Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 09 năm 2013

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
----------
Số: 112/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 
 
NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2013
 
 
Ngày 29 tháng 9 năm 2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2013, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:
1. Về các Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2013, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Tình hình thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ quý III năm 2013 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý III năm 2013 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình; Công tác cải cách hành chính quý III năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình; Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý III năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.
Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực. Nền kinh tế đang dần phục hồi với tốc độ tăng trưởng GDP từng bước được cải thiện từ mức 4,76% của quý I lên 5% của quý II và 5,54% của quý III và GDP 9 tháng ước đạt 5,14%. Kinh tế vĩ mô ổn định. Lạm phát được kiềm chế; lãi suất ngân hàng giảm; tỷ giá ngoại tệ và thị trường ngoại hối ổn định. Xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch đề ra, 9 tháng đầu năm tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012; nhập khẩu tiếp tục cải thiện, tỷ lệ nhập siêu thấp, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đạt khá, 9 tháng đầu năm vốn đăng ký ước đạt trên 15 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2012 và vốn thực hiện ước đạt 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2012. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp có dấu hiệu phục hồi, 9 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%. Du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá, 9 tháng đầu năm khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 5,5 triệu lượt người, tăng 9,9%; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2012. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là việc thực hiện chính sách đối với người có công, gia đình chính sách cơ bản được bảo đảm. Công tác thông tin, tuyên truyền; văn hóa, thể thao; khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn được giải quyết cơ bản; tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2012 được kiềm chế. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm. Tỷ lệ người nhiễm HIV giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2012. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm được tăng cường. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu nổi bật.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc. Sức ép lạm phát những tháng cuối năm còn rất lớn. Việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng chậm được giải quyết. Tăng trưởng tín dụng còn ở mức thấp. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch. Tình trạng thất thu thuế còn diễn ra phổ biến. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc tổ chức triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách của Chính phủ còn chậm.
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục kiên trì, nhất quán thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 1 năm 2013, Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Các bộ, cơ quan theo chức năng quản lý nhà nước, có giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu nhưng không làm tăng nợ xấu; tiếp tục hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; phối hợp với Bộ Xây dựng tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân gói cho vay hỗ trợ nhà ở. Tập trung đẩy mạnh hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để việc xử lý nợ xấu có hiệu quả; đôn đốc, giám sát việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tỷ giá và thị trường vàng.
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; thực hiện quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, rà soát, kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp nhằm chống thất thu thuế; xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận trong kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi không cần thiết và chưa thật sự cấp bách, bảo đảm mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước; phối hợp kiểm soát chặt chẽ giá sữa theo quy định của Luật giá; điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường và phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có giải pháp khuyến khích và thúc đẩy việc huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tập trung rà soát để lựa chọn các chương trình, dự án ODA có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển; ưu tiên bố trí vốn đối ứng các phương trình, dự án ODA, Hợp tác công - tư (PPP) để thúc đẩy giải ngân; khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư trung hạn để làm căn cứ pháp lý định hướng phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu; thúc đẩy ký kết các Hiệp định thương mại đang đàm phán với các đối tác; có kế hoạch thông tin, tuyên truyền nội dung, lộ trình mà Việt Nam cam kết, nhất là các tác động khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) để doanh nghiệp chủ động hội nhập; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chủ động phương án cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm để tránh tăng giá vào những tháng cuối năm và phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.
- Bộ Giao thông vận tải tăng cường, kiểm tra, giám sát, quản lý trọng tải, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải, góp phần bảo vệ các công trình giao thông; chỉ đạo quyết liệt tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nắm tình hình thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, khẩn trương giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất; tăng cường dự báo, ứng phó với thiên tai; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có chính sách ổn định đời sống đối với đồng bào di cư tự do vào khu vực Tây Nguyên; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung vào các ngành, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời, tăng việc làm và thu nhập cho nông dân; đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; có chính sách hỗ trợ hợp lý cho sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; chuẩn bị đàn gia súc, gia cầm để bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm cho thị trường vào những tháng cuối năm.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và việc làm; thúc đẩy hợp tác xuất khẩu lao động ở những thị trường truyền thống như: Hàn Quốc, Nhật Bản và phát triển thị trường xuất khẩu lao động mới; có chính sách hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu đói đối với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.
- Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 16 tháng 9 năm 2013 để giảm quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; kiểm soát chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh và dịch vụ y tế; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm nhập khẩu.
- Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các kế hoạch cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức đã ban hành; công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo các địa phương theo thẩm quyền tập trung xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài còn tồn đọng và các vụ việc mới phát sinh; triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, nắm bắt tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng.
- Các bộ, cơ quan rà soát, tích cực triển khai các quyết nghị của Chính phủ trong các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; chuẩn bị và trình các đề án, dự án đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2013 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã được ban hành, nhất là các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật, nhằm giải quyết cơ bản tình trạng nợ đọng văn bản trong năm 2013; khẩn trương hoàn thiện các đề án, báo cáo, dự án luật đã được phân công, trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 6 đúng quy định. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Các cơ quan nhà nước các cấp chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về những vấn đề có liên quan, đồng thời trao đổi, tiếp thu những phản hồi của dư luận để có những giải thích hoặc điều chỉnh phù hợp.
2. Về dự kiến phương án phát hành và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phát hành trái phiếu Chính phủ, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo phương án phát hành và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2014. Đồng thời, lập phương án phân bổ chi tiết, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quản lý và phân cấp đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách năm 2013 và dự toán ngân sách năm 2014 theo hướng: Tổng vốn đầu tư phát triển từ dự toán ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2014 không thấp hơn dự toán năm 2013, bảo đảm nợ công không vượt quá giới hạn an toàn. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 6.
3. Về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.
Chính phủ thống nhất nhận định, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một quá trình lâu dài, đã được thực hiện trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt là từ khi Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ba lĩnh vực trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế là: Tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Việc thực hiện Đề án này cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài và phải có bước đi phù hợp.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; đồng thời, trên cơ sở kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn chỉnh Báo cáo. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 6.
4. Về lệ phí trước bạ xe ô tô mang biển số ngoại giao và nước ngoài chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.
Chính phủ thống nhất: Đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao (NG), biển số nước ngoài (NN) đã đăng ký lần đầu tại Việt Nam, khi chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký và nộp lệ phí trước bạ với mức thu từ 10% - 15% theo quy định của Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc áp dụng lệ phí trước bạ đối với các trường hợp này.
Bộ Công an chỉ đạo việc thu hồi biển số đối với các xe ô tô biển số ngoại giao (NG) và biển số nước ngoài (NN) khi hết hạn đăng ký lưu hành tại Việt Nam./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng CP; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Nghị quyết 112/NQ-CP

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 09 năm 2013
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:112/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:04/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 5,4%

Ngày 04/10/2013, Chính phủ  đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 09 năm 2013, nhận định tình hình kinh tế - xã hội tháng 09 và 09 đầu năm chuyển biến tích cực, với chỉ số sản xuất công nghiệp 09 tháng đầu năm tăng 5,4%; xuất khẩu trong thời gian này cũng duy trì mức tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch đầu ra, tăng 15,7% so với  cùng kỳ năm ngoái; GDP tháng 09 ước đạt 5,14%.. .
Thông qua phiên họp, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương song song với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm; thực hiện quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, rà soát, kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp nhằm chống thất thu thuế; phối hợp kiểm soát chặt chẽ giá sữa theo quy định của Luật giá, điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường và phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới…
Đồng thời, phiên họp cũng đi đến thống nhất với mức thu lệ phí trước bạ từ 10 - 15% đối với tổ chức, cá nhân trong nước nhận chuyển nhượng xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã đăng ký lần đầu tại Việt Nam. Việc thu hồi các loại biển số này khi hết hạn đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an và các quy định khác của pháp luật.

Xem chi tiết Nghị quyết112/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi