Quyết định 78/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003-2005

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 78/2003/QĐ-TTg

Quyết định 78/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003-2005
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:78/2003/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:29/04/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 78/2003/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 78/2003/QĐ-TTG
NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƯƠNG ÁN
TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

 

THỦ TƯƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tưướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nưước và Tổng công ty nhà nưước;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tưướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nưước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (tờ trình số 787-TT/UB ngày 28 tháng 3 năm 2003), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2092 BKH/DN ngày 10 tháng 4 năm 2003), Nội Vụ (Công văn số 647/BNV-TCCB ngày 02 tháng 4 năm 2003), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn 1164/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 15 tháng 4 năm 2003), Ban Kinh tế Trung ương (Công văn 184- CV/KTTW ngày 15 tháng 4 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phưương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nưước trực thuộc theo đúng nội dung và lộ trình đã đưược duyệt. Trưường hợp điều chỉnh, bổ sung phải đưược sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu Tưư, Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động - Thưương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Phương án này theo quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hưướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tưướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thủ trưưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯƯỚC TRỰC THUỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN
SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2003/QĐ-TTg
ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tưướng Chính phủ)

 

I. Những doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nưước tiếp tục nắm giữ 100%vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân đến năm 2005, gồm 16 doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp nhà nưước hoạt động công ích 02 doanh nghiệp:

- Công ty Môi trường đô thị,

- Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi.

2. Doanh nghiệp nhà nưước hoạt động kinh doanh 14 doanh nghiệp:

- Công ty Cấp nước Đà Nẵng,

- Công ty Hữu Nghị,

- Nhà Xuất bản Đà Nẵng,

- Công ty Dệt - May 29/3,

- Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng,

- Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng,

- Công ty Du lịch - Dịch vụ Đà Nẵng,

- Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng,

- Công ty Vận tải biển và Thương mại Đà Nẵng,

- Công ty Tư vấn thiết kế giao thông Đà Nẵng,

- Công ty Hạ tầng và Xây dựng Đà Nẵng,

- Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước,

- Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện,

- Lâm trường Sông Nam.

II. Lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước:

A. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện sáp nhập

Năm 2003:

- Sáp nhập Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp và Kinh doanh nhà vào Công ty Đầu tư phát triển nhà.

- Sáp nhập Công ty Công trình giao thông vào Công ty Công trình đô thị Đà Nẵng.

B. Những doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nưước giữ trên 50% vốn điều lệ:

a) Năm 2003:

- Công ty Quản lý bến và Dịch vụ vận tải,

- Công ty Sách thiết bị trường học.

b) Năm 2004:

- Công ty In Đà Nẵng,

- Công ty Dược Đà Nẵng.

c) Năm 2005:

- Công ty Kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu,

- Công ty Dệt Đà Nẵng.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nưước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

a) Năm 2003:

- Công ty Phát trỉên công nghệ và Tư vấn đầu tư,

- Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất nhà trường.

b) Năm 2004:

Công ty Phát triển đô thị và Khu công nghiệp.

c) Năm 2005:

Công ty Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng.

C. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện phá sản:

Năm 2003:

- Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm,

- Công ty Xây dựng số 5,

- Công ty Xây lắp công nghiệp và Dân dụng Đà Nẵng.

D. Doanh nghiệp nhà nước giao cho người lao động:

Năm 2003:

Công ty Xây dựng phục vụ việc làm Thanh niên xung phong.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi