Quyết định 1855/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1855/QĐ-TTg

Quyết định 1855/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1855/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:11/11/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 1855/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ
Ở ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh).
1. Nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh:
a. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương; về công tác cán bộ nữ trong phạm vi địa phương;
b. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương;
c. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương;
d. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam theo định kỳ sáu tháng hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh;
đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.
2. Thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh gồm có:
a. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b. Các Phó Trưởng ban:
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phó Trưởng ban thường trực.
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Giám đốc Sở Nội vụ.
- Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh.
c. Các Ủy viên:
- Đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh.
- Căn cứ điều kiện và đặc điểm cụ thể của từng địa phương, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh quyết định mở rộng thành phần là các Ủy viên khác như đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc (đối với địa phương có Ban Dân tộc), Sở Ngoại vụ (đối với địa phương có Sở Ngoại vụ).
Các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh ban hành quy chế làm việc của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách các thành viên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh.
3. Cơ quan thường trực của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.
4. Kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh:
Kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm hàng năm và được tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.
Điều 2. Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện).
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ, cơ cấu và danh sách các thành viên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban. Các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
3. Kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện do ngân sách địa phương bảo đảm hàng năm và được tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ các quy định về Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi