmg mại Hiệp Quang

KCN Khắc Niệm, P.Khắc Niệm, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.285

SCT

72

Công ty TNHH Đông Á Bắc Ninh

(NR Nguyễn Văn Hùng) Khu Dương Ổ, P.Phong Khê, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.540

SCT

73

Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC

Lô V 6.1 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.825

SCT

74

Công ty Cổ phần bao bì Anh Sơn

46L Chùa Dận, P Đình Bảng, TX Từ Sơn, T Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.813

SCT

75

Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Việt Úc tại Bắc Ninh

Khu phố Trịnh Nguyễn, Phường Châu Khê, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

4.286

SCT

76

Công ty TNHH sản xuất thép Hiệp Lực

Lô 31, CCN Châu Khê 2, P Châu Khê, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

1.889

SCT

77

Công ty Cổ phần giấy PHONG KHÊ

CCN Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.116

SCT

78

Công ty TNHH Nhất Hảo

Khu công nghiệp giấy Phong Khê (mở rộng), Phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.054

SCT

79

Chi nhánh Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Chế biến thực phẩm

1.119

SCT

80

Công ty TNHH MTV Vinapaper

CCN Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

3.268

SCT

81

Công ty TNHH nước giải khát và thực phẩm SUNTORY Việt Nam

Số 22, đường 5, VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống

1.213

SCT

82

Công ty TNHH WISOL Hà Nội

Số 26, đường số 5, KCN VSIP BắcNinh, Phù Chẩn, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.005

SCT

83

Công ty TNHH SRITHAI (Hà Nội)

Số 1, đường 3, VSIP Bắc Ninh, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.868

SCT

84

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải Phúc

Thôn Tam Tảo, X Phú Lâm, H.Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

2.105

SCT

85

Công ty TNHH PEONY

Số 15, đường 7, VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất trang phục, nhuộm

1.159

SCT

86

Công ty TNHH VINA YONG SEONG

Lô J6 KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, P Tân Hồng, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.281

SCT

87

Công ty TNHH TEXON VIETNAM

Lô K,1,2, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

4.375

SCT

88

Công ty TNHH Sản xuất BIEL CRYSTAL Việt Nam

Số 98, đường Hữu Nghị, KCN, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, X.Đại Đồng, h.Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

4.084

SCT

89

Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Phú Lâm

CCN Phú Lâm, Thôn Tao Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.352

SCT

90

Công ty TNHH JWORLD VINA

Khu công nghiệp Quế Võ (TX: Công ty Kibaco), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất các thiết bị, dụng cụ điện

1.548

SCT

91

Công ty TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

Lô 23, đường TS 5, khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

7.512

SCT

92

Công ty TNHH KIBACO

KCN Quế Võ, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

1.089

SCT

93

Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Châu Á

Số 8, đường TS15, KCN Tiên Sơn

Công nghiệp

Sản xuất, kinh doanh trong ngành hàng thực phẩm

1.256

SCT

94

Công ty TNHH TAIXIN PRINTING VINA

Số 19 Đường 11, KCN VSIP, Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.206

SCT

95

Công ty TNHH bao bì NM Việt Nam

Số 02 đường TS6, KCN Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.167

SCT

96

Công ty TNHH Segyung VINA

Lô H1,KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.138

SCT

97

Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuzhan

Lô H2,01, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.266

SCT

98

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP

Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

983

SCT

99

Công ty Cổ phần Công thương Đông Phương

Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.142

SCT

100

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Số 35, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

2.034

SCT

101

Công ty sản xuất và thương mại Việt Mỹ

Thôn Tam Tảo, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.534

SCT

102

Công ty TNHH Ecos Electronic Việt Nam

KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.444

SCT

103

Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh

Số 5, đường 7, VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.301

SCT

104

Công ty TNHH Willtech Vina

Lô KT1,A2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.150

SCT

105

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

1.288

SCT

106

Công ty TNHH ASEAN TIRE

Lô D3-5, đường TS19, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp cao su: đắp và tái chế lốp cao su

3.525

SCT

107

Công ty TNHH Dầu Thực vật DABACO

Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất dầu, bơ thực vật

8.289

SCT

108

Công ty TNHH NUTRECO

Huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.807

SCT

109

Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

1.052

SCT

110

Hợp tác xã Cổ Phần Thiện Thắng

Khu công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.942

SCT

111

Công ty TNHH sản xuất giấy Hưng Thịnh Bắc Ninh

Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.112

SCT

112

Công ty TNHH VIETNAM BUWON

Lô III.7.2, KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.172

SCT

113

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An

Lô VII.4, Khu CN Thuận Thành 3, Thuận Thành

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.019

SCT

114

Công ty giấy Phát Đạt

Khu Phố Dương Ổ - Phường Phong Khê - Thành Phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.190

SCT

115

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Toàn Tiến

Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.826

SCT

116

Công ty Giấy và Bao bì PHÚ CƯỜNG

Thôn Hạ Giang, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào dâu

1.523

SCT

117

Công ty TNHH Hùng Vương Kinh Bắc

Cụm công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa khác

1.470

SCT

118

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Minh Giang

Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.089

SCT

119

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Trường Sơn

(NR Ông Ngô Văn Sơn) khu Dương Ổ, P Phong Khê, TP Bắc Ninh, T Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa khác

1.053

SCT

120

Công ty TNHH GREEN WING SOLAR TECHNOLOGY

Lô D1 -1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, H Tiên Du, T Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất mô tơ, máy phát

1.026

SCT

121

Công ty Mai Phương (TNHH)

KCN Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Thị Xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.403

SCT

122

Công ty TNHH Toàn Mỹ

Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy

1.223

SCT

123

Công ty TNHH FOSECA Việt Nam

Số 18 đường 10, KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du

Công nghiệp

Cung cấp thực phẩm

1.801

SCT

124

Công ty TNHH JAEYOUNG VINA

Lô C2-1, KCN Quế Võ (mở rộng), Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.787

SCT

125

Công ty TNHH In bao bì Yuto Việt Nam

KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.038

SCT

126

Công ty TNHH nhựa cao su TIEEING Việt Nam

Km 5, Quốc lộ 18, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.528

SCT

127

Công ty TNHH THK MANUFACTURING OF Việt Nam

Lô 5, TS9, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.105

SCT

128

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Ninh

Khu Bồ Sơn - P. Võ Cường - TP Bắc Ninh

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

864

SCT

129

Công ty TNHH thương mại Hùng Phát

Thôn Tam Tào, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy

1.119

SCT

4. Tỉnh Quảng Ninh

1

Công ty cổ phần vận tải Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 6B P Hồng Hải, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4.747

SCT

2

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa

Khu 3 P Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Phá dỡ khác

14.548

SCT

3

Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng

Tổ 2, khu 6C, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long

Công nghiệp

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

5.926

SCT

4

Chi nhánh công ty TNHH Sao Vàng

P Yên Thanh, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

8.087

SCT

5

Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam

KCN Cảng biển Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà

Công nghiệp

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

33.037

SCT

6

Công ty cổ phần gạch ClinKer- Vigalacera

Khu Kim Sơn Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.214

SCT

7

Doanh nghiệp tư nhân Anh Đức

P Yên Thanh, Thành phố Uông Bí

Công nghiệp

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

8.864

SCT

8

Công ty TNHH Cotto Quảng Ninh

Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

1.380

SCT

9

Chi nhánh Quảng Ninh- Công ty cổ phần Vinpeal

Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.233

SCT

10

Công ty TNHH xay lúa mì VFM- Wilmar

Lô 21, KCN Cái Lân MR, Bãi Cháy, Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.544

SCT

11

Công ty chế tạo máy TKV

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

4.543

SCT

12

Công ty cổ phần than Cọc Sáu

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cúng

42.455

SCT

13

Công ty cổ phần than Vàng Danh

Phường Vàng Danh, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

14.025

SCT

14

Công ty CP than Cao Sơn Vinacomin

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

81.870

SCT

15

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai

Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

34.541

SCT

16

Công ty than Dương Huy

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

19.412

SCT

17

Công ty CP than Hà Lầm

Phường Hà Lầm, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

10.929

SCT

18

Công ty than Hạ Long

Phường Cao Xanh, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.068

SCT

19

Công ty CP than Hà Tu

Phường Hà Tu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

15.545

SCT

20

Công ty than Hòn Gai

169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

6.508

SCT

21

Công ty than Khe Chàm

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

14.138

SCT

22

Công ty than Mạo Khê

Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cng

10.035

SCT

23

Công ty than Mông Dương

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

6.952

SCT

24

Công ty than Nam Mu

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

9.649

SCT

25

Công ty Cổ phần Than Núi Béo

799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

11.351

SCT

26

Công ty than Quang Hanh

302 Trần Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

9.544

SCT

27

Công ty than Thống Nhất

Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.033

SCT

28

CN Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt nam- Công ty than Uông Bí- TKV

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

14.401

SCT

29

Công ty tuyển than Cửa Ông

Phường Cửa Ông. TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

11.274

SCT

30

Công ty tuyển than Hòn Gai

Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

5.168

SCT

31

Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

186.114

SCT

32

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

15.503

SCT

33

Công ty cổ phần xi măng Hạ Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

40.523

SCT

34

Công ty cổ phần xi măng Thăng Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

21.665

SCT

35

Công ty cổ phần xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.280

SCT

36

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

9.827

SCT

37

Công ty dầu thực vật Cái Lân

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ, động thực vật

10.845

SCT

38

Công ty TNHH sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất sợi

4.433

SCT

39

Công ty TNHH MTV Vinanew Tarps

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.589

SCT

40

Công ty TNHH Vi Sơn

36 Kim Thành, Kim Sơn, Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

7.291

SCT

41

Công ty TNHH Hưng Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.954

SCT

42

Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Hà

KCN Kim Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

29.881

SCT

43

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn

TT Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.064

SCT

44

Công ty TNHH xây dựng Thắng Lợi

Xã Đức Chính, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.159

SCT

45

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.632

SCT

46

Công ty cổ phần Sông Hồng 12

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.504

SCT

47

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 1

Xã Cộng Hòa, TX Quảng Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

16.269

SCT

48

Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Thọ

Xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.457

SCT

49

Công ty TNHH sản xuất bột mì VIMAPLOUR

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

4.706

SCT

50

Công ty TNHH Integral Materials Invesment Việt Nam

KCN Việt Hưng, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

3.264

SCT

51

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh- Nhà máy nước Diễn Vọng

Phường Quang Hanh, Tp Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.777

SCT

52

Công ty cổ phần Vĩnh Thắng

CCN Kim Sơn, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.833

SCT

53

Công ty cổ phần gạch ngói Đất Việt

Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.211

SCT

54

Công ty TNHH khoa học Texhong Ngân Long

KCN Hải Yên, TP Móng Cái

Công nghiệp

Sản xuất sợi

38.531

SCT

55

Công ty TNHH liên doanh gốm xây dựng Hoàng Quế Quảng Ninh

Thôn Tràng Bạch Xã Hoàng Quế, TX Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

13.146

SCT

56

Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

8.504

SCT

57

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh

Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Chuẩn bị mặt bằng

8.800

SCT

58

Công ty cổ phần Hoàng Trường

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.820

SCT

59

Công ty xây dựng mỏ hầm lò 1

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu