Quyết định 798/QĐ-BCĐ thành lập Tổ giúp việc BCĐ hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
___________

Số: 798/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Tổ giúp việc), gồm:
1. Tổ trưởng: Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Tổ phó thường trực: Bà Phạm Thị Thanh Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Các Tổ phó:
- Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Vũ Đức Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính.
- Ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Phan Linh Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ông Đặng Đức Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Đặng Đức Thắng, Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội.
4. Thành viên:
- Ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông Nguyễn Đồng Luyện, Trưởng phòng Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Vũ Phạm Dũng Hà, Trưởng phòng Chính sách việc làm, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Đào Thị Huyền, Trưởng phòng Chính sách lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Nguyễn Huyền Lê, Trưởng phòng Tiền lương, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Vũ Trùng Dương, Chánh Văn phòng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Trần Thị Liễu, Trưởng phòng Kế hoạch - Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trịnh Tuấn Trung, Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trần Anh Quý, Trưởng phòng, Phòng Tín dụng Chính sách nhà nước, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hoài Đức, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Phạm Hồng Đào, Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phúc, Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Phạm Tiến Thành, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Bùi Doãn Trung, Phó trưởng phòng Chính sách Bảo hộ lao động, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Nguyễn Thị Vân, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Hữu Thọ, chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Hữu Long, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Lương Thu Hiền, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Phạm Nguyệt Minh, chuyên viên Phòng Thông tin, Lao động xã hội và Thống kê, Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5. Nhiệm vụ
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
b) Tổng hợp, xử lý kiến nghị, vướng mắc phát sinh hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
c) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu, bố trí lịch Ban Chỉ đạo họp định kỳ hoặc đột xuất, thông báo kết luận của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nếu Trưởng ban, Phó Trưởng ban yêu cầu.
d) Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại các địa phương, cơ sở, báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban.
đ) Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 2. Thành lập Tổ thông tin và truyền thông giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Tổ thông tin và truyền thông), gồm:
1. Tổ trưởng: Ông Vũ Xuân Hân, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Tổ phó thường trực: Ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Các Tổ phó:
- Ông Đặng Đức Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Phùng Quốc Việt, Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trần Ngọc Diễn, Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Phạm Thị Thanh Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thành viên:
- Ông Nguyễn Thanh Phúc, Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Vũ Phạm Dũng Hà, Trưởng phòng Chính sách việc làm, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Đào Thị Huyền, Trưởng phòng Chính sách lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Nguyễn Huyền Lê, Trưởng phòng Tiền lương, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Trần Thị Liễu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Vũ Trùng Dương, Chánh Văn phòng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trịnh Tuấn Trung, Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Hoài Đức, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Bùi Doãn Trung, Phó trưởng phòng Chính sách Bảo hộ lao động, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trần Anh Quý, Trưởng phòng, Phòng Tín dụng Chính sách nhà nước, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Vân, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Hữu Thọ, chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Tống Văn Giáp, chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Phạm Nguyệt Minh, chuyên viên phòng Thông tin lao động, Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5. Nhiệm vụ
a) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ định kỳ, đột xuất về Ban Chỉ đạo.
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên một số cơ quan báo chí trung ương và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Theo dõi, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc phát sinh do các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ sở, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.
d) Phối hợp với Trung tâm Thông tin xây dựng chuyên mục “Hỏi - Đáp” liên quan đến các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thường trực tiếp nhận và trả lời các câu hỏi phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
đ) Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương kịp thời thông tin đầy đủ các chính sách đến các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động.
e) Tổ thông tin và truyền thông làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng

- Bộ VHTT&DL;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng NNVN;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Báo, tạp chí của Bộ LĐTBXH (để đăng tải);

- Lưu: VT, TH(v).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Lê Văn Thanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi