Quyết định 1532/QĐ-TTg 2021 kiện toàn về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1532/QĐ-TTg

Quyết định 1532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1532/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:15/09/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn BCĐQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1532/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Theo đó, Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 như sau: Ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương là Phó Trưởng ban thường trực; Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban; Các ủy viên gồm: Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình, đồng thời giúp Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ giải quyết vấn đề của Chương trình. Hằng năm, Bộ Công Thương có trách nhiệm lập dự toán và phân bổ kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1532/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 1532/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:
1. Ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Phó trưởng Ban thường trực.
3. Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng Ban.
4. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên.
5. Ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;
6. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên.
8. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Ủy viên.
9. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.
10. Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên.
11. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.
12. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.
13. Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên.
14. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam - Ủy viên;
15. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ủy viên;
16. Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương - Thư ký.
Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo
Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình:
a) Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức, giám sát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình;
b)  Đề xuất điều chỉnh chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Chương trình; chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được phê duyệt;
c) Ban Chỉ đạo được huy động các chuyên gia trong và ngoài nước trong một thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình:
a) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình;
b) Thông qua khung kế hoạch tổng thể 5 năm và hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình;
c) Thông qua và thực hiện kế hoạch công tác năm của Ban chỉ đạo và phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện Chương trình;
d) Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo;
đ) Thông qua và ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng kinh phí thuộc ngân sách từ trung ương.
3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình:
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019;
Điều 4. Chế độ hoạt động
1. Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban thường trực, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo sử dụng con dấu của các bộ, ngành, cơ quan mình phụ trách.
Điều 5. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo
Bộ Công Thương là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động thuộc Chương trình chịu trách nhiệm:
1. Xây dựng kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các cuộc họp cùa Ban chỉ đạo; Xây dựng khung kế hoạch 5 năm và hàng năm thực hiện chương trình, trình Ban chỉ đạo thông qua; tổ chức tuyển chọn, tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo quy chế được Ban chỉ đạo ban hành;
2. Hướng dẫn, điều phối các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc Chương trình;
3. Tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình theo yêu cầu của Ban chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo giao về các hoạt động liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Điều 6. Kinh phí hoạt động
Hàng năm, Bộ Công Thương có trách nhiệm lập dự toán và phân bổ kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng ngân sách.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 11 năm 2019.
Điều 8. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Hội KHCN Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam,    
 Dầu khí Quốc gia Việt Nam,        
 Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,   
 các Vụ: TH, KTTH, KGVX, PL;
- Lưu: VT, CN (2b).

THỦ TƯỚNG

 

  

 

Phạm Minh Chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi