Quyết định 2034/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2034/QĐ-BGTVT

Quyết định 2034/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2034/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành:13/07/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------

Số: 2034/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Uỷ viên thường trực;

4. Ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng Bộ: Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Quyền Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông: Uỷ viên;

6. Ông Chu Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Môi trường: Uỷ viên;

7. Ông Trần Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Uỷ viên;

8. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính: Uỷ viên;

9. Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam: Uỷ viên;

10. Ông Trần Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam: Uỷ viên;

11. Ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam: Uỷ viên;

12. Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam: Uỷ viên;

13. Ông Phạm Minh Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam: Uỷ viên;

14. Ông Đỗ Hữu Đức, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam: Uỷ viên;

15. Ông Vũ Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin: Uỷ viên.

Điều 2.Giúp việc cho Hội đồng có Tổ Thường trực gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Tổ trưởng;

2. Ông Hồ Hữu Hoà, Chuyên viên Vụ Pháp chế: Tổ viên kiêm Thư ký thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Thơ, Chuyên viên Vụ Pháp chế: Tổ viên kiêm Thư ký thường trực;

4. Bà Lê Thanh Hảo, Chuyên viên Văn phòng Bộ: Tổ viên;

5. Ông Trần Văn Bổng, Chuyên viên Vụ Tài chính: Tổ viên;

6. Ông Hoàng Ân Phú, Chuyên viên Vụ Pháp chế: Tổ viên;

7. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chuyên viên Vụ Pháp chế: Tổ viên.

Điều 3. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải;

2. Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

3. Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Giao thông vận tải;

4. Định kỳ nghe báo cáo và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Tổng công ty 91, các Sở Giao thông vận tải thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải;

5. Phê duyệt Tổng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Giao thông vận tải và phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

6. Tổ chức huy động kinh phí từ các nguồn ngoài kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải;

7. Tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tiễn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trong ngành Giao thông vận tải để kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, nảy sinh để điều chỉnh phù hợp; đề xuất với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp những giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và trong ngành giao thông vận tải nói riêng;

8. Chỉ đạo công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải giữa Bộ Giao thông vận tải với các Bộ, Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

9. Chỉ đạo về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giao thông vận tải;

10. Chỉ đạo việc hợp tác quốc tế về phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giao thông vận tải;

11. Tiến hành sơ kết Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải vào năm 2010 và tổng kết Chương trình này vào năm 2012, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo. Xem xét, quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Giao thông vận tải trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 4.Nhiệm vụ của Tổ Thường trực:

1. Chuẩn bị tài liệu, điều kiện làm việc của Hội đồng; tiếp nhận và tham mưu xử lý các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng;

2. Dự thảo Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Giao thông vận tải trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định;

3. Soạn thảo các văn bản của Hội đồng, trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định;

4. Hàng năm, phối hợp với Vụ Tài chính xây dựng Dự toán kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải và của Hội đồng để tổng hợp vào Dự toán kinh phí hoạt động của Bộ Giao thông vận tải;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng giao.

Điều 5.Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6.Hội đồng hoạt động theo Quy chế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, được sử dụng con dấu của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 7.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Công nghiệp ôtô Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG Hồ Nghĩa Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi