Quyết định 14/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 2003-2005

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ14/2003/QĐ-TTG
NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ
SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC
TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và kết luận của Hội nghị thẩm định họp ngày 09 tháng 12 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong việc thực hiện phương án này theo các thủ tục, quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC
TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2003/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC
NẮM GIỮ 100% VỐN:

 

1. Đơn vị sự nghiệp giữ nguyên như hiện có:

Viện Kinh tế - Kỹ thuật Thuốc lá.

2. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh giữ nguyên như hiện có:

- Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn,

- Nhà máy Thuốc lá Thăng Long,

- Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn,

- Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá,

- Nhà máy Thuốc lá Long An,

- Nhà máy Thuốc lá Cửu Long,

- Nhà máy Thuốc lá Đồng Tháp,

- Nhà máy Thuốc lá An Giang,

- Công ty Thương mại thuốc lá,

- Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá.

Việc chuyển các doanh nghiệp nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề nghị theo đề án riêng.

 

II. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ,
NHÀ NƯỚC GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ:

 

- Xí nghiệp In Bao bì và Phụ liệu thuốc lá, thực hiện năm 2003.

- Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam, thực hiện năm 2004.

- Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Bắc, thực hiện năm 2005.

 

III. DOANH NGHIỆP SÁP NHẬP VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC:

 

Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội (sáp nhập vào nhà máy Thuốc lá Sài Gòn), thực hiện năm 2003.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 14/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 2003-2005
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 14/2003/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/01/2003 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!