Chỉ thị 21/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được trong công tác đấu thầu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
------------

Số: 21/CT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2010

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC SẢN XUẤT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010 và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 về Danh mục các máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, một mặt góp phần giảm nhập siêu, mặt khác tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, qua đó tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân. Đồng thời cũng tạo điều kiện để phát triển công nghiệp hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này vẫn còn nhiều vướng mắc cơ bản như:

- Chưa có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện liên quan tới Luật đấu thầu, nhất là với hình thức tổng thầu EPC;

- Nhận thức của người đứng đầu các doanh nghiệp về tăng cường sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước trong hoạt động đấu thầu chưa đầy đủ;

- Thiếu đồng bộ trong tổ chức thực hiện, chưa có biện pháp cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực;

- Tổ chức thực hiện rời rạc, không mang tính chiến lược, bài bản…

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước và hạn chế nhập siêu, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu:

1. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trong ngành công thương.

- Tăng cường vai trò đi đầu của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2840/QĐ-BCT của Bộ Công thương với các dự án đầu tư đã, đang và sẽ triển khai của các đơn vị.  

- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thực hiện và chỉ đạo các chủ đầu tư dự án xem xét trong quá trình lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu trên nguyên tắc hình thành những gói thầu sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được hoặc điều kiện về việc phải sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia đấu thầu hoặc cung ứng.

- Rà soát tình hình thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu trong thời gian qua, báo cáo nhu cầu nhập khẩu trong thời gian tới đối với các dự án đang và sẽ triển khai. Trên cơ sở đó, chỉ đạo việc nhập khẩu hợp lý, không gây tồn đọng và sử dụng vào mục đích khác. Đồng thời đăng ký nhu cầu sử dụng các loại máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu sản xuất trong nước theo Danh mục đã được công bố tại Quyết định 2840/QĐ-BCT để các doanh nghiệp sản xuất có kế hoạch đáp ứng và đưa các loại máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu này để tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu trong nước.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư sản xuất các máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu để thay thế nhập khẩu trong lĩnh vực mình quản lý.

2. Các Vụ Năng lượng, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ và Cục Hóa chất có trách nhiệm

a) Triển khai xây dựng báo cáo đánh giá tổng hợp theo các nội dung sau:

- Phối hợp các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, các chủ đầu tư dự án thuộc lĩnh vực quản lý, tổng hợp tình hình nhập khẩu và sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được trong đầu tư các dự án năm 2010, bao gồm: tên dự án; giá trị gói thầu (trong đó trị giá nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư); giá trị đã thực hiện; khả năng bóc tách giá trị máy móc thiết bị, vật tư trong nước sản xuất được để đấu thầu trong nước; tên và chủng loại máy móc thiết bị, vật tư sử dụng hàng trong nước sản xuất.

- Dự kiến mức độ sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong sản xuất được trong đầu tư các dự án sẽ triển khai năm 2011.

- Đề xuất các giải pháp để có thể sử dụng được tối đa máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được trong hoạt động đầu tư nói chung và các dự án sử dụng vốn nhà nước nói riêng.

Báo cáo đánh giá tổng hợp gửi về Vụ Kế hoạch trước ngày 20 tháng 9 năm 2010.

b) Vụ Công nghiệp nặng chủ trì phối hợp các Vụ có liên quan và Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về việc đảm nhận tổng thầu EPC của nhà thầu trong nước như Vinaincon, Vinaconex, Lilama, thông qua một số dự án có tỷ lệ sử dụng hàng hóa trong nước lớn, trong thời gian tháng 9 năm 2010.

3. Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Vụ Thị trường trong nước đưa việc hỗ trợ, giới thiệu các sản phẩm (máy móc, vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu) trong nước đã sản xuất được vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Từ nay đến cuối năm 2010, kết hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí tổ chức triển lãm “Giới thiệu các sản phẩm cơ khí trong nước đã sản xuất được”.

4. Vụ Xuất nhập khẩu phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Chính sách thương mại đa biên nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế xuất nhập khẩu, chính sách đầu tư và thu hút đầu tư FDI hiện hành theo hướng tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất trong nước và hạn chế nhập siêu.

5. Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan để nghiên cứu đề xuất các biện pháp kỹ thuật có thể áp dụng, nhằm kiểm soát nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

6. Vụ Kế hoạch:

- Chủ trì tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình sử dụng máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật bổ sung các hàng hóa trong nước sản xuất được, vào Danh mục các máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được theo Quyết định 2840/QĐ-BCT cũng như danh mục các doanh nghiệp sản xuất các hàng hóa này.

Định kỳ hàng quý, vào tuần đầu của tháng đầu quý, các Tập đoàn, Tổng công ty, các Vụ chức năng báo cáo kết quả và tình hình thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg và những nhiệm vụ nêu trên về Vụ Kế hoạch để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi