Quyết định 330/QĐ-BTTTT 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm Cetecom Inc. - US0187

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------
Số: 330/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM
------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
n c Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 ca Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định vviệc tha nhận phòng thnghiệm theo các tha thun tha nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sn phm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin;
Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
 
QUYT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:
Cetecom Inc. - US0187
Địa chỉ: 411 Dixon Landing Road, Milpitas, CA 95035 USA
(đã được Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
Điu 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/03/2016.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 
 
 
 
 
PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(kèm theo Quyết định số 330/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2016
ca Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
 
1. Thông tin về phòng thử nghiệm
Tên: Cetecom Inc. - US0187
Địa chỉ: 411 Dixon Landing Road, Milpitas, CA 95035 USA
Người liên lạc: Sabrina Sarne
Điện thoại: +1(408) 586-6200
Email:
2. Phạm vi được thừa nhận

TT
Tên sản phm
Quy định kỹ thuật
 
1.
Thiết bị đầu cuối
 
 
1.1
Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
 
1.2
Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
TCVN 7189:2009
 
1.3
Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)
QCVN 18:2014/BTTTT
TCVN 7317:2003
 
1.4
Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng
QCVN 12:2010/BTTTT
QCVN 15:2010/BTTTT
 
2.
Thiết b vô tuyến
 
 
2.1
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 65:2013/BTTTT
 
2.2
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá
QCVN 18:2014/BTTTT
 
2.3
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá
QCVN 18:2014/BTTTT
 
2.4
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)
QCVN 18:2014/BTTTT
 
2.5
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
 
2.6
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không)
QCVN 18:2014/BTTTT
 
2.7
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
QCVN 18:2014/BTTTT
 
2.8
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
QCVN 18:2014/BTTTT
 
2.9
Thiết bị Rada hàng hải, hàng không, khí tượng
QCVN 18:2014/BTTTT
 
2.10
Thiết bị vô tuyến dẫn đường
QCVN 18:2014/BTTTT
 
2.11
Thiết bị cảnh báo, điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
 
2.12
Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
 
3.
Thiết bị công nghệ thông tin
 
 
3.1
Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)
TCVN 7189:2009
 
3.2
Máy tính xách tay (laptop and portable computer)
TCVN 7189:2009
 
3.3
Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
TCVN 7189:2009
 
3.4
Thiết bị định tuyến (router)
TCVN 7189:2009
 
3.5
Thiết bị tập trung (hub)
TCVN 7189:2009
 
3.6
Thiết bị chuyển mạch (switch)
TCVN 7189:2009
 
3.7
Thiết bị cổng (gateway)
TCVN 7189:2009
 
3.8
Thiết bị cầu (bridge)
TCVN 7189:2009
 
3.9
Thiết bị tường lửa (firewall)
TCVN 7189:2009
 

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi