Quyết định 1188/QĐ-BTP 2023 chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Báo Pháp luật VN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1188/QĐ-BTP

Quyết định 1188/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1188/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:28/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: 1188/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

 của Báo Pháp luật Việt Nam

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Báo Pháp luật Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thông tin về các hoạt động của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong nước và quốc tế; truyền thông, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và công tác tư pháp phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia định hướng tư tưởng, phản biện xã hội khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và tự lực tự cường của nhân dân, đồng hành với an sinh xã hội.
Báo Pháp luật Việt Nam chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông; định hướng hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương.
2. Báo Pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là Báo) là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Báo có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch, đề án, dự thảo văn bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Báo để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, góp ý các dự án, dự thảo văn bản theo phân công của Lãnh đạo Bộ hoặc theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan.
2. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm và hàng năm của Báo; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.
3. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Báo.
4. Tổ chức sản xuất các ấn phẩm báo in, báo điện tử, báo đa phương tiện, mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp, kênh truyền hình pháp luật phù hợp với chức năng, tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật về báo chí, thông tin và truyền thông.
5. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, hoạt động tư pháp thông qua công tác xuất bản các ấn phẩm báo chí in và báo điện tử, góp phần hoàn thiện pháp luật, tạo đồng thuận xã hội.
6. Phản ánh, hướng dẫn, định hướng dư luận xã hội; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo trao đổi về hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, hoạt động tư pháp và các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
7. Phát hiện, nêu gương, cổ vũ các phong trào thi đua, các nhân tố mới, điển hình, người tốt việc tốt trong đời sống xã hội và trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp theo phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, đề cao ý thức thượng tôn pháp luật.
8. Phát hiện, phản ánh, tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác trong hoạt động tư pháp và trong xã hội thông qua các tác phẩm báo chí; đấu tranh chống các luận điểm sai trái, thù địch chống Đảng, chống nhà nước; tiếp nhận, xử lý đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.
9. Tổ chức, tham gia các chương trình hoạt động xã hội từ thiện, các cuộc thi báo chí và các cuộc thi khác phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Tư pháp, của Báo theo đúng tôn chỉ, mục đích và các hoạt động an sinh xã hội khác.
10. Thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin, truyền thông, tổ chức sự kiện và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật.
11. Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Báo.
12. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Báo theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
13. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Báo.
14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Báo theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
15. Thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn an ninh mạng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Báo theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
16. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật và của Bộ.
17. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động của Báo theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
1. Cơ cấu tổ chức của Báo, gồm:
a) Lãnh đạo Báo:
Lãnh đạo Báo gồm có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập. số lượng Phó Tổng biên tập thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ.
Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Báo.
Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập quản lý, điều hành hoạt động của Báo; được Tổng biên tập phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của Báo; chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Các đơn vị thuộc Báo:
- Ban Trị sự;
- Ban Thư ký toà soạn Báo in;
- Ban Thư ký toà soạn Báo điện tử;
- Ban Nội chính;
- Ban Thời sự chính trị;
- Ban Kinh tế;
- Ban Văn hóa - Xã hội;
- Ban Bạn đọc;
- Ban Doanh nhân và Pháp luật;
- Ban Chuyên đề;
- Ban Truyền thông đa phương tiện;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính.
Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Báo tại điểm này do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
c) Đơn vị sự nghiệp thuộc Báo: Trung tâm Truyền thông pháp luật Việt Nam
Tổng biên tập Báo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp thuộc Báo để hoạt động dịch vụ theo quy định pháp luật.
d) Văn phòng đại diện thuộc Báo:
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai (thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc);
- Văn phòng đại diện tại thành phố Hải Phòng (thuộc vùng đồng bằng sông Hồng);
- Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung);
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Gia Lai (thuộc vùng Tây Nguyên);
- Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam Bộ);
- Văn phòng đại diện tại thành phố Cần Thơ (thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long).
Tổng biên tập Báo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi được Bộ trưởng phê duyệt chủ trương theo quy định pháp luật.
đ) Đơn vị sự nghiệp và văn phòng đại diện là đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Báo.
e) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Báo tại điểm b, điểm c, điểm d do Tổng biên tập Báo quy định.
2. Số lượng người làm việc của Báo thực hiện theo quy định pháp luật.
Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác
Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Báo với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và quy định cụ thể sau đây:
1. Báo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.
2. Báo là chủ thể chịu trách nhiệm độc lập về các quyền, nghĩa vụ phát sinh trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Báo theo quy định của pháp luật và của Bộ.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề liên quan đến các đơn vị khác thuộc Bộ thì Báo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết.
Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó mà có liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Báo thì Báo có trách nhiệm phối hợp giải quyết.
Trường hợp vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Báo với các đơn vị có liên quan thì Tổng biên tập Báo có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách theo quy định.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1158/QĐ-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam.
2. Các đơn vị thuộc Báo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Tổng biên tập Báo ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị nêu tại điểm b, điểm c, điểm d Điều 3 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6 (để thực hiện);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Đảng ủy Bộ Tư pháp (để biết);
- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB, PLVN.

BỘ TRƯỞNG

 
Lê Thành Long

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi