Quyết định 1916/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1916/QĐ-BTM

Quyết định 1916/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1916/QĐ-BTMNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành:22/12/2004Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Phân công công việc - Ngày 22/12/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1916/QĐ-BTM về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại. Quyết định này quy định như sau: Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi lĩnh vực công việc của Bộ. Thứ trưởng thường trực chỉ đạo công tác xuất khẩu, nhập khẩu. Xây dựng cơ chế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thương mại, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, trừ hàng dệt may), Chỉ đạo việc tổ chức lưu thông hàng hoá trên thị trường trong nước: quản lý, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động lưu thông hàng hoá trong nước và dịch vụ thương mại... Các Thứ trưởng khác chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, Phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo công tác thị trường ngoài nước, xúc tiến thương mại, hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam, Chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2004.

Xem chi tiết Quyết định 1916/QĐ-BTM tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1916/QĐ-BTM NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2004

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ THƯƠNG MẠI

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP  ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Nguyên tắc chung trong phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại:

1. Việc phân công phải bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thương mại, quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thương mại theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng; đồng thời, phát huy cao độ trách nhiệm cá nhân của từng thành viên lãnh đạo Bộ đối với nhiệm vụ được phân công và trong việc thực hiện các quyết định của Ban Cán sự Đảng và của tập thể lãnh đạo Bộ.

2. Cùng với việc hoàn thành tốt chức năng quản lý nhà nước và phát triển thương mại của Bộ, hết sức coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao, có phong cách làm việc nghiêm túc, khoa học.

3. Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, kể cả khi đã phân công hoặc uỷ quyền cho Thứ trưởng. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng có thể đưa ra ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với phần việc đã giao cho Thứ trưởng để bảo đảm hiệu quả công việc và chịu trỏch nhiệm về quyết định của mình. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo từng lĩnh vực công việc của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng, sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đú. Thứ trưởng được phân công thực hiện chức trách Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ thực hiện Nghị quyết  TW 6 (lần 2) cần dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chủ động phát hiện, đề xuất với Bộ trưởng những vấn đề đặt ra nhằm thực hiện tốt công tác quan trọng này.

4. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề gì liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết, kể cả việc chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý, nhất là đối với các lĩnh vực công việc trọng yếu của Bộ. Trường hợp các Thứ trưởng không thống nhất ý kiến thì Thứ trưởng đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng quyết định.

5. Trách nhiệm đối với công việc phân công được qui định như sau:

- Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Bộ trưởng phân công. Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực nào chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các văn bản pháp luật về lĩnh vực đó  và các lĩnh vực liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách, tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, cơ chế quản lý và kiểm tra, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện. Thứ trưởng được giao phụ trách đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, không tham nhũng, có tinh thần trách nhiệm cao khi thi hành công vụ  theo chuẩn mực chung của Bộ tại các đơn vị  được phân công phụ trách.

- Thứ trưởng được phân công phụ trách một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm của đơn vị nhưng không phụ trách đơn vị có trách nhiệm phối hợp  với Thứ trưởng phụ trách đơn vị trong việc thực hiện yêu cầu nêu trên.

- Đối với thị trường ngoài nước: Chỉ đạo và tổ chức việc đàm phán, ký kết, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, triển khai thực hiện các Hiệp định song phương; nghiên cứu tiềm năng, nhu cầu của thị trường ngoài nước; thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Thương vụ Việt Nam tại thị trường được phân công.

- Đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu: Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án phát triển xuất khẩu, quản lý nhập khẩu; tìm kiếm thị trường; xây dựng chính sách và cơ chế quản lý, điều hành xuất khẩu, nhập khẩu. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng sẽ phân công các Thứ trưởng phụ trách phát triển xuất khẩu một số mặt hàng quan trọng.

6. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, các Thứ trưởng, tuy không phụ trách, nhưng có trách nhiệm dành thời gian nghe các đơn vị này báo cáo để nắm tình hình công việc chung trong Bộ; tìm hiểu, đánh giá cán bộ để trao đổi với Thứ trưởng phụ trách hoặc Bộ trưởng nhằm thúc đẩy công việc và có cơ sở tham gia một cách chủ động vào công tác cán bộ của Ban Cán sự Đảng.

7. Khi đi công tác địa phương, làm việc với các Sở Thương mại, các Thứ trưởng có trách nhiệm yêu cầu các đơn vị chức năng chuẩn bị kỹ nội dung, các vấn đề mà địa phương và cơ sở đặt ra; trao đổi với Thứ trưởng phụ trách hoặc Bộ trưởng để thay mặt Lãnh đạo Bộ giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

8. Thứ trưởng Thường trực được Bộ trưởng phân công thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo công việc chung của Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt; điều phối  công việc hàng ngày của các Thứ trưởng và có quyền quyết định một số công việc ngoài lĩnh vực đã được phân công khi Bộ trưởng uỷ quyền.

9. Mười ngày một lần, Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp giao ban để các Thứ trưởng báo cáo tình hình công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách và bàn những công việc mà Bộ trưởng thấy cần trao đổi tập thể. Thứ trưởng đi công tác trong và ngoài nước  do Bộ trưởng cử.

Điều 2.  Phân công cụ thể:

I. Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:

1. Lãnh đạo, quản lý chung mọi lĩnh vực công việc của Bộ.

2. Trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực sau:

2.1 - Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển thương mại trong nước và với nước ngoài, bảo đảm thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong ngành Thương mại. Trực tiếp chỉ đạo những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực tổ chức thị trường trong và ngoài nước, các cam kết trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

2.2 - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), công tác cải cách hành chính của Bộ và Ngành Thương mại theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.3 - Chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực do Bộ quản lý, trực tiếp chỉ đạo quan hệ với APEC, ASEM, ASEAN và công tác tham gia đàm phán các Hiệp định giữa ASEAN với Trung Quốc, ấn Độ, Nhật Bản và các nước đối tác của ASEAN.

2.4 - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Bộ, cụ thể: chịu trách nhiệm trình Ban Cán sự Đảng các vấn đề về tổ chức và cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng (mô hình tổ chức cơ quan Bộ; quyết định hoặc trình Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể các đơn vị thuộc Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Chánh, Phó Văn phòng, Tham tán Thương mại Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp,Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc Bộ).

Các nội dung khác về công tác tổ chức và cán bộ (tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ, quyết định cử cán bộ cấp Vụ trưởng đi công tác và các cán bộ chuyên viên khác đi học tập nghiên cứu từ 1 tháng trở lên, xét cho thi nâng ngạch lương từ chuyên viên chính trở lên, kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu...) không thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng, do Bộ trưởng trực tiếp quyết định  trên cơ sở đề xuất của Vụ Tổ chức Cán bộ và các vụ có liên quan sau khi tham khảo ý kiến Thứ trưởng phụ trách.

3. Thực hiện chức trách Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

4. Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế.

5. Thực hiện nhiệm vụ Trưởng  Ban Chỉ đạo 127/TW.

II. Thứ trưởng Thường trực  Phan Thế Ruệ:

Ngoài nhiệm vụ Thứ trưởng Thường trực, chỉ đạo các công việc sau:

1. Chỉ đạo công tác xuất khẩu, nhập khẩu. Xây dựng cơ chế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thương mại; cấp giấy phộp xuất khẩu, nhập khẩu (đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, trừ hàng dệt may); hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về  hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại.

2. Chỉ đạo việc tổ chức lưu thông hàng hoá trên thị trường trong nước: quản lý, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động lưu thông hàng hoá trong nước và dịch vụ thương mại; chỉ đạo điều tiết lưu thông hàng hoá, công tác dự báo thị trường, giá cả và các biện pháp xử lý để đảm bảo cân đối cung cầu, phát triển ổn định thị trường hàng hoá, trọng tâm là các mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân; nghiên cứu xây dựng các mô hình, các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường nội địa, mậu dịch biên giới, chính sách phát triển thương nhân thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả hợp tác xã thương mại dịch vụ), bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào miền núi, đồng bào dân tộc; tổ chức, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách sau khi được ban hành.

Quản lý việc cấp các loại giấy chứng nhận về hàng hoá lưu thông trong nước, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại của thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia xây dựng chính sách thuế, quản lý ngoại hối và cán cân thương mại.

Thực hiện chức năng Tổ trưởng Tổ điều hành liên Bộ về thị trường trong nước; Phó trưởng Ban chỉ đạo 127/TW.

5. Chỉ đạo công tác cung cấp và xử lý thông tin thương mại; dự báo thị trường, giá cả phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Bộ nhằm ổn định và phát triển thị trường nội địa cũng như phát triển xuất khẩu.

6. Chỉ đạo công tác quản lý thị trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lưu thông hàng hoá trên thị trường và dịch vụ thương mại, chống đầu cơ lũng đoạn thị trường, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm và các hành vi kinh doanh trái quy định của pháp luật.

7. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thương mại ở các địa phương, chỉ đạo hoạt động của các Sở Thương mại/Thương mại và Du lịch.

8. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường với các nước Đông Bắc Á, AustraliaNew Zealand, Lào, Cămpuchia.

Phụ trách các đơn vị:  Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Vụ Chính sách thị trường trong nước, Cục Quản lý Thị trường, Trung tâm Thông tin Thương mại, Vụ Thương mại Miền núi và Mậu dịch biên giới.

Thay phần việc của đồng chí Đỗ Như Đính (trừ mảng thị trường Châu Phi, Tây Nam Á), và của đồng chí Lê Danh Vĩnh về dệt may, thị trường Nga, các nước SNG, Đông Âu (ngoài EU), thị trường các nước Đông Nam Á của Thứ trưởng Trần Đức Minh khi các đồng chí nói trên đi  vắng.

III. Thứ trưởng Đỗ Như  Đính:

1. Chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;  xây dựng các chức danh công chức, viên chức, quy định chức danh tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý của Bộ.

2. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực do Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Phụ trách công tác tài chính kế toán; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước thuộc Bộ; quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện chức năng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương  6 (lần 2).

5. Phụ trách công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí.

6. Chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai; tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung ương.

7. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường với các nước  Châu Phi, Tây Á và Nam Á.

8. Phụ trách các đơn vị : Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á và Nam Á, Thanh tra Bộ, Báo Thương mại, Tạp chí Thương mại, Báo Đối ngoại VEN, Thường trực Thi đua.

9. Phụ trách các doanh nghiệp thuộc Bộ (bao gồm cả công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp thuộc Bộ).

10. Thay mặt lãnh đạo Bộ quan hệ với Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Ngành và các đoàn thể khác. Chỉ đạo hoạt động của Ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" ngành Thương mại.

Thay đồng chí Phan Thế Ruệ  chỉ đạo phần việc về thị trường nội địa, Cục Quản lý thị trường  khi đồng chí Ruệ đi vắng.

Thay đồng chí Lê Danh Vĩnh chỉ đạo công tác của Văn phòng Bộ,   đồng chí Lương Văn Tự chỉ đạo  phần việc  công  tác  thị  trường  Châu Âu (trừ Nga, SNG và các nước Đông Âu ngoài EU) khi các đồng chí nói trên đi vắng.

Chỉ đạo phần việc của đồng chí Trần Đức Minh (trừ phần thị trường ngoài nước) khi đồng chí Minh đi vắng.

IV. Thứ trưởng Trần Đức Minh:

1. Phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học (trừ  phần tổng hợp kế hoạch ngân sách khoa học do đồng chí Lê Danh Vĩnh phụ trách); chịu trách nhiệm công tác đào tạo công chức, viên chức thuộc Bộ và các Sở Thương mại.

2. Chỉ đạo nghiên cứu một số chuyên đề về chiến lược phát triển thương mại theo yêu cầu của Bộ trưởng; giúp Bộ trưởng một số công việc cụ thể do Bộ trưởng phân công.

3. Thực hiện chức trách Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ.

4. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường với các nước Đông Nam Á (trừ Lào và Cămpuchia), các nước Châu Mỹ (trừ Bắc Mỹ và Cuba).

5. Phụ trách các đơn vị : Viện Nghiên cứu Thương mại, Trường Cán bộ Thương mại Trung ương, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại, Trường Trung học Thương mại TW 2, Trường Trung học Thương mại TW 4, Trường Trung học Thương mại TW 5, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch, Trường Đào tạo Nghề Thương mại.

Chỉ đạo công tác thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Lào, Campuchia của đồng chí Phan Thế Ruệ, thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á của đồng chí Đỗ Như Đính, công tác quản lý cạnh tranh, quản lý nhà nước về Thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của đồng chí Lê Danh Vĩnh khi các đồng chí nói trên đi vắng.

V. Thứ trưởng Lương Văn Tự:

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo đàm phán gia nhập WTO. Đảm nhiệm chức vụ Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ.

2. Thực hiện chức trách Tổng Thư ký Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

3. Chỉ đạo công tác thị trường ngoài nước, xúc tiến thương mại, hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và hoạt động của các cơ quan thương vụ, các tổ chức xúc tiến thương mại, trung tâm hoặc cửa hàng giới thiệu sản phẩm hàng hoá của Việt Nam ở nước ngoài (xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến các thị trường ngoài nước; chỉ đạo tổng kết, đánh giá tình hình đã qua, đề xuất nhiệm vụ sắp tới về công tác thị trường ngoài nước và công việc của Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài).

4. Chỉ đạo công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu; xử lý các rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế.

5. Chỉ đạo công tác phát triển hiệp hội ngành hàng.

6. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường  với các nước Châu Âu (trừ Nga, SNG, các nước Đông Âu ngoài EU), Bắc Mỹ và Cuba.

7. Phụ trách các đơn vị : Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Vụ Thị trường Châu Âu, Vụ Thị trường Châu Mỹ, Cục Xúc tiến thương mại và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Quốc tế.

8. Tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia về du lịch.

Thay đồng chí Phan Thế Ruệ chỉ đạo phần việc xuất nhập khẩu (trừ dệt may) khi đồng chí Phan Thế Ruệ đi vắng.

VI. Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh:

1. Chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm (kể cả phần kế hoạch ngân sách cho nghiên cứu khoa học), chương trình, dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Chỉ đạo việc tổng hợp tình hình, kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thương mại trong phạm vi cả nước. Trực tiếp chỉ đạo việc phân bổ quota dệt may.

3. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động môi trường trong lĩnh vực thương mại.

4. Chỉ đạo công tác chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ đặc biệt và triển khai thực hiện Luật Cạnh tranh.

5. Chỉ đạo công tác quản lý đầu tư, bao gồm: đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (kể cả hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư trong nước của các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ, các công trình của cơ quan Bộ.

6. Chỉ đạo công tác Văn phòng.

7. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử; công tác phát triển công nghệ thông tin; tin học hoá quản lý nhà nước về thương mại; tổ chức xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, thương mại, thương nhân trong và ngoài nước phục vụ các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế; biên soạn và xuất bản các ấn phẩm về thông tin thương mại và thị trường.

8. Phụ trách quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế và các tổ chức quốc tế khác thuộc chức năng của Bộ Thương mại (trừ phần do Thứ trưởng Lương Văn Tự  phụ trách).

9.  Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường với các nước  Nga,  SNG và Đông Âu (ngoài EU).

10. Phụ trách các đơn vị : Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Thương mại Điện tử, Cục Quản lý Cạnh tranh, Văn phòng Bộ.

Thay phần việc của đồng chí Lương Văn Tự về công tác thị trường ngoài nước, Xúc tiến Thương mại, Hiệp hội ngành hàng, Thị trường Bắc Mỹ, Cu Ba, Thị trường các nước Mỹ La Tinh của đồng chí Trần Đức Minh khi các đồng chí nói trên đi vắng.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  Bãi bỏ các văn bản về phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại ban hành trước Quyết định này.

Điều 4.  Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thương mại/ Sở Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi