Quyết định 29/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 29/2006/QĐ-BYT

Quyết định 29/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/2006/QĐ-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành:29/09/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong đơn vị sự nghiệp y tế - Ngày 29/9/2009, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế Người ký quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặc đề xuất của mình. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, được ghi thành một điều riêng trong quyết định bổ nhiệm và tính từ khi quyết định có hiệu lực thi hành. Những cán bộ, viên chức lãnh đạo được bổ nhiệm trước đây, trong quyết định bổ nhiệm chưa quy định thời hạn giữ chức vụ, thì thời hạn giữ chức vụ được tính từ ngày quyết định đó có hiệu lực. Cán bộ, viên chức lãnh đạo đã có thời gian giữ chức vụ từ đủ 05 năm trở lên tính từ khi có quyết định bổ nhiệm đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại theo quy định. Cán bộ, viên chức lãnh đạo còn từ đủ 02 năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Những cán bộ, viên chức lãnh đạo còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, sau khi xem xét, nếu vẫn đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định thì không quyết định bổ nhiệm lại mà được quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 29/2006/QĐ-BYT tại đây

tải Quyết định 29/2006/QĐ-BYT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 29/2006/QĐ-BYT NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2006

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI,

LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

          Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

          Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

           Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

           Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với quy định trong Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Trần Thị Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm

cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /2006 /QĐ-BYT

ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các chức danh lãnh đạo từ cấp khoa, phòng và tương đương trở lên trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Điều 2. Nguyên tắc và yêu cầu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

1. Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Cấp ủy Đảng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thống nhất lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo.

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là Đơn vị).

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Đơn vị, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý và phẩm chất, đạo đức, năng lực sở trường của cán bộ, viên chức khi xem xét bổ nhiệm.

4. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đơn vị.

5. Trong một số trường hợp đặc biệt, vì công việc và lợi ích chung, Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng xem xét, thống nhất quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo Đơn vị.

6. Quy trình thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các Đơn vị phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và Quy chế này.

Điều 3. Trách nhiệm và thẩm quyền

1. Trách nhiệm

Người ký quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặc đề xuất của mình.

2. Thẩm quyền

a)       Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức danh gồm: cấp trưởng, cấp phó và kế toán trưởng của Đơn vị; cấp trưởng, cấp phó của viện và trung tâm trực thuộc Đơn vị hạng đặc biệt; cấp trưởng của trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và trung tâm trực thuộc Đại học và Học viện.

b)      Thủ trưởng Đơn vị ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo theo quy định tại Điều 1 trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Chương II
BỔ NHIỆM

Điều 4. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, được ghi thành một điều riêng trong quyết định bổ nhiệm và tính từ khi quyết định có hiệu lực thi hành.

2. Những cán bộ, viên chức lãnh đạo được bổ nhiệm trước đây, trong quyết định bổ nhiệm chưa quy định thời hạn giữ chức vụ, thì thời hạn giữ chức vụ được tính từ ngày quyết định đó có hiệu lực.

Điều 5. Điều kiện tiêu chuẩn của người được bổ nhiệm

1. Phải bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ, viên chức lãnh đạo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm do Bộ Y tế ban hành.

2. Có đủ hồ sơ cá nhân, lý lịch kê khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản nhà đất theo quy định.

3. Tuổi bổ nhiệm:

a)   Cán bộ, viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 với nam và không quá 50 với nữ.

b)  Một số trường hợp đặc biệt, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định cụ thể.

4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Điều 6. Hồ sơ bổ nhiệm

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm có:

1.   Công văn đề xuất nhân sự của Cấp uỷ Đảng và Thủ trưởng Đơn vị.

2.   Danh sách trích ngang cán bộ, viên chức đề nghị bổ nhiệm có nhận xét của Tập thể lãnh đạo, có chữ ký và dấu của Cấp uỷ Đảng và Thủ trưởng Đơn vị.

3.   Biên bản các cuộc họp của Cấp uỷ đảng và Lãnh đạo Đơn vị về việc bổ nhiệm cán bộ, viên chức, Biên bản các cuộc họp lấy ý kiến và Biên bản kiểm phiếu.

4.   Lý lịch cán bộ theo mẫu 2C - TCTW, có dán ảnh 4 x 6 mới chụp được đóng dấu giáp lai, có xác nhận của Thủ trưởng Đơn vị và đóng dấu (kèm theo văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học).

5.   Bản tự nhận xét, đánh giá.

6.   Nhận xét của Cấp uỷ hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú về tư cách công dân của cán bộ và gia đình cán bộ.

Điều 7. Đối tượng tham gia lấy ý kiến tín nhiệm

Đối tượng tham gia lấy ý kiến tín nhiệm bao gồm: cán bộ, viên chức chủ chốt của Đơn vị (Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị; Thường vụ Ban chấp hành công Đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm và các tổ chức tương đương trực thuộc Đơn vị), đảng viên và cán bộ, viên chức có trình độ đại học trở lên.

Đối với những Đơn vị lớn (đơn vị hạng đặc biệt, Học viện, Đại học) hoặc có đặc thù riêng, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ quyết định đối tượng tham gia lấy ý kiến tín nhiệm.

Điều 8. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế với nguồn nhân sự tại chỗ

1. Căn cứ vào nhu cầu công tác, Cấp ủy Đảng và Thủ trưởng Đơn vị làm công văn gửi Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng xin chủ trương bổ nhiệm, số lượng, dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm (công văn có chữ ký của Cấp uỷ Đảng và Thủ trưởng Đơn vị, được đóng dấu).

2. Sau khi được sự đồng ý về chủ trương của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ hướng dẫn Đơn vị tiến hành các bước sau:

Bước 1: Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị họp thảo luận đề xuất phương án nhân sự theo quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ, viên chức chủ chốt của Đơn vị, thông qua nhận xét từng người được giới thiệu, đánh giá ưu khuyết điểm, triển vọng phát triển, đánh giá sự tín nhiệm trước khi đưa ra lấy ý kiến tín nhiệm của cán bộ, viên chức chủ chốt trong Đơn vị. Một chức vụ có thể giới thiệu từ một đến ba người để lựa chọn.

Kết quả cuộc họp được báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng, có kèm theo Lý lịch và trích ngang của các cán bộ, viên chức dự kiến bổ nhiệm, có ghi ý kiến nhận xét của Tập thể lãnh đạo (công văn báo cáo và danh sách trích ngang có chữ ký của Cấp uỷ Đảng và Thủ trưởng đơn vị, được đóng dấu).

Bước 2: Sau khi Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng đã thông qua danh sách đề nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Đơn vị tổ chức họp lấy ý kiến tín nhiệm của cán bộ, viên chức chủ chốt trong Đơn vị theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Lấy ý kiến tín nhiệm bằng phiếu kín (theo Mẫu số 1 kèm theo Quy chế này) và thực hiện theo trình tự sau:

-      Trao đổi mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn và danh sách cán bộ, viên chức được đề nghị bổ nhiệm.

-      Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác.

-      Nêu ý kiến nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác của Tập thể lãnh đạo đơn vị đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Cán bộ, viên chức được giới thiệu có thể trình bày ý kiến về thực hiện nhiệm vụ khi được bổ nhiệm, và trả lời các vấn đề có liên quan.

-      Trao đổi và giải thích các ý kiến xung quanh vấn đề bổ nhiệm.

-      Phát Phiếu, hướng dẫn cách ghi và thu Phiếu bằng hòm phiếu.

-      Đếm số Phiếu thu được, niêm phong và lập biên bản với sự chứng kiến của các đại diện: Lãnh đạo, Cấp uỷ Đảng Đơn vị. Phiếu và biên bản sau đó được Vụ Tổ chức Cán bộ quản lý.

Bước 3: Vụ Tổ chức Cán bộ cùng đại diện Văn phòng – Bộ Y tế tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến, lập biên bản báo cáo Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng.

Bước 4: Phối hợp với đơn vị hướng dẫn cán bộ, viên chức dự kiến bổ nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

3. Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ xem xét kết quả lấy ý kiến tín nhiệm, trao đổi kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) và biểu quyết. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ tán thành. Sau đó Vụ Tổ chức Cán bộ dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng ký ban hành. Những trường hợp chưa đủ điều kiện bổ nhiệm, Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm thông báo lại với tập thể lãnh đạo Đơn vị.

Điều 9. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế với nguồn nhân sự từ nơi khác đến

1. Căn cứ nhu cầu công tác, Cấp ủy Đảng và Thủ trưởng Đơn vị làm công văn gửi Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng xin chủ trương bổ nhiệm, số lượng, dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm (công văn có chữ ký của Cấp uỷ Đảng và Thủ trưởng Đơn vị, được đóng dấu).

2. Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu.

3. Sau khi được sự đồng ý về chủ trương của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ tiến hành các bước sau:

Bước 1: Gặp cán bộ, viên chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu, nhiệm vụ công tác mới.

Bước 2: Làm việc với Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo đơn vị nơi cán bộ, viên chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu về cán bộ, viên chức, xin ý kiến nhận xét và xác minh lý lịch của cán bộ, viên chức đó.

Nếu cán bộ, viên chức được đề nghị bổ nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, Ngành khác hoặc địa phương, Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm trao đổi với Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, viên chức để xin ý kiến nhận xét, thoả thuận.

Bước 3: Làm việc với Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo đơn vị nơi cán bộ, viên chức đến công tác để thông báo kết quả làm việc của Vụ Tổ chức Cán bộ với cơ quan quản lý cán bộ, viên chức và tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của Cấp uỷ Đảng và Tập thể lãnh đạo Đơn vị bằng phiếu kín (theo Mẫu số 1 kèm theo Quy chế này).

Bước 4: Cùng đại diện Văn phòng – Bộ Y tế tiến hành kiểm Phiếu, lập biên bản báo cáo Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng.

Bước 5: Phối hợp với Đơn vị hướng dẫn cán bộ, viên chức hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

4. Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ xem xét kết quả lấy ý kiến, trao đổi kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) và biểu quyết. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ tán thành.

5. Vụ Tổ chức Cán bộ thông báo ý kiến của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ với cơ quan, đơn vị đang quản lý cán bộ, viên chức, sau đó dự thảo quyết định trình Bộ trưởng ký ban hành.

Đối với những cán bộ, viên chức được đề nghị bổ nhiệm thuộc đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm nhưng chưa được cơ quan quản lý cán bộ, viên chức nhất trí thuyên chuyển, thì Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 10. Đối với những Đơn vị chưa bổ nhiệm được Cấp trưởng

Theo đề nghị của Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị hoặc trực tiếp Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng xem xét, quyết định cử một Cấp phó của Đơn vị, để giao phụ trách hoặc giữ quyền quản lý và điều hành Đơn vị. Thời gian cử phụ trách hoặc giữ quyền quản lý và điều hành Đơn vị nói chung không quá 06 tháng. Trong thời gian 06 tháng, căn cứ vào phẩm chất đạo đức, năng lực, khả năng tổ chức quản lý của người được giao phụ trách hoặc giữ quyền, Ban cán sự Đảng sẽ chỉ đạo Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị báo cáo Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng xem xét, làm các thủ tục bổ nhiệm.

Điều 11. Quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Đơn vị được thực hiện theo các bước sau:

1. Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị họp thảo luận đề xuất phương án nhân sự theo quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ, viên chức trong phòng, ban, khoa, bộ môn hoặc tổ chức tương đương cấu thành Đơn vị, thông qua nhận xét, đánh giá đối với từng người trước khi đưa ra lấy ý kiến tín nhiệm của cán bộ, viên chức.

2. Thủ trưởng Đơn vị trực tiếp chỉ đạo phòng Tổ chức Cán bộ tiến hành cuộc họp để lấy ý kiến tín nhiệm bằng phiếu kín (theo mẫu số 2 kèm theo Quy chế này) và thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Lấy ý kiến tín nhiệm của tập thể (phòng, ban, khoa, bộ môn hoặc tổ chức tương đương cấu thành Đơn vị) nơi cán bộ, viên chức đó đang công tác.

Đối với bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa (bộ môn) lấy thêm ý kiến của Hội đồng khoa học Đơn vị.

Bước 2: Tổng hợp kết quả lấy ý kiến để báo cáo Lãnh đạo và Cấp uỷ Đảng Đơn vị.

Bước 3: Hướng dẫn cán bộ, viên chức hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 của Điều 6 Quy chế này.

3. Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị xem xét kết quả lấy ý kiến, trao đổi kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) và biểu quyết. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị tán thành.

4. Phòng Tổ chức Cán bộ dự thảo Quyết định bổ nhiệm trình Thủ trưởng Đơn vị xem xét, quyết định.

Chương III
BỔ NHIỆM LẠI

Điều 12. Yêu cầu bổ nhiệm lại

1. Viên chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ được bổ nhiệm theo quy định, phải xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

2. Việc bổ nhiệm lại được tiến hành từng bước, phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực, từng Đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Điều 13. Điều kiện bổ nhiệm lại

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đã được bổ nhiệm, đủ tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tại thời điểm xét bổ nhiệm lại và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

2. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

3. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 14. Thời gian thực hiện bổ nhiệm lại

1. Cán bộ, viên chức lãnh đạo đã có thời gian giữ chức vụ từ đủ 05 năm trở lên tính từ khi có quyết định bổ nhiệm đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.

2. Cán bộ, viên chức lãnh đạo còn từ đủ 02 năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Những cán bộ, viên chức lãnh đạo còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, sau khi xem xét, nếu vẫn đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định thì không quyết định bổ nhiệm lại mà được quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

4. Cán bộ, viên chức lãnh đạo không được bổ nhiệm lại sẽ được bố trí công tác khác phù hợp với năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn.

Điều 15. Quy trình và thủ tục bổ nhiệm lại

1. Đối với các chức danh cán bộ, viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm lại của Bộ trưởng Bộ Y tế:

a)               Trong thời gian khoảng 03 tháng trước khi hết thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, Bộ Y tế thông báo và yêu cầu cán bộ, viên chức làm bản tự nhận xét, đánh giá theo qui định tại Quy chế đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

b)      Bản tự nhận xét phải được Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị hoặc cán bộ chủ chốt Đơn vị tham gia ý kiến, ghi thành biên bản gửi về Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét.

c)       Bộ trưởng Bộ Y tế có ý kiến nhận xét, đánh giá và đề xuất có bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại.

d)      Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế căn cứ các ý kiến, thảo luận, xem xét và quyết định.

2. Đối với các chức danh cán bộ, viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm lại của Thủ trưởng Đơn vị

a)      Trong thời gian khoảng 03 tháng, trước khi hết thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, đơn vị thông báo, yêu cầu cán bộ, viên chức làm bản tự nhận xét, đánh giá theo quy định tại Quy chế đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

b)      Bản tự nhận xét, đánh giá phải được tập thể lãnh đạo khoa, phòng, bộ môn hoặc tập thể cán bộ, viên chức nơi cán bộ, viên chức đó quản lý, điều hành tham gia ý kiến, ghi thành biên bản gửi về Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo đơn vị.

c)      Thủ trưởng Đơn vị có ý kiến nhận xét, đánh giá và đề xuất có bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại.

d)      Cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Đơn vị căn cứ các ý kiến góp ý, thảo luận, xem xét và quyết định.

Chương IV

LUÂN CHUYỂN

Điều 16. Căn cứ và mục đích luân chuyển

Việc luân chuyển cán bộ, viên chức lãnh đạo phải căn cứ yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và quy hoạch cán bộ nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, viên chức, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức có triển vọng được bồi dưỡng toàn diện, rèn luyện trong thực tiễn.

Điều 17. Đối tượng và phạm vi luân chuyển

Cán bộ, viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế do nhu cầu công tác được luân chuyển giữa các Đơn vị thuộc Bộ quản lý.

Cán bộ, viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng Đơn vị do nhu cầu công tác được luân chuyển trong nội bộ Đơn vị.

Điều 18. Kế hoạch luân chuyển cán bộ, viên chức hàng năm

Căn cứ quy hoạch cán bộ, viên chức, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của cán bộ, viên chức, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo Vụ Tổ chức Cán bộ (đối với Đơn vị, Cấp uỷ Đảng và Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo Phòng Tổ chức Cán bộ) xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý:

1. Lập danh sách cán bộ, viên chức cần luân chuyển (ghi rõ chức vụ hiện tại, chức vụ nơi đến).

2. Đề xuất biện pháp thực hiện cụ thể đối với từng cán bộ, viên chức.

3. Trước khi quyết định luân chuyển, Lãnh đạo Bộ (Thủ trưởng Đơn vị) hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ) được uỷ quyền cần trao đổi với đơn vị nơi cán bộ, viên chức đi và nơi cán bộ, viên chức đến; gặp gỡ cán bộ, viên chức nói rõ mục đích, sự cần thiết của việc luân chuyển; nghe cán bộ, viên chức phát biểu, đề xuất ý kiến.

Điều 19. Trách nhiệm thực hiện luân chuyển

Cán bộ, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định luân chuyển. Cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chương V

TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM

Điều 20. Từ chức

1. Trong thời gian giữ chức vụ, nếu cán bộ, viên chức có nguyện vọng xin từ chức thì làm đơn báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp xem xét.

2. Trong thời gian 01 tháng, kể từ khi nhận được đơn xin từ chức, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

3. Trong thời gian đơn xin từ chức chưa được phê chuẩn, cán bộ, viên chức lãnh đạo vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

4. Cán bộ, viên chức lãnh đạo sau khi từ chức, được bố trí công tác khác phù hợp với năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn.

Điều 21. Miễn nhiệm

Trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, cán bộ, viên chức có sai phạm, nhưng chưa đến mức phải kỷ luật cách chức, nhưng không còn đủ uy tín, điều kiện để giữ chức vụ lãnh đạo hoặc vì lý do sức khoẻ không đảm đương được nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì Thủ trưởng Đơn vị quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định miễn nhiệm và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

 

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ Tổ chức Cán bộ là đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức thực hiện Quy chế này ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, Thủ trưởng đơn vị báo cáo về Vụ Tổ chức Cán bộ để tổng hợp, đề nghị Bộ trưởng xem xét, bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

BỘ TRƯỞNG

Trần Thị Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 1:

 

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ Y TẾ

 

Hà Nội, ngày tháng năm

 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

 

Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm..............................

Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ; xét đề nghị của Đảng uỷ (Chi uỷ) và Lãnh đạo Đơn vị, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế dự kiến bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây giữ chức vụ .........Đơn vị:

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Đồng ý giới thiệu

Không đồng ý giới thiệu

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồng chí đồng ý hoặc không đồng ý giới thiệu thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

- Nếu không đồng ý thì đồng chí có thể đề xuất ý kiến giới thiệu nhân sự khác:

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

 

(Không phải ký tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 2:

 

BỘ Y TẾ

Đơn vị.......

Hà Nội, ngày tháng năm

 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

 

Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.....(ghi chức vụ bổ nhiệm)

Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ, Đảng uỷ (Chi uỷ) và Lãnh đạo..... (ghi tên Đơn vị) dự kiến bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây giữ chức vụ ....(ghi chức vụ bổ nhiệm):

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Đồng ý giới thiệu

Không đồng ý giới thiệu

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồng chí đồng ý hoặc không đồng ý giới thiệu thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

- Nếu không đồng ý thì đồng chí có thể đề xuất ý kiến giới thiệu nhân sự khác:

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

 

(Không phải ký tên)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi