Quyết định 529/QĐ-BNV 2022 thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án đổi mới tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ

____

Số: 529/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ công văn của các cơ quan liên quan cử công chức tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban soạn thảo, Tổ biên tập thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Chánh Văn phòng Bộ và các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;

- Lưu VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thanh Trà

 

 

 

BỘ NỘI VỤ

_____

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày tháng  năm 2022

 

 

 

DANH SÁCH

Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập thực hiện Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
(Kèm theo Quyết định số 529/QĐ-BNV ngày 01 tháng 07 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

              I. BAN SOẠN THẢO

1. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban.

2. Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban.

3. Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Thành viên.

4. Ông Bùi Công Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Thành viên.

5. Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, Thành viên.

6. Ông Trần Hưng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Thành viên.

7. Bà Tạ Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên.

8. Ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, Thành viên.

9. Ông Hà Minh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên.

10. Ông Đỗ Trí Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

11. Bà Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, Thành viên.

12. Ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên.

13. Ông Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên.

14. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên.

15. Ông Hoàng Bách Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên.

16. Ông Cao Huy Long, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên.

17. Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp luật hành chính hình sự, Bộ Tư pháp, Thành viên

18. Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Thành viên.

19. Ông Nguyễn Chí Hành, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Thành viên.

20. Bà Trần Thị Ái Liên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, Thành viên.

21. Bà Trương Thị Hương Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, Thành viên.

22. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Thành viên.

23. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Thành viên.

24. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, Thành viên.

25. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, Thành viên.

26. Ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Thành viên.

27. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, Thành viên.

28. Ông Bàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, Thành viên.

29. Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, Thành viên.

30. Ông Đỗ Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, Thành viên.

31. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành viên.

32. Bà Lê Thị Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ, Thành viên.

33. Ông Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Thành viên.

34. Bà Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, Thành viên.

35. Bà Nguyễn Ánh Tuyết, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Thư ký.

II. TỔ BIÊN TẬP

1. Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Tổ trưởng.

2. Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, Tổ phó.

3. Bà Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Thành viên.

4. Bà Phan Hải Anh, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Thành viên.

5. Ông Mai Thế Hùng, Phó trưởng phòng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, Thành viên.

6. Ông Trần Đăng Khoa, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Thành viên.

7. Ông Doãn Thành Luân, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên.

8. Ông Nguyễn Châu Hà, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, Thành viên.

9. Ông Mai Đức Hán, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên.

10. Bà Vũ Thị Là, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

11. Bà Phan Quỳnh Hoa, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, Thành viên.

12. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên.

13. Ông Tô Mạnh Hùng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên.

14. Bà Đào Thị Hương Giang, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên.

15. Ông Hà Duy Tân, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên.

16. Bà Trần Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên.

17. Đại diện Vụ Pháp luật hành chính hình sự, Bộ Tư pháp, Thành viên

18. Ông Ngô Giang Sơn, Chuyên viên Phòng Tổ chức bộ máy và cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Thành viên.

19. Ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng phòng Tổ chức chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, Thành viên.

20. Ông Nguyễn Tiến Trung, Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Thành viên.

21. Ông Trần Hoàng Dũng, Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, Thành viên.

22. Bà Trà Hoa Nữ, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Thành viên.

23. Bà Đoàn Phương Nhi, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, Thành viên.

24. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, Thành viên.

25. Ông Nguyễn Văn Bảo, Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, Thành viên.

26. Ông Nguyễn Nhật Tùng, Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, Thành viên.

27. Bà Cao Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành viên.

28. Ông Phạm Hồng Quân, Chuyên viên Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Thư ký.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi