Quyết định 102/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 102/2004/QĐ-TTG
NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Khoá IX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ thành lập theo Quyết định số 200/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), là tổ chức có chức năng tham mưu, tư vấn và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; lập chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm và trong từng giai đoạn.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Chính phủ tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị, các dự thảo Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính, trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Chính phủ; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương.

 

5. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

 

Điều 3. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Lập các tiểu ban hoặc nhóm công tác giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn và tổng kết các vấn đề quan trọng theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

2. Được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ, các cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, các cuộc họp của các bộ, ngành, chính quyền địa phương có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Mời lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.

4. Yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

5. Tổ chức sự phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia quản lý, các nhà khoa học để nghiên cứu các vấn đề về cải cách hành chính nhà nước.

 

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban: Thủ tướng Phan Văn Khải.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

3. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung.

4. Các ủy viên:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng;

- Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Tạ Xuân Đại;

- Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Trần Xuân Giá.

5. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo được bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có Ban Thư ký giúp việc. Số lượng thành viên Ban Thư ký do Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ quyết định.

 

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Thư ký, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 102/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 102/2004/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 102/2004/QD-TTg
Hanoi, June 8, 2004

 
DECISION
STRENGTHENING THE GOVERNMENT'S ADMINISTRATIVE REFORM STEERING COMMITTEE
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
In furtherance of the Resolution of the 9th plenum of the Party Central Committee, the IXth Congress, on stepping up the administrative reform and raising effectiveness and efficiency of the State administrative management;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,
DECIDES:
Article 1.- Position and functions
The Government's Administrative Reform Steering Committee shall be strengthened on the basis of the Government's Administrative Reform Steering Committee established under the Prime Minister's Decision No. 200/1998/QD-TTg of October 14, 1998 (hereinafter called the Steering Committee for short), which is an organization functioning to provide advices and consultancy on and assist the Prime Minister in directing, guiding and inspecting the performance of the Government's administrative reform.
Article 2.- Tasks of the Steering Committee
1. To study and propose important undertakings, policies and solutions to step up the Government's administrative reform; to work out annual and periodical administrative reform programs and plans.
2. To direct, guide, urge, inspect and appraise the implementation of the Government's administrative reform programs and plans in the ministries, the ministerial-level agencies, the Government-attached agencies and the People's Committees of the provinces and centrally-run cities.
3. To assist the Prime Minister in examining contents of important schemes and projects on the Government's administrative reform, prepared by the Ministry of Home Affairs, the other ministries, branches and localities, draft resolutions and decrees of the Government, draft decisions and directives of the Prime Minister having principal contents related to administrative reform, before submitting them to the Government and the Prime Minister for examination and decision.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!