Quyết định 67/QĐ-KTNN các phòng thuộc Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 67/QĐ-KTNN

Quyết định 67/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Thanh tra Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:67/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:18/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhiệm vụ các phòng thuộc Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

Ngày 18/01/2021, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 67/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Thanh tra Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, phòng Tổng hợp thuộc Thanh tra Kiểm toán Nhà nước có có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước và kế hoạch công tác hàng năm của Thanh tra Kiểm toán nhà nước; Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, các phòng Thanh tra thuộc Thanh tra Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ phối hợp với phòng Tổng hợp tham mưu giúp Chánh Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Tổng Kiểm toán Nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Đề xuất kế hoạch, thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động kiểm toán…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 67/QĐ-KTNN tại đây

tải Quyết định 67/QĐ-KTNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

_________

Số: 67/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18  tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Thanh tra Kiểm toán nhà nước

___________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Tổng hợp

a) Chức năng

Phòng Tổng hợp thuộc Thanh tra Kiểm toán nhà nước có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Kiểm toán nhà nước; công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, nghiên cứu khoa học của đơn vị.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán nhà nước và kế hoạch công tác hàng năm của Thanh tra Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tổ chức thực hiện, đề xuất các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn về thanh tra; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra xây dựng kế hoạch, chương trình hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ công chức làm công tác thanh tra và tổ chức thực hiện; hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra tại đơn vị.

- Đề xuất trình Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chế độ, chính sách được phát hiện qua hoạt động thanh tra cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc huỷ bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Kiểm toán nhà nước; tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra.

- Theo dõi việc triển khai kế hoạch thanh tra của Kiểm toán nhà nước, hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; thẩm định kế hoạch thanh tra chi tiết, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác của Thanh tra Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu, giúp việc Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; nghiên cứu khoa học của đơn vị.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

-  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước giao hoặc ủy quyền.

2. Phòng Thanh tra 1, 2, 3

a) Chức năng

Các Phòng Thanh tra thuộc Thanh tra Kiểm toán nhà nước có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Kiểm toán nhà nước.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Chánh Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Đề xuất kế hoạch, thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong hoạt động kiểm toán, quản lý đơn vị và các nhiệm vụ công tác được giao.

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước đề xuất ý kiến, kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét trách nhiệm, xử lý công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Tổng Kiểm toán nhà nước có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc không thực hiện quyết định, kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch, chương trình hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ công chức làm công tác thanh tra và tổ chức thực hiện.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước giao hoặc ủy quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

Hồ Đức Phớc

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi