Quyết định 670-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 670-TTG NGàY 14-11-1994

Về VIệC THàNH LậP TổNG CôNG TY XI MăNG VIệT NAM

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Nhằm thực hiện Quyết định số 91-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp của ngành Xi măng thuộc Bộ Xây dựng.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu, có điều lệ tổ chức và hoạt động, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tự chủ kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế, các đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc theo sự phân cấp của Tổng công ty.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION (VNCC), viết tắt là VINACEMENT, đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và của các cơ quan Nhà nước khác theo quy định của pháp luật; được quan hệ với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương để thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

Điều 2

Tổng công ty Xi măng Việt Nam có nhiệm vụ chính sau đây:

1- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh xi măng, tấm lợp amiăng xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật tư thiết bị và phụ tùng theo quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Xi măng của Nhà nước; chủ động trong công tác kinh doanh, bao gồm từ khâu xây dựng kế hoạch phát triển, chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản, xây lắp, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết bị; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2- Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân.

3- Nhận vốn, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phát triển Tổng công ty.

Điều 3

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam gồm:

1- Hội đồng quản lý,

2- Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc,

3- Các phòng, ban chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc,

4- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

 

Điều 4

Hội đồng quản lý là cơ quan được Nhà nước uỷ quyền thực hiện một số chức năng của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Tổng công ty.

Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 5

1- Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty theo chế độ Thủ trưởng, là đại diện pháp nhân của Tổng công ty trong quan hệ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý về hoạt động của Tổng công ty.

2- Tổng Giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản lý và thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3- Các Phó Tổng Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 6

Giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện mọi công việc chuẩn bị có liên quan để bảo đảm cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam sớm ổn định tổ chức mới và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, trong đó có các việc sau đây:

- Thông qua phương án sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh và sự nghiệp đang hoạt động trong ngành xi măng để lập danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty;

- Xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 1994;

- Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí nhân sư cấp Tổng công ty trong tháng 11 năm 1994;

- Hoàn thành việc giao nhận vốn cho Tổng công ty vào cuối tháng 12 năm 1994.

 

 

 

Điều 7

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 670-TTg

Quyết định 670-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:670-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:14/11/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 670-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 670-TTg
Hanoi, November 14, 1994
 
DECISION
TO ESTABLISH THE VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In implementation of Decision No. 91-TTg on the 7th of March 1994, of the Prime Minister on experimental establishment of business groups;
At the proposal of the Minister of Construction.
DECIDES:
Article 1.- To establish the Vietnam National Cement Corporation on the basis of re-organization of the production, distribution and specialized units of the cement industry under the Ministry of Construction.
The Vietnam National Cement Corporation is a State-owned enterprise which has the status of a juridical person, a seal and a Statute of organization and operation. It is allowed to open accounts at domestic and foreign banks according to State regulations, enjoy autonomy in business, practice economic accounting with member units which are financially independent or depend on financial assignment from the Corporation.
The Corporation's name in international transaction is VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION (VNCC) or VINACEMENT for short. It has its headquarters in Hanoi.
The Vietnam National Cement Corporation is subject to State management of the Ministry of Construction and other State agencies as stipulated by law; it has the authority to contact with ministries, State committees and State agencies at central and local levels in the discharge its duties.
Article 2.- The Vietnam National Cement Corporation has the following main duties:
1. To carry out business in cement, asbestos-cement roofing materials, cement-based products, and equipment and accessories provided for in State plans for development of the cement industry; to take initiative in business, ranging from development planning to investment preparation, investment in capital construction, installation, production and marketing of products, import and export, and supply of materials and equipment; to enter into cooperation, joint venture and cooperation with economic organizations at home and abroad, in accordance with State laws and policies.
2. To organize and manage activities in research and development and application of scientific and technological advances and in training and fostering skills for cadres and workers.
3. To receive, preserve and increase the State-assigned capital to carry out the business and development tasks of the Corporation.
Article 3.- In terms of organization and operation, the Vietnam National Cement Corporation is composed of:
1. A Managerial Council,
2. A General Director and a number of Deputy General Directors,
3. Specialized bureaus and sections to assist the General Director.
4. The member units of the Corporation.
Article 4.- The Managerial Council is the body mandated by the State to carry out a number of functions in its capacity as the representative of the State ownership of the Corporation.
The Chairman and the other members of the Managerial Council are appointed by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Construction after consulting the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 5.-
1. The General Director is to direct the business operations of the Corporation under the system of one-man responsibility, is the representative of the juridical person of the Corporation in its business relations and is responsible before law and the Managerial Council for the activities of the Corporation.
2. The General Director is appointed by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Construction on the basis of the recommendation of the Managerial Council after consulting the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
3. The Deputy General Directors are appointed by the Minister of Construction at the proposal of the General Director after consulting the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 6.- The Minister of Construction is assigned the task of directing the preparations for the early completion of the organization of the Vietnam National Cement Corporation so that it can start operation as from the 1st of January, 1995. This includes the following works.
- To approve the plan for reorganization of business and self-managed units currently operating in the cement industry so as to draw up a list of the perspective member units in the Corporation;
- To draft the Regulation on organization and operation of the Corporation to submit to the Prime Minister for approval in November 1994;
- To complete the personnel apparatus at the corporation level in November 1994;
- To complete the reception of the capital assigned to the Corporation in late December 1994.
Article 7.- This Decision takes effect as of the date of its signing.
The Minister of Construction, the other Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, the Heads of agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government, the Managerial Council and the General Director of the Vietnam National Cement Corporation, are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 670-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi