Quyết định 939/QĐ-BTC bổ sung kinh phí mua gạo hỗ trợ cho học sinh và trồng rừng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 939/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA GẠO ĐỂ XUẤT CẤP HỖ TRỢ CHO HỌC SINH VÀ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TỪ NGÀY 16/11/2019 ĐẾN NGÀY 15/11/2020

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung 93 tỷ đồng cho Tổng cục Dự trữ nhà nước từ nguồn chi sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2021 (khoản 398, kinh phí không thực hiện tự chủ) để bù số kinh phí còn thiếu sau khi đã thực hiện việc mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020 theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2021.

Số kinh phí này được sử dụng để hoàn trả tạm ứng từ ngân sách trung ương để mua lương thực năm 2020.

Điều 2. Căn cứ kinh phí được bổ sung tại Điều 1, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- KBNN;
- Cục THTK (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC. (5 b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 939/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 939/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!