Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật đối với người bị thương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 07/2001/TT-BLĐTBXH NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2001
HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI VỀ VIỆC PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT
CHẾ ĐỘ SAU KHI GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI
NGƯỜI BỊ THƯƠNG

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế;

- Căn cứ ý kiến thoả thuận của Bộ Y tế tại văn bản số 1156/YT-ĐTr ngày 20 tháng 2 năm 2001;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật đối với người bị thương qui định tại tiết a, điểm 4, mục B, phần I Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2000 như sau:

4- Giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật:

a) Đối với người qui định tại điểm 1, mục B: nếu sau khi giám định lại vẫn ở mức dưới 21% thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu giữ biên bản giám định thương tật, không thực hiện khoản trợ cấp 1 lần. Nếu sau khi giám định lại được xác định tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh trợ cấp thương tật (mẫu số 03 ĐC kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT và lập bản trích lục hồ sơ thương tật (mẫu kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký, đóng dấu bản trích lục hồ sơ thương tật của từng người để chuyển về Bộ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Cục Thương binh - Liệt sĩ và Người có công tổ chức lưu trữ bản trích lục hồ sơ thương tật của thương binh do các địa phương bàn giao; đồng thời đối chiếu với danh sách đề nghị giám định lại thương tật đã thẩm định (qui định tại điểm 3, mục B, phần I Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT) để đăng ký số giấy chứng nhận thương binh và thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, giải quyết quyền lợi cho thương binh theo qui định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001 và thay thế tiết a, điểm 4, mục B, phần I Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2000 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn giải quyết.


 

UBND tỉnh, thành phố...

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH
VÀ Xà HỘI

 

Số: /LĐTBXH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ THƯƠNG TẬT

 

Số tỉnh quản lý......................... Số giấy chứng nhận thương binh..............

Họ và tên.................................. Ngày, tháng, năm sinh:............................

Bí danh..................................... Giới tính...................................................

Nguyên quán:..................................... ........................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................... ...................................................

Ngày nhập ngũ tham gia cách mạng...................................... Đơn vị.........

Cấp bậc chức vụ khi bị thương...................................... ..............................

Ngày bị thương................................. Thời kỳ bị thương.............................

Trường hợp bị thương...................................... ..........................................

Nơi bị thương.............................................................................................

Đơn vị khi bị thương..................................................................................

Lương hoặc sinh hoạt phí khi bị thương.....................................................

Thuộc đối tượng: QN, TNXP,CNVC, đối tượng khác:

Giấy CNBT số.... ngày... tháng.... năm.... của...........................................

Tình trạng thương tật...................................... ...........................................

..................................... .................................... .........................................

...................................... ...................................... ......................................

...................................... ...................................... ......................................

Biên bản giám định y khoa số.... ngày... tháng... năm... của Hội dồng giảm định y khoa.......................................... ...................................... ................................

Kết luận tỷ lệ thương tật.... % vĩnh viễn, tạm thời.

Được xác nhận là:........................... theo Quyết định trợ cấp số..... ngày.... tháng.... năm... của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.............................

Trợ cấp hàng tháng............................... Trợ cấp một lần................................

Phụ cấp...................................... Các chế độ khác đang hưởng.......................

Trợ cấp hưởng từ ngày..... tháng... năm.... .........................

Đã khám lại ngày... tháng... năm... tại Hội đồng GĐYK....................

Kết luận tỷ lệ thương tật......% vĩnh viễn, tạm thời theo biên bản GĐYK số.....

Trợ cấp hàng tháng...................................... trợ cấp một lần............................

Phụ cấp...................................... Các chế độ khác đang hưởng........................

Trợ cấp hưởng từ ngày.... tháng....năm.... theo Quyết định số.... ngày... tháng... năm... của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh..........

Trích lục tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội........ gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.

 

...... ngày.... tháng..... năm....

Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật đối với người bị thương
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 07/2001/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 13/03/2001 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!