Quyết định 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2002 - 2012

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1263/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN 2008 - 2012 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng Ban; các Phó trưởng Ban là Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương và Giao thông vận tải; thành viên là các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan dưới đây:
1. Bộ Tư pháp;
2. Bộ Giao thông vận tải;
3. Bộ Y tế;
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
5. Bộ Công an;
6. Bộ Quốc phòng;
7. Bộ Ngoại giao;
8. Bộ Tài nguyên - Môi trường;
9. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch;
10. Bộ Thông tin - Truyền thông;
11. Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
12. Văn phòng Chính phủ;
13. Tổng cục Hải quan;
14. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Tổng cục Hải quan.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ chỉ đạo việc triển khai, thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế một cửa quốc gia theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.
Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo như sau:
1. Chỉ đạo và điều phối hoạt động của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.
2. Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.
3. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình.
4. Chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm việc của ASEAN về cơ chế một cửa ASEAN.
Điều 3. Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban chỉ đạo, cụ thể như sau:
1. Phê duyệt kế hoạch hành động giai đoạn 2008 - 2012 để triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.
2. Phê duyệt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.
3. Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.
4. Quyết định thành lập các nhóm chuyên môn cần thiết, gồm chuyên gia của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan để giúp việc cho Ban chỉ đạo.
5. Phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng Ban và các thành viên của Ban chỉ đạo.
6. Tuỳ tình hình cụ thể, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo.
Điều 4. Các Phó trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được phân công. Các thành viên vừa chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban vừa là đầu mối phối hợp công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ, cơ quan mình.
Điều 5. Ban chỉ đạo được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Tài chính. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách.
Điều 6. Giúp việc Ban chỉ đạo là cơ quan thường trực đặt tại Tổng cục Hải quan và các nhóm công tác do Ban chỉ đạo thành lập. Tuỳ tình hình, nhiệm vụ cụ thể của mỗi Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, Ban chỉ đạo sẽ đề nghị hình thành các Ban điều hành việc triển khai tại từng Bộ, cơ quan tổ chức cụ thể.
Điều 7. Các Bộ, cơ quan có tên nêu tại Điều 1 khẩn trương cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo và thông báo cho cơ quan Thường trực biết ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực.
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2002 - 2012
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1263/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!