Quyết định 14/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 14/2006/QĐ-BCN

Quyết định 14/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệpSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/2006/QĐ-BCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành:26/05/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 14/2006/QĐ-BCN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CễNG NGHIỆP SỐ 14/2006/QĐ-BCN
NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2006 PHấ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
CễNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CễNG NGHIỆP TUYẾN BIấN GIỚI
VIỆT - TRUNG ĐẾN NĂM 2010

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CễNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 thỏng 5 năm 2003 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Cụng nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 thỏng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Chiến lược phỏt triển kinh tế - xó hội tuyến biến giới Việt Trung;

Căn cứ Cụng văn số 1332/VPCP-CN của Văn phũng Chớnh phủ về việc uỷ quyền phờ duyệt Quy hoạch phỏt triển cụng nghiệp - tiểu thủ cụng nghiệp tuyến biờn giới Việt - Trung đến năm 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phờ duyệt Quy hoạch phỏt triển cụng nghiệp, tiểu thủ cụng nghiệp tuyến biờn giới Việt - Trung với cỏc nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phỏt triển

- Gắn liền với việc bảo đảm an ninh quốc phũng và trật tự an toàn xó hội, chủ quyền và toàn vẹn lónh thổ, chỳ trọng đến mối quan hệ hữu cơ với cỏc vựng xung quanh và cả nước trờn cơ sở phõn cụng hợp tỏc cựng cú lợi, từng bước cải thiện đời sống kinh tế và nõng cao dõn trớ của nhõn dõn trờn địa bàn.

- Huy động mọi nguồn lực của nhõn dõn cỏc dõn tộc trong vựng, cỏc tỉnh khỏc, cỏc doanh nghiệp miền xuụi thuộc mọi thành phần kinh tế và đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc và cỏc nước ASEAN. Nhà nước tập trung đầu tư phỏt triển cơ sở hạ tầng và cú chớnh sỏch hỗ trợ cỏc doanh nghiệp sản xuất cụng nghiệp - tiểu thủ cụng nghiệp.

- Phỏt huy tối đa tiềm năng và ưu thế sẵn cú của vựng biờn giới, cửa ngừ giao lưu của Việt Nam và cỏc nước ASEAN với Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tỏc, xuất nhập khẩu với cỏc địa phương vựng biờn giới Trung Quốc.

- Tập trung phỏt triển cụng nghiệp, tiểu thủ cụng nghiệp ở khu vực những cửa khẩu chớnh; cỏc khu, cụm cụng nghiệp, khuyến khớch phỏt triển ở cỏc vựng khỏc dọc tuyến biờn giới với quy mụ vừa và nhỏ. Kết hợp phỏt triển tiểu thủ cụng nghiệp với phỏt triển du lịch. Chỳ trọng bảo vệ mụi trường sinh thỏi, đặc biệt là bảo vệ rừng và nguồn nước.

2. Định hướng phỏt triển đến năm 2010

- Tập trung đầu tư phỏt triển những ngành cụng nghiệp cú lợi thế như: khai thỏc và chế biến khoỏng sản quy mụ vừa và nhỏ, cụng nghiệp chế biến nụng lõm sản, vật liệu xõy dựng, thuỷ điện nhỏ, phõn bún, hoỏ chất và cơ khớ sửa chữa. Ưu tiờn thu hỳt đầu tư vào cỏc ngành cụng nghiệp chế biến, gia cụng xuất khẩu, sản xuất bao bỡ và đúng gúi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Chỳ trọng phỏt triển cỏc ngành tiểu thủ cụng nghiệp, nghề truyền thống cú sử dụng nhiều lao động và nguyờn liệu tại địa phương như dệt, mõy tre đan, chạm khắc gỗ, mộc dõn dụng và một số ngành nghề khỏc gúp phần thỳc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong vựng, tăng thu nhập cho dõn cư.

- Cỏc khu cụng nghiệp, cỏc dự ỏn sản xuất quy mụ lớn và vừa được xõy dựng và triển khai chủ yếu ở Lào cai và Múng Cỏi. Cụng nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thủ cụng nghiệp được phõn bổ ở cỏc huyện, gắn liền với vựng nguyờn liệu và hệ thống cụng nghiệp của cỏc tỉnh.

- Nhà nước khuyến khớch và hỗ trợ phỏt triển tiểu thủ cụng nghiệp, làng nghề, nghề truyền thống của đồng bào cỏc dõn tộc; đào tạo, du nhập nghề mới cho nhõn dõn trờn tuyến biờn giới để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, gúp phần xoỏ đúi, giảm nghốo.

- Đẩy mạnh cụng tỏc thăm dũ đỏnh giỏ trữ lượng tài nguyờn khoỏng sản để tạo cơ sở phỏt triển cụng nghiệp khai khoỏng giai đoạn sau năm 2010.

3. Định hướng phỏt triển của từng tỉnh đến năm 2010

a. Tỉnh Điện Biờn

- Đối với huyện Mường Nhộ, trước mắt phỏt triển cỏc cơ sở sản xuất cụng nghiệp chế biến mõy, tre, song và một số loại lõm sản quy mụ nhỏ phục vụ nhu cầu tại chỗ, đồng thời kết hợp với cỏc cơ sở ở trung tõm tỉnh để cung cấp nguyờn liệu và một số sản phẩm phục vụ cho cỏc vựng khỏc và tham gia xuất khẩu.

- Phỏt triển một số cơ sở sản xuất gạch ngúi, sửa chữa cơ khớ, sản xuất dụng cụ cầm tay phục vụ nhu cầu tại chỗ. Từng bước xõy dựng điểm cụng nghiệp tại trung tõm huyện và khu vực cửa khẩu quốc gia Sớn Thầu để thu hỳt đầu tư, điểm cụng nghiệp ở khu vực tỏi định cư dự ỏn Thuỷ điện Sơn La. Phỏt triển sản xuất vật liệu xõy dựng để đỏp ứng nhu cầu xõy dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương và khu vực di dõn, tập trung vào cỏc sản phẩm như đỏ xõy dựng, gạch tuy nen, gạch ngúi nung và một số loại vật liệu khỏc. Tận dụng tiềm năng sẵn cú cựng với việc chuyển đổi cơ cấu cõy trồng, hỡnh thành cỏc vựng nguyờn liệu chuyờn canh để phỏt triển cụng nghiệp chế biến nụng lõm sản.

b. Tỉnh Lai Chõu

Đối với 3 huyện biờn giới (Mường Tố, Sỡn Hồ, Phong Thổ), tập trung phỏt triển thuỷ điện nhỏ; khai thỏc và chế biến khoỏng sản; sản xuất vật liệu xõy dựng; cụng nghiệp chế biến hàng nụng, lõm sản như mõy tre đan và cỏc lõm sản khỏc; chế biến thịt, thức ăn gia sỳc; sửa chữa cơ khớ, sản xuất nụng cụ phục vụ nhu cầu địa phương. Từng bước xõy dựng cụm cụng nghiệp Mường So tại Phong Thổ để thu hỳt đầu tư chế biến khoỏng sản, sản xuất xi măng và vật liệu xõy dựng; cụm cụng nghiệp Lờ Lợi - Nậm Hằng tại huyện Sỡn Hồ và Mường Tố để thu hỳt sản xuất giấy, đỏ lợp, cơ khớ nhỏ.

c. Tỉnh Lào Cai

Đối với thành phố Lào Cai và 4 huyện giỏp biờn (Bỏt Xỏt, Bắc Hà, Bảo Thắng, Sa Pa), phỏt triển cụng nghiệp khai thỏc và chế biến khoỏng sản (apatit, đồng, sắt), chế biến nụng lõm sản xuất khẩu, gia cụng cỏc sản phẩm xuất khẩu sang Võn Nam - Trung Quốc, thuỷ điện vừa và nhỏ để cung cấp điện cho nhu cầu tại chỗ, cụng nghiệp phõn bún, hoỏ chất. Tiếp tục triển khai quy hoạch và xõy dựng hạ tầng 3 khu cụng nghiệp (Đụng Phố Mới, Bắc Duyờn Hải và Tằng Loỏng).

d. Tỉnh Hà Giang

Đối với cỏc huyện biờn giới (Vị Xuyờn, Hoàng Su Phỡ, Xớn Mần, Quản Bạ, Yờn Minh, Đồng Văn, Mốo Vạc), tập trung phỏt triển cụng nghiệp khai thỏc và chế biến khoỏng sản quy mụ vừa và nhỏ; thuỷ điện nhỏ; chế biến nụng lõm sản quy mụ nhỏ và hộ gia đỡnh; phỏt triển tiểu thủ cụng nghiệp để tạo việc làm cho đồng bào dõn tộc. Duy trỡ gia cụng xuất khẩu hàng húa cho Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Thanh Thuỷ.

Đ. Tỉnh Cao Bằng

Phỏt huy tiềm năng, thế mạnh của cỏc huyện giỏp biờn (Bảo Bạc, Bảo Lõm, Hà Quảng, Thụng Nụng, Trà Lĩnh, Trựng Khỏnh, Phục Hoà, Hạ Lang, Thạch An), đặc biệt tại khu vực cửa khẩu biờn giới để phỏt triển cụng nghiệp với tốc độ cao, tập trung vào chế biến khoỏng sản, nụng lõm sản và gia cụng xuất khẩu. Đồng thời chỳ trọng phỏt triển thuỷ điện nhỏ và tiểu thủ cụng nghiệp.

e. Tỉnh lạng Sơn

Đối với cỏc huyện biờn giới (Tràng Định, Văn Lóng, Cao Lộc, Lộc Bỡnh, Đỡnh Lập), cỏc khu vực cửa khẩu lớn như Hữu Nghị, Chi Ma, Tõn Thanh tập trung phỏt triển cụng nghiệp phục vụ cho xuất khẩu như gia cụng, lắp rỏp, bao gúi. Đối với cỏc khu vực khỏc, tập trung phỏt triển cụng nghiệp chế biến nụng lõm sản như chế biến hoa hồi, gỗ rừng trồng và tre nứa; mở rộng cụng suất khai thỏc than và Nhà mỏy Nhiệt điện Na Dương lờn gấp đụi sau năm 2010; nghiờn cứu khai thỏc, tuyển bụxit quy mụ để vừa xuất khẩu. Đẩy mạnh sản xuất vật liệu xõy dựng, phỏt triển tiểu thủ cụng nghiệp, làng nghề để giải quyết việc làm cho nhõn dõn vựng biờn giới.

g. Tỉnh Quảng Ninh

Đối với thị xó Múng Cỏi, tập trung phỏt triển cụng nghiệp chế biến nụng, hải sản xuất khẩu sang Trung Quốc; gia cụng, bao gúi cỏc sản phẩm phục vụ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Múng Cỏi và phục vụ khỏch du lịch. Đối với cỏc huyện biờn giới (Bỡnh Liờu, Hải Hà), chủ yếu phỏt triển cụng nghiệp quy mụ nhỏ, hộ gia đỡnh sản xuất thủ cụng nghiệp đỏp ứng nhu cầu tại chỗ là chớnh.

4. Mục tiờu phỏt triển cụng nghiệp, tiểu thủ cụng nghiệp cỏc huyện tuyến biờn giới Việt - Trung đến năm 2010

Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng giỏ trị sản xuất cụng nghiệp khoảng 20-21%/năm trong giai đoạn 2006-2010 và duy trỡ ở mức cao 15-17% trong giai đoạn 2011 đến năm 2020. Giỏ trị sản xuất cụng nghiệp năm 2010 tăng gấp 3 lần năm 2004 đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 8% giỏ trị sản xuất cụng nghiệp của 7 tỉnh biờn giới.

Trong 5 năm tới thu hỳt thờm khoảng 30-35 ngàn lao động nõng tổng số lao động cụng nghiệp vào năm 2010 khoảng 55-65 ngàn người.

Đến năm 2010 đảm bảo 100% số hộ nụng thụn được sử dụng điện (trong đú 70% số hộ được dựng điện lưới quốc gia, 30% sử dụng điện từ nguồn thuỷ điện nhỏ và cỏc dạng năng lượng khỏc); cung cấp đủ điện cho sản xuất cụng nghiệp với chất lượng ngày càng cao.

Phỏt triển được một số khu cụng nghiệp ở khu vực cỏc cửa khẩu biờn giới để thu hỳt đầu tư nước ngoài và cỏc doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia cụng, lắp rỏp cỏc sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc và cỏc nước trong khu vực. Hỡnh thành cỏc cụm cụng nghiệp chế biến nhỏ gắn với cỏc vựng nguyờn liệu.

Cụng nghiệp tuyến biờn giới Việt - Trung tập trung vào cỏc ngành sau:

a. Cụng nghiệp khai thỏc và chế biến khoỏng sản;

b. Cụng nghiệp chế biến nụng-lõm sản, thực phẩm, tiểu thủ cụng nghiệp;

c. Thuỷ điện nhỏ

d. Cụng nghiệp sản xuất vật liệu xõy dựng;

đ. Cụng nghiệp hoỏ chất, phõn bún;

e. Cụng nghiệp cơ khớ sửa chữa.

Mục tiờu tăng trưởng sản xuất cụng nghiệp của cỏc huyện biờn giới thuộc 7 tỉnh như sau:

 

TT

Tỉnh

Tốc độ tăng (%)

2001-2004

2005-2010

 

Tổng cỏc huyện giỏp biờn

16,89

20,0-21,0

1

Điện Biờn

14,21

25,5-26,5

2

Lai Chõu

15,99

23,0-24,0

3

Lào Cai

10,30

17,5-18,5

4

Hà Giang

21,69

24,5-25,5

5

Cao Bằng

34,72

13,0-14,0

6

Lạng Sơn

11,93

28,0-29,0

7

Quảng Ninh

25,25

22,5-23,5

 

5. Định hướng phỏt triển cỏc chuyờn ngành cụng nghiệp đến năm 2010

a. Cụng nghiệp khai thỏc và chế biến khoỏng sản

- Tăng cường đầu tư cho cụng tỏc điều tra đỏnh giỏ và phõn loại triển vọng cỏc điểm quặng trong vựng đạt được độ tin cậy cần thiết cho hoạt động khai thỏc chế biến.

- Hoạt động khai thỏc - tuyển khoỏng cần kết hợp giữa quy mụ nhỏ và quy mụ cụng nghiệp với phương chõm quy mụ nhỏ cung cấp đầu vào (quặng nguyờn khai hoặc quặng tinh) cho quy mụ cụng nghiệp chế biến sõu, hạn chế tối đa xuất khẩu quặng thụ (nguyờn khai). Đối với một số loại khoỏng sản nguồn lực trong nước chưa thể đầu tư chế biến (thụ và tinh) và nhu cầu sử dụng trong nước ớt thỡ cú thể cho xuất khẩu để trao đổi nguyờn liệu như than cốc, than mỡ phục vụ cho luyện thộp trong nước. Việc xuất khẩu phải thực hiện theo cỏc quy định của phỏp luật.

b. Cụng nghiệp chế biến nụng lõm sản, thực phẩm, tiểu thủ cụng nghiệp, làng nghề

- Đối với những địa phương cú cửa khẩu lớn và những địa phương đó và đang hỡnh thành cỏc vựng nụng, lõm nghiệp chuyờn canh, sản xuất mang tớnh chất hàng húa, cần xõy dựng những cơ sở cụng nghiệp quy mụ vừa và lớn với cụng nghệ tiờn tiến để sản xuất phục vụ xuất khẩu. Cần tranh thủ nguồn vốn và cụng nghệ, thiết bị của cỏc doanh nghiệp Trung Quốc để đầu tư vào chế biến nụng, lõm sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

- Đối với những địa phương điều kiện giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa phỏt triển, cơ sở hạ tầng cũn khú khăn, chưa cú những vựng chuyờn canh nụng, lõm nghiệp rộng lớn, cần phỏt triển những cơ sở chế biến, sơ chế quy mụ nhỏ theo hộ gia đỡnh và hợp tỏc xó, khụi phục và phỏt triển cỏc nghề truyền thống, du nhập thờm những nghề từ miền xuụi lờn, tạo điều kiện cho cỏc đồng bào biờn giới biết khai thỏc, sử dụng nguồn nguyờn vật liệu tại chỗ, sản xuất ra sản phẩm cú giỏ trị, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, nõng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào.

c. Định hướng phỏt triển ngành điện

- Khai thỏc tối đa lợi thế về điều kiện địa hỡnh, thuỷ văn để xõy dựng cỏc trạm thuỷ điện nhỏ cung cấp điện tại chỗ và gúp phần ổn định lưới điện khu vực. Đối với những nơi đó hỡnh thành cỏc cụm xó và phỏt triển kinh tế khỏ rừ nột, nếu điều kiện địa hỡnh cho phộp, xõy dựng trạm thuỷ điện cú cụng suất tới 5.000 kW để cung cấp điện cho khu vực và tham gia hoà lưới.

- Đối với cỏc khu vực xa trung tõm xó, cỏc hộ dõn nằm rải rỏc ở vựng nỳi cao, khụng thể kộo lưới điện quốc gia đến, giải quyết cấp điện bằng cỏc cụm thuỷ điện cực nhỏ hoặc bằng cỏc dạng năng lượng khỏc.

- Trờn địa bàn cỏc huyện toàn tuyến biờn giới quy hoạch xõy dựng khoảng 37 trạm thuỷ điện nhỏ với tổng vốn đầu tư là 3.115 tỷ đồng. Đến năm 2010 phấn đấu xõy dựng 10-13 trạm, số cũn lại sẽ được xõy dựng trong giai đoạn 2011-2020. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 là 1.110 tỷ đồng.

d. Định hướng phỏt triển ngành sản xuất vật liệu xõy dựng

- Khai thỏc sử dụng nguồn tài nguyờn sẵn cú để sản xuất đỏp ứng nhu cầu vật liệu xõy dựng rẻ tiền của địa phương và phục vụ cho việc di dõn ra vựng sỏt biờn.

- Đầu tư chiều sõu và đầu tư mới để nõng cao năng lực sản xuất, sử dụng cụng nghệ, thiết bị bảo đảm chất lượng sản phẩm đỏp ứng nhu cầu trong nước và cạnh tranh được với hàng nhập khẩu.

đ. Định hướng phỏt triển ngành hoỏ chất, phõn bún

- Duy trỡ sản xuất một số loại phõn bún phục vụ nhu cầu tại cỏc địa phương nằm trờn tuyến biờn giới. Nghiờn cứu xõy dựng mới nhà mỏy DAP, supe lõn, NPK tại Lào Cai.

- Tận dụng phụ phẩm của cỏc cơ sở chế biến nụng sản để xõy dựng một số nhà mỏy chế biến phõn vi sinh phục vụ sản xuất nụng nghiệp của địa phương.

- Đầu tư mở rộng sản xuất phụtpho vàng và cỏc sản phẩm hoỏ chất gốc phụtpho.

- Nghiờn cứu thị trường để xõy dựng một số cơ sở gia cụng bao bỡ phục vụ việc đúng gúi xuất khẩu hàng húa.

e. Định hướng phỏt triển ngành cơ khớ

- Đối với cỏc huyện vựng sõu, vựng xa: Đầu tư cỏc cơ sở sản xuất dao, cuốc, xẻng và sửa chữa nhỏ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt.

- Đối với cỏc thị xó, thị tứ cú cửa khẩu quốc gia, quốc tế như: Lào Cai, Múng Cỏi, Đồng Đăng (Lạng Sơn), Tà Lựng, Súc Giang (Cao Bằng) và một số cửa khẩu khỏc đầu tư cơ sở sửa chữa cỏc phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển hàng húa qua biờn giới, cơ sở lắp rỏp xe, mỏy phục vụ cho nhu cầu địa phương và cỏc tỉnh lõn cận.

6. Quy hoạch cỏc khu, cụm, điểm cụng nghiệp

- Tập trung kờu gọi đầu tư xõy dựng hạ tầng và lấp đầy cỏc khu cụng nghiệp đó quy hoạch. Từ nay đến năm 2010 khụng quy hoạch thờm cỏc khu, cụm cụng nghiệp mới. Sau năm 2010, căn cứ theo tỡnh hỡnh thực tế sẽ quy hoạch mở rộng hoặc thờm mới một số khu, cụm cụng nghiệp.

- Đến năm 2010, trờn toàn tuyến biờn giới cú 4 khu cụng nghiệp là: Tằng Loỏng, Đụng Phố Mới, Bắc Duyờn Hải (Lào Cai), Hải Yờn - Múng Cỏi (Quảng Ninh) với tổng diện tớch quy hoạch 700-800 ha và 9 cụm cụng nghiệp: Cụm cụng nghiệp Mường So (Phong Thổ); cụm cụng nghiệp Lờ Lợi - Nậm Hằng (Sỡn Hồ); cụm cụng nghiệp mỏ tuyển đồng Sin Quyền (Bỏt Xỏt), Cam Đường (Lào Cai); Tũng Bỏ (Hà Giang); Miền Đụng (Cao Bằng); Đồng Đăng (Lạng Sơn); Ninh Dương, Hải Hoà-Múng Cỏi (Quảng Ninh); diện tớch mỗi cụm từ 2,5 đến 30 ha. Ngoài ra cũn cú cỏc điểm cụng nghiệp gắn với cơ sở khai thỏc và chế biến khoỏng sản, cỏc làng nghề.

7. Nhu cầu vốn đầu tư phỏt triển cụng nghiệp

Trong giai đoạn 2006-2010 dự tớnh cần cú 3.600-3.700 tỷ đồng vốn đầu tư. Chi tiết như sau:


ĐV tớnh: Tỷ đồng

 

TT

Tỉnh

Cỏc chuyờn ngành cụng nghiệp

Tổng vốn đõự tư

Khai thỏc

Chế biến nụng lõm sản

Thuỷ điện nhỏ

Vật liệu xõy dựng

Hoỏ chất, phõn bún

Cơ khớ

1

Điện Biờn

-

0,2

0,3

0,4

-

1,7

3

2

Lai Chõu

-

20

160

20

0,4

10

210

3

Lào Cai

870

120

360

130

180

60

1.720

4

Hà Giang

140

145

400

30

-

10

725

5

Cao Bằng

60

115

70

3

20

40

308

6

Lạng Sơn

180

50

120

7

5

30

392

7

Quảng Ninh

34

220

0,12

40

10

20

324

 

Tổng cộng

1.284

670

1.110

230

215

172

3.682

 

8. Giải phỏp và chớnh sỏch thực hiện quy hoạch

a. Giải phỏp, chớnh sỏch huy động vốn đầu tư

Kờu gọi và khuyến khớch mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phỏt triển cụng nghiệp miền nỳi, nhất là cỏc doanh nghiệp nhà nước. Dự kiến huy động vốn của cỏc doanh nghiệp quốc doanh: 60-65%; của khu vực dõn doanh: 10-15% và của khu vực đầu tư nước ngoài: 20-25%.

Vốn ngõn sỏch nhà nước (kể cả Trung ương và địa phương) ưu tiờn tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho cỏc cụm cụng nghiệp nhỏ ở cỏc huyện miền nỳi biờn giới (trừ thị xó Múng Cỏi, thành phố Lào Cai) và cơ sở hạ tầng chung của địa phương.

Thụng qua cỏc chương trỡnh, dự ỏn phỏt triển kinh tế xó hội vựng miền nỳi. Nhà nước tiếp tục hỗ trợ một cỏch hợp lý để phỏt triển kinh tế. Cần lồng ghộp cỏc chương trỡnh, dự ỏn trờn cựng một địa bàn và tạo điều kiện tối đa cho nụng dõn, cộng đồng dõn cư được hưởng lợi cựng tham gia vào quỏ trỡnh lập và thực hiện cỏc chương trỡnh, dự ỏn theo phương chõm dõn biết, dõn bàn, dõn làm, dõn kiểm tra, dõn hưởng lợi.

Cỏc dự ỏn đầu tư sản xuất cụng nghiệp - tiểu thủ cụng nghiệp trờn tuyến biờn giới được xem xột hỗ trợ tớn dụng đầu tư phỏt triển của Nhà nước theo quy định của phỏp luật.

Cỏc doanh nghiệp nếu đầu tư sản xuất cỏc sản phẩm phục vụ cho tiờu dựng và xuất khẩu ở cỏc huyện biờn giới, thu hỳt nhiều lao động ở địa phương sẽ được cỏc tỉnh hỗ trợ lói suất vốn vay nếu doanh nghiệp vay vốn tại cỏc tổ chức tớn dụng trờn địa bàn tỉnh.

b. Chớnh sỏch về đất đai, xõy dựng hạ tầng

Cỏc dự ỏn đầu tư được ưu tiờn bố trớ vào cỏc khu, cụm cụng nghiệp theo quy hoạch của tỉnh hoặc yờu cầu của nhà đầu tư, được hưởng cỏc chớnh sỏch ưu đói về tiền thuờ đất và hỗ trợ xõy dựng cơ sở hạ tầng cụ thể như sau:

Về giỏ thuờ đất và miễn giảm tiền thuờ đất:

- Đầu tư vào cỏc huyện miền nỳi biờn giới (trừ thị xó Múng Cỏi, thành phố Lạng Sơn, Lào Cai), cỏc khu kinh tế cửa khẩu, cỏc khu, cụm cụng nghiệp được miễn giảm tiền thuờ đất, tiền sử dụng đất ở mức ưu đói cao nhất theo cỏc quy định của phỏp luật ỏp dụng trờn địa bàn.

Về hỗ trợ xõy dựng hạ tầng:

- Cỏc dự ỏn nằm trong cỏc khu, cụm cụng nghiệp và trong cỏc thị xó, thành phố được Nhà nước đầu tư cỏc cụng trỡnh hạ tầng đến hàng rào nhà mỏy như cấp điện, cấp thoỏt nước, đường giao thụng, thụng tin liờn lạc.

- Cỏc dự ỏn nằm ngoài cỏc vị trớ trờn được địa phương hỗ trợ một phần kinh phớ để làm cỏc cụng trỡnh trờn tuỳ theo khả năng ngõn sỏch của địa phương.

- Cỏc tỉnh hỗ trợ chi phớ rà phỏ vật cản khi đầu tư xõy dựng cụng trỡnh.

c. Chớnh sỏch về tài chớnh

Cỏc dự ỏn đầu tư trờn tuyến biờn giới được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cỏ nhõn, thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo cỏc quy định của phỏp luật ỏp dụng trờn địa bàn.

Tạo điều kiện cho cỏc doanh nghiệp được vay vốn ưu đói với lói suất thấp hoặc vay một phần từ ngõn sỏch nhà nước khi đầu tư cỏc dự ỏn sản xuất cụng nghiệp cú tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng trở lờn tại cỏc xó biờn giới.

d. Giải phỏp, chớnh sỏch về cụng nghệ

Khuyến khớch cỏc cơ quan, tổ chức nghiờn cứu khoa học, cỏc trường đại học, cỏc trường đào tạo cỏn bộ, cỏ nhõn cỏc nhà khoa học, nghệ nhõn lờn vựng biờn giới nghiờn cứu và ứng dụng cỏc tiến bộ kỹ thuật và cụng nghệ mới.

Ưu tiờn đầu tư cho cỏc cơ sở nghiờn cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và cụng nghệ vào lĩnh vực bảo quản, chế biến nụng, lõm sản, khai thỏc và chế biến khoỏng sản. Khuyến khớch khu vực tư nhõn tham gia hợp tỏc đầu tư dài hạn cho khoa học và cụng nghệ, thành lập doanh nghiệp khoa học và cụng nghệ.

Cỏc bộ, ngành hàng năm ưu tiờn giành vốn và giao cỏc cơ quan nghiờn cứu của Nhà nước nhiệm vụ nghiờn cứu khoa học để giải quyết những vướng mắc, khú khăn về cụng nghệ, thiết bị của cỏc doanh nghiệp vựng biờn giới.

Quỹ hỗ trợ phỏt triển khoa học và cụng nghệ ưu tiờn đầu tư đổi mới cụng nghệ, nối mạng Internet để được cung cấp thụng tin miễn phớ cũng như hỗ trợ chuyển giao cụng nghệ cho cụng nghiệp cỏc tỉnh biờn giới.

đ. Giải phỏp, chớnh sỏch về thị trường

Cỏc doanh nghiệp trờn tuyến biờn giới cú sản phẩm tham dự hội chợ, triển lóm trong và ngoài nước sẽ được cỏc tỉnh hỗ trợ kinh phớ thuờ gian hàng và cỏc chi phớ khỏc.

Nhà nước hỗ trợ tư vấn để giao lưu, tỡm đối tỏc nước ngoài phỏt triển thị trường tiờu thụ sản phẩm.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu trực tiếp sẽ được hưởng cỏc chớnh sỏch ưu đói cao nhất của phỏp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ỏp dụng trờn địa bàn.

e. Giải phỏp về nguồn nhõn lực

Tổ chức cỏc khoỏ đào tạo miễn phớ cho doanh nhõn, cỏn bộ quản lý của cỏc doanh nghiệp hoạt động tại cỏc tỉnh miền nỳi về khởi sự thành lập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp theo Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10 thỏng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chớnh phủ phờ duyệt chương trỡnh trợ giỳp đào tạo nguồn nhõn lực cho cỏc doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008.

Miễn giảm học phớ đối với học sinh vựng biờn giới, con em đồng bào dõn tộc ớt người theo học trong cỏc trường đào tạo (đại học, trung học chuyờn nghiệp, sơ cấp kỹ thuật, đào tạo nghề).

Cỏc tỉnh chịu trỏch nhiệm đào tạo lao động cho cỏc dự ỏn đầu tư theo yờu cầu của chủ đầu tư và hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phớ trờn cơ sở định mức chi phớ đào tạo nghề hiện hành của Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp tự đào tạo lao động thỡ sẽ được ngõn sỏch tỉnh hỗ trợ 50% chi phớ đào tạo nghề; mức tối đa khụng quỏ 1.000.000 đ/người. Mức hỗ trợ này chỉ ỏp dụng với số lao động là người địa phương được tuyển lần đầu và ký hợp đồng tuyển dụng dài hạn.

Đối với cỏn bộ ở miền xuụi tỡnh nguyện lờn cụng tỏc lõu dài tại cỏc huyện vựng cao biờn giới khú khăn, cỏn bộ của tỉnh được cử đi học, nếu đạt trỡnh độ là thạc sĩ sẽ được tỉnh cấp một lần 10 triệu đồng/người, đạt trỡnh độ tiến sĩ được cấp một lần 20 triệu đồng/người.

g. Giải phỏp về đầu tư phỏt triển vựng nguyờn liệu

Cỏc địa phương triển khai xõy dựng quy hoach chi tiết phỏt triển cỏc vựng nguyờn liệu, gắn liền với nhà mỏy chế biến. Cỏc doanh nghiệp đầu tư vào vựng nguyờn liệu theo quy hoạch được miễn tiền thuờ đất. Khuyến khớch nhõn dõn cỏc địa phương trồng cõy cụng nghiệp phự hợp với cỏc vựng nguyờn liệu quy hoạch.

Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 thỏng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chớnh phủ về chớnh sỏch khuyến khớch tiờu thụ nụng sản hàng húa thụng qua hợp đồng.

Cỏc Trung tõm khuyến nụng của cỏc tỉnh biờn giới giành ưu tiờn đặc biệt cho vựng biờn giới trong việc cung ứng giống cõy trồng, vật nuụi chất lượng tốt, giỏ hợp lý và hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho nụng dõn để phỏt triển vựng nguyờn liệu phục vụ cụng nghiệp chế biến.

h. Giải phỏp bảo vệ mụi trường

Đối với hoạt động khai thỏc và chế biến khoỏng sản: chỉ cấp phộp khi cú thiết kế và giải phỏp cụ thể về bảo vệ mụi trường, hoàn thổ sau khai thỏc (kể cả khai thỏc quy mụ nhỏ).

Đối với hoạt động chế biến nụng, lõm sản, đặc biệt là cỏc dự ỏn sản xuất giấy quy mụ nhỏ, phải cú giải phỏp và hệ thống xử lý nước thải mới cấp phộp đầu tư.

Đối với cỏc nhà mỏy phõn bún, hoỏ chất phải đặc biệt quan tõm vấn đề xử lý chất thải trong nội dung dự ỏn đến quỏ trỡnh đầu tư và đi vào hoạt động.

Đối với cỏc cơ sở sản xuất đang gõy ụ nhiễm, phải cú lộ trỡnh và giải phỏp khắc phục. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phớ và giao nhiệm vụ cho cỏc viện nghiờn cứu của cỏc bộ, ngành chuyển giao cụng nghệ, giải phỏp kỹ thuật để xử lý.

i. Tăng cường cụng tỏc khuyến cụng

Trung tõm khuyến cụng của cỏc tỉnh giành ưu đói tối đa cho cỏc huyện biờn giới về đào tạo, nhõn, cấy nghề mới cho nhõn dõn và hỗ trợ cho cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư trờn địa bàn theo Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 thỏng 6 năm 2004 của Chớnh phủ về Khuyến khớch phỏt triển cụng nghiệp nụng thụn.

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Cụng nghiệp

a. Cụng bố quy hoạch; chủ trỡ và phối hợp với cỏc Bộ, ngành, địa phương liờn quan tổ chức thực hiện quy hoạch này sau khi được phờ duyệt;

b. Dành nguồn kinh phớ khuyến cụng quốc gia tối đa cú thể cho cỏc tỉnh biờn giới để thỳc đẩy phỏt triển cụng nghiệp, thủ cụng nghiệp;

c. Nghiờn cứu đề xuất cỏc cơ chế gắn nhiệm vụ nghiờn cứu khoa học của cỏc viện, trường thuộc Bộ với việc giải quyết những vướng mắc về cụng nghệ, thiết bị của cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ, cỏc làng nghề ở khu vực biờn giới.

2. Bộ Tài chớnh

Chủ trỡ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Cụng nghiệp và cỏc địa phương trờn tuyến biờn giới nghiờn cứu, xõy dựng cơ chế ưu đói về tài chớnh, tớn dụng, thuế một cỏch ổn định lõu dài để thu hỳt đầu tư vào phỏt triển cụng nghiệp - tiểu thủ cụng nghiệp trờn tuyến biờn giới.

3. Bộ Thương mại

Chủ trỡ xõy dựng cơ chế chớnh sỏch hỗ trợ xỳc tiến thương mại cho cỏc địa phương vựng biờn, tỡm kiếm thị trường cho cỏc sản phẩm tiểu thủ cụng nghiệp, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Phối hợp với phớa Trung Quốc tổ chức cỏc hội chợ nhằm giới thiệu sản phẩm cụng nghiệp - tiểu thủ cụng nghiệp của cỏc địa phương trờn tuyến biờn giới, nhằm đẩy mạnh giao lưu buụn bỏn giữa hai nước.

4. Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn

Chủ trỡ xõy dựng cỏc cơ chế, chớnh sỏch phỏt triển vựng nguyờn liệu phục vụ cụng nghiệp chế biến nụng lõm sản trờn tuyến biờn giới.

5. Bộ Khoa học và Cụng nghệ

Nghiờn cứu đề xuất cỏc giải phỏp khuyến khớch chuyển giao cụng nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học và cụng nghệ mới cho cỏc vựng biờn giới.

6. Bộ Giao thụng vận tải

Nghiờn cứu lồng ghộp cỏc dự ỏn xõy dựng cỏc tuyến đường vành đai biờn giới với việc phỏt triển cỏc khu cụng nghiệp và cụm điểm cụng nghiệp trong vựng.

7. Ủy ban Nhõn dõn 7 tỉnh biờn giới phớa Bắc

a. Chủ trỡ xõy dựng cỏc cơ chế chớnh sỏch ưu đói phự hợp quy định của phỏp luật về thuờ đất, sử dụng đất, hỗ trợ giải phúng mặt bằng... nhằm thu hỳt đầu tư vào phỏt triển cụng nghiệp - tiểu thủ cụng nghiệp trờn tuyến biờn giới;

b. Tổ chức cỏc khoỏ đào tạo miễn phớ cho doanh nhõn, cỏn bộ quản lý doanh nghiệp; lập cỏc chương trỡnh, hệ thống hỗ trợ cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ trờn tuyến biờn giới về quản lý cụng nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;

c. Chỉ đạo cụng tỏc khuyến cụng trờn địa bàn;

d. Phối hợp với Bộ Cụng nghiệp quản lý việc thực hiện quy hoạch này sau khi được phờ duyệt.

8. Cỏc Tập đoàn, Tổng Cụng ty nhà nước

a. Tổng Cụng ty Điện lực Việt Nam  chủ động kết hợp với cỏc địa phương lập quy hoạch phỏt triển thuỷ điện quy mụ vừa và nhỏ và kế hoạch cấp điện cho tuyến biờn giới đảm bảo theo mục tiờu đề ra;

b. Tổng Cụng ty Thuốc lỏ Việt Nam  và Tổng Cụng ty Giấy Việt Nam  nghiờn cứu kết hợp với cỏc tỉnh thụng qua cỏc chương trỡnh (xoỏ đúi giảm nghốo, trồng rừng...) mở rộng phỏt triển một số vựng nguyờn liệu trờn tuyến biờn giới để tạo việc làm cho nhõn dõn vựng biờn giới và phục vụ sản xuất của Tổng cụng ty;

c. Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam  và Tập đoàn Cụng nghiệp Than – khoỏng sản Việt Nam  ưu tiờn triển khai cỏc dự ỏn khai thỏc, chế biến quặng sắt, chỡ kẽm và cỏc loại khoỏng sản khỏc trờn tuyến biờn giới theo quy hoạch;

d. Tổng Cụng ty Hoỏ chất Việt Nam  phối hợp với cỏc địa phương và cỏc đơn vị liờn quan nghiờn cứu xõy dựng cỏc dự ỏn sản xuất phõn bún, hoỏ chất và gia cụng bao bỡ trờn tuyến biờn giới;

đ. Tổng Cụng ty Bia - Rượu - Nước giải khỏt Hà Nội phối hợp với cỏc địa phương nghiờn cứu phỏt triển vựng nguyờn liệu sản xuất bia tại một số vựng cú điều kiện; hỗ trợ cỏc địa phương trờn tuyến biờn giới cú nghề sản xuất rượu truyền thống tạo dựng và phỏt triển thương hiệu cỏc loại rượu này.

 

Điều 3. Quyết định này cú hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

 

Điều 4. Chỏnh Văn phũng Bộ, Chỏnh Thanh tra Bộ, cỏc Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiờn cứu Chiến lược, chớnh sỏch cụng nghiệp, Tập đoàn Cụng nghiệp Than-Khoỏng sản Việt Nam, Tổng Cụng ty Điện lực Việt Nam , Tổng Cụng ty Thuốc lỏ Việt Nam, Tổng Cụng ty Giấy Việt Nam, Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam, Tổng Cụng ty Hoỏ chất Việt Nam, Tổng Cụng ty Bia-Rượu-Nước giải khỏt Hà Nội và cỏc tổ chức, cỏ nhõn cú liờn quan chịu trỏch nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hữu Hào


Phụ lục

(Kốm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BCN ngày 26 thỏng 5 năm 2006)

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRấN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN
GIÁP BIấN GIỚI VIỆT TRUNG TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010

 

TT

Ngành cụng nghiệp

Tờn dự ỏn

Địa điểm

đầu tư (huyện/tỉnh)

Tờn sản phẩm và dịch vụ chớnh

Đơn vị cụng suất

Sản lượng/cụng suất thiết kế 2006-2010

Vốn ĐT (Tỷ đồng)

2006-2010

A

Cụng nghiệp khai thỏc khoỏng sản

 

 

1

Na Dương

Lộc Bỡnh (LSơn)

Than nõu lửa dài

(1.000 tấn NK/n)

600,0

82,0

2

Hiện cú:Kớp Tước

Bảo Thắng (Lào Cai)

Quặng sắt

(1.000 tấn NK/n)

100,0

 

3

ĐT mới: Na Non và Khe Bỏ

Bỏt Xỏt và

Bảo Thắng

(Lào Cai)

Quặng sắt

(1.000 tấn NK/n)

50,0

 

4

Lũng Rầy – Lũng Khoố

Vị Xuyờn

(Hà Giang)

Quặng sắt

(1.000 tấn NK/n)

100,0

12,0

5

Tũng Bỏ

Vị Xuyờn

(Hà Giang)

Quặng sắt

(1.000 tấn tq/n)

100,0

49,5

6

Mỏ Mn Tốc Tỏt

Trựng Khỏnh (Cao Bằng)

Quặng Mn

(1.000 tấn tq/n)

10,0

12,0

7

Mỏ Mn Bằng Ca

Trựng Khỏnh (Cao Bằng)

Quặng Mn

(1.000 tấn tq/n)

 

20,0

8

Mỏ Mn Bản Khuụng

Trựng Khỏnh (Cao Bằng)

Quặng Mn

(1.000 tấn tq/n)

10,0

12,0

9

Luyện Fero Mn

Trựng Khỏnh (Cao Bằng)

FeroMn

(1.000

tấn/n)

2,0

15,0

10

3 mỏ khai thỏc nhỏ Bản Phai, Ngọc Linh và Nghĩa Thuận

Vị Xuyờn và Quản Bạ

(Hà Giang

Quặng Mn

(1.000 tấn QNK/n)

35,0

20,0

11

Tổ hợp đồng Sin Quyền

Bỏt Xỏt

(Lào Cai)

Quặng Cu

(1.000 tấn tq 18% Cu/n)

11,0

987,0

12

N/M luyện đồng SQ

Cam Đường (Lào Cai)

Cu kim loại

(1.000 tấn Cu/n)

10,2

 

13

DA khai thỏc bụxit mỏ Tam Lung và Ma Mốo

Cao Lộc và Văn Lóng (Lạng Sơn)

Quặng Bụxit

(1.000 tấn tq/n)

500,0

130,0

14

DA LD với Trung Quốc khai thỏc bụxit Cao Bằng

Cao Bằng

Quặng Bụxit

(1.000 tấn tq/n)

500

 

15

DATK khai thỏc quặng chỡ kẽm mỏ Na Sơn

Vị Xuyờn

(Hà Giang)

Quặng chỡ kẽm

(1.000 tấn QNK/n)

30,0

30,0

16

DA luyện chỡ Hà Giang

Vị Xuyờn

(Hà Giang)

Kim loại chỡ kẽm

(1.000

tấn /n)

 

35,0

17

DA khai thỏc chế biến grafit Nậm Thi

Bảo Thắng (Lào Cai)

Quặng C

(1.000 tấn 82% C/n)

5,3

15,0

18

DA khai thỏc chế biến apatit Bắc Nhạc Sơn

TX Lào Cai và H.Bỏt Xỏt (Lào Cai)

Quặng tinh apatit

(1.000 tấn tq/n)

350,0

 

19

DA khai thỏc chế biến pyrofilit Quảng Đức

Hải Hà (Quảng Ninh)

Bột quặng pyrofilit

(1.000

tấn /n)

5,0

10,0

20

DA khai thỏc chế biến đỏ granit Tấn Mài

Hải Hà (Quảng Ninh)

Đỏ granit

(1.000 m2/n)

30,0

30,0

B

Cụng nghiệp chế biến nụng-lõm sản-thực phẩm, tiểu thủ cụng nghiệp

 

1

NM chế biến thịt

Phong Thổ (Lai Chõu)

Thịt chế biến

Tấn/n

5000

15

2

NM chế biến thức ăn gia sỳc

Sỡn Hồ

(Lai Chõu)

Thức ăn gia sỳc

Tấn/n

5000

2

3

Dự ỏn cơ sở đồ mỹ nghệ song mõy tre đan lỏt

Sỡn Hồ

(Lai Chõu)

Mỹ nghệ song mõy tre đan lỏt

 

 

2

4

Dự ỏn xõy dựng NM chố xuất khẩu Thanh Bỡnh

Mường Khương

(Lào Cai)

Chố xuất khẩu

Tấn sản phẩm/n

2000

20

5

Dự ỏn xõy dựng NM chố xuất khẩu Phong Hải

Mường Khương

(Lào Cai)

Chố xuất khẩu

Tấn sản phẩm/n

2000

20

6

Dự ỏn chế biến măng tre xuất khẩu đúng hộp

TP Lào Cai (Lào Cai)

Măng tre hộp xuất khẩu

Tấn sản phẩm/n

5000

10

7

Dự ỏn NM Giấy bao bỡ Phố Lu

Bảo Thắng (Lào Cai)

Giấy bao bỡ

Tấn/n

6000

15

8

Dự ỏn NM chế biến nước quả

TP Lào Cai (Lào Cai)

Nước dứa cụ đặc và nước quả

Tấn/n

4000

1500

45

9

Dự ỏn NM vỏn dăm

Bảo Thắng (Lào Cai)

Vỏn dăm

1.000 m3/n

10

20

10

Dự ỏn cơ sở đồ mỹ nghệ song mõy tre đan lỏt

TP Lào Cai (Lào Cai)

Mỹ nghệ song mõy tre đan lỏt

 

 

2

11

Dự ỏn đầu tư 10 dõy chuyền chế biến chố

Vị Xuyờn, Hoàng Su Phỡ và Xin Mần (Hà Giang)

Cỏc sản phẩm chố

Tấn bỳp tươi/ng

120

150

12

DA NM tinh bột ngụ

Vị Xuyờn

Hà Giang

Tinh bột ngụ

Tấn/n

5000

10

13

DA NM thức ăn gia sỳc

Vị Xuyờn

Hà Giang

Thức ăn gia sỳc

Tấn/n

10000

4

14

DA NM vỏn dăm và dăm gỗ XK

Vị Xuyờn

Hà Giang

Vỏn dăm gỗ xuất khẩu

m3/n

5000

10000

20

15

DA NM xử lý tấm sấy gỗ

Vị Xuyờn

Hà Giang

Gỗ tấm sấy

m3/n

50000

5

16

Cơ sở xe chỉ, dệt vải lanh

Yờn Minh

(Hà Giang)

Vải lanh

Tấn sản phẩm/n

500

10,8

17

Dự ỏn mở rộng NM Đường Phục Hoà

Phục Hoà

(Cao Bằng)

Đường tinh luyện

Cồn CN

Tấn mớa/

cõy/ng

tr.lớt/n

1400

1

105

18

DA chế biến thức ăn gia sỳc

Bảo Lạc

(Cao Bằng)

Thức ăn

gia sỳc

1.000 tấn/n

100

15

19

Cơ sở thủ cụng mỹ nghệ đan lỏt song mõy tre XK

TX Cao Bằng

(Cao Bằng)

Mõy tre đan XK

 

 

2

20

DA NM thức ăn gia sỳc

Lộc Bỡnh

(Lạng Sơn)

Thức ăn

gia sỳc

1.000 tấn/n

50

7,5

21

DA mở rộng NM giấy bao bỡ Tràng Định

Tràng Định

(Lạng Sơn)

Giấy craf

1.000 tấn/n

5

10

22

DA chố xuất khẩu Đỡnh Lập

Đỡnh Lập

(Lạng Sơn)

Chố XK

Tấn bỳp

tươi/ng

12

15

23

DA SX phõn vi sinh từ rỏc

Cao Lộc

(Lạng Sơn)

Phõn vi sinh

1.000 tấn/n

10

5

24

DA xưởng tinh chế và đúng chai rượu Mẫu Sơn

Hải yến

(Lạng Sơn)

Rượu đúng chai, bỡnh thuỷ tinh, gốm, sứ

Triệu lớt/n

10

10

25

DA chế biến chố XK Quảng Đức

Hải Hà (Quảng Ninh)

Chố XK

Tấn bỳp

tươi/ng

10

15

26

DA nhà mỏy chế biến thuỷ sản đụng lạnh

Hải Hà (Quảng Ninh)

Tốm sỳ và nhiễu thể đụng lạnh

1.000 tấn/n

100

0.1

21

C

Thuỷ điện nhỏ*

 

 

1

Nậm Cuổi

Huyện Sỡn Hồ

 

KW

5.000

200

2

Nậm Tăm

 

 

KW

1.000

40

3

Nậm La Pho

Huyện

Mường Tố

 

KW

1.500

60

4

Nậm Ma

 

 

KW

4.000

160

5

Nậm So

 

 

KW

2.000

80

6

Vàng Ma Chải

Huyện

Phong Thổ

 

KW

1.500

60

7

Tà Loi 3

Lào Cai

 

KW

4.200

168

8

Nậm Xõy Luụng 2

 

 

KW

4.000

160

9

Nậm He 1

 

 

KW

4.200

168

10

Nậm He 2

 

 

KW

2.200

88

11

Nậm Chạc 2

 

 

KW

1.400

56

12

Nậm Gia Hồ

 

 

KW

1.000

40

13

Kỳ quan Sơn

 

 

KW

1.000

40

14

Sựng Hoàng

 

 

KW

3.100

124

15

Vạn Hồ

 

 

KW

1.900

76

16

Ngũi Xan (Phỡn Ngần)

 

 

KW

2.800

112

17

Sựng Vui

 

 

KW

2.500

100

18

Sụng Nhiệm

Huyện

Mốo Vạc

 

KW

4

120

19

Tiờn Nguyờn

Huyện Hoàng Su Phỡ

 

KW

1,1

33

20

Ngõm Đỏng Vài

 

 

KW

1,5

45

21

Nậm Dần

Huyện Xớ Mần

 

KW

1,3

39

22

Nậm Li 1

 

 

KW

2,8

84

23

Nậm Li 2

 

 

KW

2

60

24

Yờn Minh

Huyện

Yờn Minh

 

KW

1,2

36

25

Nậm Lang

 

 

KW

2,5

75

26

Mậu Duệ 1

 

 

KW

3

90

27

Mậu Duệ 2

 

 

KW

2,1

63

28

Mậu Duệ 3

 

 

KW

3

90

29

Lũng Cỳ

Huyện

Đồng Văn

 

KW

1,1

33

30

Minh Tõn

Huyện

Vị Xuyờn

 

KW

1,1

33

31

Tựng Bỏ

 

 

KW

3

90

32

Bản Ngà

Huyện

Bảo Lạc

 

KW

2.500

100

33

Bản Riển

 

 

KW

2.300

72

34

Thỏc Xăng

Huyện

Tràng Định

 

KW

4.000

160

35

Bắc Khờ

 

 

KW

2.000

80

36

Đinh Đốn

Huyện

Lộc Bỡnh

 

KW

1.000

40

37

Trung Thành

 

 

KW

1.000

40

D

Cụng nghiệp sản xuất VLXD

 

 

1

DA mở rộng cụng suất hai NM gạch tuynen

Phong Thổ và TX Tam Đường

(Lai Chõu)

Gạch Tuy nen

Tr.viờn gạch QTC/n

24

7,26

2

NM tấm lợp XM Tam Đường

TX Tam Đường

(Lai Chõu)

Tấm lợp xi măng

1.000 m2/n

375

3

3

NM bờ tụng đỳc sẵn Tam Đường

TX Tam Đường

(Lai Chõu)

Cấu kiện bờtụng

1.000 m3/n

45

10

4

NM xi măng lũ đứng Cam Đường

CCN Cam Đường

(Lào Cai)

XM PC 30

1.000 tấn/n

95

80

5

NM Gạch ốp lỏt Lào Cai

TP Lào Cai (Lào Cai)

Gạch ceramic

1.000 m2/n

1000

63

6

XN Gạch Tuy nen Gia Phỳ

Bảo Thắng

(Lào Cai)

Gạch Tuynen

Triệu viờn/n

20

6

7

DA đầu tư 2 dõy chuyền sản xuất gạch khụng nung

Mường Khương và Bỏt Xỏt

(Lào Cai)

Gạch ộp (XM, cỏt, đỏ nghiền)

Triệu viờn/n

20

3

8

DA NM xi măng Phố Cỏo

Đồng Văn

(Hà Giang)

Xi măng PC30

1.000 tấn/n

30

25

9

DA đầu tư 8 cơ sở gạch ngúi bỏn thủ cụng lũ đứng

Cỏc huyện biờn giới VT của tỉnh

Hà Giang

Gạch ngúi lũ đứng

Triệu viờn QTC/n

40

8

10

NM cấu kiện bờtụng đỳc sẵn

CCN Miền Đụng

(Cao Bằng)

Cấu kiện bờtụng

1.000 m3/n

4

3

11

DA tăng cụng suất XN gạch tuynen Cao Lộc

Cao lộc

(Lạng Sơn)

Gạch tuynen

Triệu viờn/n

20

6

12

Cơ sở xẻ đỏ granit Quảng Đức

Hải Hà (Quảng Nỡnh)

Đỏ granit tấm

1.000 m2/n

50

15

13

Đầu tư 2 dõy chuyền SX gạch ngúi khụng nung

Bỡnh Liờu và Quảng Hà (Quảng Ninh)

Gạch, ngúi

Triệu viờn/n

10

2

E

Cụng nghiệp hoỏ chất phõn bún

 

 

1

DA tăng 2 lần cụng suất NM phõn bún NPK

KCN

Tằng Loỏng

(Lào Cai)

Phõn NPK

1.000 tấn/n

50

3

2

DA đầu tư NM phõn lõn nung chảy

KCN

Tằng Loỏng

(Lào Cai)

Phõn lõn nung chảy

1.000 tấn/n

50

25

3

DA đầu tư NM supe lõn

KCN

Tằng Loỏng

(Lào Cai)

Phõn supe lõn

1.000 tấn/n

100

75

4

DA sản xuất H2SO4

KCN

Tằng Loỏng

(Lào Cai)

H2SO4

1.000 tấn/n

40

75

5

DA sản xuất phốt pho vàng

KCN

Tằng Loỏng

(Lào Cai)

Phốt pho vàng

1.000 tấn/n

1

20

6

DA sản xuất axit phốtphoric

KCN

Tằng Loỏng

(Lào Cai)

axit phốtphoric

1.000 tấn/n

2,5

2,2

7

DA sản xuất chất tẩy rửa

KCN

Tằng Loỏng

(Lào Cai)

Chất tẩy rửa

1.000 tấn/n

6

10

8

Xưởng phõn vi sinh trong nhà mỏy Đường Phục Hoà

Phục Hoà

(Cao Bằng)

Phõn vi sinh

1.000 tấn/n

5

2,5

9

DA NM phõn vi sinh Cao Lộc

Cao Lộc

(Lạng Sơn)

Phõn vi sinh

1.000 tấn/n

10

5

10

DA săm lốp xe mỏy, ụtụ XK

CCN Ninh Dương, TX Múng Cỏi (Quảng Ninh)

Săm lốp xe mỏy, ụtụ

Triệu cỏi/n

1,5

225

11

DA NM phõn vi sinh Bỡnh Liờu

Bỡnh Liờu

(Quảng Ninh)

Phõn vi sinh

1.000 tấn/n

10

10

F

Cụng nghiệp cơ khớ

 

 

1

Cơ sở sửa chữa phương tiện vận tải

TX Tam Đường

(Lai Chõu)

Dịch vụ BDSC

xe/năm

 

3

2

DA đỳc bi nghiền Hải Đăng

KCN

Tằng Loỏng

(Lào Cai)

Bi nghiền

1.000 tấn bi/n

2

30

3

 

Cơ sở sửa chữa phương tiện vận tải

KCN Bắc Duyờn Hải

TP Lào Cai (Lào Cai)

Dịch vụ BDSC

xe/năm

 

5

4

Cơ sở lắp rỏp VCD và bếp gas

KCN Bắc Duyờn Hải

TP Lào Cai (Lào Cai)

Dịch vụ BDSC

xe/năm

 

3

5

Cơ sở sản xuất khung thộp XD

KCN Bắc Duyờn Hải

TP Lào Cai (Lào Cai)

 

 

 

10

6

Cơ sở trung đại tu mỏy cụng trỡnh

KCN Bắc Duyờn Hải

TP Lào Cai (Lào Cai)

Dịch vụ BDSC

 

 

10

7

DA lập 2 cơ sở sản xuất, sửa chữa nhỏ

Mường Khương và SiMaCai

(Lào Cai)

Nụng cụ sửa chữa nhỏ

 

 

4

8

DA lập 1 cơ sở sản xuất, sửa chữa nhỏ

Đồng Văn

(Hà Giang)

Nụng cụ sửa chữa nhỏ

 

 

2

9

Cơ sở trung đại tu ụtụ, mỏy thi cụng, khai thỏc

CCN

Tũng Bỏ

H.Vị Xuyờn

(Hà Giang)

Dịch vụ BDSC

 

 

20

10

Đầu tư 3 cơ sở sửa chữa cỏc phương tiện vận tải nhỏ

Tại 3 cửa khẩu: Súc Giang,

Trà Lĩnh và Tà Lựng

(Cao Bằng)

 

 

 

9

11

DA SX thiết bị chế biến nụng sản cỡ nhỏ

Tại 4 huyện Hà Quảng

Phục Hoà

Trà Lĩnh và

Trựng Khỏnh

Thiết bị chế biến nụng sản

Tấn sản phẩm/n

100

7,5

12

DA NM Lắp rỏp xe tải nhẹ và xe mỏy Đồng Đăng

TT

Đồng Đăng

(Lạng Sơn)

Xe tải nhẹ và xe mỏy

Xe/năm

300

5000

20

13

Cơ sở sửa chữa ụtụ tải Na Sầm

TT Na Sầm,

H.Văn Lóng

(Lạng Sơn)

Dịch vụ BDSC

xe/năm

200

5

14

Cơ sở sửa chữa cơ khớ nhỏ Thất Khờ và Đỡnh Lập

TT Thất Khờ và Đỡnh Lập

(Lạng Sơn)

Dịch vụ BDSC

 

 

4

15

Cơ sở SC tầu thuyền Trà Cổ

H.Múng Cỏi

(Quảng Ninh)

Dịch vụ BDSC

 

 

5

16

Cơ sở SC tầu thuyền Cụ Tụ

H.Cụ Tụ

(Quảng Ninh)

Dịch vụ BDSC

 

 

10

17

Cơ sở SC cơ khớ của CTy TNHH Huế Hải Phũng

CCN Hải Hoà

TX Múng Cỏi

(Quảng Ninh)

Dịch vụ BDSC

 

 

2

18

Cơ sở sản xuất và sửa chữa cơ khớ của DN tư nhõn Mai Văn Hoài

CCN Hải Hoà

TX Múng Cỏi

(Quảng Ninh)

SX và sửa chữa

 

 

2

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi