Quyết định 102/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải VB
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 102/2004/QĐ-TTg

Quyết định 102/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:102/2004/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:08/06/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Kiện toàn tổ chức - Ngày 08/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 102/2004/QĐ-TTg, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo Cải là tổ chức có chức năng tham mưu, tư vấn và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Chính phủ... Ban Chỉ đạo có quyền: mời lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 102/2004/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 102/2004/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 102/2004/QĐ-TTG
NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Khoá IX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ thành lập theo Quyết định số 200/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), là tổ chức có chức năng tham mưu, tư vấn và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; lập chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm và trong từng giai đoạn.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Chính phủ tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị, các dự thảo Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính, trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Chính phủ; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương.

 

5. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

 

Điều 3. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Lập các tiểu ban hoặc nhóm công tác giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn và tổng kết các vấn đề quan trọng theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

2. Được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ, các cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, các cuộc họp của các bộ, ngành, chính quyền địa phương có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Mời lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.

4. Yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

5. Tổ chức sự phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia quản lý, các nhà khoa học để nghiên cứu các vấn đề về cải cách hành chính nhà nước.

 

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban: Thủ tướng Phan Văn Khải.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

3. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung.

4. Các ủy viên:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng;

- Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Tạ Xuân Đại;

- Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Trần Xuân Giá.

5. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo được bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có Ban Thư ký giúp việc. Số lượng thành viên Ban Thư ký do Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ quyết định.

 

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Thư ký, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi