Quyết định 154/QĐ-TTg 2023 kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 154/QĐ-TTg

Quyết định 154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:154/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:27/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026

Ngày 27/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 154/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026.

Cụ thể, kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026 gồm các thành viên như sau:

Thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban là đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, Phó Chủ tịch Ủy ban là đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ. Thứ ba, các Ủy viên Thường trực là đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban có nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thực hiện theo Quyết định 764/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 về việc thành lập Ủy ban và Quyết định 82/QĐ-UBĐMGDĐT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 154/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 154/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

                                                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 – 2026

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban) gồm các thành viên như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban:

- Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban:

- Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Ủy viên Thường trực:

- Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Các Ủy viên:

- Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;

- Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Đồng chí Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đồng chí Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

- Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

5. Tổng Thư ký Ủy ban: Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Các thành viên Ủy ban có nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Ủy ban và Quyết định số 82/QĐ-UBĐMGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNL;
- Các thành viên Ủy ban;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).Sơn.

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi