Quyết định 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2002 - 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1263/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN 2008 - 2012 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng Ban; các Phó trưởng Ban là Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương và Giao thông vận tải; thành viên là các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan dưới đây:
1. Bộ Tư pháp;
2. Bộ Giao thông vận tải;
3. Bộ Y tế;
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
5. Bộ Công an;
6. Bộ Quốc phòng;
7. Bộ Ngoại giao;
8. Bộ Tài nguyên - Môi trường;
9. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch;
10. Bộ Thông tin - Truyền thông;
11. Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
12. Văn phòng Chính phủ;
13. Tổng cục Hải quan;
14. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Tổng cục Hải quan.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ chỉ đạo việc triển khai, thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế một cửa quốc gia theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.
Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo như sau:
1. Chỉ đạo và điều phối hoạt động của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.
2. Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.
3. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình.
4. Chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm việc của ASEAN về cơ chế một cửa ASEAN.
Điều 3. Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban chỉ đạo, cụ thể như sau:
1. Phê duyệt kế hoạch hành động giai đoạn 2008 - 2012 để triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.
2. Phê duyệt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.
3. Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.
4. Quyết định thành lập các nhóm chuyên môn cần thiết, gồm chuyên gia của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan để giúp việc cho Ban chỉ đạo.
5. Phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng Ban và các thành viên của Ban chỉ đạo.
6. Tuỳ tình hình cụ thể, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo.
Điều 4. Các Phó trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được phân công. Các thành viên vừa chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban vừa là đầu mối phối hợp công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ, cơ quan mình.
Điều 5. Ban chỉ đạo được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Tài chính. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách.
Điều 6. Giúp việc Ban chỉ đạo là cơ quan thường trực đặt tại Tổng cục Hải quan và các nhóm công tác do Ban chỉ đạo thành lập. Tuỳ tình hình, nhiệm vụ cụ thể của mỗi Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, Ban chỉ đạo sẽ đề nghị hình thành các Ban điều hành việc triển khai tại từng Bộ, cơ quan tổ chức cụ thể.
Điều 7. Các Bộ, cơ quan có tên nêu tại Điều 1 khẩn trương cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo và thông báo cho cơ quan Thường trực biết ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực.
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi