Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 về chương trình hoạt động giám sát năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14

Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban về các vấn đề xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:35/NQ-UBVĐXH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thúy Anh
Ngày ban hành:11/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội

Nghị quyết số 35/NQ-UBVĐXH14 về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2016 đã được Ủy ban về các vấn đề xã hội ban hành ngày 11/08/2016.
Theo đó, năm 2016 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV sẽ giám sát việc xem xét, thảo luận các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016; các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về các vấn đề thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về lĩnh vực Ủy ban phụ trách và tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2012 - 2015 tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ hai…

Xem chi tiết Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ
XÃ HỘI

-------

Số: 35/NQ-UBVĐXH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NĂM 2016

--------

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 91/2015/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016;

Trên cơ sở đề nghị của Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội và ý kiến của thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ nhất ngày 25 tháng 7 năm 2016,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

Năm 2016, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV giám sát các nội dung sau:

1. Xem xét, thảo luận các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai;

2. Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV về các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về các vấn đề thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

4. Giám sát chuyên đề về 02 nội dung:

4.1. Kết quả 2 năm (2015-2016) thực hiện Nghị quyết s76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

4.2. Việc thực hiện chính sách htrợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2012 - 2015.

5. Tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách htrợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2012 - 2015 tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ hai;

6. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Điều 2.

Căn cứ vào chương trình giám sát của Ủy ban, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội, các tiu ban xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật; các thành viên của Ủy ban thực hiện giám sát theo trách nhiệm được phân công, đồng thời, tùy theo điều kiện và tình hình thực tế xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát về các nội dung này, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Thường trực Ủy ban, các tiu ban, thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội và các cơ quan, tchức, cá nhân chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban dân nguyện (đphối hp);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam, Tng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Bộ Y tế: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính: Ủy ban Dân tộc.
- Các vụ: PVHĐGS, TH - VPQH;
- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ các vn đề xã hội - VPQH;
- Lưu: HC, CVĐXH.
- Số e-Pas:55165

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Thúy Anh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi