Nghị quyết 74/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

CỦA QUỐC HỘI NĂM 2007

CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10

SỐ 74/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006

 

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

Nội dung Quốc hội trực tiếp giám sát.

1. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XI

a. Xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XI của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

b. Xem xét báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII

Xem xét báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

3. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII

Cùng với việc xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề Việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2.

Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát để báo cáo với Quốc hội:

1. Việc tổ chức bầu cử, công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (báo cáo Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ nhất).

2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi (báo cáo Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 2).

Điều 3.

Giao Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội giám sát và báo cáo kết quả với Quốc hội:

1. Hội đồng dân tộc: Việc triển khai thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II).

2. Uỷ ban pháp luật: Việc chấp hành pháp luật về thực hiện các biện pháp xử lý hành chính (đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, vào cơ sở giáo dục, vào cơ sở chữa bệnh) theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

3. Uỷ ban kinh tế và ngân sách: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

4. Uỷ ban quốc phòng và an ninh: Việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

5. Uỷ ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng: Vấn đề đời sống văn hoá ở cơ sở.

6. Uỷ ban về các vấn đề xã hội: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

7. Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp.

8. Uỷ ban đối ngoại: Việc thực hiện các hiệp định về biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Điều 4.

Trên cơ sở Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình.

Điều 5.

Căn cứ vào các nội dung tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này và tình hình, điều kiện thực tế, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, tiến hành giám sát tại địa phương và báo cáo kết quả theo quy định.

Điều 6.

Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; hướng dẫn các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo công tác bảo đảm thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát.

Điều 7.

Các cơ quan, tổ chức hữu quan hợp tác chặt chẽ để các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiến hành hoạt động giám sát có kết quả; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; nghiêm túc giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 8.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội 6 tháng và cả năm; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 74/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 74/2006/NQ-QH11 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 74/2006/NQ-QH11
Hanoi, November 29, 2006

 
RESOLUTION
REGARDING THE 2007 PROGRAM ON THE NATIONAL ASSEMBLY'S SUPERVISORY ACTIVITIES
THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Pursuant to Article 84 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session;
Pursuant to the Law on Supervisory Activities of the National Assembly;
Having considered the proposal of the Nationality Council, Committees and delegations of the National Assembly and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, the Report of the Standing Committee of the National Assembly, and the opinions of National Assembly deputies,
RESOLVES:
Article 1.-
Issues to be directly supervised by the National Assembly
1. At its 11th session, the XIth National Assembly shall:
a/ Consider work reports of the entire term of the XIth National Assembly, the State President, the Prime Minister, National Assembly's agencies, the President of the Supreme People's Court, and the Chairman of the Supreme People's Procuracy.
b/ Consider the Government's report on the implementation of the Law Against Corruption and the Law on Thrift Practice and Waste Combat.
2. At its first session, the XIIth National Assembly shall consider a report on the results of the election of deputies to the XIIth National Assembly.
3. At its second session, the XIIth National Assembly shall consider reports of the Government, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuracy, hold ask-and-give sessions, and supervise the observance of the law on the grant of land use right certificates.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!