Quyết định 27/1999/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành 18 biểu mẫu sử dụng thống nhất trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 27/1999/QĐ-BTCCBCP

Quyết định 27/1999/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành 18 biểu mẫu sử dụng thống nhất trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:27/1999/QĐ-BTCCBCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành:26/07/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 27/1999/QĐ-BTCCBCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 27/1999/QĐ-BTCCBCP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC
BAN HÀNH 18 BIỂU MẪU SỬ DỤNG THỐNG NHẤT TRONG
CÁC KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

 

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Căn cứ Nghị định số 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành 18 biểu mẫu để sử dụng thống nhất trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong cả nước.

 

Điều 2. Những biểu mẫu quy định kèm theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

 


Mẫu số 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày ......... tháng ......... năm ............

 

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Ngạch:...................................

 

Kính gửi: Hội đồng thi.....................................................

 

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Thường trú tại:

Địa chỉ báo tin:

Trình độ chuyên môn đào tạo

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi tuyển công chức, ngạch............... tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi.

Tôi tự nguyện làm đơn này và mong được Hội đồng thi chấp thuận cho phép tôi được tham dự kỳ thi. Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này: hồ sơ xin dự thi tuyển công chức gồm:

1. Bản khai lý lịch;

2. Giấy chứng nhận sức khỏe;

3. Văn bằng;

4. Chứng chỉ;

5. 2 phòng bì, 2 ảnh cỡ 4x6.

 

Kính đơn

(Ghi rõ họ, tên và ký)

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày ......... tháng ......... năm ............

 

ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Từ ngạch:............................. lên ngạch:...............................

 

Kính gửi: (Bộ) UBND tỉnh ....................................................

Đồng kính gửi: (Cục, Vụ, Sở, ban, ngành nơi người dự  thi đang làm việc)

 

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Địa chỉ báo tin:

Trình độ chuyên môn đào tạo:

Đang xếp ngạch:                         Thời gian xếp ngạch:

Hệ số lương hiện hưởng:                       Thời gian xếp:

Chức vụ hiện nay:

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi nâng ngạch tại văn bản số........... ngày........tháng......... năm......... của................... tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch..............

Tôi làm đơn này mong được cơ quan và Bộ................... (UBND tỉnh..........) xem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xin dự thi gồm:

1. Bản khai lý lịch khoa học;

2. Văn bằng;

3. Chứng chỉ: - Ngoại ngữ

- Quản lý hành chính Nhà nước

- Tin học

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác.

5. Hai phong bì (có ghi địa chỉ); 2 ảnh cỡ 4x6;

6. Các chứng chỉ khác (nếu có)...

Kính đơn

(Ghi rõ họ, tên và ký)

Mẫu số 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày ......... tháng ......... năm ............

 

BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC
DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

(Dùng để khai khi dự thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự, nhân viên,
cán sự lên chuyên viên và các ngạch tương đương)

 

PHẦN I
TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

 

- Họ và tên:                               Nam, nữ

- Ngày tháng năm sinh:

- Nơi sinh:

- Quê quán:

- Dân tộc:

- Tôn giáo:

- Chỗ ở hiện nay:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ hiện nay:

- Mã ngạch:                                     Hệ số lương hiện hưởng:           Năm xếp:

- Ngày tháng năm tuyển dụng vào biên chế Nhà nước:

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

1. Tốt nghiệp đại học (trung học chuyên nghiệp, cao đẳng):

Hệ chính quy, tại chức, ...                 Chuyên ngành:

Thời gian đào tạo:             năm. Năm tốt nghiệp:

2. Bồi dưỡng ở trong hoặc ngoài nước: (ghi rõ cơ quan mở, chứng chỉ, thời gian bồi dưỡng).

 


PHẦN II
THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, QUẢN LÝ

 

1. Về quản lý: Đã chủ trì, tham gia xây dựng các văn bản nào:

2. Về thành tích khoa học:

- Đã tham gia những đề tài nghiên cứu khoa học gì?

- Đã có những đề án, phương án nào được chấp thuận hoặc đang tham gia xây dựng?

3. Ngoại ngữ: Ghi rõ biết ngoại ngữ gì, trình độ.

 

STT

 

Tên ngoại ngữ

 

Trình độ

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHẦN THỨ III
TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN

 

Đối chiếu với tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch...................... tôi tự xác định như sau:

- Về phẩm chất đạo đức:

- Về học tập nâng cao trình độ:

- Về hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Người tự khai ký tên

 

Xác nhận của cơ quan sử dụng công chức (Sở, Ban, Ngành,
Cục, Vụ, Viện)

 

hoặc

 

Xác nhận của cơ quan quản lý                   công chức (Vụ TCCB
Bộ, ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 4

 

HỘI ĐỒNG THI
NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày........ tháng......... năm......

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA DỰ THI TUYỂN,
THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

(Dùng để niêm yết chung)

 

TT

 

Họ và tên

 

Ngày sinh

 

Chức vụ

 

Đơn vị công tác hiện nay

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 5

 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

.........................................

Năm:................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH THI VIẾT TẠI PHÒNG THI SỐ:.......

(Dùng để niêm yết tại các phòng thi và giám thị phòng thi
kiểm tra khi vào phòng thi)

 

TT

 

Họ và tên

 

Số báo danh

 

Ngày tháng năm sinh

 

Quê quán

 

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 6

 

HỘI ĐỒNG THI

...............................

Năm:................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VẤN ĐÁP TẠI PHÒNG THI SỐ:....

(Dùng để niêm yết tại phòng thi vấn đáp và giám khảo hỏi thi)

 

TT

 

Họ và tên

 

Số báo danh

 

Ngày tháng năm sinh

 

Quê quán

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 7

 

HỘI ĐỒNG THI

...............................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

PHIẾU THU BÀI THI CỦA PHÒNG THI SỐ: .................

Thuộc Hội đồng thi tuyển (thi nâng ngạch) tại: ........................

 

TT

 

Họ và tên thí sinh

 

Số báo danh

 

Số tờ bài thi

 

Chữ ký của thí sinh

 

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM THỊ THỨ NHẤT

(Ghi rõ họ tên và ký

 

GIÁM THỊ THỨ HAI

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 


Mẫu số 8

 

HỘI ĐỒNG THI

...............................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN ĐỀ THI

(Dùng cho các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức)

 

Vào hồi............ giờ ........... phút, ngày ............ tháng ............ năm tại ................

Chúng tôi gồm:

1 - ...................................... Thư ký Hội đồng thi nâng ngạch

2 - ...................................... Trưởng ban coi thi

3 - ...................................... đại diện giám thị phòng thi:

 

Xác nhận ông (bà).................................  là Thư ký Hội đồng thi cùng kiểm tra bì đựng đề thi còn được niêm phong đầy đủ, không có dấu hiệu nào vi phạm trước khi bóc bì đựng đề thi để phát cho giám thị các phòng thi.

 

ĐẠI DIỆN GIÁM THỊ

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

TRƯỞNG BAN COI THI

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG THI

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 

 

 

Giám thị các phòng thi nhận đề

Phòng thi số 1

Phòng thi số 2

Phòng thi số 3

Phòng thi số 4

Phòng thi số 5

Phòng thi số 6

 

Họ và tên

 

Ký tên

 

 


Mẫu số 9

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


..........., ngày ......... tháng ......... năm ............

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỀ THI ĐƯỢC NIÊM PHONG

(Dùng cho các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức)

 

Vào hồi...... giờ..... phút, ngày....... tháng........ năm..... tại phòng thi số..............

Chúng tôi gồm:

1 - ...................................... Đại diện giám thị tại phòng thi số .....................

2 - ...................................... Đại diện thí sinh tại phòng thi số .......................

3 - ...................................... Đại diện thí sinh tại phòng thi số ......................

 

Xác nhận phong bì đựng đề thi do ông (bà)......................... là giám thị phòng thi số............ thuộc Hội đồng thi............................. nhận về, sau khi kiểm tra bì đựng đề thi chúng tôi cùng nhau xác nhận bì đề thi còn được niêm phong đầy đủ, không có dấu hiệu nào vi phạm quy chế trước khi bì đựng đề thi được bóc để đọc cho thí sinh.

 

ĐẠI DIỆN THÍ SINH

PHÒNG THÍ SỐ...........

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

ĐẠI DIỆN GIÁM THỊ

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 


Mẫu số 10

 

HỘI ĐỒNG THI

...............................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN BÀI THI

(Dùng cho các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức)

 

Vào hồi...... giờ...... phút,  ngày....... tháng....... năm tại..............

Chúng tôi gồm:

1 - ......................................  Giám thị thứ nhất

2 - ......................................  Giám thị thứ hai

Được phân công làm giám thị tại phòng thi số:......... thuộc Hội đồng thi tại.................. ngày....... tháng...... năm..............

Xin bàn giao số lượng bài thi cho Ban coi thi của Hội đồng. Cụ thể như sau:

1- Số lượng thí sinh của phòng thi theo danh sách:.......................

Số lượng thí sinh có mặt:.......................

2- Số báo danh không có mặt là:........................

3-  Số bài thi nộp:

Trong đó:

- Số bài thi hợp lệ: .................. bài

- Số bài thi không hợp lệ: ...................... bài

4- Kèm theo biên bản này có:

- Phiếu thu bài thi của phòng:.................

- Biên bản vi phạm quy chế phòng thi và tang vật (nếu có)............

- Số đề thi còn lại:...................

 

ĐẠI DIỆN GIÁM THỊ

PHÒNG THI SỐ:

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

TRƯỞNG BAN COI THI

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 

 

Ban coi thi giao nhận đầy đủ hồ sơ theo biên bản cho thư ký Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

 

TRƯỞNG BAN COI THI

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 

 


Mẫu số 11

 

HỘI ĐỒNG THI

...............................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

BIÊN BẢN

Về việc vi phạm Quy chế thi tại phòng thi số:........

Thuộc Hội đồng thi tại:..................

(Dùng cho các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức)

 

Vào hồi..... giờ...... phút, ngày...... tháng...... năm...... tại phòng thi số..............

 

Chúng tôi gồm:

1 - ........................................ Giám thị thứ nhất

2 - ........................................ Giám thị thứ hai

Được Hội đồng thi phân công coi thi tại phòng thi số: ..........................

Trong quá trình coi thi, chúng tôi đã phát hiện thí sinh:..........................

Số báo danh:..................... vi phạm quy chế thi như sau:

Kèm theo các tang vật sau:

 

ý kiến kết luận và đề nghị của giám thị:

 

ĐẠI DIỆN THÍ SINH

TẠI PHÒNG THI

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

THÍ SINH VI PHẠM

QUY CHẾ THI

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

GIÁM THỊ 1

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 

 

 

 

 

GIÁM THỊ 2

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 


Mẫu số 12

 

HỘI ĐỒNG THI

...............................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

PHIẾU CHẤM THI VẤN ĐÁP KỲ THI TUYỂN (THI NÂNG NGẠCH)
TẠI BÀN SỐ:.....

(Dùng cho các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, mỗi giám khảo
hỏi thi vấn đáp tại các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, giám khảo
không được ghi vào các tờ giấy khác hoặc vào tài liệu riêng)

 

TT

 

Họ và tên thí sinh

 

Kết quả thi theo từng câu hỏi

 

Tổng số điểm

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám khảo

(Ghi rõ họ tên và ký)

 


Mẫu số 13

 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

...............................

Năm:.........

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM THI VẤN ĐÁP
TẠI BÀN SỐ:..............

 

TT

 

Họ và tên thí sinh

 

Kết quả điểm thi

 

Ghi chú

 

GK1

 

GK2

 

Điểm bình quân

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM KHẢO 1

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

GIÁM KHẢO 2

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 


Mẫu số 14

 

HỘI ĐỒNG THI

...............................

Năm 199....

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

PHIẾU CHẤM THI VIẾT

(Dùng cho các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức,
mỗi giám khảo chấm bài đều ghi theo kết quả riêng trong phiếu này,
giám khảo không được ghi vào các tờ giấy khác hoặc vào tài liệu riêng)

 

TT

 

Số phách

 

Điểm chấm

theo câu hỏi

 

Tổng số

 

Ghi chú

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM KHẢO

(Ghi rõ họ tên và ký)


Mẫu số 15

 

HỘI ĐỒNG THI

...............................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày..... tháng..... năm........

 

 

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM BÀI THI VIẾT
TẠI KỲ THI TUYỂN, (THI NÂNG NGẠCH) CÔNG CHỨC

(Dùng cho các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức,
sau khi tổng hợp kết quả, hai giám khảo phải ghi rõ họ tên và ký)

 

TT

 

Mã số bài thi theo số phách

 

Kết quả chấm

 

Ghi chú

 

GK1

 

GK2

 

Điểm trung bình

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHẤM THỨ 1

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 

NGƯỜI CHẤM THỨ 2

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 

 

 


Mẫu số 16

Bộ, ngành ........................

Tỉnh, thành phố..................

 

BÁO CÁO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG
VÀO BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC NĂM............

(Kèm theo công văn số..........ngày .......tháng...........năm........)

(Dùng để tổng hợp và có văn bản gửi báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ biết để theo dõi).

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Trình độ đào tạo

 

Tên cơ quan sử dụng

 

Kết quả điểm thi

 

 

Ngạch công chức được tuyển dụng

 

Dự kiến xếp hệ  số lương

 

Ghi  chú

 

Nữ

 

Nam

 

Viết

 

Vấn đáp

 

ưu tiên

 

Tổng số

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 17

Bộ, ngành ........................

Tỉnh, thành phố..................

BÁO CÁO
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

(Từ ngạch .......................lên ngạch...........................

Kèm theo công văn số..........ngày .......tháng...........năm........)

(Dùng để tổng hợp và kèm theo công văn gửi Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để biết và theo dõi).

 

TT

 

Họ và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

Chức vụ hiện nay

 

Cơ quan công tác

 

Kết quả điểm thi

 

 

Hệ số lương hiện hưởng

 

Dự kiến xếp hệ  số lương sau khi thi

 

Thời gian tính nâng bậc lương lần sau

 

Viết

 

Vấn đáp

 

Ngoại ngữ

 

Tổng số

 

HÖ sè

 

Thời gian hưởng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi