Quyết định 508/QĐ-CĐSVN 2021 thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chuẩn mức phát xạ điện từ môi trường đường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

_______

Số: 508/QĐ-CĐSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

                                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chuẩn “TCVN - Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người”

Mã số: TC2111

___________

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

 

- Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải;

- Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam;

- Căn cứ Thuyết minh Đề cương Dự án Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người”, Mã số: TC2111, đã được Bộ GTVT phê duyệt ngày 25/12/2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường & Hợp tác Quốc tế - Cục Đường sắt Việt Nam và năng lực cá nhân.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chuẩn “TCVN - Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người”, Mã số: TC2111 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chuẩn theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường & Hợp tác Quốc tế và các Ông/ bà có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ KHCN - Bộ GTVT (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN-MT&HTQT.

CỤC TRƯỞNG

 

 

Quang Khôi

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP CƠ SỞ

Tiêu chuẩn “TCVN - Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người”.

Mã số: TC2111

(kèm theo Quyết định số 508/QĐ-CĐSVN ngày 24 tháng 9 năm 2021)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức danh

1.

TS. Dương Hồng Anh

Phó Cục trưởng, Cục Đường sắt Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2.

KS. Nguyễn Xuân Bình

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ủy viên - Phản biện

3.

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Trường Cao đẳng Đường sắt

Ủy viên - Phản biện

4.

TS. Ngô Quang Minh

Ban Quản lý dự án Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

5.

TS. Võ Thanh Hà

Trường Đại học Giao thông vận tải

Ủy viên

6.

ThS. Trân Văn Hiếu

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Ủy viên

7.

ThS. Nghiêm Tuấn Thành

Phòng KHCN- MT&HTQT, Cục Đường sắt Việt Nam

Ủy viên - Thư ký

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi