Chỉ thị 08/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 08/CT-BCN

Chỉ thị 08/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệpSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/CT-BCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:10/07/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Số:  08/CT-BCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007

 

 

CHỈ THỊ

Về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp

 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010, Quyết định số 34/2005/QĐ‑TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41‑NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Công nghiệp đã chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp công nghiệp nghiên cứu, phổ biến và áp dụng sản xuất sạch hơn vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững ngành công nghiệp.

Thời gian qua, các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp đã tích cực tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về sản xuất sạch hơn, từng bước áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất tại doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, số lượng các đơn vị tham gia áp dụng sản xuất sạch hơn còn hạn chế, đa số các giải pháp áp dụng còn ở mức độ đơn giản, vì vậy kết quả chưa đạt như mong muốn.

Để thúc đẩy việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn ngành công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu:

1. Thúc đẩy việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp

1.1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, các Sở Công nghiệp:

Tổ chức nghiên cứu nội dung sản xuất sạch hơn, phổ biến đến các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn; thường xuyên chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

Chủ động đầu tư nghiên cứu và áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về sản xuất sạch hơn trong sản xuất; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về sản xuất sạch hơn; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp;

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước 31 tháng 12 hàng năm.

1.2. Các cơ sở sản xuất:

Xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn, từng bước nghiên cứu, áp dụng các giải pháp quản lý sản xuất, cải tiến công nghệ, thiết bị để đạt hiệu quả cao hơn; định kỳ tổng kết, tự đánh giá hiệu quả áp dụng.

Từng bước tổ chức xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000; đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, áp dụng ghi nhãn tiết kiệm năng lượng đối với hàng hóa, sản phẩm theo quy định.

2. Huy động nguồn lực để thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp

2.1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp bố trí nguồn nhân lực và kinh phí phù hợp để thúc đẩy thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn đơn vị; tổ chức tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các đơn vị thành viên bố trí nhân lực, kinh phí để thực hiện có hiệu quả các giải pháp sản xuất sạch hơn tại đơn vị;

2.2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các Sở Công nghiệp:

Triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn; xây dựng trang Web về sản xuất sạch hơn để phổ biến thông tin; xây dựng Sổ tay hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp;

Thiết lập mạng lưới tư vấn giúp cơ sở sản xuất thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ cho việc thực hiện sản xuất sạch hơn; xem xét, cân đối hỗ trợ một phần tài chính từ các nguồn kinh phí Sự nghiệp Khoa học Công nghệ và Sự nghiệp Môi trường để triển khai các dự án trình diễn về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất được lựa chọn;

Làm đầu mối giúp Bộ tổ chức xét thưởng hàng năm cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn.

3. Tổ chức thực hiện

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Công nghiệp địa phương lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc áp dụng sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn;

Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, các Sở Công nghiệp, các Cục, Vụ thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Trung Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi