Quyết định 2276/QĐ-BGTVT lập Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 2276/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm 07 thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Văn Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3.  Bà Trần Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên;

4.  Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;

5.  Ông Ngô Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải - Uỷ viên;

6. Ông Phùng Văn Trọng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Uỷ viên;

7. Bà Lê Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thành lập các Ban giúp việc gồm: Ban tổ chức thi, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2;

2.  Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

3.  Tổ chức thi, chấm thi, chấm điểm phỏng vấn;

4. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, Hội đồng phải báo cáo Bộ trưởng kết quả thi tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả thi tuyển;

5.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển;

6.  Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hội đồng được sử dụng con dấu, tài khoản của Bộ Giao thông vận tải trong các hoạt động của Hội đồng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Trường Cán bộ quản lý GTVT;

- Lưu: VT, TCCB (Hg).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2276/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ Giao thông Vận tải năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2276/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 08/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Giao thông , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!