Quyết định 1161/QĐ-TTg 2017 Phân ban trong Hội đồng Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1161/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - HOA KỲ
---------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các, Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ, như sau:
1. Tên gọi: Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (gọi tắt là Phân ban TIFA Việt Nam).
2. Cơ quan chủ trì Phân ban TIFA Việt Nam: Bộ Công Thương.
3. Thành phần của Phân ban TIFA Việt Nam:
- Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương.
- Phó Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Công Thương.
- Thư ký Phân ban: Vụ trưởng Vụ chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
- Các thành viên Phân ban: đại diện cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên khác do Chủ tịch Phân ban quyết định trên cơ sở nội dung cụ thể của từng phiên họp. Danh sách thành viên thường trực của Phân ban tại Phụ lục kèm theo.
- Bộ phận giúp việc của Phân ban đặt tại Vụ chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thành phần cụ thể của Bộ phận giúp việc do Chủ tịch Phân ban quyết định.
Điều 2. Các thành viên của Phân ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.
Điều 3. Chủ tịch Phân ban sử dụng con dấu của Bộ Công Thương, các thành viên Phân ban sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính theo quy định.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Phân ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Công Thương và các nguồn vốn hỗ trợ khác theo quy định.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Phân ban và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Đối ngoại TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TCCV, TCCB, PL;
- Lưu: VT, QHQT(03). HQ.
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc
 
 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - HOA KỲ
(Kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017)
 
1. Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.
2. Phó Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.
3. Các thành viên Phân ban:
- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.
- Ông Trần Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
- Bà Hoàng Thị Phương Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước.
- Ông Hà Duy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính.
- Ông Đỗ Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế.
- Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Ông Giang Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4. Thư ký Phân ban: Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Công Thương./.

thuộc tính Quyết định 1161/QĐ-TTg

Quyết định 1161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1161/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:08/08/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Phân ban TIFA Việt Nam

Ngày 08/08/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1161/QĐ-TTg về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (sau đây gọi là Phân ban TIFA Việt Nam)
Cụ thể, Phân ban TIFA Việt Nam  do Bộ Công Thương chủ trì với thành phần gồm: Chủ tịch Phân ban là Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phó Chủ tịch Phân ban là Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thư ký Phân ban là Vụ trưởng Vụ chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Các thành viên Phân ban gồm đại diện cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ…cùng các thành viên khác. Bộ phận giúp việc của Phân ban đặt tại Vụ Chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Các thành viên của Phân ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao. Chủ tịch Phân ban sử dụng con dấu của Bộ Công Thương, các thành viên Phân ban sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1161/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi