Quyết định 536/QĐ-TTg 2016 về Dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 536/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM” DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ TÀI TRỢ
--------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2021/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 3 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với các nội dung chủ yếu sau:
1. Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan chủ Dự án: Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Mục tiêu của Dự án: Nâng cao khả năng sống độc lập và hòa nhập của người khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập; hoàn thiện chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; cải thiện chất lượng dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng; tăng cường sự tham gia của tổ chức và cá nhân người khuyết tật vào xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách và dịch vụ.
3. Thời gian thực hiện: 05 năm, kể từ ngày dự án được phê duyệt.
4. Tổng vốn: 21,2 triệu đô la Mỹ (USD), tương đương 445,2 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với USD của Bộ Tài chính; trong đó, vốn ODA không hoàn lại là khoảng 21 triệu USD (tương đương 441 tỷ đồng Việt Nam); vốn đối ứng là 4,2 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 0,2 triệu USD bằng tiền mặt và bằng hiện vật;
5. Địa điểm thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tỉnh: Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai.
6. Cơ chế tài chính:
- Phần vốn ODA do USAID điều hành theo nguyên tắc, quy định và thủ tục viện trợ của Cơ quan này; USAID chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đấu thầu và ký Cam kết cho các tổ chức trong nước hoặc quốc tế thực hiện, theo kế hoạch tổng thể và hàng năm được USAID phê duyệt sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngân sách được USAID chuyển trực tiếp cho đơn vị đấu thầu dự án quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của nhà tài trợ USAID.
- Phần vốn đối ứng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do ngân sách trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện; phần vốn đối ứng của 07 địa phương tham gia dự án do ngân sách địa phương đảm bảo.
Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, LĐTB&XH, YT, TC, NG;
- UBND các tỉnh: Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). HM.
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 

thuộc tính Quyết định 536/QĐ-TTg

Quyết định 536/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:536/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:04/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư 21,2 triệu USD thúc đẩy quyền của người khuyết tật VN

Ngày 04/04/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 536/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án "Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.
Dự án được thực hiện trong 05 năm từ ngày được phê duyệt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tỉnh: Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai; với mục tiêu nâng cao khả năng sống độc lập và hòa nhập của người khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập; hoàn thiện chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; cải thiện chất lượng dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng; tăng cường sự tham gia của tổ chức và cá nhân người khuyết tật vào xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách và dịch vụ.
Tổng vốn thực hiện Dự án khoảng 21,2 triệu USD tương đương 445,2 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với USD của Bộ Tài chính; trong đó, vốn ODA không hoàn lại là khoảng 21 triệu USD (tương đương 441 tỷ đồng Việt Nam); vốn đối ứng là 4,2 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 0,2 triệu USD bằng tiền mặt và bằng hiện vật…
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định536/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Thông tư 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi