Nghị quyết quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 287/2002/NQ-UBTVQH10

Nghị quyết quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:287/2002/NQ-UBTVQH10Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Văn An
Ngày ban hành:29/01/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 287/2002/NQ-UBTVQH10

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 287/2002/NQ-UBTVQH10
NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2002 QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH MỘT
SỐ ĐIỂM CỦA NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 1992

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Kể từ ngày Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực, các cơ quan thuộc Chính phủ đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực không được ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành viên Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý.

Các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan thuộc Chính phủ ban hành trước ngày Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực vẫn có giá trị thi hành cho đến khi văn bản đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền huỷ bỏ hoặc thay thế bằng văn bản khác.

2. Kể từ ngày Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức lại bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, bảo đảm thực hiện tốt quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân đã được tiến hành từ trước ngày Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực mà vẫn chưa kết thúc thì Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự tiếp tục thực hiện, nhưng phải kết thúc chậm nhất vào ngày 15 tháng 04 năm 2002. Sau ngày 15 tháng 04 năm 2002, nếu còn các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện thì tuỳ theo tính chất, nội dung của từng vụ việc và căn cứ vào pháp luật, các cơ quan này có trách nhiệm chuyển giao các kháng nghị, kiến nghị đó cùng với hồ sơ, tài liệu liên quan cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đơn vị vũ trang nhân dân để các cơ quan, đơn vị này tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sắp xếp, lưu trữ hồ sơ kiểm sát việc tuân theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ.

3. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có biện pháp tăng cường hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật theo quy định của Hiến pháp, luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác; Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có biện pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, bảo đảm để Hiến pháp và pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan hữu quan của Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi