Quyết định 2979/QĐ-BTNMT 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2979/QĐ-BTNMT

Quyết định 2979/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2979/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:03/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức chuyển đổi số các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày 03/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 2979/QĐ-BTNMT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trường) có chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế…

Đồng thời, Trường có nhiệm vụ và quyền hạn như: tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công chức, viên chức trung hạn và hằng năm của Bộ; quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn;…

Ngoài ra, Trường thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực theo quy định; tổ chức chuyển đổi số các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2979/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2979/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực, cấp chứng chỉ hành nghề liên quan tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
2. Trường là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm về xây dựng và phát triển Trường phù hợp với yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn:
a) Tổ chức xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa và lựa chọn các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng và theo phân công, phân cấp quản lý của Nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
b) Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công chức, viên chức trung hạn và hằng năm của Bộ; tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
c) Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ; chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.
d) Tổ chức bồi dưỡng trước khi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường và các ngành, lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
đ) Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công chức, viên chức, người lao động thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.
e) Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện, cơ sở vật chất và các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
g) Quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định.
3. Về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế:
a) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực theo quy định của pháp luật.
b) Nghiên cứu, đề xuất phương hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của ngành tài nguyên và môi trường và yêu cầu của xã hội.
c) Chủ trì hoặc tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
d) Thực hiện hợp tác và liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước để xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; trao đổi chuyên gia, giảng viên, báo cáo viên, học viên và các hoạt động khác phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển nhân lực theo quy định của pháp luật.
đ) Tổ chức chuyển đổi số các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao; xây dựng, phát triển dữ liệu số về đào tạo, bồi dưỡng và kết nối cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường.
4. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ theo phân công của Bộ trưởng.
5. Cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển nhân lực theo quy định của pháp luật.
6. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề án, dự án, nhiệm vụ trong nước và các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức, người lao động.
7. Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trường theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.
9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân công của Bộ và theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý tài chính, tài sản của Trường; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động của Trường.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công.
Điều 3. Ban Giám hiệu
1. Ban Giám hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường có Hiệu trưởng và không quá 03 Phó Hiệu trưởng.
2. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và toàn bộ hoạt động của Trường; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trường; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác của Trường theo quy định.
3. Các Phó Hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Văn phòng.
2. Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng.
3. Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý.
5. Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực.
Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 3488/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; Quyết định số 945/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2020 sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 6 Điều 2 Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, ĐTBDCBTNMT, TCCB.G.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi